Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przeniesienie nauczyciela a uzupełnianie etatu
strony: [ 1 ]
Sisteron27-04-2017 19:42:19   [#01]

Witam,

Nauczyciel zatrudniony jest w dwóch szkołach (sp i pg) na terenie jednej gminy, na osobnych umowach 9/18 i 9/18.

W gimnazjum w wyniku reformy zabraknie mu 2/18 do 9/18. Zaś w SP zaplanowane ma 11/18 etatu.

1) Czy możliwe jest przeniesienie ww. nauczyciela z pg do sp, jeżeli nie ma dla niego pełnego etatu?

Mógłby zostać przeniesiony, ale musiałby uzupełniać w pg 7/18 etatu.

2) Czy z formalnego punktu jest to możliwe? Czy prawo pozwala przenieść nauczyciela i jednocześnie uzupełniać etat?

3) Jak wygląda procedura przeniesienia?Jeżeli jest możliwe przeniesienie, kiedy ma ono nastąpić?

4)czy nauczyciel powinien złożyć wniosek o przeniesienie?

 

Dziękuję.

Jacek27-04-2017 19:45:11   [#02]

ale on był zatrudniony na podstawie mianowania w którejś ze szkół i miał ograniczenie? bo przeniesienie dotyczy tylko zatrudnionych na podstawie mianowania

Sisteron27-04-2017 19:50:28   [#03]

W obu jest zatrudniony przez mianowanie.

Jacek27-04-2017 19:56:14   [#04]

to czemu nie miał uzupełnienia?

Marla27-04-2017 21:20:04   [#05]

również proszę o radę

nauczyciel mianowany straci u mnie pracę (gimnazjum) - brak godzin, ale są godziny w dwóch szkołach w różnych miejscowościach w tej samej gminie

czy gmina może mu zaproponować przeniesienie, albo on napisze o przeniesienie czy raczej należy go zwolnić a potem przyjmie go dyr. jednej ze szkół a w drugiej będzie uzupełniał etat

co powinno się zadziać żeby było to  dla nauczyciela najlepsze rozwiązanie?

Sisteron27-04-2017 21:37:56   [#06]

Nie wiem,za mnie był w dwóch szkołach na dwóch połówkowych etatach.Nie był zatrudniony w jednej szkole na cały etat.Jednak jako szkołę macierzystą wskazywał pg.

Jacku,czy jest możliwe,aby tylko w jednej ze szkół był zatrudniony przez mianowanie?jutro sprawdzę. 


post został zmieniony: 27-04-2017 21:39:03
rzewa28-04-2017 07:44:18   [#07]

jest możliwe, że w żadnej ze szkół nie był zatrudniony przez mianowanie, ale...

muszę Jacka sprostować: w okresie przejściowym tj. do 31.2019 r. przeniesienie z art 18 KN jest możliwe także w stosunku do n-la zatrudnionego na umowie o pracę i to nawet w niepełnym wymiarze czasu pracy - art 220 ust 1 pkt 1 specustawy

w przypadku n-la z postu #01 (jeśli w każdej ze szkół miał umowę o pracę w niepełnym wymiarze) najlepiej dla n-la, gdy w gimnazjum otrzyma stan nieczynny, którego odmówi (zostanie zwolniony z odprawą) a w sp zmieni mu się stosunek pracy na zatrudnienie przez mianowanie i skieruje na uzupełnianie do gimnazjum

podobnie będzie jeśli w sp jest zatrudniony przez mianowanie, tylko nie trzeba będzie zmieniać mu warunków pracy

to jak jest zatrudniony w gimnazjum ma jedynie wpływ na wysokość odprawy: jeśli ma umowę o prace otrzyma 3 swoje (te, które będziesz mu płacić w wakacje) miesięczne wynagrodzenie urlopowe o ile jego staż pracy wynosi co najmniej 8 lat, a jeżeli jest zatrudniony przez mianowanie otrzyma 6 miesięczne wynagrodzenie zasadnicze liczone z pełnego wymiaru


post został zmieniony: 28-04-2017 07:51:17
Marla03-05-2017 17:50:11   [#08]

proszę skomentujcie #5

rzewa04-05-2017 00:30:16   [#09]

trudno odpowiedzieć nie wiedząc jak jest zatrudniony n-l i jakie możliwości godzinowe są w tych innych szkołach

Marla04-05-2017 13:08:34   [#10]

do #5

nauczyciel zatrudniony przez mianowanie, ma etat w-f, ale od nowego roku szkolnego nie będzie dla niego godzin

będą jednak godziny (16 h) w jednej szkole gminnej w miejscowości X oraz 6 godzin w szkole gminnej w miejscowości Y

czy można tego n-la przenieść służbowo, np OP do jednej szkoły X z uzupełnieniem w drugiej szkole Y?

rzewa04-05-2017 18:41:13   [#11]

można go przenieść do szkoły X jeśli dyrektor tej szkoły to zrobi - art 18 KN

a ten dyrektor powinien zanim to uczyni uzyskać pewne potwierdzenie w OP, że n-l otrzyma skierowanie na uzupełnianie w szkole Y w wymiarze 6 godz/tydz i wniosek n-la o zastosowanie zwiększonego pensum o jakim mowa w art 42 ust 2a KN

cynamonowa04-05-2017 19:16:54   [#12]

Rzewo, z racji tego, ze mam identyczny problem jak Marla, pozwolę dopytać.  A po co ten wniosek o zwiększone pensum?

hania04-05-2017 22:32:59   [#13]

bo 16+2=18

a godzin w szk Y jest 6

to najlepiej zwiększone pensum...które będzie uzupełniał w szkole Y....

 

cynamonowa04-05-2017 22:47:26   [#14]

A jak wygląda kwestia płacy za takie zwiększone pensum ( nigdy się z czymś takim nie spotkałam), bo jak rozumiem taki nauczyciel nie może mieć godzin ponadwymiarowych ...

rzewa06-05-2017 07:20:57   [#15]

właśnie po to zwiększone pensum (wraz z proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia - art 42 ust 2a i 4a KN oraz §2 ust 2 i 3 rozporządzenia MEN z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. z późn. zm.)) aby w ramach uzupełniania mógł otrzymać wszystkie godziny jakie w szkole Y są, gdyż n-l, który uzupełnia nie może mieć godzin ponadwymiarowych

jak się zastosuje art 42 ust 2a KN to wszystkie godziny n-la są "etatowe" - pomimo, że n-l ma więcej jak 18 godz/tyg

Marla07-05-2017 18:29:19   [#16]

a czy nauczyciel powinien napisać wniosek o przeniesienie do innej szkoły już teraz przed 15 maja, czy może zrobić to później

wszystko mamy obgadane z druga szkoła i OP, ale w arkuszach nie ma tego nauczyciela (#5 i #10)

czy w tym temacie obowiązują terminy zgodne z ruchem kadrowym czyli do 31 maja?

oraz czy pp na wniosku nauczyciela o przeniesienie powinna być ze specustawy czy z KN?

Jot07-05-2017 20:59:14   [#17]

Czy nauczyciel pracujący w szkole X może poza tymi godzinami, którymi uzupełnia etat w szkole Y w tej samej gminie być w niej zatrudniony na umowę o pracę ? Np w szkole Y ma 2 godziny w ramach uzupełnienia etatu oraz 4 godziny w ramach oddzielnej umowy ? Czy to będzie  właściwe rozwiązanie?

nowy2007-05-2017 21:10:32   [#18]

Rzewo - proszę  wyjaśnij  mi  dlaczego  nauczyciel, który  uzupełnia  etat  w  innej  szkole  nie  może  mieć  godzin  ponadwymiarowych? Jest  na  to  jakaś  podstawa  prawna?

rzewa07-05-2017 22:14:59   [#19]

w tym wypadku podstawa, to zdrowy rozsądek - kto niby miał by mu te godziny przydzielić?

dyrektor szkoły zatrudniającej nie może, bo nie ma dla niego nawet etatu, dlatego nieborak musi uzupełniać

dyrektor szkoły, w której uzupełnia nie ma z n-lem stosunku pracy, więc nie może mu przydzielać żadnych godzin oprócz doraźnych zastępstw, za które i tak musi zapłacić dyrektorowi szkoły zatrudniającej n-la a nie n-lowi.

OP nie może, gdyż może skierować n-la na uzupełnianie tylko tylu godzin ile mu do etatu brakuje -> to wynika wprost z brzmienia art 22 ust 1 KN

Jot: może ale to rodzi problemy pod rządami art 222 specustawy no i jest niekorzystne dla OP jeśli OP wypłaca jdu dla tego stopnia awansu jaki ma n-l (albo z tego powodu może taki dodatek wypłacać)

Marla: jak jest zgoda n-la to termin nie jest ważny, ale... jeśli n-l (a co za tym idzie również dyrektor go zatrudniający) nie otrzyma do 15.05 aktu przeniesienia, to dyrektor gimnazjum zatrudniający go obecnie musi w tym terminie wręczyć mu przeniesienie w stan nieczynny, jeśli nie ma dla niego godzin

nauczyciel może złożyć wniosek o przeniesienie nie wpisując żadnej podstawy prawnej -> podstawa prawna musi być wpisana w akt przeniesienia i jest nią art 18 ust 1 KN z tym, że jeśli to przeniesienie dotyczy n-la, który nie jest zatrudniony przez mianowanie trzeba dopisać: "w związku z art 220 ust 1 pkt 1" specustawy

Jot07-05-2017 22:28:09   [#20]

Dziękuję rzewo:-)

olaszyma27-03-2020 12:55:21   [#21]

Może trochę nie na miejscu, bo coś innego zaprząta nam teraz głowę ale proszę o radę bo arkusze za pasem...

Nauczyciel - bibliotekarz zatrudniony w szkole A na podstawie mianowania  i uzupełniający etat w szkole B. w obecnym roku szkolnym ma więcej godzin w szkole B niż w swojej macierzystej. W przyszłym będzie podobnie. Czy można przenieść go do szkoły B a zaproponować uzupełnienie etatu w szkole A ?  wydaje mi się że nie bardzo, bo żeby było przeniesienie to trzeba zaproponować mu zatrudnienie na podstawie mianowania a takie jest możliwe tylko wtedy gdy mamy dla niego pełny etat ?

olaszyma27-03-2020 14:47:35   [#22]

Podnoszę.

rzewa27-03-2020 16:37:34   [#23]

jak najbardziej jest możliwe imożna tak zrobić ale...

z pisemnym błogosławieństwem OP

olaszyma27-03-2020 16:50:13   [#24]

Dzięki Rzewo. Czyli nawet jeżeli nauczyciel tam też nie miałby pełnego etatu i musiał go uzupełnić w dawnej macierzystej szkole?

DMolly22-09-2020 20:25:50   [#25]

Witajcie!

Nauczyciel ma pół etatu w poradni 10/20 (główne miejsce pracy) i pół etatu w szkole 9/18 (uzupełnia etat w liceum) razem 19/20  (etat uśredniono). 

W poradni pracuje w dwa dni, w szkole w trzy dni, przy czym w jednym dniu jest i w szkole, i w poradni. Czy jest to dopuszczalne? Czy dyrektor poradni może ingerować w dni pracy w szkole? Czy może nakazać zmianę godzin pracy, by nauczyciel był 5 dni w tygodniu w pracy? 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]