Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Świadectwo i arkusz ocen ucznia nieklasyf. i z poprawką
strony: [ 1 ]
LL18-06-2017 12:14:44   [#01]

Uczeń nieklasyfikowany i mający poprawkę nie otrzymuje świadectwa w dniu 23 czerwca, dopiero po  egzaminie klasyfikacyjnym (jeżeli nie ma poprawki) i po egzaminie poprawkowym (promocyjne lub nie) z datą uchwały RP ?

A w arkuszach ocen takich uczniów wpisujemy oceny niedostateczne lub "nieklasyfikowany" po zebraniu klasyfikacyjnym, a dopiero po egzaminach informacje o wynikach w odpowiednich rubrykach arkusza ocen ?

Dobrze rozumiem?

MKJ18-06-2017 12:31:23   [#02]

Tak.

rzewa18-06-2017 20:31:08   [#03]

jeśli ma tylko egzamin klasyfikacyjny, to powinien dostać świadectwo 23.06, o ile tylko przystąpi do tego egzaminu lub do niego nie przystąpi ale nie będzie powodu by ustalać mu dodatkowy termin tego egzaminu -> z uwagi na zapis art 44l ust 2 u.s.o. uczeń mający tylko egzaminy klasyfikacyjne powinien otrzymać świadectwo w dniu zakończenia zajęć, z zastrzeżeniem art 44l ust 3 u.s.o.

 

janik18-06-2017 23:10:18   [#04]

Uczeń z jednym egzaminem klasyfikacyjnym i z pozytywnymi ocenami z pozostałych przedmiotów nie zgłasza się na ten egzamin, nie usprawiedliwia nieobecności i ... dajemy świadectwo 23.06 z wpisem z przedmiotu - nieklasyfikowany i bez promocji?. Tak to trzeba interpretować?

rzewa19-06-2017 07:24:30   [#05]

Tak

alis19-06-2017 10:49:48   [#06]

A ja z pytaniem takim: Co zrobić z uczniem nieklasyfikowanym w I klasie gimnazjum, nie ma możliwości zdawać egzaminu klasyfikacyjnego z uwagi na dużą liczbę ocen niedostatecznych.

Czy ten uczeń kontynuuje naukę od września w klasie VII? Gdzie ta kwestia jest uregulowana, nie mogę sobie przypomnieć. Proszę o pomoc.

MKJ19-06-2017 18:01:16   [#07]

nie ma możliwości zdawać egzaminu klasyfikacyjnego z uwagi na dużą liczbę ocen niedostatecznych

Nie rozumiem... Liczba ocen niedostatecznych nie ma wpływu na możliwość zdawania egzaminu klasyfikacyjnego.

Jeżeli uczeń klasy I gimnazjum nie uzyska promocji, stanie się uczniem klasy VII SP w szkole, którą mu wskaże dyrektor po uzgodnieniu z OP (art. 128 ust. 1 specustawy).

Aroniowa19-06-2017 19:36:49   [#08]

Pierwszy raz mam ucznia z egzaminem poprawkowym.

Czy po egzaminie poprawkowym rada pedagogiczna uchwałą przyjmuje wynik takiego egzaminu? 

Jacek19-06-2017 21:17:39   [#09]

nie. RP podejmuje uchwałę ws wyników promocji po przeprowadzonych egzaminach poprawkowych

alis20-06-2017 10:31:24   [#10]

MKJ, dziękuję, uczeń ma aż! 7 ocen niedostatecznych, nie da rady wszystkiego zaliczyć.

rzewa20-06-2017 12:17:04   [#11]

hm... dalej nie rozumiem co mają wspólnego oceny niedostateczne z egzaminem klasyfikacyjnym

olaszyma27-08-2018 16:38:18   [#12]

Odgrzebuję wątek po roku. Uczeń klasy 7 gimnazjum, który trafił tam bo nie uzyskał w roku 2017 promocji do klasy 2 gimnazjum. Jest w klasie siódmej SP, do której włączono jego gimnazjum a którą skończył w poprzednim trybie. (po klasie 6.)

Pytania. 

1. Co z jego arkuszem ocen? Założyć mu nowy? Dołączyć ten z 1 klasy gimnazjum? Wygrzebać z archiwum arkusz z czasów, gdy tam wcześniej chodził ale tam jest adnotacja "ukończył szkołę". 

2. Ma teraz 2 poprawki - jedną już zdał. Co będzie jeżeli nie zda drugiej? czy przysługuje mu promocja warunkowa? A co jeżeli skorzystał z niej w cyklu 6 letniej SP, która skończył? 

Ot zagwozdka  o której nie śniło się filozofom z MEN...

rzewa27-08-2018 20:27:42   [#13]

1. założyć nowy, dołączyć ksero świadectwa ukończenia 6-cio klasowej sp

2. jak nie zda drugiej to albo powtarza klasę 7 albo rp zgodzi się na promocję pomimo oceny niedostatecznej - nie ma znaczenia to, czy poprzednio w sp miał czy nie miał takiej promocji. Teraz jest dla niego nowa szkoła i co za tym idzie nowa historia

olaszyma27-08-2018 21:25:05   [#14]

Dziękuję Rzewo. jesteś niezawodna . :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]