Forum OSKKO - wątek

TEMAT: socjalny
strony: [ 1 ]
Florentyna24-05-2017 11:09:34   [#01]

Witam,

czy nauczycielowi na zastępstwo od 01.09.2016 do 20.06.2017 należą się wczasy pod gruszą?

oraz n-l zwolniony dyscyplinarnie w dn. 05.05.2017 ta sama sytuacja?

DYREK24-05-2017 12:09:13   [#02]

kto jest organem prowadzącym ? 

jakie zapisy są w Waszym regulaminie zfśs ?

zwolniony dyscyplinarnie -> na jakiej podstawie prawnej ?

co  rozumiesz przez "wczasy pod gruszą" ?

do kiedy składane są wnioski o dofinansowanie wypoczynku z zfśś ?

kiedy przydzielane jest dofinansowanie ?


post został zmieniony: 24-05-2017 12:14:28
Florentyna24-05-2017 12:31:42   [#03]

dofinansowanie przydzielane jest na 1 lipca

a wnioski składa się do 31.05.

w regulaminie nie ma zapisu o umowach które wygasły przed przyznaniem dofinansowania, ale trwały kiedy składane były wnioski.

Ewa Konopnicka24-05-2017 13:26:54   [#04]

Moim zdaniem  pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo wypłaca się gruszę, ważne by w dniu przyznania świadczenia był pracownikiem.

Analogicznie drugiemu, mimo złożonego wniosku, nie można przyznać świadczenia bo już nie jest pracownikiem, chyba że w regulaminie zfśs macie możliwość wcześniejszego rozpatrywania wniosków o gruszę (w tym przypadku w maju, ale zawsze w odniesieniu do czynnego pracownika (emeryta, rencisty), czyli wniosek musiałby być rozpatrzony najpóźniej do 5 maja.

DYREK24-05-2017 14:48:43   [#05]

wg większości interpretacji decydująca jest data złożenia wniosku

zatem jeżeli pracownik (w tym nauczyciel) złożył wniosek o dofinansowanie z zfśs w trakcie pozostawania w stosunku pracy i spełnił kryteria określone w regulaminie, to ma prawo otrzymać świadczenie 

halinah25-05-2017 08:00:13   [#06]

Ale jeśli w dniu przyznania świadczenia nie był już pracownikiem? Katalog uprawnionych do korzystania z ZFŚS jest określony. Czy są tam "byli pracownicy"?

DYREK25-05-2017 08:38:59   [#07]

wszystko zależy od  brzemienia regulaminu

jego wykładni może dokonać wyłącznie dyrektor (pracodawca)

są dwie możliwości:

  • dyrektor przyjmuje interpretację, że decyduje data złożenia wniosku i wypłaca świadczenie,
  • dyrektor przyjmuje interpretację, że z dniem rozwiązania umowy pracownik traci prawo do świadczeń (także tych już rozpatrzonych) z zfśś i nie wypłaca świadczenia,

jedno jest pewne -> były pracownik będzie miał problem wykazania roszczenia o wypłatę świadczeń z zfśs, do których był uprawniony w czasie, gdy był zatrudniony w szkole

Florentyna25-05-2017 10:53:30   [#08]

wnioski składa się do 31 maja, a świadczenie wypłaca się 1 lipca.

Komisja zbiera sie pod koniec czerwca.

Nauczyciel ma umowę do 20 czerwca na zastępstwo.

W regulaminie nie ma mowy o takich przypadkach.


post został zmieniony: 25-05-2017 10:53:57

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]