Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zajęcia WDŻ i GDDDw 2017/18
strony: [ 1 ][ 2 ]
Joasia Berdzik31-03-2017 08:57:32   [#51]

do nowej podstawy?

to był projekt

tu jest podpisana:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

DYREK31-03-2017 09:16:58   [#52]

trudno robić arkusz bez opublikowanych przepisów

wystarczyło tylko dla arkusza na rok szkolny 2017/2018 przyjąć inne terminy jego opracowywania np. pozostawić 30 kwietnia 


post został zmieniony: 31-03-2017 09:19:56
Joasia Berdzik31-03-2017 09:37:25   [#53]

wiem

teoretycznie masz rację, jednak w praktyce, to wręczenie wypowiedzenia nauczycielowi, który traci poczucie bezpieczeństwa.
Dramaty ludzi - tylko z powodu formalnego zaniedbania MEN

Czasem te 19 godzin WDŻRW w roku * np. 6 to dopełnienie etatu
religia to całe etaty ludzi.
czasem NI jest stałe i tez włączane do etatów

Z drugiej strony- chciałabym to zobaczyć, jak masowo wypowiada się etaty  katechetom w całym kraju. Tylko z powodu, ze MEN nie wydał rozporządzeń na czas.

 

Roman Langhammer03-04-2017 17:07:58   [#54]

Z projektu rozporządzenia wynika, że WDŻ będzie już w klasie IV?

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12297001/12423706/12423707/dokument282188.pdf

rzewa03-04-2017 17:10:45   [#55]

tak, zwłaszcza pasuje tym dzieciom, które poszły do szkoły jako sześciolatki...

:-(

cynamonowa03-04-2017 18:18:17   [#56]

..i wraca wpis na świadectwo- uczestniczył/ła

Kasiao03-04-2017 18:36:25   [#57]

Czyli w tym momencie przydzielam wdzr w klasach 5-7, a jak bedzie podpisane to co poszło do projektu - to i w klasie 4? Jak PM podpisze 2 maja, to moze nie być zgodności arkusza z prawem - op wyslal do ko 28 kwietnia...


post został zmieniony: 03-04-2017 18:38:18
Ala03-04-2017 18:39:51   [#58]

na to wygląda 

zss03-04-2017 18:44:49   [#59]

A dlaczego w V-VII? Na razie, wg starego rozporządzenia, tylko w V i VI? Czy mam rację?

 

Kasiao03-04-2017 18:47:10   [#60]

Racja, zarówno w 4 i 7 dopiero po podpisaniu

DYREK03-04-2017 20:50:43   [#61]

religia/etyka w VII też dopiero po podpisaniu

rzewa03-04-2017 20:55:50   [#62]

nie, wg obecnie obowiązującego rozporządzenia także w VII sp:

§ 1. ust. 1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej "szkołami", organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),
2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych) bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.
czyli dla wszystkich uczniów sp, w tym także dla klasy VII
Doska03-04-2017 23:57:07   [#63]

Na tej samej zasadzie obowiązuje, póki co, rozporządzenie dotyczące nauczania wdż, bo nie zmieniono go.

Tak więc klasa VII jest zasadna, IV nie

DYREK04-04-2017 07:53:59   [#64]

Jest już przygotowywany projekt -> za chwilę nie będzie żadnych wątpliwości;-)

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach -> Celem regulacji jest dostosowanie przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

a nie można było wcześniej przygotować (religia/etyka i wdżwr) i opublikować razem z "ramówkami" ? 


post został zmieniony: 04-04-2017 07:54:52
izael04-04-2017 08:45:33   [#65]

DYRKU:) na twe ostatnie pytanie: można było, ale po co?

wystarczyło powiedzieć:)))

albo napisać na stronie...

bo ostatnio takie wykładnie prawa też mamy


post został zmieniony: 04-04-2017 08:46:34
Bas04-04-2017 09:08:14   [#66]

Doska: w rozp. zmieniającym jest: 

"2.  Zajęcia realizowane są w klasach V i VI szkół podstawowych, w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących i w klasach I-III techników, w tym specjalnych, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.";

 

zatem nie można :-(

alis09-04-2017 19:53:32   [#67]

Czy GDDD można dopełnić nauczycielowi etat, czy muszą być poza etatem, głupieję już:/ Rozumiem, że są to godziny płatne, pomimo że z grupą uczniów prowadzone.

 

 

Ala09-04-2017 21:42:33   [#68]

#66

Bas, w projekcie rozporządzenia zmieniającego jest:

w § 1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zajęcia są realizowane w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, w szkołach ponadpodstawowych: branżowej szkole I stopnia, w klasach I-III liceum ogólnokształcącego i w klasach I-III technikum, dla dzieci i młodzieży, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.”,

 

Bas09-04-2017 22:07:54   [#69]

Alu, odnosiłam się do wpisu #63 : 

"Na tej samej zasadzie obowiązuje, póki co, rozporządzenie dotyczące nauczania wdż, bo nie zmieniono go. Tak więc klasa VII jest zasadna, IV nie"

I miałam na myśli "stare" zmieniające. W nowym jest to, co piszesz, oczywiście :-))

Sisteron12-09-2017 10:46:48   [#70]

Witam,

w końcu znalazłam nauczyciela z kwalifikacjami do WDŻ. Mam 5 klas (IV-VII), które będą miały realizowany ten przedmiot.( z ramówki wynika dla nauczyciela 2,5 godz./rok). Podpisuje z nauczycielem umowę na 3/18 czy też na godziny 2,5*19h=47,5,które ma zrealizować? Jak rozwiązujecie u siebie kwiestię WDŻ?

rzewa12-09-2017 11:53:00   [#71]

ja bym podpisała na 10 godz tyg na czas określony 2 m-cy

Sisteron12-09-2017 13:00:08   [#72]

Niestety n-l nie jest w stanie zrealizować tych godzin w 2 m-ce.

Rzewa: w kl. V -na nauczyciela przypada 19h, w kl.VI-19h, czy taka sama liczba obowiązuje w kl.IV i VII  wg nowego rozporządzenia?

Gdyby w I okresie realizował zajęcia w klasach V i VI, to podpisuje z nim umowę na 38 h w I okresie?

rzewa12-09-2017 17:13:48   [#73]

wymiar godzin z n-lem musi być tygodniowy

nie rozumiem dlaczego nie da rady zrealizować tego w 2 m-ce -> ale jeśli tak to niech będzie 2,5 m-ca lub 3 m-ce - to obojętne

może też być 5/18 przez 5 m-cy

itd.

rzepek12-09-2017 17:14:29   [#74]

U nas piszemy umowę na realizację zadań wdżr w okresie od.....(np 1.05) do....(np 15.06) w ilości 19 godz lekcyjnych, płatne jak godziny ponadwymairowe. No i po zakonczeniu  nauczyciel ma wyplaconą całą kwotę jako ponadwymairowe.

rzewa12-09-2017 17:19:40   [#75]

nauczyciel który jest zatrudniony tylko na wdżr nie może mieć godzin ponadwymiarowych, bo te może mieć tylko n-l pełnozatrudniony

n-l na umowie o pracę w niepełnym wymiarze musi mieć ten wymiar dokładnie określony, a zgodnie z KN jest to możliwe do określenia jedynie w wymiarze tygodniowym

rzepek12-09-2017 19:48:01   [#76]

No to ciekawam, jak nasze lokalne  prawo przechodzi bezkonfliktowo na wszystkich kontrolach PIP, NIK, RIO i pozostałych dużych literkach  też;)  Właśnie tydzień temu mieliśmy kontrolę zatrudnienia  n-la na wdżr i problemu z taką umową nie było.

Nauczyciel nie ma godin ponadwymiarowych (bo nie może), ale ma płacone JAK za godz.ponadwymiarowe, czyli 19 godz x stawka osobistego zaszeregowania= kasa do wypłaty;)

rzewa12-09-2017 20:29:40   [#77]

ciekawam jak to koresponduje z KN i k.p....

elnik08-04-2018 13:13:04   [#78]

Jeśli rodzice nie wyrażą zgody na udział dzieci w zajęciach WDŻ we wszystkich klasach SP w roku szk. 2018/19 to dyrektor umieszcza te godziny w arkuszu, nie robi przydziału tych godzin. I oczywiście w razie kontroli okazuje stosowne deklaracje rodziców. Czy tak?

KaPi08-04-2018 16:38:49   [#79]

A już wiesz, że nie wyrażą w przyszłym roku szkolnym?

 

elnik08-04-2018 16:56:52   [#80]

Tak. Wychowawcy klas zebrali od rodziców rezygnacje. Dlatego nie wiem, czy planować te godziny w arkuszu, skoro nie będą prowadzone.

KaPi08-04-2018 17:02:45   [#81]

My planujemy zawsze, nie sprawdzamy teraz, czy będą czy nie będą chodzić... dopiero we wrześniu... ale nigdy nam sie nie zdarzyło, żeby nie było nikogo chętnego...

a jak we wrześniu zmienią zdanie?

aneks?

 

elnik08-04-2018 17:07:37   [#82]

Rozumiem. Planując należy zrobić przydział nauczycielowi?

 

KaPi08-04-2018 17:16:10   [#83]

u nas przydzielamy

elnik08-04-2018 17:19:25   [#84]

dziękuję

MKJ08-04-2018 18:17:35   [#85]

Skoro rodzice zrezygnowali z uczęszczania uczniów na zajęcia, to ja bym w tej chwili nie przydzielał nauczycielowi tych zajęć.

gosiaes208-04-2018 20:33:04   [#86]

Czy WDŻ jest finansowany przez MEN czy przez organ?

 

DYREK09-04-2018 11:21:23   [#87]

szkoły samorządowe są finansowane przez samorząd

ale 

otrzymują na wykonanie tego zadania pomoc od państwa (np. w formie subwencji oświatowej)

 

gosiaes209-04-2018 12:12:28   [#88]

dziękuję :)

rzewa10-04-2018 07:08:12   [#89]

szkoły samorządowe otrzymują czasem pomoc w postaci dotacji czy dopłat z różnych programów rządowych lub inne środki ale wszystkie one muszą wpłynąć do budżetu JST i dopiero stamtąd mogą (czasem muszą) trafić do szkoły

ale nawet tą drogą nie otrzymują subwencji - subwencję otrzymuje JST i swobodnie (od 2015 r. prawie :-)) nią rozporządza - JST nie ma żadnego obowiązku przekazać jej szkole

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]