Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wniosek rodzica art.205.2 Prawo oświatowe
strony: [ 1 ]
Betty12-02-2017 17:31:41   [#01]

Witam!

Jeżeli ktoś z Państwa ma gotowy wniosek dla rodzica (art 205.2 Prawo oświatowe) to bardzo proszę udostępnić . Pozdrawiam

juasia12-02-2017 21:08:11   [#02]

chyba chodzi Ci  nie o prawo oświatowe ale o przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe

elnik13-02-2017 10:32:37   [#03]

To na pewno chodzi o art. 205.5 przepisów wprowadzających  ustawę -Prawo Oświatowe. Interesuje mnie, czy są tacy rodzice i dlaczego chcą korzystać z takiej możliwości?

AnJa13-02-2017 10:58:54   [#04]

Pewnie będą- raczej w przypadkach przekształcanych gimnazjów jełsi miejsce zamieszkania jest bliżej tej nowej szkoły niż dotychczasowej. Albo np. po tej samej stronie ruchliwej przelotówki.

Dante13-02-2017 11:00:39   [#05]

Ustawa przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe w Art.205 pkt 2 i pkt 5 daje możliwość przejścia ,,na ochotnika" uczniów z jednej szkoły do szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum w sp. Tyle tylko, że wniosek może być rozpatrzony negatywnie, gdy dyrektor nie otrzyma zgody od JST na utworzenie oddziału. Może być tak, że przejdzie kilkanaście osób i w efekcie organowi przybyłby jeden oddział (z jednego wcześniej powstałyby dwa), co skutkowałoby kosztami rzędu 80.000 zł rocznie.


post został zmieniony: 13-02-2017 11:01:23
AnJa13-02-2017 11:17:01   [#06]

OP wczesniej musi ustalić jasne zasady takiego przechodzenia, Chodzi nie tylko o liczebnośc oddziału stworzonego z takich przejść ale także możliwą reorganizację oddziałów klas IV i VII w szkole dotychczasowej.

Co do negatywnego rozpatrzenia wniosku to znów mamy Tatarzyna, co za łeb trzyma - jeśli chętnych nie będzie albo będzie ich niewielu budynek pogimnazjalny będzie coraz bardziej pusty (w tym roku odejdzie 1/3 uczniów, za rok kolejna grupa- a utrzymanie budynku to też koszty.
No i jeszcze kolejna kwestia- jeśli uczniowie nie odejdą z dotychczasowej szkoły może za 2 lata zrobić siew niej naprawdę ciasno (2 dodatkowe roczniki).

elnik13-02-2017 18:07:50   [#07]

W małych wieskich szkołach zapis tego artykułu może być chyba wykorzystywany również w takiej sytuacji, aby w tej małej szkole nie utworzyć oddziału klasy VII, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. 

Dante13-02-2017 18:26:30   [#08]

do elnik: Masz rację, że jest to sposób na ,,przejście" uczniów do szkoły, gdzie jest miejsce. Zwłaszcza jeśli w szkole obecnie 6-letniej nie zmieści się klasa 7 ( i za rok 8). Odejście na własną prośbę uwolni szkołę np. od pracy na dwie zmiany do czasu np. przebudowy.

AnJa13-02-2017 19:51:30   [#09]

Dotyczy szkół najmniej dwuciągowych- małe wiejskie szkoły raczej takie nie są.

Dante13-02-2017 20:02:31   [#10]

A czy  jest możliwe, że wszyscy rodzice -nawet,gdy jest tylko jeden oddział kl. VI-  wystąpiliby z takim wnioskiem o przeniesienie do dyrektora innej szkoły? Skutkowałoby to nie utworzeniem  oddziału klasy VII w szkole, gdzie jest za mało miejsca, a utworzeniem tam, gdzie jest miejsce? To byłby taki wytrych na obejście na 2-3 lata sytuacji, gdzie wjednej szkole nie ma miejsca, a w drugiej z racji reformy miejsca jest pod dostatkiem. Wiadomo, że to wszystko pod okiem OP w porozumieniu z dyrektorem  szkoły i rodzicami. Albo tak, albo druga zmiana w nauczaniu.

AnJa13-02-2017 20:11:32   [#11]

Nie w tym trybie.

Ale jest to chyba możliwe- OP zatwierdza w arkuszu oddział klasy VII, wszyscy rodzice przenoszą doń dzieci.

befana13-02-2017 20:35:13   [#12]

A w zasadach rekrutacji nie ma zapisu,że można przyjąć, jak jest miejsce?

To , o czym mówicie, jest chyba z lekka naciąganiem prawa.

AnJa13-02-2017 20:48:54   [#13]

Miejsce byłoby przecież. ba- nawet wszystkie.

Oczywiście, ze naciągane.

befana13-02-2017 21:18:01   [#14]

Nie tworzy się klasy dla  0 uczniów, nie można planować dla nich zajęć, a więc jeżeli przyjmujesz spoza obwodu, musisz już mieć miejsce w istniejącej klasie. Dawniej tak było w rozporządzeniu, już wprawdzie uchylonym, ale zdrowy rozsądek nadal obowiązuje.

Albo nie ;-)))

mstola15-02-2017 16:25:45   [#15]

Gimnazjum przekształca się w szkołę podstawową, zamiarem OP jest przeniesienie wszystkich klas od 0 do VII ( z jednego dużego obwodu tworzy się dwa mniejsze). W uchwale zmieniającej sieć szkół jest informacja o dniu rozpoczęcia działalności szkoły i o klasie I, że rozpocznie naukę w r. szk. 2017/18, zzłącznik stanowi nowy plan obwodów. Podstawa prawna uchwały taka jak w przykładowej na stronie MEN.

Czy na podstawie tejże uchwały mogą rozpocząć naukę klasy II-VII?

AnJa15-02-2017 18:40:26   [#16]

W uchwale wg wzoru MEN nie ma informacji o klasach innych niż I - czyli uchwała jest ok.

Ale oba nie jest podstawą do przenoszenia żadnych klas.

Podstawą do przenoszenia klas III (od 1 .09.17-IB) i VI (VII) jest art.205 przepisów wprowadzających.

Podstawy do przenoszenia klas pozostałych nie widzę. Może w UoSO albo prawie oświatowym?

mstola15-02-2017 20:38:28   [#17]

Pytam o klasy II-VII dla których powstaje nowy obwód od 1.09.2017. Tylko załącznik dotyczący obwodów jest zatytułowany "Plan sieci obwodów ośmioletnich szkół podstawowych" - czy na tej podstawie można utworzyć w nowym obwodzie klasy II-VII?

AnJa15-02-2017 21:06:12   [#18]

No - na to pytanie odpowiadałem. Moim zdaniem nie - dla klas innych niż III (IV) i VI (VII).

mstola15-02-2017 21:29:15   [#19]

Art. 129. 1. Dotychczasowe gimnazjum można:
1) przekształcić w ośmioletnią szkołę podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe;

17. W wyniku przekształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powstaje ośmioletnia szkoła podstawowa o pełnej
strukturze organizacyjnej, której nie jest organizacyjnie podporządkowana szkoła filialna.

a tu z Ustawy o systemie oświaty.

Art. 58. 1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu założycielskiego, który określa jej typ, nazwę i siedzibę.

2. Akt założycielski szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny, oprócz danych wymienionych w ust. 1 określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w szczególności nazwy miejscowości (w miastach nazwy ulic lub ich części) należących do jej obwodu, a w przypadku szkoły podstawowej także podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne. Szkole publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego nie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca wystąpi z takim wnioskiem.

USO można zastosować w każdym terminie, tym bardziej, że SP dla której ustala się mniejszy obwód nie ulega likwidacji?

Co mi poradzicie? w temacie jak wyżej


post został zmieniony: 15-02-2017 21:35:20
AnJa16-02-2017 08:32:14   [#20]

Wydaje mi się, ze w trybie innym niż specjalny nie można "wyjąć" dzieci z jednej szkoły i przenieść je do innej, nowotworzonej.

Szkoła nowotworzona powinna być szkołą rosnącą- czy w w I roku działalności tylko klasy I, potem I i II itp.

Ustawa wprowadzająca pozwala na wyjątkowe odstępstwo- można przyjmować na wniosek rodziców uczniów  (a nawet przenosić administracyjnie oddziały klas III i VI.

Logicznie do tego podchodząc jeśli szkoła uruchomi 1 września wszystkie klasy - a rodzice zechca przenieść do nich swoje dzieci z innych szkół- czemu nie?

Chyba, ze jest gdzieś zapisany taki zakaz.

elnik16-02-2017 10:22:01   [#21]

Do AnJa: ,,a nawet przenosić administracyjnie oddziały klas III i VI."'

Proszę, rozwiń tą wypowiedź.

AnJa16-02-2017 10:46:03   [#22]

Art. 205. 1. Jeżeli w danej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej tę szkołę podstawową może wskazać uczniom niektórych oddziałów tej klasy, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. W tym przypadku przepisu art. 130ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.

2. (..)

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie IV odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022.

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. W tym przypadku przepisu art. 130ustawy - Prawo oświatowe nie stosuje się.

5. (...)

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, przeniesienie uczniów następuje z dniem 1 września danego roku, a uczniowie ci rozpoczynają naukę w klasie VII odpowiednio w latach szkolnych 2017/2018-2022/2023.

mstola16-02-2017 11:33:43   [#23]

Tak, to przeniesienie to rozumiem, tylko na jakiej podstawie przenieść uczniów, którzy od września będą w kl II, III, V i VI?

Czy można na podstawie wniosku rodzica art. 205a. ?


post został zmieniony: 16-02-2017 11:35:00
AnJa16-02-2017 11:48:47   [#24]

Czego art.205a?

mstola16-02-2017 12:05:30   [#25]

Przenieść uczniów z kl II, III, V, i VI

AnJa16-02-2017 12:17:53   [#26]

w jakim akcie prawnym ten art.205a jest- bo nie kojarzę?

mstola16-02-2017 12:18:55   [#27]

Przepraszam czeski błąd art. 205

AnJa16-02-2017 12:21:12   [#28]

A widzisz gdzies w 205 upoważnienie do przenoszenia dzieci z innych klas niż III i VI? Bo ja nie.

mstola16-02-2017 12:34:11   [#29]

To w takim razietylko na podstawie USO?

AnJa16-02-2017 13:49:48   [#30]

Nie wiem - nie szukałem tego - właśnie uzdrawiam służbę zdrowia;-)

j2319-02-2017 01:40:01   [#31]

Z treści art. 205 nie wynika uczniowie jakich szkół są objęci tym przepisem, ale wyraźnie jest określone, że w tym trybie mogą zostać przyjęci uczniowie tylko do szkół przekształconych (z gimnazjów). Określony jest także poziom klas (tylko IV i VII), tak więc niezasadne są opinie wg których można przyjmować uczniów do innych poziomów klas np. II-III, V-VI. Wyraźnie określona została też kompetencja w/b/p w ustaleniu terminu zgłaszania wniosków przez rodziców. Inne szczegóły musi doprecyzować OP w uzgodnieniu z dyrektorami szkół. Z przepisu nie wynika, aby takie oddziały musiały powstać. Liczba chętnych może być zbyt mała na utworzenie oddziału, ale taką minimalną liczebności musi ustalić OP.

Wydaje się, że inne zorganizowane formy uzupełniania nowych szkół podstawowych nie są uprawnione. 

mstola20-02-2017 14:22:02   [#32]

W trybie spec ustawy nie, ale może USO?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]