Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego
strony: [ 1 ]
Sisteron05-04-2017 14:00:01   [#01]

Witam,

czy rodzice dziecka ur. 2010 r.-posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   muszą dołączyć do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego opinię z poradni PP?

Ala05-04-2017 22:00:38   [#02]

moim zdaniem - tak

Sisteron05-04-2017 23:29:17   [#03]

Dziękuję. Czyli teraz planuję ucznia do szkoły. Dopiero w momencie dostarczenia przez rodziców ww.opinii mogę wydać decyzję o odroczeniu?

Ala07-04-2017 11:06:49   [#04]

tak

lavender08-04-2017 16:25:33   [#05]

Mam identyczną sytuację. Dziecko z orzeczeniem w oddziale "O", rodzice wspomnieli, że będą się starać o odroczenie. Planuję dziecko do kl. 1, ale czy obowiązują jakieś terminy wydania decyzji o odroczeniu? Jeśli poradnia wyda rodzicom opinię np. w maju to minie termin rekrutacji do oddziału "O", czy rodzice mogą zapisać to dziecko ponownie do "O" (przecież w maju miejsca już nie będzie).

Ala08-04-2017 23:05:53   [#06]

ustawa Prawo oświatowe:

Art. 36

4. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie
spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż
do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników
posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
7. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 4, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Przepisy art. 32 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.


w art. 16 UoSO było analogicznie

Jot22-05-2017 14:46:11   [#07]

Czy dziecko urodzone w marcu 2009 r., posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, /które jest nadal ważne do 2019 r/ musi koniecznie mieć  kolejną opinię z ppp, aby można je było odroczyć po raz trzeci?. Rodzice chcą skorzystać z art.38 Prawo Oświatowe i UoSO art.16a 1

Jot28-05-2017 09:24:32   [#08]

Ponawiam.Bardzo proszę, upewnijcie mnie, czy rzeczywiście opinia z poradni jest niezbędna w przypadku kolejnego odroczenia w tym przypadku? Rodzice twierdzą, że z ich informacji wynika, że nie musi być dziecko badane ponownie, ale czytając art.36 pkt 6 rozumiem, ze opinia dotycząca konkretnego roku szkolnego jest konieczna...? Może czegoś nie doczytałam? Stan dziecka jednoznacznie wskazuje na to, że jeszcze może pozostać w oddziale przedszkolnym.

rzewa28-05-2017 13:35:12   [#09]

to zależy od tego co tam jest w tym orzeczeniu

jeśli nie jest tam napisane, że wskazane jest odroczenie na rok lub że ma ono mieć miejsce w konkretnym roku, to ja bym przyjęła to orzeczenie jako wystarczające

Jot28-05-2017 14:35:00   [#10]

Dzięki "rzewa". Jest mowa o obecnym roku szkolnym. No cóż, muszą się udać na badania do poradni

Jot28-05-2017 15:01:18   [#11]

Źle napisałam...Oczywiście, że wskazanie roku jest w opinii, a nie w orzeczeniu...

KaPi19-09-2017 19:01:54   [#12]

art. 36 mówi o odroczeniu przez dyrektora szkoły obwodowej...

no to taka sytuacja:

dziecko jest u nas w przedszkolu (mamy zespół sp + przedszkole), rodzice złożyli podanie do klasy pierwszej, ale w międzyczasie uzyskali orzeczenie z poradni o odroczeniu obowiązku szkolnego

i teraz pytanie: który dyrektor odracza? Nasz, bo u nas jest podanie, u nas chodził do przedszkola, ale nie jesteśmy dla niego obwodem? Czy orzeczenie musi trafić do dyrektora szkoły obwodowej i on odracza?

Jolanta 7719-09-2017 20:09:30   [#13]

W przepisach jest mowa o odroczeniu przez dyrektora szkoły obwodowej, który na wniosek rodzica wydaje decyzję           o odroczeniu czyli wniosek( podanie)  o odroczenie składa rodzic do dyrektora szkoły obwodowej i dołącza do wniosku potrzebne dokumenty- opinię z poradni, a dyrektor szkoły obwodowej wydaje decyzję na podstawie której dziecko pozostaje w przedszkolu na czas  wskazany w decyzji. Należy pamiętać, że wniosek do dyrektora szkoły obwodowej powinien być złożony do 31 sierpnia.

KaPi19-09-2017 20:15:04   [#14]

czyli dyrektor szkoły naszej odsyła rodziców do dyrektora obwodu, ten wydaje decyzję, a dziecko i tak może chodzić do wybranego przedszkola, a to przedszkole przyjmuje dziecko na podstawie tej decyzji?

mariz30-08-2019 07:04:35   [#15]

co zrobić w sytuacji, kiedy dziecko 7 letnie  trafilo do placowki opiekunczej obowodowo należącej do nasze szkoły, miało mieć badanie w PPPP ( przed umiesczeniem go w placowce), ale rodzic sie na nim z dzieckiem nie stawił.

Termin nowego badania bedzie w 2 połowie wrzesnia.

Odroczyć teraz nie moge, przyjąc do pierwszej klasy i czekać na orzeczenie? Mozna odroczyc we wrzesniu?

( przepraszam klawiatura szwankuje i nie mam polskich znakwow)

mariz30-08-2019 11:13:19   [#16]

podnoszę z prośbą o poradę

izael30-08-2019 11:36:25   [#17]

mim2, mam poważne wątpliwości, bo:

UPO Art. 36. 

4. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

7. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 4, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Przepisy art. 32 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.

-------------

może tak się da:

  • wniosek powinien wpłynąć dzisiaj a dziecko zapisane do klasy I(?)
  • ty wzywasz do uzupełnienia wniosku o opinię (terminy jak w KPA)
  • opiekunowie uzupełniają, gdy mają
  • ty odraczasz, gdy masz pełną dokumentację i wtedy dziecko do oddziału przedszkolnego

 

ale może ktoś...coś...powie:)?

 

 


post został zmieniony: 30-08-2019 11:37:43
rzewa30-08-2019 13:44:46   [#18]

rozwiązanie izael jest jedynym poprawnym

:-)

mariz30-08-2019 17:29:22   [#19]

dziekuje :)

TMaoś02-09-2019 22:17:41   [#20]

A jak jest z tym zameldowaniem i zamieszkaniem, który obwód ( szkoła) daje decyzję? Tam gdzie mieszka czy tam gdzie jest zameldowany???

rzewa02-09-2019 23:20:57   [#21]

tam gdzie zamieszkuje

miriamm919-09-2019 20:12:42   [#22]

Izael i Rzewa

jeśli opinia została złożona np. 19 września, do wniosku z 30 sierpnia, czy może być wydana decyzja dyrektora 19 września? Wizytator z KO postraszył dyrektora dyscyplinarką, bo decyzja - uważał tak, ma być wydana do 31 08. Jakie jest  wówczas realne rozstrzygniecie prawne? Dziecko ma stres separacyjny, fobie i wszystko po trochu.

miriamm919-09-2019 20:35:18   [#23]

Wiem Drogie Koleżanki , że jesteście zmęczone,

przepraszam, ale to b. ważne dla dziecka i matki.

Może ktoś inny może wyrazić swoje zdanie na ten temat.

Opinie wydają b. późno.

rzewa19-09-2019 21:35:37   [#24]

uważam, że nie ma przeszkód by decyzję wydać z datą 19.09

miriamm919-09-2019 22:26:58   [#25]

Dziękuję

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]