Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Przedłużenie kadencji dyrektora
strony: [ 1 ]
Dante20-02-2017 10:39:07   [#01]

Czy w przypadku, gdy kadencja dyrektora gimnazjum kończy się 31 sierpnia 2017r., OP na mocy Ustawy o sys. oświaty może przedłużyć dyrektorowi kadencję do dnia 31 sierpnia 2017r.? Pozwoliłoby to dyrektorowi ,,z automatu" objąć funkcję wicedyrektora szkoły podstawowej, do której będzie włączone to gimnazjum.

rzewa20-02-2017 10:51:15   [#02]

można przedłużyć do 31.08.2019, ale zrobi to dyrektor sp w dniu 1.09.2017

art 238 ust 3 specustawy


post został zmieniony: 20-02-2017 10:51:45
Joasia Berdzik20-02-2017 11:49:19   [#03]

Przyznam się, ze mam kłopot w połapaniu się w niuansach wprowadzającej i w  interpretacjach

1 września 2017 nie będzie wicedyrektora, który był wcześniej dyrektorem gimnazjum, bo ten dyrektor miał powierzenie do 31 sierpnia, więc jak można dokonać przedłużenia po terminie pełnienia przez niego tego stanowiska?
Przedłużenia można dokonać "w trakcie", a nie "po".

2. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

3. W przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, a dyrektor ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1, może przedłużyć powierzenie stanowiska wicedyrektorowi, o którym mowa w ust. 2, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.post został zmieniony: 20-02-2017 11:50:25
DYREK20-02-2017 13:43:00   [#04]

Wg mnie:

  • teraz OP nie może przedłużyć kadencji dyrektorowi gimnazjum poza rok 2017 ponieważ od 1.09. 2017 r. nie będzie już tego gimnazjum -> zostaje włączone do 8-letniej SP.
  • 31.08.2017 r. – odwołanie dotychczasowych wicedyrektorów  (i innych zajmujących stanowiska kierownicze np. kierownika świetlicy) sześcioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum -> art. 238 ust. 4;
  • 31.08.2017 r. – koniec kadencji dyrektora gimnazjum -> zatem z mocy ustawy (art. 238 ust. 2) nie zostanie 1.09.2017 r. wicedyrektorem 8-letniej SP;
  • 1.09. 2007 r. dyrektor sześcioletniej szkoły podstawowej z mocy ustawy (art. 238 ust. 1) staje się dyrektorem 8-letniej SP:
  • 1.09.2017 r. – powołanie wicedyrektora(-ów) ośmioletniej szkoły podstawowej z włączonymi oddziałami gimnazjum -> tu ewentualnie może (nie musi) dyrektor 8-letniej SP powołać "starego" dyrektora gimnazjum na wicedyrektora 8-letniej SP.

post został zmieniony: 20-02-2017 13:51:54
Joasia Berdzik20-02-2017 14:15:36   [#05]

zgadzam się

moim zdaniem tez nie może być mowy w tej sytuacji o przedłużeniu, a tylko o ewentualnym powołaniu.

rzewa20-02-2017 14:16:54   [#06]

hm... :-)

Dante20-02-2017 16:34:44   [#07]

Ustawa wprowadzająca:
Art. 127. 1. Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego
gimnazjum.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do dnia
30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza zakończenie jego działalności.

Art. 231. 1. Dyrektor gimnazjum, które kończy działalność w trybie art. 127 ust. 1 oraz art. 180 ust. 1, zajmuje stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora gimnazjum, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

2. Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., a w przypadku dyrektora gimnazjum dla dorosłych, w którym kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Art. 238. 1. Dyrektor szkoły podstawowej, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia  gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, w której prowadzi się klasy dotychczasowego gimnazjum, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły podstawowej.
2. Dyrektor dotychczasowego gimnazjum, prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z dniem włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 129 ust. 1 pkt 2, staje się wicedyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1, i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

http://kuratorium.kielce.pl/2017/02/15/odpowiedzi-men-na-najczesciej-zadawane-pytania-dotyczace-reformy-edukacji-2/ 

Ze strony j.w. kuratorium w Kielcach :
16.  ... Natomiast w przypadku dyrektora gimnazjum, którego kadencja kończy się z dniem 31 sierpnia 2017 r., a które to gimnazjum ma być z dniem 1 września 2017 r. włączone do szkoły podstawowej, organ prowadzący może przed 1 września 2017 r. na podstawie art. 231 ust. 2 przedłużyć powierzenie stanowiska temu dyrektorowi, na okres nie dłuższy niż do dnia 31.08.2019 r. Wówczas dyrektor ten na mocy art. 238 ust. 2 z dniem 1 września 2017 r. stanie się wicedyrektorem 8-letniej szkoły podstawowej z klasami gimnazjum i będzie pełnił tę funkcję do końca okresu na jaki przedłużono mu powierzenie stanowiska dyrektora gimnazjum.

I co Wy na to???

 


post został zmieniony: 20-02-2017 16:41:54
rzewa20-02-2017 16:57:26   [#08]

też dobrze!

:-))

Joasia Berdzik20-02-2017 17:12:27   [#09]

Ciekawe ile jeszcze takich kwiatków wyjdzie - moim zdaniem będzie ich z dnia na dzień więcej
i bedzie potrzebne ręczne sterowanie

 interesująca jednak będzie podstawa prawna takiego przedłużenia przez OP. Wydaje mi się, ze trzeba będzie napisać
"na podstawie odpowiedzi numer 16 kieleckiego Kuratora Oświaty przedłużam Pani..."

ale generalnie uważam, ze jest Ok szukanie rozwiązania w tej sytuacji i dobrze, że dopuszcza się takie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]