Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2017 r.
strony: [ 1 ]
AnO21-02-2017 11:14:03   [#01]

Jaka jest wysokość tych świadczeń w roku 2017?

Pozdrawiam AnO.

rzewa21-02-2017 16:09:01   [#02]

będzie deko wyższa

kwota bazowa dla nauczycieli na 2017 rok to 2752,92 zł

kwota bazowa dla nauczycieli na 2016 rok to 2717,59 zł.

dbpalka21-02-2017 18:51:25   [#03]

Ta bazowa wyższa to nie od września?

hania21-02-2017 20:50:10   [#04]

bazowa to z ustawy budżetowej

DYREK21-02-2017 21:52:28   [#05]

ZFŚŚ

W 2017 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r., czyli kwotę 2.618,10 zł. -> art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1984). Czyli odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2017 r. wynosi 2.879,91 zł (110% kwoty bazowej). 

Natomiast odpis podstawowy w 2017 roku wynosi 1185,66 zł (37,5% z kwoty 3161,77  zł -> przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r. ) ->  art. 5f ustawy o zfśs  obowiązuje od 1.01.2017 r. (w 2016 obowiązywało II półrocze  2010 r.). Czyli świadczenie urlopowe -> 1185,66 zł.

Iweta6215-06-2017 22:44:38   [#06]

Proszę o podpowiedź - od 14 marca br. zatrudniono mnie na zastępstwo za nauczyciela na 10/18 etatu. W jakiej wysokości powinno być mi wypłacone świadczenie urlopowe w tej szkole?

Dziękuję za odpowiedź

renka15-06-2017 22:55:43   [#07]

od 1.06.2017 jestem na rocznym udpz, czy należy mi się świadczenie urlopowe?

malmar1516-06-2017 07:15:07   [#08]

do Iweta - tak, proporcjonalnie do wymiaru i czasu zatrudnienia

do renka- tak, jest to świadczenie ze stosunku pracy i przysługuje za okres świadczenia pracy oraz inne urlopy poza urlopem bezpłatnym

 

 


post został zmieniony: 16-06-2017 07:15:26
renka16-06-2017 07:31:06   [#09]

dziękuję za odpowiedź

malmar1516-06-2017 07:38:59   [#10]

do Iweta

nauczyciel zatrudniony od 14 marca 2017 do 23 czerwca 2017 (101 dni)- wymiar 10/18

 1185,66/365 = 3,25
 3,25 * 101 dni = 328,25
 328,35 * 10/18= 182,36
 
Iweta6218-06-2017 21:04:27   [#11]

bardzo dziękuję za tak dokładną odpowiedź :))

link12326-06-2017 22:59:01   [#12]

mam do Was pytanie dotyczące świadczenia urlopowego dla pracownika administracji. Pracownik miał umowę na czas określony do 30 czerwca. Podczas ferii zimowych był na urlopie - 14 dni. W związku z tym, że nie złożył wniosku o świadczenie - nie otrzymał w styczniu. W czerwcu poinformował mnie, że chce dalej pracować - umowa wygasa z dniem 30 czerwca. Do Komisji ZFŚS złożył jednak wniosek o świadczenie z datą styczniową i podpiętą styczniową kartą urlopową - data wpływu wniosku czerwiec 2017. Komisja nie wie co w tej sytuacji zrobić - jak zaopiniować wniosek. Czy należy mu wypłacić świadczenie w czerwcu? Z góry dziękuję za pomoc

DYREK27-06-2017 09:48:39   [#13]

umowa na czas określony "nie wygasa" tylko rozwiązuje się z okresem na jaki została zawarta

co to jest " świadczenie urlopowe dla pracownika administracji"? co przez to rozumiesz?

DYREK27-06-2017 10:04:36   [#14]

Zapis z ustawy o zfśs dotyczący świadczenia urlopowego i powiązania go z urlopem wypoczynkowym nie dotyczy szkół i placówek  prowadzących gospodarkę finansową na podstawie przepisów o finansach publicznych (OP - samorząd albo rząd) -> mają one obowiązek tworzenia zfśs i określenie jego wydatkowania na podstawie regulaminu uzgodnionego ze zz. 

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.)

Art. 3 ust. 2.

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Art. 3 ust. 3.

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach określonych w art. 5 lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4-6.  -> szkoły będące jednostkami budżetowymi tworzą zfśś (art.3 ust. 2. ustawy o zfśs) zatem nie wypłacają świadczenia urlopowego dla pracowników niepedagogicznych

odnośnie wypłaty w przypadku rozwiązania stosunku pracy zobacz wątek:

 socjalny 


post został zmieniony: 27-06-2017 10:10:55
link12327-06-2017 11:23:01   [#15]

Dyrku masz racje ! - Źle napisałem, chodziło mi o dofinansowanie wypoczynku.

mychase24-06-2019 10:39:19   [#16]

proszę o podpowiedź

nauczyciel od września zatrudniony w szkole na 2 umowy

1 to cały etat zgodnie z kwalifikacjami, druga na 2/18 za zgoda kuratorium

w/g mnie powinien mieć wypłacone świadczenie z obu umów proporcjonalnie

druga sytuacja

też 2 umowy 

9/18 zgodnie z kwalifikacjami

i 17/18 za zgoda KO

od 01.02 nauczyciel uzyskał kwalifikacjie i rozwiązano umowę na 9/18 i zatrudniono na pełny etat z nadgodzinami, myślę zę do stycznia 2 świadczenia proporcjinalnie  a od lutego  jedno swiadczenie z pełnego etatu

Czy mam rację?

rzewa24-06-2019 14:54:00   [#17]

masz o ile te umowy za zgodą KO były na podstawie art 10 ust 9 KN

natomiast jeśli podstawą zatrudnienia był art 15 u.P.o., to świadczenie z tych umów nie przysługuje

mychase25-06-2019 07:51:52   [#18]

umowy z 10, dziekuję 

mychase25-06-2019 11:53:14   [#19]

i jeszcze jeden problem nauczyciel zatrudniony od 5 do 30 listopada 2018r. na 2/18  w zwiazku z zaistnieniem potrzeby wynikajacej z organizacji nauczania (nauczanie indywidualne w szpitalu odległym o kilkadziesiat kilometrów od szkoły w zwiazku z tym zatrudniono nauczycieli ze szkoły w pobliżu szpitala) art 10 ust 7 KN czy w tym wypadku wypłacam świadczenie urlopowe?nauczycielowi wypłacono ekwiwalent za 6 dni urlopuprzy rozwiązaniu umowy


post został zmieniony: 25-06-2019 12:02:45
rzewa25-06-2019 16:12:24   [#20]

tak, należy się ekwiwalent za 26 dni czyli 26/365*2/18 świadczenia rocznego

mychase26-06-2019 08:01:49   [#21]

wielkie dziękuję :)

mychase24-06-2020 11:16:08   [#22]

czy nauczycielowi  przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia od dnia 14 czerwca przysługuje świadczenie urlopowe za 2020r.

rzewa24-06-2020 15:06:20   [#23]

tak

mychase25-06-2021 10:20:09   [#24]

Czy nauczycielowi przebywającemu  w stanie nieczynnym do dnia 28.02 z którym po ustaniu stanu nieczynnego rozwiązano stosunek pracy należy wypłacić świadczenie urlopowe ? 

rzewa25-06-2021 13:04:25   [#25]

tak, proporcjonalnie czyli połowę

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]