Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja-rozp. MEN- ramowe plany nauczania szkół publicznych
strony: [ 1 ][ 2 ]
Jacek21-01-2017 13:06:07   [#01]

no to mamy kolejny projekt bardzo ważny!

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

projekt, uzasadnienie i OSR w formacie .pdf. Załączniki format .docx

Projekt

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13 i 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

Uzasadnienie

OSR

na uwagi czekamy do 17 lutego br.


post został zmieniony: 21-01-2017 13:07:42
AnJa21-01-2017 16:27:36   [#02]
ola 1321-01-2017 12:52:17   [#01]

Podrzucam linka do RCL : http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294412/katalog/12408222#12408222

gdzie zamieszczone są ramówki do konsultacji.

Pierwszy załącznik to podstawówka. Zmartwiałam, bo godzin dyrektorskich nie możemy dokładać do przedmiotów. Poza tym smutek wielki....

 

Skąd wniosek, że dyrektorskich nie można przeznaczać na przedmioty?

ola 1321-01-2017 16:47:24   [#03]

par. 2.1 rozporządzenia

§ 2. 1. Ramowy plan nauczania określa:
1) tygodniowy, a w szkołach dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny, wymiar godzin dla uczniów poszczególnych klas lub semestrów w danym typie szkoły przeznaczonych na realizację:
a) obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów lub bloków przedmiotowych, o których mowa w § 4 ust. 2,
b) obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie,
c) zajęć z wychowawcą;
2) tygodniowy, a w przypadku szkół dla dorosłych prowadzących zajęcia w formie zaocznej – semestralny, wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na:
a) zajęcia uwzględniające potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych,
c) w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym;

No chyba, że się mylę?

 

AnJa21-01-2017 17:29:21   [#04]

Raczej nie mylisz się.

Tyle, że moim zdaniem to jest dobre rozwiązanie.

eny21-01-2017 18:54:16   [#05]

Załącznik nr 5 dla Technikum. Czy  w przedmiotach filozofia /plastyka /muzyka może mieścić się WOK (wiedza o kulturze ) ?

Karolina21-01-2017 19:33:22   [#06]

Ja również uważam, że to bardzo dobry pomysł - takie zajęcia muszą wnosić coś nowego, kreatywnego dla ucznia, ponosić ich aktywność a nie być dodatkowym balastem. Mnie się to podoba. Tu może być ciekawy projekt edukacyjny - czy projekt będzie nadal obowiązkowy?

AnJa21-01-2017 21:14:54   [#07]

Eny- wok to inny przedmiot niż plastyka czy muzyka - więc nie.

ataebra21-01-2017 22:03:26   [#08]

Szkoda, że wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej nie można dać innemu nauczycielowi. 

jota12321-01-2017 22:14:26   [#09]

A dlaczego nie? Jest powiedziane, że WF - u 3 godziny!

robson21-01-2017 22:18:43   [#10]

Gdzieś mi (albo im) uciekły propozycje mniejszych klas? 30 to mniejsze? 

robson21-01-2017 22:24:02   [#11]

Po za tym odpowiedzą na to powinno być stanowisko OSKKO w sprawie reformy

ataebra22-01-2017 11:50:05   [#12]

do jota123

wg  projektu

W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej lub edukacji informatycznej nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art.  9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60), innym niż nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie edukacji wczesnoszkolnej, tygodniowy wymiar godzin tych zajęć wynosi dla:

        1)   języka obcego nowożytnego – po 2 godziny w każdej klasie;

        2)   edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i edukacji informatycznej – po 1 godzinie w każdej klasie.

Czyli nie będzie można. Musi mieć je w etacie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

ola 1322-01-2017 11:59:02   [#13]

Na I etapie jest tylko 20 godzin dla dziecka, czyli ew. 18 dla nauczyciela wczesnoszkolnej i 2 dla anglisty, jeżeli "rozdamy" pozostałe godziny innym nauczycielom, np. wf, muzyka, plastyka, zaj. kom, to nauczyciel traci etat.

U mnie do klasy 2 i 3 wchodził jeszcze nl informatyki i "robił" programowanie, teraz nici z tego.

robson22-01-2017 13:38:25   [#14]

To jest kosmos i tyle. Jak ktoś potrafi liczyć to poleci sporo godzin. Z nauczycielem WF w klasach 1-3 to jakaś paranoja. Nie obrażając nikogo tych zajęć będzie uczyć osoba, która sport widziała w TV. 

Karolina22-01-2017 14:50:29   [#15]

Trzeba zgłosić jako uwagę - by wychowanie fizyczne również można bylo przydzielić specjaliście. Dobrze wiemy jak jest - nie każdy nauczyciel I-III da radę ale też nie każdy wuefista potrafi pracować z tak małymi dziećmi - decyzja powinna należeć do dyrektora.

elrym22-01-2017 19:27:50   [#16]

olu13

możesz dać z dyrektorskich na I etapie informatykowi jako zajęcia rozwijające

ola 1322-01-2017 19:44:56   [#17]

No nie wiem, bo to są zajęcia obowiązkowe dla całej klasy w ramach podstawy. Mają zajęcia komputerowe ze specjalistą, w tym programowanie.

 

slos22-01-2017 20:04:44   [#18]

Bezwzględnie należy dodać możliwość nauczania wf w 1-3 przez nauczyciela wychowania fizycznego.

robson22-01-2017 21:08:52   [#19]

I tu zgadzam się z Karoliną - w sprawie nauczania WF w klasach I-III to powinna być decyzja dyrektora

Jacek22-01-2017 21:30:12   [#20]

zatem tradycyjnie proponuję by uwagi do projektu formułować w tabeli

Zapis projektu rozporządzenia

Uwagi – propozycje zmian - postulaty

 

 

dota15023-01-2017 10:50:39   [#21]

A może w technikum, skoro już tak ma być, warto zmienić plastykę na technikę? 

Ala23-01-2017 11:23:50   [#22]

w załączniku nr 1 dla szkół podstawowych w klasach IV-VIII:

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły   3 na cały etap

a ile dla klas VII-VIII w okresie przejściowym?

KaPi23-01-2017 11:31:40   [#23]

jak zaplanujesz wszystkie 3 godziny dla VII i VIII to one już chyba mogą być w tym okresie przejściowym...

Ala23-01-2017 11:37:21   [#24]

a no właśnie nie wiadomo

bb197523-01-2017 14:15:45   [#25]

na litość plastyka/muzyka w technikum czy nawet liceum - czy nie można by dać wok i co ci ludzie po podyplomowkach z woku teraz jeszcze muzykę będą robic?

A tak wogóle jak rozumieć ten zapis w LO i T dotyczący tych przedmiotów Dyrektor liceum ogólnokształcącego ustala dwa przedmioty spośród przedmiotów: filozofia, plastyka i muzyka, które będą realizowane w klasie I. 


W ramówce w klasie I jest jedna godzina a mają być 2 przedmioty? po pół roku?

Ala23-01-2017 14:42:43   [#26]

na to wygląda :(

eny23-01-2017 15:49:20   [#27]

#25

ja to rozumie, że dyrektor ma do wyboru 2 przedmioty i przydzieli je do różnych klas (tak jak z różnymi językami) Np. 1 klasa z muzyką inna 1 klasa z filozofią. Może się mylę ale byłoby to sensowne. A tak w ogóle to dałabym tylko filozofię bo jako jedyny przedmiot może coś poukładać w głowach liecealistów (oczywiście wykładany przez fachowca ;-)

 

na litość plastyka/muzyka w technikum czy nawet liceum - czy nie można by dać wok i co ci ludzie po podyplomowkach z woku teraz jeszcze muzykę będą robić?

Wydaje mi się, że postawienie sprawy w ten sposób daje oponentom doskonałe narzędzie do twierdzenia, że nauczyciele chcą aby reforma była "pod nauczycieli a nie uczniów" :(

Ala23-01-2017 16:25:04   [#28]

eny, chyba jednak źle kombinujesz bo ramówka jest dla klasy, a właściwie dla oddziału, 

czyli uczeń ma mieć dwa przedmioty, tylko że to dyrektor decyduje które spośród trzech wymienionych

eny23-01-2017 19:02:56   [#29]

właśnie czytam na Onet, który publikuje nowe ramówki (infografika) I tam w Liceum i T jest napisane: Wiedza o kulturze lub filozofia! Czyżby dla panów dziennikarzy plastyka i muzyka to WOK???

No i tak wygląda rzetelność dziennikarska;((

elrym23-01-2017 19:25:58   [#30]

moim zdaniem plastyka i muzyka w ponadgimnazjalnej ma otworzyć drogę nauczycielom "wygaszanych" gimnazjów

dlaczego tylko SP mają przyjmować zwalnianych?

bosia23-01-2017 19:46:49   [#31]

w LO mamy łącznie 20 godz. na rozszerzenia

wymienione przedmioty mają po 8 albo 6 godzin

zapis, że dyrektor wybiera od 2 do 3 oznacza, że trzeba wybrać 3 przedmiot: 6+6+8, nie można wybrać dwóch, nawet 8+8

w technikum mamy 14 godzin, dyrektor wybiera 2 przedmioty i muszą to być w związku z tym 8+6

chyba, że wybierając przedmioty 8+8 OP da godziny dodatkowe, podobnie w LO

godziny dyrektorskie mogą być na rozszerzenia tylko w lo dla dorosłych

eny23-01-2017 19:53:29   [#32]

elrym chętnie przyjmiemy muzyków i plastyków, choć ja bym wolała po filozofii ;) Tylko problem jak te przedmioty (muzyka i plastyka) "odnajdą" się na tym poziomie edukacji ? Choć z muzyką może być ciekawie, jakiś zespół wokalno - instrumentalny  (oj mamy wielkie tradycje), czy może chór się reaktywuje? Snuję wizje...;)


post został zmieniony: 23-01-2017 19:54:44
elrym23-01-2017 20:07:18   [#33]

eny ;-), uważam, że główna "myśl" wprowadzenia tych przedmiotów, to zainteresowania młodzieży kierunkami artystycznymi na studiach wyższych 

eny23-01-2017 20:56:07   [#34]

Nie wiem czy przy 1/0,5 h tyg. taka "myśl" zakwitnie :-) Ale "chęci" są no i nauczyciele moga znaleźć zatrudnienie na tym poziomie.

hania23-01-2017 22:26:21   [#35]

ciekawe jak będzie z frekwencją na tych plastyko- muzykach......:-)

 

Ala24-01-2017 13:21:30   [#36]

#31

moim zdaniem można wybrać 2 przedmioty 8+8 i dalej skorzystać z tego:

7. Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin przedmiotów realizowanych  w zakresie rozszerzonym jest niższy niż 22, mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora liceum ogólnokształcącego o:

1) zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

    albo

2) realizowanie przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Tygodniowy wymiar godzin w czteroletnim okresie nauczania dla przedmiotu uzupełniającego wynosi co najmniej 2 godziny. Przedmioty uzupełniające ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej,  międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

Ala24-01-2017 13:37:44   [#37]

zastanawiam się z czego wynika zróżnicowanie liczby godzin na rozszerzenia w zależności od przedmiotu 8 lub 6 godzin

zwłaszcza, że 6 godzin dotyczy przedmiotów uchodzących za trudne

AnJa24-01-2017 13:47:50   [#38]

1.przedmioty ubogie w godziny w zakresie podstawowym lub bez zakresu podstawowego-8,
2. przedmioty hojnie wyposażone w zakresie podstawowym (z zastrzeżeniem p.3) -6
3. przedmiot, którego onegdaj nauczała MEN - 8.


post został zmieniony: 24-01-2017 13:48:18
bb197524-01-2017 14:16:43   [#39]

do #27

a jeżeli jest LO w którym w danym roku szkolnym udało się zrobić nabór tylko do jednego oddziału, to wtedy jak te dwa przedmioty?

eny24-01-2017 15:06:38   [#40]

Wg waszych sugestii (choć do końca nie jestem pewna że tak bedzie) to po 0,5 h każdego /tydz. Ciekawie będzie;)

asiawar24-01-2017 15:55:29   [#41]

Podstawy przedsiębiorczości w technikum

Nie wiem, jak w innych branżach, ale w hotelarstwie, gastronomii, turystyce (te  znam) uczniowie mają w ramach przedmiotów zawodowych tematykę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawy przedsiębiorczości, które u nas były w I klasie, stanowiły przygotowanie do tej tematyki. Wydaje mi się, że podstawy w kl. 3 i 4 są trochę za późno.

eny24-01-2017 16:16:46   [#42]

O! widzisz teraz zwróciłam na to uwagę. Jasne, że za późno w technikum. Od kl. I mają przedmioty zawodowe związane z tą tematyką i to na dużo wyższym poziomie niż pp.

Czyli zgłaszamy następną zmianę: pp w technikum w kl. I i II


post został zmieniony: 24-01-2017 16:18:38
Jacek24-01-2017 16:30:51   [#43]

nie zgłaszamy tylko formułować propozycje w tabeli, z konkretnym zapisem, bo to bardzo pomoże opracować pismo konsultacyjne

Zapis projektu rozporządzenia

Uwagi – propozycje zmian - postulaty

 

 


post został zmieniony: 24-01-2017 16:31:26
eny24-01-2017 16:58:48   [#44]

 

 

Zapis projektu rozporządzenia

 

Uwagi – propozycje zmian - postulaty

 Załącznik nr 5

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM, W TYM TECHNIKUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

 - Podstawy przedsiębiorczości w kl. I i kl. II (zamiast w kl. III i kl. IV)

- Filozofia/plastyka/muzyka 2 godz./tyg. (zamiast 1godz./tyg.)


post został zmieniony: 24-01-2017 16:59:57
Ama24-01-2017 19:40:19   [#45]

A ja się nie zgadzam w ogóle z pomysłem plastyki i muzyki w technikum. To jest TECHNIKUM. Już 8 godzin historii to przesada - nie każdy jest humanistą. Za to informatyki owszem więcej by się przydało i koniecznie po dwie godziny w tygodniu! 

 

Zapis projektu rozporządzenia

 

Uwagi – propozycje zmian - postulaty

 Załącznik nr 5

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM, W TYM TECHNIKUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

 - Filozofia/plastyka/muzyka 0 godz./tyg. (zamiast 1godz./tyg.)

- Informatyka min 4 godziny w rozkładzie 2+2 (jest 3 x 1)

eny24-01-2017 20:02:15   [#46]

Ama zapomniałaś jeszcze o filozofii. Nie samą techniką człowiek żyje;-) Filozofia niesamowicie rozwija myślenie a nam chyba nie chodzi o "hodowanie" robotów.  Czy absolwent technikum na to zasługuje...?

Dużo się ostatnio mówi i pisze, że wiedza ogólna naszej młodzieży pikuje w dół (sama to obserwuję). Można pogodzić technikę z wiedzą humanistyczną aby mi później mgr inż. nie pisał "cherbata" mówiąc , że on jest technokratą;-))

fredi24-01-2017 20:23:12   [#47]

Nie zgadzam się że " wiedza ogólna naszej młodzieży pikuje w dół".

Myślę, ze mamy coraz więcej dowodów, że " wiedza ogólna naszych dorosłych pikuje w dół"

Ama24-01-2017 21:44:41   [#48]

Zapis projektu rozporządzenia

 

Uwagi – propozycje zmian - postulaty

 Załącznik nr 5

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM, W TYM TECHNIKUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

 1) Filozofia/plastyka/muzyka 0 godz./tyg. (zamiast 1godz./tyg.) w to miejsce powrócić do Wiedzy o kulturze (1h)  łączącej w sobie wszystkie te elementy 

2) zwiększyć ilość godzin matematyki w zakresie rozszerzonym do 8

)

Po przemyśleniu argumentów proponuję powyższą korektę (nr 1) do mojego wpisu #45 .

Z mojego punktu widzenia plastyka jest zbędna gdyż kształcimy w technikum na kierunkach artystycznych, a filozofia... no cóż, z katechetą czy z etykiem? Tak czy tak fascynujące ;) (chociaż nasza szkoła szczęśliwie dysponuje nauczycielami do każdego z tych przedmiotów :) )

 Mam jeszcze pytanie o przedmioty rozszerzone -  Nie ma sensu w technikum wprowadzać rozszerzonego języka polskiego czy historii muzyki lub sztuki. Ktoś chyba zapomniał, ze technikum jest techniczne, stąd mój kolejny wniosek (nr 2) 

 


post został zmieniony: 24-01-2017 21:54:39
eny24-01-2017 22:01:41   [#49]

No i tu się z tobą zgodzę. Jeśli filozofii miałby uczyć katecheta to wycofuję się z mojej propozycji. To byłaby porażka...:(

Pare postów wyżej AnJa przekonywał , że plastyka i muzyka to nie to samo co WOK ;-)

.................................

Tak na marginesie to uważam, że i tak wszystko już zostało ustalone:(

zoza25-01-2017 17:49:45   [#50]

Proszę o oświecenie bo się pogubiłam... chodzi o nauczanie drugiego języka obcego w kl. VII, ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

W załączniku nr 1 do rozporządzenia, w komentarzach pod tabelą stoi:

"[3])  Nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do (...) przy czym na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się drugiego języka obcego nowożytnego. Jeżeli uczeń nie uczy się drugiego języka obcego nowożytnego, uczęszcza na zajęcia z techniki. "

? ...w klasie VII nie ma techniki więc tworzymy dla niego grupę specjalną? ...jaką podstawę programową będzie ów uczeń realizował i w jakim wymiarze, 2 godziny tygodniowo?

strony: [ 1 ][ 2 ]