Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Co z ramówką?
strony: [ 1 ]
Konto zapomniane30-04-2002 09:58:22   [#01]
Jak rozwiazac problem w klasach I- VI. Nie może być więcej godzin niż 23 w klasach I-III, ale ramowy plan zaklada 72? Co z tym fantem? 3 x 23 = 69 ?
beera30-04-2002 10:26:21   [#02]

23 to zajęcia obowiązkowe.

Ramowy statut określa na co jeszcze powinny zostać przeznaczone godziny.

  

§ 2. 1. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy obowiązujący wymiar godzin dla odpowiednich okresów kształcenia o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, zwanych dalej "etapami edukacyjnymi", w szkole podstawowej, gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum i zasadniczej szkole zawodowej oraz w szkołach ponadpodstawowych:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych o charakterze dydaktyczno - wychowawczym, w toku których odbywa się nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 11 pkt 1, kształcenie zintegrowane lub realizacja ścieżek edukacyjnych, o których mowa w ust. 4 pkt 3, oraz zajęć fakultatywnych i zajęć w profilu, zwanych dalej "zajęciami edukacyjnymi",

2) godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,

3) zajęć o charakterze terapeutyczno - wychowawczym, z uwzględnieniem zajęć rozwijających, kompensacyjnych i usprawniających, zwanych dalej "zajęciami rewalidacyjnymi",

4) zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

2. Ramowy plan nauczania szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej określa obowiązujący wymiar godzin zajęć edukacyjnych w całym etapie edukacyjnym.

3. Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę obowiązujących godzin zajęć edukacyjnych najwyżej o trzy godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym. Przepis nie dotyczy nauki języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, w szkołach o których mowa w § 4.

4. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, z uwzględnieniem realizacji zajęć, o których mowa w ust. 6, mogą być przeznaczone na:

1) zwiększenie liczby obowiązujących godzin zajęć edukacyjnych, w tym w trzyletnich liceach ogólnokształcących z przeznaczeniem na realizację programów nauczania przedmiotów w zakresie rozszerzonym,

2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, w tym nauczanie języka obcego, języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej,

3) realizację ścieżek edukacyjnych obejmujących zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w § 3 ust. 11 pkt 1, lub w postaci odrębnych zajęć,

4) zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, w tym dydaktyczno - wyrównawczych,

5) nauczanie historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego grup etnicznych - w szkołach z nauczaniem języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych,

5. Zajęcia "religia / etyka" są realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami

A jaki problem z IV-VI? napisz dokładnie w czym problem wtedy łatwiej będzie pomóc, jesli będę potrafiła...

Odsyłam Cię także do wątku:

http://www.oskko.edu.pl/forum/thread.php?t=340#FBK

Rozmawialiśmy tam nieco o ramówce.

Swoją drogą- jeszcze macie czas?

Moje projekty już leżą- dziś u nas ostatni dzwonek

Konto zapomniane30-04-2002 12:40:42   [#03]

ramówka

z nową ramówką dla klas nie ma wiekszego problemu, problem jest w tym, że musi sie on zgadzać z realizowaną juz starą, a nic a nic nie chce mi sie zgadzać skoro klasa IV w tym roku szkolnym miała 27 godzin, a w/g nowej ramówki w przyszłym roku ma mieć 28 w V i 28 w VI. Sumując godziny i tak nie bedzie sie zgadzać
beera30-04-2002 12:51:29   [#04]

no..

 

ja nad tym siedzialam trochę...

MENiS napisał w takiej informacji, że możliwe jest przekroczenie  i że do do tego podstawę prawną- ale do tej pory nie ma..niestety

Rozumiem problem, bo mialam taki sam. MOja ramówka to rozpaczliwe trzymanie się brzytwy przez tonącego

 

Nie wiem jaką masz szkołę Lila- ja zrobiłam 6 ramówek dla każdej klasy na trzy lata- w tym te wstecz także. Moja szkoła to 6 oddzialowe maleństwo- jak chcesz moge przesłać.

Asia

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]