Forum OSKKO - wątek

TEMAT: uczeń z zespołem Aspergera
strony: [ 1 ]
DorotaN01-07-2016 12:40:22   [#01]

Witam, w 1 klasie gimnazjum masowego będzie uczeń z zespołem Aspergera. Muszę zatrudnić dla niego nauczyciela wspomagającego. Jakie on musi mieć kwalifikacje? ( pedagogika specjalna/oligofrenopedagogika?)

DYREK01-07-2016 13:29:39   [#02]

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej  -> rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

dyrektor przy określeniu kwalifikacji nauczyciela analizuje zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przebieg studiów i na tej podstawie podejmuje decyzję -> wg. mnie -> oligofrenopedagogika i doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera 


post został zmieniony: 01-07-2016 13:30:33
ala4401-07-2016 16:03:48   [#03]

U ucznia, który od września będzie w klasie III gimnazjum. Czy muszę zatrudnić nauczyciela wspomagającego jeśli uczeń i jego rodzice nie chcą takiej pomocy?  

ala4402-07-2016 15:59:01   [#04]

z pośpiechu zjadło mi część zdania w poście powyżej :) moje pytanie do Was Mądrych to:

U ucznia, który od września będzie w klasie III gimnazjum stwierdzono zespół Aspergera. Czy muszę zatrudnić nauczyciela wspomagającego jeśli uczeń i jego rodzice nie chcą takiej pomocy?  

rzewa02-07-2016 19:02:29   [#05]

musisz zatrudnić albo takiego n-la albo pomoc n-la -> nie ma znaczenia czego chcą rodzice, gdyż nie jest to pomoc dla ucznia a dla nauczycieli i szkoły

co do kwalifikacji -> w żadnym razie nie jest tu właściwa oligofrenopedagogika a wręcz przeciwnie, czyli właściwe kwalifikacje to takie, gdzie wprost powiedziane jest o ZA

Nassssy04-07-2016 18:16:02   [#06]

Dlaczemu? ;)

DYREK04-07-2016 20:43:18   [#07]

można spotkać podyplomowe: 

oligofrenopedagogika  z elementami edukacji dziecka z autyzmem i z Zespołem Aspergera

oligofrenopedagogika z terapią dziecka ze spectrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera

 

 

 

katarzs06-07-2016 13:31:53   [#08]

My zatrudniliśmy w takiej sytuacji pomoc i nie było potrzeby takich kwalifikacji. Pomoc była prowadzona jako pracownik niepedagogiczny.

Marek Pleśniar06-07-2016 15:04:46   [#09]

przy okazji - sprowadzamy bardzo dobry brytyjski wykład na ten temat na kongres

Sisteron13-11-2017 15:20:31   [#10]

Witam,

 

Dostarczono do szkoły orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na Zespół Aspergera -ucznia klasy 7 szkoły podstawowej. Czy z przepisów prawa wynika, że dyrektor powinien zatrudnić nauczyciela wspomagającego proces dydaktyczny ww.ucznia, który będzie towarzyszył mu na zajęciach lekycjnych? Zalecenia orzeczenia wskazują na objęcie ucznia zajęciami rewalidacyjnymi.

ergo13-11-2017 15:39:54   [#11]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych,
w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyda-ne ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia
uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub
2) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa wart. 15 ust. 2 ustawy, prowadzących zajęcia w klasach I–III szkoły
podstawowej, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy, lub
3) pomoc nauczyciela
– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Sisteron13-11-2017 21:00:16   [#12]

Rozumiem, że stosuje zapis 1). W jakim wymiarze zatrudnia się takiego nauczyciela? rozumiem, że jest on aniołem stróżem dziecka z ZA i spędza z nim wszytskie zajęcia? czy tylko wybrane? 

ergo13-11-2017 21:19:06   [#13]

Tyle godzin ile da Ci OP,   w zależności od potrzeb dziecka.

 

Areq13-11-2017 21:27:48   [#14]

Zatrudnienie takiego nauczyciela nie wymaga zgody OP wynika to z rozporzadzenia. U mnie etat 18 godzin. Kwestia tylko tego, czy jest potrzeba uczestniczenia we wszyskich zajęciach. 

ergo13-11-2017 21:35:18   [#15]

U nas niekoniecznie w pełnym wymiarze zatrudnia się takiego nauczyciela, dlatego nie piszę o zgodzie, ale o wymiarze godzin.

izael14-11-2017 09:31:31   [#16]

u nas dokładnie tak jak u ergo:)

OP daje kasę, więc OP jednak decyduje o wymiarze zatrudnienia

w dużym uproszczeniu oczywiście

Sisteron14-11-2017 10:59:45   [#17]

Ale nauczyciel prowadzący 2 godziny rewalidacji z dzieckiem z ZA to nie jest ten, o którym stanowi zapis 1)?

To o ile godzin mam wystąpić?  Obawiam się, czy dzieci z klasy nie będą dokuczały temu uczniowi-jest juz w klasie 7.

 

renusia14-11-2017 14:54:07   [#18]

Mam pytanie podobnej treści ale odnoszące się do półkolonii - czy w przypadku przyjęcia dziecka z zespołem Aspergera lub inną chorobą na półkolonię możliwe a raczej wg mnie konieczne jest zatrudnienie drugiego wychowawcy grupy? Czy dodatkowy nauczyciel powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje?

renusia22-11-2017 10:23:50   [#19]

:( Podnoszę - może jednak ktoś pomoże ?

mstola25-04-2018 18:25:33   [#20]

Trochę z innej beczki. Czy zmieniły się zasady rozliczania subwencji z rozdziału 80150 - podobno można rozliczać tylko wydatki przeznaczone bezpośrednio na tego ucznia np koszt nauczyciela wspomagającego, a koszt-ułamek kosztów na-ela prowadzącego zajęcia ogólne w klasie, czy część kosztów rzeczówki już nie. Zmiana od 2018 roku? Jak to rozwiązujecie w 2018r.?

Franciszka25-04-2018 20:45:53   [#21]

Podnoszę wątek. Jak można wydatkować środki z 80150?

rzewa26-04-2018 10:26:39   [#22]

dokładnie tak jak do tej pory - nie zmieniły się zasady wydatkowania środków z rozdziału 80150 poza tym, że dotyczy on TYLKO uczniów szkoły podstawowej

dla uczniów klas gimnazjalnych jest od stycznia 2018 rozdział 80152

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]