Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przenoszenie klas VI od 1.09.2017
strony: [ 1 ]
aniaB27-01-2017 09:28:26   [#01]

Czy art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zobowiązuje organ prowadzący do wskazania uczniom wszystkich  klas VI szkoły podstawowej realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum, czy można przenieść tylko część obecnych klas VI? Chcemy przenieść klasy VI, ale czy musimy przenieść wszystkie? 

Leszek27-01-2017 10:13:45   [#02]

może budzić "złe" emocje nakaz przenosin,

mniej konfliktowy jest 205.5 i na wniosek

pozdrawiam

 

 

aniaB27-01-2017 11:30:14   [#03]

Leszku, ja wiem, że 205.5 pozwala na przejście niektorych uczniów klas VI do nowej szkoły.

Ale chodzi mi o interpretację 205.4 Czy tu można przenieść niektóre klasy VI czy wszystkie.

Powstały pewne niezgodności i już nie wiem jak to czytać.

Dlatego proszę o pomoc.

Leszek27-01-2017 12:17:32   [#04]

wg mnie 205.4 dot. wszystkich oddz. kl. VI danej SP,

dlatego 205.5 dotyczy niektórych (chętnych)

pozdrawiam

bosia27-01-2017 13:46:32   [#05]

wg mnie 205.4 także nie dotyczy wszystkich oddziałów w konkretnej szkole, to nie byłoby logiczne

np. będą 3 klas VII  (nie zmieści się tyle), a obok mamy gimnazjum, w którym można  umieścić tylko 2 klasy i czy wówczas nie można zastosować art. 205 ust. 4

4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może wskazać uczniom oddziałów klasy VI szkoły podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, miejsce realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do VIII, w latach szkolnych 2017/2018–2022/2023, w publicznej szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum, prowadzonej przez tę jednostkę. W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się.

jedynie, czego nie można, to aby kl. VII uczyły się w jednej szkole, a VIII w innej. Nie ma zapisu, że wszystkie i nie ma zapisu, ze niektóre

jest tylko, że "może wskazać" i interpretowałabym jak wyżej

befana27-01-2017 18:46:59   [#06]

U nas się to interpretuje tak: 

- powstaje u nas szkoła ośmioklasowa

-OP przenosi wszystkich uczniów (z urzędu) kl. VII do budynku  gimnazjum oddalonego o 10 km na podstawie 205.4

-w klasach VII i VIII tejże szkoły w budynku gimnazjum uczyć ich będą nauczyciele z gimnazjum

Czy to zgodne z prawem?

 

 

rzewa27-01-2017 19:24:11   [#07]

zgodne

interpretuję ten przepis tak jak bosia

befana29-01-2017 12:30:37   [#08]

Kto jest w takim razie ich dyrektorem?

Kto decyduje o zatrudnieniu nauczycieli uczących taką klasę?

Kto podpisuje świadectwa?

rzewa29-01-2017 19:22:48   [#09]

uczniowie są przeniesieni do szkoły powstałej z przekształcenia gimnazjum, zatem dyrektor tej szkoły (tej do której zostaja przeniesieni) decyduje o przydziale godzin realizowanych w tym oddziale oraz tenże sam dyrektor będzie podpisywał świadectwa tych uczniów

ci uczniowie zostają wykreśleni z księgi uczniów dotychczasowej szkoły z powodu skierowania do innej szkoły i zapisani do księgi uczniów prowadzonej w szkole powstałej z przekształcenia gimnazjum (będzie to nowa księga, założona 1.09.17, dotychczasowa księga gimnazjum nie będzie od 1.09.17 zawierała nowych wpisów)

befana02-02-2017 22:07:35   [#10]

U nas uczniowie mają być przeniesieni do szkoły powstałej na gruzach zespołu - sp+gimnazjum, na podstawie art. 206. ust. 1 - 4. Można? Można!

 

befana02-02-2017 22:16:46   [#11]

Jeszcze pytanie do wiedzących: jeśli taka struktura się utrzyma, to kto będzie decydował o siatce godzin? Dyrektor sp I - VI (niby I - VIII) czy ten, który przejmie VII i VIII klasę? Jeżeli jest to szkola I -VIII z klasami VII i VIII 10 km od szkoły, to czy te dzieci będą w tym samym składzie, co w kl. VI, czy można klasy na nowo zorganizować i kto to robi? Bo ja już chyba przestaję myśleć...

Jacek02-02-2017 22:31:44   [#12]

Art. 235. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej.

befana02-02-2017 22:33:14   [#13]

Też tak uważam, ale interpretacja jest taka- dyrektor sp dyrektorem, ale rządzi ten, do czyjego budynku przenoszą dzieci...

Jacek02-02-2017 22:38:25   [#14]

sorki skoro był zespół sp+gim to ten przepis

Art. 250. 1. Z dniem 1 września 2017 r. dyrektor zespołu szkół, o którym mowa w art. 191 ust. 1, staje się dyrektorem ośmioletniej szkoły podstawowej i zajmuje to stanowisko do końca okresu, na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora zespołu szkół.

rzewa03-02-2017 06:16:29   [#15]

do takiej sp nie można kierować uczniów innych szkół -> kurator każe to zmienić, gdyż uchwała podjęta na podstawie art 206 u.p.w.u.P.o. musi uwzględniać obowiązujące prawo w tym, również art 205 ust 4 u.p.w.u.P.o.

befana03-02-2017 08:49:12   [#16]

Dzięki, rzewo, szukam ludzi podobnie myślących.

AnJa03-02-2017 08:50:59   [#17]

Każe albo i nie każe. Poczekajmy na praktykę.

Bas03-02-2017 13:14:46   [#18]

ad #9 rzewo, mój OP włączył klasy II-III gimn. do mojej SP (ośmioletniej, ma się rozumieć). Nie byliśmy zespołem, budynki są blisko. Jestem dyrektorem tego tworu. Interesują mnie księgi uczniów. Czy muszę założyć nowe? Co z tym przepisywaniem uczniów. Wyjaśnij, proszę. Dziękuję.

rzewa03-02-2017 16:34:42   [#19]

masz nową szkołę znaczy powinnaś mieć nową księgę ale...

nie dotyczy to uczniów gimnazjum -> ci nadal figurują w swojej dotychczasowej księdze

Aga2703-02-2017 20:56:43   [#20]

Czy Art.205.4 dotyczy również szkoły podstawowej, która powstanie z przekształcenia zespołu szkół (szkoła podstawowa + gimnazjum). Czy w takiej sytuacji OP może zadecydować o kontynuacji nauki przez klasy VII i VIII (z obecnej szkoły sześcioklasowej) w szkole podstawowej powstałej z przekształcenia zespołu  szkół (sp + pg) - spotkałam się z rożnymi interpretacjami.

Bas03-02-2017 22:41:42   [#21]

Dziękuję,rzewo. Rozumiem, że w nowej księdze znajdą się uczniowie ze "starej" plus pierwszoklasiści. Księga gimnazjalna funkcjonuje bez nowych wpisów aż do wygaśnięcia.

Jeszcze raz dziękuję.

befana05-02-2017 17:26:45   [#22]

Aga27

Spotkałaś się z jakąś pisemną interpretacją tego artykułu? Też mnie coś takiego spotyka, więc żywo jestem zainteresowana...

AnJa05-02-2017 19:33:08   [#23]

Czytajac literalnie ten artykuł- nie.

Na logikę też raczej nie- przeniesie klasy do nowopowstającej (z gimnazjum) szkoły podstawowej  to jednak inna sytuacja niż do innej szkoły podstawowej (acz powstającej zespołu)

Pytanie, czy nie ma gdzieś w przepisach wprowadzających zapisu, ze 205.4 stosuje się takze w przypadku przekształcenia zespołu.

Nie mam nastroju do drążenia - łatwo nie da się, bo szukajka lexa nie pokazuje był art.205 gdzieś jeszcze przywołano.

Jełśi nie ma- to skłaniałbym sieku odpowiedzi, że w tym trybie nie.

Można zaś chyba  w trybie ustalonym dla przekształceń szkół z Prawa Oświatowego?

rzewa06-02-2017 07:56:28   [#24]

też się nie da, bo ustawa Prawo oświatowe nie przewiduje ani szkoły podstawowej o strukturze klas I-VI, ani takiej, która mogłaby mieć tylko klasy VII i VIII (poza szkołą podstawową dla dorosłych)

AnJa06-02-2017 08:36:52   [#25]

Zrozumiałe post Agi tak, że chodzi o niektóre przyszłe oddziały klas VII i VIII z funkcjonującej szkoły podstawowej zostałyby przeniesione do szkoły podstawowej powstałej z zespołu. Czyli obie szkoły byłyby w pełnej strukturze.
Przekształcenie dotyczyłoby zmiany obwodów w takiej sytuacji - ale jeśli w trybie prawa oświatowego to chyba powinno być dla wszystkich klas?
Hmmm... a myślałem, że różne dziwne sytuacje to tylko u mnie;-)

Dante06-02-2017 11:37:06   [#26]

Co zrobić w sytuacji, gdy w murach obecnej sześcioletniej szkoły podstawowej nie zmieści się szkoła ośmioletnia, a reorganizacja nie przewiduje przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową? Nie wchodzi chyba w grę przeniesienie klas 7 i 8 do sp, która włączyła do siebie gimnazjum. Czy pozostaje tylko obniżenie tej sześcioletniej obecnie szkoły do czteroletniej i przekazanie dzieci z klas 5-8 do drugiej szkoły podstawowej?

Aga2706-02-2017 23:36:11   [#27]

#20 w obecnej szkole sześcioklasowej są pojedyncze oddziały (średnio 6 - cio osobowe) i chodzi o to czy OP może na podstawie ART. 205.4 wskazać kontynuację nauki tym uczniom z małej szkółki  w zespole (psp + pg). W kuratorium nie wiedzą :(, a szkoły sześcioklasowej nie przewidziano :(


post został zmieniony: 06-02-2017 23:42:27
rzewa07-02-2017 07:41:23   [#28]

może ale na podstawie art 205 ust 10 specustawy

ametyst197307-02-2017 07:58:35   [#29]

Jak brzmi ten art 205ust 10 specustawy

rzewa07-02-2017 08:05:47   [#30]

art 205 ust. 10. Jeżeli w danej szkole podstawowej w latach szkolnych 2017/2018–2023/2024 nie zorganizowano oddziału danej klasy, a w przypadku szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum – w latach szkolnych 2017/2018–2025/2026, uczniowi tej klasy zamieszkałemu w obwodzie tej szkoły organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wskazać miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez:
1)        tę jednostkę samorządu terytorialnego;
2)        osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli zawarł z tą osobą porozumienie.
W tym przypadku przepisu art. 130 ustawy – Prawo oświatowe nie stosuje się.

ust. 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, przepisy art. 39 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

ametyst197307-02-2017 08:09:30   [#31]

Rzewa dzięki bo ja się już pogubiłem wczoraj sesja do 23.00 i...... "moje" gimnazjum przekształcamy w sp oj emocje było gorąco.

Dante07-02-2017 08:32:10   [#32]

Art. 10 upwo rozumiem tak :

Pojawia się pusty rocznik i nie ma utworzonego oddziału na danym poziomie klasy, bo nie ma żadnego ucznia lub jest zbyt mało uczniów, żeby oddział utworzyć. Wówczas organ może wyznaczyć konkretnemu uczniowie miejsce jego nauki w innej szkole.  Brak oddziału na danym poziomie wystąpi także w sytuacji przekształcenia gimnazjum w sp. Jeśli nie będzie oddziału na poziomie np. II klasy, a w obwodzie pojawi się uczeń w tym wieku ( sprowadzi się do obwodu), to miejsce jego nauki w szkole poza obwodem wskaże organ. Punkt 10 generalnie dotyczy pojedynczych uczniów, a nie hurtowego przenoszenia oddziałów np. klasy szóstej do szkoły, gdzie jest miejsce.

Warto dodać, że 2 grudnia spod pióra Podkomisji rozpatrującej projekty ustaw oświatowych wyszedł zapis podobnej treści w Art. 207 pkt 5, ale 2 pkt pozwalał wtedy przenosić klasy VII i VIII do innej dowolnej sp. 

Po pracach Komisji w dniu 14 grudnia jest to  Art. 205, ale przenoszenie klas siódmych tylko do sp powstałej z gimnazjum.

Dante07-02-2017 12:17:13   [#33]

Art. 205 pkt 10 upwo Prawo oświatowe rozumiem tak :

Pojawia się pusty rocznik i nie ma utworzonego oddziału na danym poziomie klasy, bo nie ma żadnego ucznia lub jest zbyt mało uczniów, żeby oddział utworzyć. Wówczas organ może wyznaczyć konkretnemu uczniowie miejsce jego nauki w innej szkole.  Brak oddziału na danym poziomie wystąpi także w sytuacji przekształcenia gimnazjum w sp. Jeśli nie będzie oddziału na poziomie np. II klasy, a w obwodzie pojawi się uczeń w tym wieku ( sprowadzi się do obwodu), to miejsce jego nauki w szkole poza obwodem wskaże organ. Punkt 10 generalnie dotyczy pojedynczych uczniów, a nie hurtowego przenoszenia oddziałów np. klasy szóstej do szkoły, gdzie jest miejsce.

Warto dodać, że 2 grudnia spod pióra Podkomisji rozpatrującej projekty ustaw oświatowych wyszedł zapis podobnej treści w Art. 207 pkt 5, ale 2 pkt pozwalał wtedy przenosić klasy VII i VIII do innej dowolnej sp. 

Po pracach Komisji w dniu 14 grudnia jest to  Art. 205, ale przenoszenie klas siódmych tylko do sp powstałej z gimnazjum

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]