Forum OSKKO - wątek

TEMAT: co dalej z wdżwr?
strony: [ 1 ]
PiotrekM31-01-2017 18:37:54   [#01]

Czy ktoś wie jak ma wyglądać nauczanie wdżwr po reformie? Czy klasa 7 ma?

AnJa31-01-2017 19:14:22   [#02]

jak wyglądało. Ma.

Ala31-01-2017 22:33:46   [#03]

a rozporządzenie się znowelizuje

kiedyś ;)

rzepek01-02-2017 09:32:06   [#04]

Tylko czego się oni będą uczyć od V klasy do VIII ?  4 lata o seksie... ( a raczej o rozmnażaniu wegetatywnym  w ramach dobrej zmiany;)

Ala01-02-2017 11:29:17   [#05]

do tej pory się uczyli 5-6 sp i 1-3 gim

więc tu akurat nie ma problemu

AnJa01-02-2017 11:54:21   [#06]

Podstawa jest tak napisana (niekoniecznie świadomie;-), ze można ją zacząć realizować w dowolnej klasie a nawet miesiącu roku szkolnego i tak samo dowolnie ją zakończyć.

barwi01-02-2017 14:09:54   [#07]

HMmmm.. czyli popełniłem błąd nie planując w projekcie arkusza SP 0,5 godziny w odpowiednim wymiarze czasowym dla klasy VII , a jedynie tak jak dotychczas wdżr w klasie V i VI , tylko dlaczego mam też zaplanować w klasie VII od r. szk. 2017/2018 gdzieś w przepisach jest dokładnie o tym mowa ? 

Ala01-02-2017 14:40:57   [#08]

jest w rozporządzeniu o ramówkach, że wdż jest organizowany na podstawie odrębnych przepisów

a te odrębne jeszcze nie zostały znowelizowane

trzeba czekać

i dlaczego już teraz robisz projekt arkusza? do kwietnia jeszcze wiele się może wydarzyć

a co do planowania godzin wdż - to ja planuję rocznie 14 godzin dla ucznia i np. 9 godzin wspólnych klasami, a 5 godz. w grupach międzyoddziałowych np. jedna grupa dziewczynki z 6a i 6b druga grupa chłopcy z 6a i 6b (o ile liczebność nie przekracza 28) w ten sposób trochę godzin się zaoszczędza

AnJa01-02-2017 14:46:56   [#09]

Formalnie nie- bo nie podstawy prawnej do wdżwr w klasie VII.

Ale MEN to przewidział i kazał stosować myki wyprzedzające wobec podstawy prawnej(cytat ze strony MEN):
>>Art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) stanowi, że „Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 i 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.”

Przepis ten wszedł w życie z dniem 26 stycznia 2017 r. (art. 369 pkt 2 ww. ustawy).<<

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]