Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kryteria zwolnień..
strony: [ 1 ]
Maja1929-03-2017 12:51:17   [#01]

Może ktoś podrzucić - jak macie to u Was opracowane?

Proszę o wsparcie?

 

DYREK29-03-2017 13:40:06   [#02]

wątek: Zwalnianie nauczycieli- kolejność

Maja1929-03-2017 15:29:11   [#03]

Dziękuję.

a czy takie kryteria powinny być wydane zarządzeniem dyrektora, czy jakimś innym dokumentem?

Ala29-03-2017 15:59:21   [#04]

nie muszą być wydane, nie ma takiego obowiązku

ale warto zapoznać nauczycieli jakimi kryteriami będziesz się posługiwać wybierając nauczyciela do zwolnienia

w razie czego sąd pracy zapyta o to w pierwszej kolejności

DYREK29-03-2017 16:05:22   [#05]

Kwestia kryteriów wyboru nauczyciela do zwolnienia nie jest uregulowana w obowiązującym prawie. Jeżeli dyrektor zdecyduje się na ich opracowanie, to nie musi ich konsultować z RP lub ZZ . W praktyce są podawane do wiadomości w formie wewnętrznego zarządzenia dyrektora. W przypadku ich zastosowania przy zwolnieniu podlegają badaniu przez sądy pracy.

malmar1519-05-2018 18:01:29   [#06]

 

http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/sad-sprawdzi-kryteria-zwalniania-nauczycieli?utm_medium=email&utm_source=WKPL_MSG_NSL_NPO-18-05-18-WKC0117018_EML&utm_campaign=WKPL_MSG_NSL_NPO-18-05-18-WKC0117018_OTH

DYREK20-05-2018 08:18:26   [#07]

Kryteria zwolnień nauczycieli

Orzecznictwo:

 1. Wyrok Sądu Najwyższego z 5 listopada 1998 r. (I PKN 420/98).
 2. Wyrok Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 1999 r., I PKN 31/99.
 3. Wyrok Sądu Najwyższego z 22 września 2000 r. (I PKN 26/00).
 4. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 września 2001 r. (I PKN 610/00).
 5. Wyrok Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2002 r. (I PKN 771/00).
 6. Wyrok Sądu Najwyższego z 25 lipca 2003 r., I PK 305/02.
 7. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 września 2003 r. (I PK 286/02).
 8. Wyrok Sądu Najwyższego z 26 listopada 2003 r., I PK 616/02.
 9. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2003 r. (I PK 104/03).
 10. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2005 r. (I PKN 159/04).
 11. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2006 r., III PKN 57/06.
 12. Wyrok Sądu Najwyższego z 1 czerwca 2012 r. (II PK 258/11).
 13. Wyrok Sądu Najwyższego z 10 września 2013 r. (I PK 61/13).
 14. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 października 2013 r., I PK 85/13.
 15. Wyrok Sądu Najwyższego z 30 września 2014 r. (III PK 18/14).
 16. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 stycznia 2015 r. (I PK 140/14)
DYREK18-03-2019 09:12:34   [#08]

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze dyrektor może się kierować własnymi, uzasadnionymi potrzebami (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2000 r., I PKN 26/00). Interes szkoły jako placówki kształcącej i wychowującej młodzież powinien mieć pierwszeństwo przed indywidualnym interesem nauczyciela (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 2001 r., I PKN 570/00).

Nie można stosować kryteriów, które naruszałyby zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (Kodeks pracy), w szczególności kryterium wieku, płci, niepełnosprawności, rasy, religii, przynależności związkowej, przekonań politycznych oraz innych kryteriów niezwiązanych z zatrudnieniem.


post został zmieniony: 18-03-2019 09:20:47
Roman Langhammer20-03-2019 03:43:07   [#09]

A czy kryterium takim może być absencja nauczyciela? Tzn. częsta nieobecność z powodu choroby?

rzewa20-03-2019 09:09:27   [#10]

też -> jest to w jednym z przytoczonych przez DYRKA wyroków

matyldaa06-10-2019 00:31:46   [#11]

Jakie są Wasze doświadczenia ze zwolnieniami i sądami pracy...

1. Jak wprowadzić kryteria zwolnień?

2. Jeśli nauczyciel wraca po długim L4 to należy go poinformować, że w szkole są takie kryteria (nie było ich wcześniej)? W jaki sposób? Czy nieobecności - L4 i  udpr można wprowadzić jako kryterium?

3.  Co jest pierwszym kryterium, co ostatnim,  jest zależne od dyrektora?

rzewa06-10-2019 12:25:25   [#12]

1. nie wprowadzać, ale... mieć i stosować :-) (w każdym przypadku zwolnienia odrębnie)

2. w tym zakresie żadna informacja nie jest potrzebna -> nic nie jest wprowadzone, zatem nie ma o czym informować

3. dyrektor decyduje - weryfikować będzie sąd pracy, jeśli sprawa tam trafi

matyldaa06-10-2019 16:31:27   [#13]

Odrębne, czyli do nauczycieli poszczególnych przedmiotów? Czyli, jeśli, np. Mam za dużo polonistiw, to nie mogę zwolnić nauczyciela świetlicy (bo np. Nie ma tytułu mgr) a na jego miejsce dać jednego polonisty?

A przy okazji pytanie, czy nauczyciel wracający po dłuższej nieobecności ma obowiązek zapoznać się z protokolami (jest tam sporo aktualnych treści, choćby zmiany w prawie) ? 


post został zmieniony: 06-10-2019 16:33:10
DYREK07-10-2019 11:59:43   [#14]

Odrębne tzn. zależne od konkretnej sytuacji. 

Patrz wyrok z 11 stycznia 2005 r. (sygn. akt I PK 159/04 -> w uzasadnieniu którego Sąd Najwyższy uznał, że wybór nauczyciela do zwolnienia z przyczyn częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych (art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela) powinien być dokonany przy zastosowaniu kryteriów obiektywnych, niedyskryminujących, jasnych, czytelnych dla zainteresowanych. Kryteria te powinny w pierwszej kolejności dotyczyć dorobku zawodowego (staż pracy, ocena pracy, kwalifikacje formalne i faktyczne), ale mogą się one odnosić także do sytuacji osobistej nauczyciela (stan rodzinny, posiadanie innych źródeł dochodu – np. emerytury). Sąd Najwyższy uznał również, że w przypadku gdy sytuacja zawodowa i osobista nauczycieli jest zbliżona, dyrektor szkoły, podejmując decyzję, powinien uwzględnić dalsze, dodatkowe okoliczności. Do takich znaczących okoliczności należy podstawa nawiązania stosunku pracy. 


post został zmieniony: 07-10-2019 12:00:19
DYREK07-10-2019 12:07:07   [#15]

Czy nauczyciel wracający po dłuższej nieobecności ma obowiązek zapoznać się z protokołami RP ?

Warto, żeby to zrobił.

Taki obowiązek może wynikać z zapisów Waszego:

 • statutu -> obowiązki nauczyciela i wychowawcy,
 • regulaminu RP.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]