Forum OSKKO - wątek

TEMAT: "godziny karciane" - i co dalej?
strony: [ 1 ]
zara17-08-2016 22:31:56   [#01]

Mam pytanie jak rozwiązujecie od 01. września kwestię ZDW, kół zainteresowań, w świetle zmiany przepisów, o których poniżej. Czy przydzielacie godziny, jeśli tak to po ile? 

USTAWA

z dnia 18 marca 2016 r.

o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw1) (Dz. U.z 2016 r. poz. 668)

w art. 42:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze

i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;”,

oraz zapis z uzasadnienia:

Zmiana ta nie wyklucza możliwości prowadzenia np. zajęć związanych z potrzebami uczniów i rozwijających ich zainteresowania w ramach 40-godzinnego czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, stosownie do ustaleń podjętych w danej szkole. Za realizację zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły odpowiada dyrektor danej szkoły. W związku z likwidacją obowiązku prowadzenia w ramach tzw. „godzin karcianych” w dotychczasowej formule proponuje się odejście od rejestrowania ich wymiaru, co jednocześnie odbiurokratyzuje pracę nauczycieli. W konsekwencji nowelizacji art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela wykreślone zostaną przepisy art. 42 ust. 3a-3c, a także ulegnie zmianie brzmienie ust. 7a ww. ustawy. Planowane zmiany wejdą w życie od dnia 1 września 2016 r.

zara17-08-2016 23:11:46   [#02]

Czy ktoś myślał już o tym?

Jacek17-08-2016 23:30:23   [#03]

swoim nauczycielom (gimnazjum) zaproponuję zadeklarowanie przynajmniej 1 godziny konsultacji dla uczniów. Nie będzie tu dokumentowania w rozumieniu rozporządzenia o dokumentacji a jedynie lista uczniów, którzy z takich konsultacji skorzystają.

Jak nauczyciel zechce prowadzić zajęcia stałe w formie zajęć pozalekcyjnych (sks-y, koła zainteresowań, itp. to ok.. Ale wtedy prowadzi dziennik zgodnie z rozporządzeniem o dokumentacji... czyli powrót do sytuacji przed 1 września 2009 r.

:-)

zara18-08-2016 08:06:50   [#04]

Teraz w każdej szkole będzie inaczej, nie koniecznie lepiej dla uczniów, a na pewno fatalnie dla dyrektora, który za wszystko opowiada. Szkoda, że wprowadzając zapis w takim kształcie nie pomyślano o jego konsekwencjach. W obecnym stanie nie służy on nikomu, każda grupa będzie niezadowolona, tzn. nauczyciele, uczniowie i przede wszystkim rodzice.

Ja także mam zamiar przedyskutować tę kwestię z nauczycielami.

MKJ18-08-2016 09:23:44   [#05]

Zara, nie bardzo rozumiem...

Teraz dyrektor ma możliwość przydzielić nauczycielom zajęcia zgodnie z potrzebami szkoły i w wymiarze, jaki uzna za konieczne. Oznacza to większą elastyczność i lepsze zaspokojenie potrzeb uczniów.

Problemem jest oczywiście wynagrodzenie nauczyciela za te zajęcia, bo dyrektor ma do dyspozycji tylko dodatek motywacyjny, a ten w wielu gminach nie jest zbyt okazały.

Generalnie uważam tę zmianę za pozytywną, zwłaszcza dla dyrektora i uczniów, a jeśli dyrektor jest rozsądny, to dla nauczycieli również.

Ja (LO) przydzielam nauczycielom zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, koła itp. w zależności od potrzeb uczniów i w różnym wymiarze - jedni mają 4 godziny, inni 2, jeszcze inni w ogóle nie mają. Wynagradzam to odpowiednim dodatkiem motywacyjnym.

dorota2118-08-2016 09:41:08   [#06]

Załóżmy hipotetycznie.....

Motywacyjny to średnio 100 zł dla nauczyciela.

Polonista m 4 klasy gimnazjum po 27 uczniów. Potrzebne co najmniej 4 godzin zajęć wyrównawczych i co najmniej 2 kółka rozwijającego uzdolnienia. Od zawsze udziela się w harcerstwie (dodatkowe kilka godzin w miesiącu zloty, zbiórki, rajdy itp) Do teko konkursy, zeszyty, prace uczniów itp. Ilość godzin w tygodniu 6++++ (średnia 100 zł) Do tej pory również miał dość wysoki motywacyjny, bo dużo robił, więc na podwyżkę nie ma....

Inny nauczyciel jakieś kółko na siłę sklecone raz w tygodniu, ale zaangażowany w inne działania, więc 0 zł motywacyjnego nie wchodzi w rachubę...

Jak to rozwiązać - bo ja tu rozwiązanie nie  widzę.

olaszyma18-08-2016 09:48:12   [#07]

No  a co z tymi stałymi kołami zainteresowań. Czy jeżeli ich realizacja będzie dokumentowana w dzienniku to nauczyciel nie będzie domagał się zapłaty? Już widzę PIP :-(

dorota2118-08-2016 11:14:11   [#08]

No właśnie, a OP pieniędzy nie ma i kolps

MKJ18-08-2016 12:15:33   [#09]

Toteż napisałem, że problemem jest wysokość dodatku motywacyjnego (ja mam średnio 600 zł, ale mój OP jest wyjątkowy).

Sam fakt dokumentowania nie jest jeszcze podstawą roszczeń o zapłatę. Jeżeli są to zajęcia wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 to ich prowadzenie i dokumentowanie jest obowiązkiem nauczyciela w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

zara18-08-2016 21:01:05   [#10]

Może teoretycznie wygląda to lepiej. Jednak  moim zdaniem MEN powinien w tej sprawie opublikować jeszcze w sierpniu jasne stanowisko, tzn. nauczyciel nadal będzie realizowała zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, jak i uwzględniające ich potrzeby w ramach swego wynagrodzenia zasadniczego i wyraźnie zaznaczyć, że zmieniony zapis w ustawie skutkuje tylko tym, że te godziny nie będą rozliczane tak jak do tej pory (tzn 2 razy w roku) i nie będzie określona ich ilość, bowiem ta ostatnia wynika tylko i wyłącznie  z potrzeb szkoły. W chwili obecnej przekaz medialny jest taki, że nauczyciel już nie będzie pracował a darmo. Nikt nie mówi, że "byłe godziny", a czasami nawet więcej , nauczyciel będzie realizował w ramach zasadniczego wynagrodzenia.    

Jacek18-08-2016 21:06:09   [#11]

a po cholerę jakieś stanowisko MEN jak jest przepis w KN i to dość jasny

zara18-08-2016 21:14:18   [#12]

Dla mnie tak, ale posłuchaj wokół, jak jest interpretowany i nie mam tu namyśli tylko nauczycieli......... 

Jacek18-08-2016 21:25:53   [#13]

ale w czym problem, że dyrektor będzie tym złym i nie zrzuci organizacji zajęć na KN?

zara18-08-2016 21:51:28   [#14]

Nie chodzi mi o to, że ponownie wprowadza się przepis, a urzędnicy głośno mówią, że nikt w końcu za darmo pracować nie będzie.  Nikt nie wyjaśnia, że te zadania będą realizowane w ramach wynagrodzenia zasadniczego. Skoro to jest "dobra zmiana" to warto mówić do końca wszystko. Oczywiście dyrektor wyjaśni, jednak  oczywisty zapis trzeba wyjaśniać tylko dlatego, że ponownie przekaz jest niepełny i to mnie irytuje.

 

JarTul18-08-2016 22:08:24   [#15]

W związku z powyższymi wypowiedziami nsuwają mi się dwa pytania:
1. Czy zajęcia typu tzw. koła zinteresowań, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego czy gimnazjalnego, to zajęcia dydaktyczne?
2. Jeżeli zajęcia wymienione w pkt 1 to zajęcia dydaktyczne, to czy na podstawie art. 42. ust. 2 (w brznieniu obowiązującym od 1 wrzęsnia br.)  dyrektor może je przydzielić nauczycielowi?

Na marginesie:
Czekam na wyroki sądu, które odpowiedzą na pytanie: jakie prace wykonywane przez nauczyciela - czy dydaktyczne również? - mieszczą się w zwrocie "inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły" - szczególnie w apekcie dalszej części tego ustępu: ", w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów" i zapisów art. 41 ust. 1.


post został zmieniony: 18-08-2016 22:09:45
zara18-08-2016 22:29:05   [#16]

Proponuję przeczytać pismo poniższe pismo:

http://kuratorium.krakow.pl/user/sok/AJ_201605310949_2.pdf

Tak analizowałam i wynika z niego (ostatnia strona), że koła zainteresowań, zdw, konsultacje, warsztaty, porady można przydzielić w ramach wynagrodzenia nauczycielowi. Natomiast zajęcia specjalistyczne nie.

Przynajmniej ja tak zrozumiałam.

JarTul19-08-2016 12:49:26   [#17]

O ile prowadzenie przez nauczyciela konsultacji i udzielanie porad w ramach art. 42 ust. 2 pkt. 2) nie budzi u mnie większych wątpliwości, o tyle prowadzenie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia lub warsztatów, jeżeli angażują nauczyciela w inne zajęcia niż "zajęcia opiekuńcze i wychowawcze" czyli mają postać zajęć dydaktycznych
2) zajęcia dydaktyczno-wyrównacze
w ramach art. 42 ust. 2 pkt. 2) budzi moje wątpliwości  i jak pisałem: Czekam na wyroki sądu, które odpowiedzą na pytanie: jakie prace wykonywane przez nauczyciela - czy dydaktyczne również? - mieszczą się w zwrocie "inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły" - szczególnie w aspekcie dalszej części tego ustępu: ", w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów" i zapisów art. 41 ust. 2 pkt 1). 

A powyższe pismo, to niestety tradycyjnie tylko interpretacja MEN, a cała odpowiedzialność. w tym finansowa, spada oczywiści na dyrektora. 

 


post został zmieniony: 19-08-2016 12:50:38
Bromba130-08-2016 22:59:27   [#18]

Poinformowano mnie, że w ramach karcianych mam 2 godziny zegarowe świetlicy. Czy wszystko jest ok, czy to jakieś nieporozumienie? Pytam serio.

zinka30-08-2016 23:15:37   [#19]

Czy doradztwo zawodowe w gimnazjum można w ramach zajęć dodatkowych? Bo tak zrobiłam.

Jacek30-08-2016 23:34:19   [#20]

dobre pytanie dla PM na kongres :-)

ja mam zatrudnionego doradcę zawodowego i po problemie

zinka30-08-2016 23:48:01   [#21]

Rozumiem, że godziny z OP. Tez mogłabym wystąpić o dodatkowe godziny na doradztwo, ale nie mam nauczyciela z kwalifikacjami. Pani, która od kilku lat zajmuje się tym tematem, robiła to do tej pory na karciankach. Jest dobrze do tego przygotowana i zajęcia prowadzi solidnie, jednak czy z godzin OP, mogła by to robić?! ....

Jacek30-08-2016 23:50:53   [#22]

mam osobę z kwalifikacjami i oczywiście godziny z OP. Twoja jak nie ma kwalifikacji to z godzin OP nie da rady raczej.


post został zmieniony: 30-08-2016 23:51:06
olaszyma31-08-2016 09:30:00   [#23]

A co z zajęciami , do których potrzebne są dodatkowe kwalifikacje - korekcyjno - kompensacyjnymi? Mój OP skreślił mi zaplanowanej godz zajęć i kazał je realizować pedagogowi w ramach - no nie wiem czego ? 20h etatu ? 40h czasu pracy? W zeszłym roku mieliśmy 6h a pedagog realizował 8 , bo tyle mamy zaleceń z opinii (grupa terapeutyczna czy zajeć korekcyjno - kompensacyjnych nie może liczyć więcej niż 5 osób). Nie możemy również NIE realizować tych zajęć , jeżeli są zalecone przez ppp. Jakie macie rozwiązania w tym zakresie? Czy macie może interpretacje MEN w tej kwestii?

Jacek31-08-2016 10:09:50   [#24]

PM mówiła i pisała by uprzejmie donosić im o takich sprawach :-)

rzewa31-08-2016 10:53:53   [#25]

olaszyma: OP może zdecydować by pedagog prowadził te zajęcia w ramach etatu -> masz np. 8 godz takich zajęć a pensum pedagoga wynosi np. 20 godz/tydz, więc realizuje on te 8 godzin zajęć rew-komp, a na pozostałych 12 godzinach wykonuje inne swoje czynności pedagoga

po prostu taka decyzja OP oznacza, że OP uznał iż Tobie 12 godz. pedagoga wystarczy i ma do tego prawo, bo to OP decyduje o tym czy w szkole jest pedagog w ogóle, a jeśli jest, to o tym ile godzin pedagoga w szkole będzie

olaszyma31-08-2016 11:01:15   [#26]

Wiem Rzewo. Pan każe, sługa musi, ale jeżeli spojrzeć na nawał zajęć mojego pedagoga (profilaktyka indywidualna i klasowa, orientacja zawodowa, interwencje wychowawcze, kontakty z sądem, policją , kuratelą, rozmowy indywidualne z uczniami - te ostatnie 2-3 godz dziennie, codziennie) to na zajęcia specjalistyczne niewiele pozostaje czasu. a Opek płacił cale lata a teraz się zaparł.

ewa31-08-2016 12:37:32   [#27]

ale warto chyba pamiętać, że "pensum" to praca bezpośrednio z uczniem takie "specyficzne zajęcia specjalistyczne" nauczyciela przedmiotowca np. (+ew. godzina wychowawcza) ;-)

i ten nauczyciel w czasie pensum (18h) też nie robi zebrań z rodzicami i innych tym podobnych...

czas pracy na etacie ogółem -do 40h - póki co ;)

 

zinka31-08-2016 13:38:07   [#28]

Też się z tym zgadzam, godziny pedagoga/psychologa/logopedy to bezpośrednia praca z uczniem, rodzicem, a nie "wypełnianie papierków".  Pozostałe czynności w ramach 40 godzin. Jednak, wiem z doświadczenia, że przyzwyczajenia są różne, w czasie pensum tworzy się dokumentację szkolną, plany, itp, a później brakuje czasu na pracę z uczniami i prosi się o zwiększenie godzin;).  Nie wyobrażam sobie, aby matematyk pisał na zajęciach np. swój rozkład materiału, lub poszukiwał materiałów w internecie.....?


post został zmieniony: 31-08-2016 13:39:41
Mada01-09-2016 15:19:49   [#29]

Czy przydzielenie 3 godz na etat jako skutek likwidacji karcianych do wykorzystania między innymi na zastępstwa doraźne jest zgodne z prawem. Z informacji OP zastępstwa te będą bezpłatne.

rzewa01-09-2016 16:58:27   [#30]

zastępsta nie mogą być bezpłatne - art 35 ust 2a i 3 KN

ergo01-09-2016 22:35:44   [#31]

W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Z powyższego punktu wynika wprost, że nieprawdą jest, żeby wszystkie godziny pensum pedagoga musiały być przeznaczone na bezpośrednią pracę z uczniem.

Taka jest specyfika tego zawodu i zakres obowiązków określony prawem.

Zinka, nie wiem jak pracuje pedagog w Twojej szkole, ale uważam za mocno krzywdzące sformułowanie "wypełnianie papierków".
  Mogłabym napisać więcej, ale skoro tak widzisz pedagoga, to Cię nie przekonam.

Zachęcam do lektury wpisów np. Jacka i Oliszyma, oni wiedzą, co robią ich pedagodzy.


post został zmieniony: 01-09-2016 22:36:25
zinka01-09-2016 23:48:11   [#32]

Wiem, że praca pedagoga/psychologa to zupełnie inny rodzaj pracy, ale tez wiem, że czasami czas wykorzystywany jest w inny sposób. Nie chcę uogólniać, bo na pewno każda osoba pracuje inaczej. Mam porównanie, bo w ubiegłym roku miałam pedagoga na zastępstwo, dziewczyna i zdążyła zrobić zajęcia, prowadzić lekcje wychowawcze, zajęcia w przedszkolu, grupowe, indywidualne, sporządzić pismo, zrobić szkolenie dla rodziców itp. na wszystko miała czas. Dzieci za nią przepadały, dopytywały się o zajęcia. Teraz wiem, czego mogę wymagać od mojego pedagoga, nie powiem, że pracował źle, ale zawsze było jakieś ale, może to ktoś inny zrobi, nie mam kiedy... a te papierki to nie zawsze były związane z pracą pedagoga, np pisanie raportu z ewaluacji wewnętrznej.  Dopiero teraz wiem, że powinnam to zmienić, tak, aby praca pedagoga uwzględniała bardziej potrzeby dzieci. Myślę, to nie kwestia zawodu, ale podejścia do obowiązków, jeden lubi swoją pracę i wkłada w nią serce, inny robi to po najmniejszej linii oporu, i  też na swój sposób się wywiązuje.

Wypowiedź PM z wątku Oświatowy przegląd prasy z dn. 18-07-2016 21:46:43   [#9782]

Chciałabym też, żeby w każdej szkole pedagog to była ważna postać. Teraz tak naprawdę do końca nie wiadomo, kto to jest, jakie ma pensum. Uważam, że trzeba opisać jego zadania, zakres kompetencji i to, że pensum to jest czas na robotę z dziećmi, a nie pisanie papierów. Ale to robota też nie może polegać na tym, że pedagog zabiera dziecko z lekcji polskiego czy matematyki i w związku z tym pracuje do godz. 12 czy 13. Chyba że dzieje się coś pilnego. Nie może też być tak, że rodzic jest proszony o spotkanie z pedagogiem w sprawie dziecka i ma się stawić w szkole np. o godz. 12.30, podczas godzin swojej pracy. Szkoła ma być elastyczna, nauczycieli obowiązuje taki sam tydzień pracy, jak innych grup zawodowych.


post został zmieniony: 01-09-2016 23:49:33
bogda403-09-2016 11:07:05   [#33]

http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/prezyduim-skoiw/2629-godziny-karciane.html 

ergo04-09-2016 09:33:02   [#34]

Zakres kompetencji i zadania pedagoga są już opisane, co do wymiaru pensum mamy wolną amerykankę i  PM obiecała ujednolicenie w KN pensum specjalistów.

Nie znam pedagogów, którzy pracują wyłącznie do południa.

Spotkania z rodzicami odbywają się w różnych godzinach, jesteśmy dostępni i przed, i po swoich dyżurach.

I niestety doświadczenie mi podpowiada, że w nagłych sprawach najtrudniej poprosić do szkoły nie tego rodzica, który pracuje, ale tego, który zwykle niewiele interesuje się swoim dzieckiem.

I jeszcze. Przytoczona wypowiedź nie stanowi prawa.

 


post został zmieniony: 04-09-2016 09:34:03
Jacek04-09-2016 20:49:54   [#35]

ANKIETA

REALIZACJA ZAPISU art. 42 KN ust. 2 pkt 2

w roku szkolnym 2016/2017

Prosimy o wypełnienie (do 30 września 2016 r.) ankiety, która umożliwi Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego podejmowanie działań ws. poniższego zapisu art. 42 ust. 2 KN.

art. 42 KN ust. 2. W ramach czasu pracy … nauczyciel obowiązany jest realizować:

pkt 2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

1. Czy nieodpłatnie prowadzisz zajęcia wyrównawcze?

TAK*                          NIE*

2. Jeśli tak, to jakie?

ZAJĘCIA

TYGODNIOWY WYMIAR ZAJĘĆ

UWAGI

 

 

 

 

 

 

3. Czy nieodpłatnie prowadzisz koło zainteresowań lub przedmiotowe?

TAK*                          NIE*

 4. Jeśli tak, to jakie?

ZAJĘCIA

TYGODNIOWY WYMIAR ZAJĘĆ

UWAGI

 

 

 

 

 

 

 5. Czy nieodpłatnie prowadzisz inne zajęcia z uczniami?

TAK*                          NIE*

 6. Jeśli tak, to jakie?

ZAJĘCIA

TYGODNIOWY WYMIAR ZAJĘĆ

UWAGI

 

 

 

 

 

 

 7. Kto zlecił/nakazał realizację tych zajęć?

DYREKTOR              ORGAN PROWADZĄCY                 DECYZJA NAUCZYCIELA

8. Inne uwagi:

……………………………………………………………………………………………..

Ankietę wypełniał/a:

Imię i nazwisko  …………….……………………...........................................................**

Szkoła ………………………………………………………………………………………**

Miejscowość …………………………………………………………………………….…**

Ankietę można przesłać mailowo na adres: Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” …… 

TAK*                          NIE*   –  podkreśl właściwe

** - możesz pozostać anonimowa/anonimowy lub zastrzec swoje dane

Skimir04-09-2016 21:37:19   [#36]

Z tymi godzinami to chyba mam dejavu...

Trochę lat temu (jak jeszcze "karcianek" nie było), w szkole w której pracowałem każdy nauczyciel musiał zaplanować jakieś zajęcia dodatkowe dla uczniów. Nikt nie rozliczał ile, kiedy ale miały być. Wszystko działało i było OK.

Później OP wymyślił, że będzie dodatkowa kasa za te zajecia ale trzeba było napisać plan (dyrektor zatwierdzał), trzeba było ustalić określony termin i wykazać się frekwencją (bo nikt za puste przebiegi nie chciał płacić)

Tak było dwa lata i pieniądze się skończyły więc powrócono do starego systemu, który po pół roku został zakazany bo nie można prowadzić zajęć za darmo... 

Chwilę później pojawiły się karcianki.

Teraz znów zamieszanie. Uważam, że nie powinno przydzielać się w ramach dodatkowych zajęć jakichkolwiek konkretnych godzin dla których określono stanowiska pracy nauczyciela za które inny nauczyciel bierze wynagodzenie. Czy to zajęcia na świetlicy, pedagog, zastępstwa, zajęcia specjalistyczne itp. Kwestia kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych być może jest na "granicy". U mnie w statucie zostało zapisane, że nauczyciele, w szczególności prowadzą ŚREDNIO na tydzień dwie godziny zajęć dla uczniów wynikających z potrzeb (zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań). Mogą dowolnie planować te zajęcia, mogą je kumulować, prowadzić w formie przez siebie wybranej itp. Nie oczekuję harmonogramów, planów...

Ciekawe czy za chwilę trzeba będzie wykreślać i ten zapis?

Rycho05-09-2016 09:10:46   [#37]

Ciekawe dlaczego nie zacytowano całego ust. 2 Art. 42?

2.  W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

Bo wtedy pytanie o nieodpłatne prowadzenie zajęć w tym kontekście jest niezbyt uzasadnione. ;-)

sońka15-09-2016 19:41:56   [#38]

Zachodniopomorskie KO:

 

Komunikat w sprawie pracy nauczycieli w sytuacji likwidacji obowiązku prowadzenia zajęć w ramach tzw. "godzin karcianych"

Utworzono: 15-09-2016 | Print

Nauczyciele i Dyrektorzy

szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego

 

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wykonywania zawodu nauczyciela w sytuacji likwidacji obowiązku prowadzenia, a co za tym idzie rejestrowania zajęć w ramach tzw. "godzin karcianych" (dokonanej na mocy ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 668), uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1379), tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi do 40 godzin. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować trzy rodzaje zajęć, określone w art. 42 ust. 2 wymienionej ustawy, tj.:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w dalszych zapisach Karty Nauczyciela;

2)  inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Nowelizacja dokonana w punkcie drugim nie spowodowała powstania zupełnie nowej i nieznanej wcześniej sytuacji prawnej, gdyż taki zapis istniał uprzednio, zarówno przed 1 września 2009r. (przed wprowadzeniem obowiązku realizacji tzw. godzin karcianych) jak i przed dniem 1 września 2016r. (obowiązek realizacji tych godzin istniał, choć nie podlegały one obowiązkowi ścisłego ewidencjonowania, tak jak godziny wynikające z art.42, ust. 2 pkt 2 lit. a-b Karty Nauczyciela).

Oznacza to, że dyrektor szkoły – tak jak uprzednio – ma możliwość przydzielania nauczycielom innych zajęć i czynności wynikających ze statutu szkoły. Ustawodawca nie określa wprost zamkniętego katalogu tych zajęć a wynikają one z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Zajęcia te są opłacane w ramach wynagrodzenia otrzymywanego przez nauczycieli za pracę w odniesieniu do tygodniowej normy czasu pracy. Dyrektor szkoły ma również możliwość przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego za zaangażowanie w realizację tych czynności i zajęć zgodnie z § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - tj. Dz.U. Dz.U.2014, poz. 416 ze. zm).

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Ministra Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 25 maja 2016r. (o znaku: DWST-WPZN.6021.277.2016.MJ) „obowiązek realizowania przez nauczycieli zajęć wynikających z cytowanego powyżej art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela na pewno nie może być wykorzystywany przez dyrektora szkoły do wypełniania nimi godzin pracy objętych obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć (pensum) ustalonym dla innego stanowiska.” Oznacza to, iż nie można przeznaczyć ich na zajęcia obowiązkowe, doraźne zastępstwa, nauczanie indywidualne, wypełnienie etatu nauczyciela świetlicy, jak również opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do szkoły. Ustawodawca nie określił także ścisłego, tygodniowego wymiaru tych zajęć i czynności. Dyrektor szkoły ustalając zadania nauczyciela w ramach innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły musi ustalić je w takim wymiarze, by umożliwić nauczycielowi w ramach jego tygodniowego czasu pracy realizację wszystkich rodzajów zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 - 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

W obecnym stanie prawnym nie ma obowiązującej powszechnie konieczności ewidencjonowania realizacji przez poszczególnych nauczycieli tych czynności i zajęć. Tym niemniej na potrzeby wewnątrzzakładowego porządku pracy w konkretnej szkole lub placówce mogą być wprowadzone zasady przydzielania i ewidencjonowania ich wykonania. Obowiązuje nadal przepis § 13 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - Dz. U. z 2014 r. poz.1170 z późn.zm.) w brzmieniu: „Jeżeli w zakresie zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczyciel realizuje zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów lub słuchaczy, do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska uczniów lub słuchaczy, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów lub słuchaczy. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.”

Dzienniki te nie służą ewidencjonowaniu, w celu ich rozliczania, ilości przepracowanych godzin przez nauczyciela, ale czuwaniu przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną nad realizacją w szkole dodatkowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Ułatwiają również rodzicom uczniów i nauczycielom kontrolę systematyczności i sposobu korzystania z nich przez dzieci.

AnJa15-09-2016 20:31:12   [#39]

Normalnie, sama mądrośc z tego komunikatu spływa- tylko ją spijać!

Ja najzupełniej poważnie - i z sensem i zrozumiale napisane.

marmar4923-09-2016 07:40:17   [#40]

ze strony Małopolskiego Kuratorium

KOMUNIKAT
MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
odnośnie nowelizacji art. 42 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 
Małopolski Kurator Oświaty informuje, że na mocy art. 1 pkt. 5) lit. a) w zw. z art. 13 pkt. 1) Ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2016.668, z dniem 1 września 2016 r. zmianie uległo brzmienie art. 42 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U.2016.1379.
 
Wskazana zmiana dotyczy uchylenia z dniem 1 września 2016 r. obowiązku prowadzenia w ramach zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów – zajęć opisanych w art. 42 ust. 2 pkt. 2) lit. a) i b) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w brzmieniu sprzed nowelizacji, tj.:
a)  w przypadku nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych - obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
b) w przypadku nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej - obowiązku prowadzenia zajęć w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu.
 
W związku z wyżej wskazaną nowelizacją brak jest obecnie podstawy prawnej do zobowiązywania nauczyciela do prowadzenia zajęć w godzinach dodatkowych tak, jak odbywało się to na gruncie przepisów dotychczasowych. Zgodnie z nowymi przepisami podejmowanie się przez nauczyciela prowadzenia stałych zajęć, po analizie potrzeb uczniów, jest całkowicie dobrowolne.

 

Wobec otrzymywania licznych sygnałów od nauczycieli co do prób narzucania im po dniu 1 września 2016 r. obowiązku prowadzenia zajęć w stałych godzinach pracy, poza wymiarem pensum określonego w umowie o pracę, Małopolski Kurator Oświaty prosi o zgłaszanie mu wszelkich takich przypadków, celem podjęcia czynności przewidzianych przepisami prawa, w tym kierowania zawiadomień do właściwych organów ścigania o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 281 pkt. 5) Kodeksu pracy.
Kaz23-09-2016 09:02:43   [#41]

CZY KRAKÓW I SZCZECIN TO TA SAMA POLSKA?

 

AnJa23-09-2016 10:26:33   [#42]

Ta sama, ale póki co, jeszcze nie taka sama.

marmar4923-09-2016 11:53:25   [#43]

dla porównania i dla tych którzy nie znają komunikatu KO zachodniopomorskiego

Komunikat w sprawie pracy nauczycieli w sytuacji likwidacji obowiązku prowadzenia zajęć w ramach tzw. "godzin karcianych"

Nauczyciele i Dyrektorzy

szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wykonywania zawodu nauczyciela w sytuacji likwidacji obowiązku prowadzenia, a co za tym idzie rejestrowania zajęć w ramach tzw. "godzin karcianych" (dokonanej na mocy ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 668), uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1379), tygodniowy czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi do 40 godzin. W ramach tego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest obowiązany realizować trzy rodzaje zajęć, określone w art. 42 ust. 2 wymienionej ustawy, tj.:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w dalszych zapisach Karty Nauczyciela;

2)  inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Nowelizacja dokonana w punkcie drugim nie spowodowała powstania zupełnie nowej i nieznanej wcześniej sytuacji prawnej, gdyż taki zapis istniał uprzednio, zarówno przed 1 września 2009r. (przed wprowadzeniem obowiązku realizacji tzw. godzin karcianych) jak i przed dniem 1 września 2016r. (obowiązek realizacji tych godzin istniał, choć nie podlegały one obowiązkowi ścisłego ewidencjonowania, tak jak godziny wynikające z art.42, ust. 2 pkt 2 lit. a-b Karty Nauczyciela).

Oznacza to, że dyrektor szkoły – tak jak uprzednio – ma możliwość przydzielania nauczycielom innych zajęć i czynności wynikających ze statutu szkoły. Ustawodawca nie określa wprost zamkniętego katalogu tych zajęć a wynikają one z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. Zajęcia te są opłacane w ramach wynagrodzenia otrzymywanego przez nauczycieli za pracę w odniesieniu do tygodniowej normy czasu pracy. Dyrektor szkoły ma również możliwość przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego za zaangażowanie w realizację tych czynności i zajęć zgodnie z § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - tj. Dz.U. Dz.U.2014, poz. 416 ze. zm).

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Ministra Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 25 maja 2016r. (o znaku: DWST-WPZN.6021.277.2016.MJ) „obowiązek realizowania przez nauczycieli zajęć wynikających z cytowanego powyżej art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela na pewno nie może być wykorzystywany przez dyrektora szkoły do wypełniania nimi godzin pracy objętych obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć (pensum) ustalonym dla innego stanowiska.” Oznacza to, iż nie można przeznaczyć ich na zajęcia obowiązkowe, doraźne zastępstwa, nauczanie indywidualne, wypełnienie etatu nauczyciela świetlicy, jak również opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do szkoły. Ustawodawca nie określił także ścisłego, tygodniowego wymiaru tych zajęć i czynności. Dyrektor szkoły ustalając zadania nauczyciela w ramach innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły musi ustalić je w takim wymiarze, by umożliwić nauczycielowi w ramach jego tygodniowego czasu pracy realizację wszystkich rodzajów zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 - 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

W obecnym stanie prawnym nie ma obowiązującej powszechnie konieczności ewidencjonowania realizacji przez poszczególnych nauczycieli tych czynności i zajęć. Tym niemniej na potrzeby wewnątrzzakładowego porządku pracy w konkretnej szkole lub placówce mogą być wprowadzone zasady przydzielania i ewidencjonowania ich wykonania. Obowiązuje nadal przepis § 13 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - Dz. U. z 2014 r. poz.1170 z późn.zm.) w brzmieniu: „Jeżeli w zakresie zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczyciel realizuje zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów lub słuchaczy, do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska uczniów lub słuchaczy, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów lub słuchaczy. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.”

Dzienniki te nie służą ewidencjonowaniu, w celu ich rozliczania, ilości przepracowanych godzin przez nauczyciela, ale czuwaniu przez dyrektora szkoły i radę pedagogiczną nad realizacją w szkole dodatkowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Ułatwiają również rodzicom uczniów i nauczycielom kontrolę systematyczności i sposobu korzystania z nich przez dzieci.

Skimir23-09-2016 22:56:16   [#44]

Jak się dobrze przyglądnąć tym komunikatom to w sumie nie wykluczają się one wzajemnie. Małopolskie KO zaklada, że nie powinny być wyznaczane zajęcia w stałych godzinach pracy...

Ech, państwo interpretacji...

JarTul24-09-2016 20:52:01   [#45]

Coż! Moim zdaniem prawnicy w małopolskim KO z większym zrozumieniem czytają zapisy zawarte w KN.
Patrz moje wypowiedzi w tym wątku: #15 i #17.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]