Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Egzamin poprawkowy
strony: [ 1 ][ 2 ]
an27-08-2016 16:22:14   [#02]

Nie wydajesz swiadectwa

MKJ27-08-2016 19:12:42   [#03]

Przy przechodzeniu do innej szkoły świadectwo nie jest potrzebne.

cynamonowa27-08-2016 19:14:54   [#04]

Jest, uczeń / rodzic załatwiając nową placówkę musi udowodnić, ze ukończył klasę II ( zanim szkoła otrzyma arkusz):)

Ala27-08-2016 19:21:06   [#05]

No skoro musi coś udowodnić to pokaże świadectwo ukończenia klasy II 

MKJ27-08-2016 21:37:19   [#06]

Nie ma pp do żądania przez dyrektora szkoły świadectwa ukończenia danej klasy (poza przyjęciem do klasy pierwszej, bo tu potrzebne jest świadectwo ukończenia szkoły). Dyrektor ma prawo zażądać tylko odpisu arkusza ocen - stanowi o tym art. 20zh ust. 2 UoSO.

Nie rozumiem, co to znaczy "zanim szkoła otrzyma arkusz"? Dopiero, jak dyrektor nowej szkoły będzie miał w ręku odpis arkusza, to może podjąć decyzję o przyjęciu ucznia.

Jeśli rodzic chce zmienić szkołę, to idzie do dyrektora i prosi go o wydanie odpisu arkusza ocen, a następnie udaje się z nim do nowej szkoły i tam albo go dyrektor przyjmie albo nie.

cynamonowa27-08-2016 21:41:50   [#07]

MKJ- widocznie robimy to niezgodnie z prawem. Przychodzi rodzic/ uczeń ze świadectwem. Zapisujemy go do szkoły. Do szkoły macierzystej wysyłamy zaświadczenie, ze uczeń jest nasz...na tej podstawie tamta szkoła wysyła nam odpis arkusza.

( o dziwo, chyba jest to zasada w wielu miejscach...bo nigdy, a trochę już pracuję i trochę takich przenosin przeżyłam - nie zgłosiło się do nas dziecię z odpisem arkusza :)

* a co jak rodzic ( jak piszesz) weźmie odpis i do innej szkoły nie zapisze swojego dziecięcia?  :)


post został zmieniony: 27-08-2016 21:43:43
MKJ27-08-2016 21:48:33   [#08]

Wiem, że taka praktyka jest powszechna, ale jak słusznie zauważyłaś - niezgodna z prawem.

Bez przerwy "użeram się" z kolegami dyrektorami, którzy zanim wydadzą odpis arkusza ocen, żądają od rodzica zaświadczenia, że dziecko zostało przyjęte gdzie indziej.

Zawsze powtarzam, że również jestem rodzicem i jakby jakiś dyrektor nie chciał wydać dokumentów i zażądał ode mnie takiego zaświadczenia, to na drugi dzień miałby na karku policję i wniosek do prokuratury o przekroczenie uprawnień. :-)

A jako dyrektor mówię, że nie mogę wydać zaświadczenia o przyjęciu dziecka do szkoły, dopóki go nie przyjmę. A przyjąć mogę tylko na podstawie odpisu arkusza ocen (ewentualnie zaświadczenia o przebiegu nauczania, jeśli przyjmuję ucznia w pierwszym roku jego nauki na danym etapie edukacyjnym).

* Nic, wraca z podkulonym ogonem do starej. :-) Podstawą wykreślenia z listy uczniów może być tylko oświadczenie woli rodzica, że rezygnuje z uczęszczania dziecka do szkoły.


post został zmieniony: 27-08-2016 21:50:16
rzewa28-08-2016 11:00:26   [#10]

taki dyrektor powinien temu rodzicowi wydać odpis arkusza ocen tego ucznia

Jacek28-08-2016 11:13:26   [#13]

RP niczego nie zatwierdza, lecz podejmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów po przeprowadzeniu egzaminów poprawkowych.

MKJ28-08-2016 11:39:49   [#15]

Teoretycznie rodzic w każdej chwili może zażądać odpisu arkusza ocen, również w okresie między egzaminem poprawkowym a uchwałą RP i dyrektor powinien taki odpis wydać. W odpisie powinna być informacja o egzaminie poprawkowym, natomiast nie będzie informacji o uchwale RP, ale powinien być protokół z egzaminu poprawkowego - egzamin się odbył protokół został spisany.

To nie problem starego dyrektora, tylko nowego. Jeśli zobaczy taki arkusz, a jest to dziecko z jego obwodu, to musi go przyjąć w każdym momencie - po prostu RP w nowej szkole podejmuje uchwałę ws. klasyfikacji i promocji tego ucznia. Ot i już. :-)

MKJ28-08-2016 12:20:54   [#17]

Tak, odpis to nic innego jak kopia poświadczona za zgodność. :-)

MKJ28-08-2016 13:19:50   [#19]

Gdziekolwiek, na kartce, nawet na arkuszu. :-)

Jacek28-08-2016 13:31:16   [#21]

protokołu z poprawkowego nie. Przecież informacja o poprawkowym jest w arkuszu.

Jacek28-08-2016 13:47:21   [#23]

no i wydasz we wtorek po RP

MKJ28-08-2016 13:59:22   [#25]

Jacku, protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen, więc uważam, że powinien się znaleźć w odpisie. Jeżeli rodzic domaga się wydania odpisu jeszcze przed zebraniem RP, to należy mu wydać bez wpisywania uchwały RP.

rzewa28-08-2016 14:34:14   [#26]

zrobić ksero, napisać na górze "odpis" i potwierdzić za zgodność

protokół stanowi załącznik do arkusza


post został zmieniony: 28-08-2016 14:37:38
zinka20-08-2018 21:10:17   [#27]

Czy na egzaminie poprawkowym mogą być tylko zagadnienia z wymagań na ocenę dopuszczającą? (uczeń z tych słabszych, objęty pomocą pp, jednak nie uczęszczał na zaj. wyrównawcze, rodzic nie współpracował, będzie dobrze jak uzyska z egzaminu 2)

MKJ20-08-2018 21:26:36   [#28]

Nawet nie mogą - egzamin poprawkowy powinien obejmować tę część programu nauczania, która została do tej pory zrealizowana, a uczeń powienien mieć możliwość otrzymania każdej oceny, jeśli tylko spełni odpowiednie wymagania.

Uważam, że dopuszczalne jest ograniczenie zakresu materiału na egzaminie poprawkowym, ale na pewno nie ograniczenie możliwości uzyskania dowolnej oceny.

malmar1520-08-2018 21:29:33   [#29]

uczeń ma poprawkę z j. angielskiego (27.08)

nauczyciel,który wystawił ndst był zatrudniony do końca czerwca (uczeń otrzymał zagadnienia)

nowy nauczyciel będzie zatrudniony od 1 września

co w takiej sytuacji?

Ala21-08-2018 01:05:20   [#30]

wyznaczyłabym na egzaminatora innego nauczyciela j. angielskiego 

malmar1521-08-2018 08:49:23   [#31]

Alu, ale ja nie mam innego 

AnJa21-08-2018 10:22:55   [#32]

Z innej szkoły lub tego nowego.

malmar1521-08-2018 11:11:56   [#33]

AnJa, tak myślałam, ale na jakich zasadach (jakaś umowa?)

AnJa21-08-2018 12:38:12   [#34]

Nie wiem.

Ode mnie użyczano bezumownie- troszkę tak jak członków ZN na maturę:-)

elrym30-05-2019 14:17:26   [#35]

czy uczeń ostatniej klasy szkoły podstawowej i ostatniej klasy gimnazjum może zdawać egzamin poprawkowy?

Jacek30-05-2019 14:32:09   [#36]

może

elrym30-05-2019 14:55:39   [#37]

Dziękuję za utwierdzenie w słuszności 😀

Roman Langhammer31-05-2019 14:17:38   [#38]

Proszę o rozważenie 2 przypadków:

 

1. W szkole A klasyfikacja roczna jest 13 czerwca. Uczeń zmienia szkołę 14 czerwca. W szkole A otrzymał jedną ocenę niedostateczną. Egzamin poprawkowy może zdawać w nowej szkole?

 

2. W szkole A uczeń otrzymuje świadectwo 19 czerwca z jedną oceną niedostateczną. Czy jest możliwość, aby został przyjęty do szkoły B w czasie wakacji i w szkole B zdawał egzamin poprawkowy?

 

Dziękuję za odpowiedzi. :)

MKJ31-05-2019 17:41:56   [#39]

1. Tak, a nowa szkoła musi mu to umożliwić.

2. Nie ma takiej możliwości, żeby uczeń w czerwcu otrzymał świadectwo z jedną oceną niedostateczną (i bez nieklasyfikowań).


post został zmieniony: 31-05-2019 17:43:37
Roman Langhammer31-05-2019 17:57:25   [#40]

@MKJ - skrót myślowy...;) Chodzi o to, że otrzymuje ocenę niedostateczną. Po zakończeniu rocznych zajęć edukacyjnych (np. w lipcu) przyjmowany jest do nowej szkoły (może być?) i zdaje poprawkę w nowej szkole?

MKJ31-05-2019 22:10:59   [#41]

Tak, ale w takim razie ta sytuacja niczym się nie różni od pierwszej.

AnJa01-06-2019 12:15:39   [#42]

Przyjmujecie do szkoły w lipcu?

 

MKJ01-06-2019 13:43:51   [#43]

Dyrektor nie może odmówić przyjęcia ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły. I nie ma podstaw, żeby z przyjęciem zwlekał np. do 1 września.

AnJa01-06-2019 14:46:36   [#44]

Przyjąłbym. Z datą 1 września.

Okres między klasyfikacją a początkiem nowego roku jest wg mnie w szkołach martwy.

Roman Langhammer01-06-2019 19:28:28   [#45]

No tak. Ale rodzicowi zależy, żeby poprawkę zdawał już w nowej szkole. Np. ze względu na odległość. Czy są przepisy, które nie pozwalają dziecka przyjąć do szkoły np. z dniem 1 lipca? Dlaczego akurat z dniem 1 września?

AnJa01-06-2019 22:22:27   [#46]

Moim zdaniem nie ma.

MKJ01-06-2019 23:55:57   [#47]

AnJa, decyzja o przyjęciu dopiero 1 września przez dyrektora szkoły obwodowej, w sytuacji gdy uczeń odszedł z poprzedniej szkoły, uniemożliwiłaby uczniowi skorzystanie z jego prawa do egzaminu poprawkowego, czyli byłoby to działanie na szkodę ucznia. Moim zdaniem wyczerpuje to znamiona działania na szkodę interesu prywatnego poprzez niedopełnienie obowiązków, a więc odpowiedzialność z art. 231 § 1 kk i jakbym był rodzicem takiego ucznia, to bym dyrektorowi nie odpuścił.

AnJa02-06-2019 13:19:31   [#48]

Odpuśiłbyś...

MKJ02-06-2019 13:47:53   [#49]

Chcesz się założyć? :-)

AnJa02-06-2019 14:03:40   [#50]

Nie da rady.
Nie jestem dyrektorem i nim nie będę już.
A gdybym był- nie przyjąłbym Twego dziecka - niezależnie od terminu aplikowania:-)

strony: [ 1 ][ 2 ]