Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przeniesienie nauczyciela
strony: [ 1 ]
mychase11-08-2017 14:29:54   [#01]

czy dla przenoszonego nauczyciela wystawiamy świadectwo pracy ? 

DYREK11-08-2017 15:37:23   [#02]

nie wystawia się świadectwa pracy

należy przekazać szkole przyjmującej akta osobowe

rzewa16-08-2017 07:24:57   [#03]

a także inną dokumentację pracowniczą - kartotekę wynagrodzeń, wykaz zwolnień lekarskich, kartę urlopową itd.

BeataGie16-08-2017 21:35:55   [#04]

W przypadku nauczyciela chyba tylko wykaz zwolnień

DYREK17-08-2017 14:41:45   [#05]

są także placówki nieferyjne:-)

małganc18-08-2017 01:15:04   [#06]

Nie trzeba wystawiać świadectwa, ale w przypadku, gdy nauczyciel miał długi staż to warto (nie ma przeszkód prawnych). Nowy pracodawca ma ułatwioną sytuację.

BeataGie18-08-2017 07:35:53   [#07]

Nauczyciel jest przenoszony do nowo powstającej SP. Z jaką data wystawić przeniesienie  - 01.09??

rzewa18-08-2017 07:45:40   [#08]

nie wystawia się świadectwa pracy nawet na życzenie pracownika - jak najbardziej są przeszkody prawne -> art 97 §1 k.p. oraz rozp. w sprawie prowadzenia akt osobowych

tak: przeniesiony z dniem 1.09

w przypadku n-la jednostki feryjnej także wszystko co wymieniłam wyżej (#03) -> bez kartoteki wynagrodzeń będzie kłopot z zapłaceniem "13", bez karty urlopowej będzie kłopot z ew. urlopami bezpłatnymi, szkoleniowymi, uzupełniającymi itd.

Ela131421-08-2017 06:05:21   [#09]

Czy ktoś mógłby napisać jaka jest procedura przeniesienia księdza do placówki do której otrzymał skierowanie. Wiem, że przeniesienia dokonuje dyrektor szkoły do której nauczyciel otrzymał skierowanie. Ksiądz, który ma do mnie przyjść był  zatrudniony przez mianowanie i miał pełny etat. Niestety u mnie będzie miał tylko 14/18. Czy w takiej sytuacji mogę dokonać przeniesienia? Może jakieś wzory pism !!!

Ela131421-08-2017 14:09:53   [#10]

Podnoszę, tym bardziej, że pomyliłam się. Ksiądz był zatrudniony nie przez mianowanie, lecz na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i ostatnio miał w poprzedniej szkole pełny etat. Pozostałe informacje bez zmian. Czy mogę dokonać przeniesienia ????

DYREK21-08-2017 20:18:46   [#11]

jeżeli stosunek pracy na podstawie mianowania i jest dla niego pełen etat -> to przeniesienie art.18 ust. 5 KN

jeżeli umowa o pracę na czas nieokreślony -> nie ma przeniesienia

ksiądz sam rozwiązuje stosunek prac w jednej szkole i zawiera nowy w drugiej szkole

w nowej szkole umowa na czas nieokreślony (jeżeli skierowanie jest na czas nieokreślony) w niepełnym wymiarze 14/18 

 


post został zmieniony: 21-08-2017 20:20:44
Ela131421-08-2017 21:07:49   [#12]

Dziękuję za wyjaśnienia, ale mam jeszcze jedno pytanie. Czy  w  okresem przejściowym w powyższym przypadku nie mają zastosowania przepisy art.220 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017 poz 60). Wydaje mi się  że nie, ponieważ nie można zmieniać podczas przeniesienia warunków zatrudnienia nauczyciela ( w tym przypadku ksiądz miał pełny etat, a u mnie będzie miał tylko 14/18), ale wolę się upewnić. Poza tym mam wątpliwości czy art.220 PO dotyczy księży, którzy otrzymują skierowanie do innej placówki, a nie tracą pracy w związku z reformą oświaty.

rzewa23-08-2017 12:55:44   [#13]

oczywiście można przenieść na podstawie art 18 ust 5 KN w związku z art 220 ust 1 specustawy ale tylko wówczas gdy w szkole, do której ksiądz zostanie przeniesiony będzie miał taki sam wymiar jak w szkole obecnej

można będzie przenieść, jeśli ksiądz podpisze zgodę na zmniejszenie wymiaru na rok szk. 2017/2018

będzie wtedy zatrudnimy w pełnym wymiarze czasu pracy ale będzie realizował w roku szk. 2017/2018 tylko 14/18

Ala24-08-2017 19:29:05   [#14]

i będzie otrzymywał proporcjonalnie niższe wynagrodzenie 

joka24-08-2017 20:24:26   [#15]

Witam, proszę o pomoc w rozstrzygnięciu wątpliwości. N-l gimnazjum przeniesiony do sp, oczywiście za jego zgodą. Czy dyrektor sp daje mu nową umowę 1 września? Co z dodatkiem motywacyjnym, który miał w gimnazjum, czy sp też musi go kontynuować do końca okresu , na który był przyznany? Że gimnazjum nie wystawia świadectwa pracy, tylko przekazuje akta osobowe to już wiem. Pozdrawiam.

 

Ala24-08-2017 22:08:28   [#16]

jak przeniesienie to nie potrzeba nowej umowy

dodatek motywacyjny - moim zdaniem według zasad obowiązujących w sp

zinka31-08-2017 16:45:04   [#17]

 przeniesienie nauczyciela do innej szkoły, ale tylko na rok, za jego zgodą - jaka pp,

(nauczyciel z mianowaniem zespołu (P,SP z włączanymi kl G) - do innej SP)

rzewa01-09-2017 00:47:18   [#18]

nie ma przeniesienia tylko na rok - albo na stałe albo wcale

ale jak przeniesiemy na stałe ze szkoły A do B to oczywiście nie ma przeszkód żeby za rok przenieść na stałe ze szkoły B do A

an02-09-2017 15:22:25   [#19]

Czy przy przeniesieniu dyrektora z jednej szkoły do drugiej (inne organy prowadzące) w nowej szkole podpisuje się nową umowę (mianowanie)???

MKJ02-09-2017 16:22:31   [#20]

Nie.

zinka07-09-2017 12:24:02   [#21]

czy organ prowadzący mógł przenieść nauczyciela do innej szkoły (art 19 ust 1) w dniu 31 sierpnia 2017r, gdzie nauczyciel miałby pracować od 1 września 2017, tzn chodzi mi o to, czy w sierpniu można było zastosować art. 19

pytam, bo nauczyciel rozmyślił się i nie wyraża zgody na przeniesienie, którą wcześniej wyraził (niestety ustnie)

 

rzewa07-09-2017 14:05:55   [#22]

OP nie mógł przenieść n-la już od 25.01.2017

art 220 specustawy wszedł w życie 25.01.2017 i w tym momencie został zawieszony art 19 KN

zinka07-09-2017 21:36:02   [#23]

rzewa, potrzebuję porady, czy mogę na priva?

Roman Langhammer07-05-2018 19:24:49   [#24]

Nauczyciel złożył wniosek o przeniesienie do mojej szkoły od 1 września. Dyrektor obecnej się zgodzi, OP pozytywnie zaopiniuje. Kiedy dokonać formalnie przeniesienia?

Jacek07-05-2018 19:28:17   [#25]

Pismo w każdej chwili po zaopiniowaniu przez OP i zgodą zatrudniającego obecnie dyrektora z datą przeniesienia 1 września 2018 r.

Roman Langhammer07-05-2018 19:36:00   [#26]

Dzięki. :)

aga7404-06-2018 18:22:45   [#27]

Jakie dokumenty powinien złożyć nauczyciel, który ma być przeniesiony do innej szkoły na zasadzie porozumienia stron? Kto występuję o zgodę dyrektora szkoły, w której obecnie pracuje i o zaopiniowanie OP? 

rzewa04-06-2018 23:54:57   [#28]

żadne

wszystkie działania wykonuje dyrektor szkoły, do której zostanie przeniesiony n-l

noe1905-06-2018 10:56:43   [#29]

art. 18

4. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, z zastrzeżeniem ust. 5.

Dante05-06-2018 11:17:03   [#30]

Od 1 września 2018r. w szkole będzie nowy dyrektor, obecnie zatrudniony przez inny organ prowadzący. Jak wygląda procedura jego przeniesienia, kto inicjuje działania?

rzewa05-06-2018 22:47:41   [#31]

obecny dyrektor

Roman Langhammer28-06-2018 12:38:47   [#32]

Nauczyciel został przeniesiony do innej szkoły na jego wniosek od 1 września 2018 r. Jednak ze względów osobistych nauczyciel prosi o anulowanie przeniesienia - prosi o wycofanie wniosku o przeniesienie, które zostało już potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Jak formalnie wyrazić zgodę na wycofanie wniosku o przeniesienie i anulowanie przeniesienia? Dzięki za pomoc.

rzewa28-06-2018 12:46:46   [#33]

dokonać przeniesienia "z powrotem" 1.09.2018 r.

Roman Langhammer28-06-2018 13:03:24   [#34]

Hmmm... tak... ale został przeniesiony na pełny etat do mnie. Teraz chce wrócić do poprzedniej szkoły, ale tam by mógł być na niepełnym etacie, czego zresztą chce.

rzewa28-06-2018 15:12:12   [#35]

w takim razie niech za porozumieniom stron rozwiąże stosunek pracy w tamtej szkole -> przeniesienie tym samym stanie się bezprzedmiotowe ->

i nawiąże 1.09.2018 w tej szkole nowy stosunek pracy w niepełnym wymiarze

Roman Langhammer28-06-2018 17:08:12   [#36]

Też mi się tak wydaje, że to jest jedyne rozwiązanie.

A przy okazji mam pytanie. Czy przeniesienie nauczyciela jest decyzją administracyjną?

 

I co odpowiedzieć na wniosek (który wpłynął po wydaniu i odebraniu przez pracownika przeniesienia):

"Zwracam się z prośbą o wycofanie mojego wniosku o przeniesienie..."

Moim zdaniem wniosek ten jest bezzasadny (gdyż został już ten pierwszy wniosek - prośba o przeniesienie - rozpatrzony i zakończony), ale czy podać jakąś podstawę prawną?


post został zmieniony: 28-06-2018 17:19:34
Jacek28-06-2018 19:48:41   [#37]

nie jest to decyzja administracyjna

elrym05-08-2019 13:13:28   [#38]

mogę prosić o wsparcie wzorem dokumentu, żeby przenieść następce mego do mojej szkoły?

 

rzewa05-08-2019 16:54:57   [#39]

wrzuciłam do wymiany

kaef19-08-2019 13:30:06   [#40]

Zostanę przeniesiony z art. 18. Organ prowadzący uważa, że szkoła do której zostaję przeniesiony ma mi wystawić świadectwo pracy. Według mnie jest to dziwne, skoro to przeniesienie, a nie zakończenie stosunku. Zresztą, nawet jeśli by tak było, to dlaczego akurat nowa szkoła ma mi takie świadectwo wydawać?

Roman Langhammer19-08-2019 15:59:49   [#41]

Jeśli to przeniesienie, to jest to dalsze zatrudnienie, więc świadectwo pracy nie jest wydawana. Ani stara ani nowa szkoła nie wydaje świadectwa.

kaef19-08-2019 22:45:53   [#42]

Dokładnie tak mi się wydawało.

A mam jeszcze pytanie odnośnie badania lekarskiego. Muszę je wyrobić na nowo? Kto wydaje skierowanie?

AnJa20-08-2019 09:44:30   [#43]

Nie jestem z tym na bieżąco, ale chyba w ub. roku mój stosunek pracy przekształcał się (w tej samej instytucji) - i dostałem świadectwo pracy.
Zdaniem kadr- to efekt jakiś zmian sprzed około 2 lat.

rzewa21-08-2019 08:01:39   [#44]

nie ma żadnych takich zmian -> k.p. art. 97. § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Rozporządzenie MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369)

§ 7. W przypadku, o którym mowa w art. 231 Kodeksu pracy albo w odrębnych przepisach przewidujących następstwo prawne nowego pracodawcy w stosunkach pracy nawiązanych przez dotychczasowego pracodawcę, dotychczasowy pracodawca przekazuje dokumentację pracowniczą nowemu pracodawcy.

AnJa21-08-2019 09:05:04   [#45]

No to mam jedno świadectwo więcej.

rzewa21-08-2019 20:43:19   [#46]

no... bez pp

:-)


post został zmieniony: 21-08-2019 20:43:50
AnJa21-08-2019 20:48:29   [#47]

Ale wypełnione wszystkie wymagane pola:-)

Chyba jednak kadry zorientowały się - bo potem miałem jeszcze 1 przekształcenie - i już bez świadectwa pracy:-)

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]