Forum OSKKO - wątek

TEMAT: to teraz chyba "ratujmy podstawówki"?
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar21-06-2016 14:56:21   [#01]

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/953500,reforma-oswiaty-wedlug-pis-jak-najdluzej-w-szkole-sredniej.html

co tam gimnazja

przy likwidacji połowy podstawówek to będzie jazda...

Karolina21-06-2016 15:07:43   [#02]

tego jeszcze nie było :P

 

Wioleta D21-06-2016 15:18:31   [#03]

Nawet nie chcę komentować..bo użyłabym niecenzuralnych słów...Ten 27 czerwca to miecz Damoklesa, który jak spadnie to będzie już za późno na cokolwiek...bo jest już po konsultacjach z tego co zrozumiałam i teraz tylko czekamy na ogłoszenie 

Marek Pleśniar21-06-2016 15:34:35   [#04]

"Przedreformatorska gorączka i zamieszanie wywołują jednak niepokój – uczniów, rodziców i zarządzających oświatą. Jak mówi Anna Zabielska z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty: – Sześć lat szkoły podstawowej, trzy lata gimnazjum i trzy lata liceum ogólnokształcącego to system, który przez ostatnie lata się sprawdził. Wystarczy przeprowadzić ewolucyjne, a nie rewolucyjne zmiany, poprawiać błędy.

Takim przykładem jest dla niej np. organizowanie egzaminu maturalnego w terminie, który nie będzie skracał roku szkolnego i utrudniał pracy szkoły. Zbyt krótki okres nauki w liceum to jeden z głównych zarzutów MEN wobec systemu."

Ania była z tą wypowiedzią wczoraj na debacie

Marek Pleśniar21-06-2016 15:36:19   [#05]

OSKKO przedstawiło swoje stanowisko na te tematy:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej przedstawia postulaty[1] dotyczące planowanych zmian w oświacie i wnioskuje o ich uwzględnienie. OSKKO zrzesza około 5 000 dyrektorów, liderów, urzędników oświatowych i ma 33 000 zidentyfikowanych  korespondentów. Jest to głos istotnej liczby osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem w oświacie.

 

 

 1. I.                  System kształcenia  - 6 + 3 + pełne 3*, a w technikum pełne 4

 

 • Proponujemy 12 lat kształcenia ogólnego w rozbiciu na  6 lat szkoły podstawowej + 3 lata gimnazjum + pełne 3 lata liceum ogólnokształcącego. Za pozostawieniem obecnego modelu kształcenia zdecydowanie przemawia fakt obowiązkowego
  9- letniego kształcenia ogólnego, co jest istotne w aspekcie wyrównywania szans edukacyjnych oraz wydłuża okres podjęcia decyzji co do wyboru dalszego kierunku kształcenia (zawodowe, ogólnokształcące). Skrócenie o rok kształcenia ogólnego będzie niekorzystne szczególnie dla uczniów, którzy zdecydują się na dalsze kształcenie w szkole zawodowej. Pełne 3 letnie liceum (4 letnie technikum), umożliwi naszym zdaniem osiągnięcie celu jakim jest przygotowanie młodzieży do zdania egzaminu maturalnego.

 

 • *Co oznacza: „pełne 3”? Postulowany system kształcenia ogólnego wiąże się ze zmianą terminu egzaminów zewnętrznych.
  Odnosząc się do obecnej organizacji roku szkolnego, zdecydowanie postulujemy, by do egzaminu gimnazjalnego uczniowie przystępowali w ostatnim tygodniu maja lub pierwszym tygodniu czerwca,  natomiast egzamin maturalny powinien rozpocząć się dla abiturientów w ostatnim tygodniu czerwca lub pierwszym tygodniu lipca.
  Podajemy jednocześnie pod rozważenie możliwość zmiany obowiązujących terminów roku szkolnego zapisanego w art. 63 ustawy o systemie oświaty oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych określonych w rozporządzeniu w sprawie organizacji roku szkolnego. Sytuacja klimatyczna obserwowana w ostatnich latach skłania do tego by rok szkolny kończył się najpóźniej ok. 15 czerwca, a tym samym rozpoczynał ok. 20 sierpnia danego roku. Warto również przemyśleć wprowadzenie tygodniowej przerwy dla uczniów na przełomie października i listopada ze względu na długi okres bez odpoczynku dla dzieci i młodzieży.

 

 • Uważamy, że należy dać rodzicom możliwość faktycznego decydowania w sprawie posłania do szkoły dziecka sześcioletniego bez sankcjonowania tego opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Ponadto uważamy, że obowiązek takiego przygotowania przedszkolnego powinien dotyczyć wszystkich dzieci pięcioletnich.

 

 • W każdym gimnazjum należy  bezwarunkowo zapewnić specjalistów wspomagających proces edukacji jak: psycholog, pedagog i doradca zawodowy, którzy powinni mieć ustawowo określony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.

 

 • W szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży: liceach ogólnokształcących, technikach oraz liceach ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, należy zapewnić pełny 3-letni cykl nauczania ogólnego. Zajęcia dydaktyczne winny się kończyć w każdej klasie i w każdej szkole w jednakowym terminie np. w przedostatni/ostatni piątek miesiąca czerwca.  

 

 • Miejsce egzaminu. Proponujemy, by egzamin maturalny organizować poza siedzibą szkoły lub w szkole na podstawie umowy zawartej z CKE lub podległych jej OKE (przeprowadzenie egzaminu maturalnego jest zadaniem ustawowym OKE - art. 9c ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty) a JST lub bezpośrednio dyrektorem szkoły, gdyż do egzaminu maturalnego przystępują abiturienci a nie uczniowie szkoły prowadzonej przez JST. Jest to więc dodatkowe zadanie zlecane JST przez administrację rządową. Wyniki i ewentualne egzaminy poprawkowe można przeprowadzić w sierpniu. Rekrutacja (elektroniczna) na uczelnie wyższe oraz ewentualne badanie predyspozycji kandydatów na studentów  może być prowadzona we wrześniu.

 

 • Jednocześnie w modyfikowanym systemie kształcenia ogólnego za istotne uważamy:
  - utrzymanie i wzmacnianie edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych w ramach kształcenia ogólnego. Tworzenie oddziałów integracyjnych nie powinno być uzależniane od liczby uczniów, już przy jednym uczniu winna być zagwarantowana  konieczność tworzenia oddziałów integracyjnych w szkole ogólnodostępnej. Uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy zapewnić profesjonalną (uwzględniającą zalecenia z orzeczeń PPP) opiekę, zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania. Rodzice powinni mieć prawo wyboru szkoły dla dziecka,
  - w przypadku zmian w podstawach programowych kształcenia ogólnego precyzyjnego określenia kanonu wiedzy w powiązaniu z praktycznym jej zastosowaniem, który powinien w stopniu pozytywnym opanować absolwent szkoły. Niezbędnym jest na każdym etapie edukacji kształcenie u uczniów umiejętności komunikacyjnych, współpracy i współdziałania w zespole, uczenia się oraz samooceny.

 

 • Proponujemy również, by kwestie ewentualnych łączeń różnych typów szkół/placówek w zespoły było autonomiczną decyzją JST, której ustawowym zadaniem własnym jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, do których należy edukacja publiczna.


[1] Stanowisko zostało szeroko skonsultowane ze środowiskiem kadry kierowniczej oświaty: podczas Kongresu Zarządzania Oświatą ( www.oskko.edu.pl/kongres/  ), spotkań z dyrektorami w całym kraju, dyskusji na forum dyrektorów www.oskko.edu.pl/forum/   oraz przedyskutowane podczas Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2016/

DYREK21-06-2016 16:35:13   [#06]

Od samego mieszania herbata nie staje się słodsza.

Marek Pleśniar21-06-2016 17:12:05   [#07]

reszta o stanowisku tutaj http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=57024&ux=10&pst=2#pst2

 

cynamonowa21-06-2016 19:22:41   [#08]

http://fakty.interia.pl/polska/news-prezydent-andrzej-duda-jest-za-likwidacja-gimnazjow,nId,2222970

Naukę w gimnazjach trzeba wydłużyć albo trzeba je zlikwidować - powiedział prezydent Andrzej Duda na wtorkowym posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju. Opowiedział się też za 4-letnimi liceami, rozszerzeniem nauczania historii oraz rozwojem szkolnictwa zawodowego.

Marek Pleśniar21-06-2016 19:32:15   [#09]

skąd on i ci wszyscy to wszystko wie?? Że jest "za" albo nie

Wioleta D21-06-2016 22:03:35   [#10]

"Należy zmienić formułę dotychczasowego gimnazjum. To jest moje osobiste głębokie przekonanie. Ja uważam, że należy je albo wydłużyć, albo zlikwidować" - powiedział Duda. Dlatego - jego zdaniem - najlepszym wyjściem jest stworzenie systemu: cztery - cztery - cztery, czyli 4-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie gimnazjum, 4-letnie liceum. Zadeklarował, że jest zwolennikiem 4-letniego liceum"  

Coś czuję, że już wiem co ogłosi pani Minister w poniedziałek...obym się myliła.

 

Tera21-06-2016 22:11:53   [#11]

Nie tylko Ty .....

DYREK22-06-2016 10:00:39   [#12]

Jeżeli chodzi o zwolnienia pracowników (w tym nauczycieli)

I wersja:

8 + 4 -> likwidacja gimnazjum -> w zasadzie problem dla likwidowanych gimnazjów, SP spokojna o swój byt a nawet może zyskać, znikają zespoły SP +G (powstaje SP 8-klasowa)

II wersja 

4+4+4 -> zamieszanie w obecnych SP i gimnazjach -> w najlepszej sytuacji obecne zespoły SP+G (spadek z 9 klas na 8) 

w obu wersjach zyskuje LO -> z 3 na 4 lata

praktycznie:

II wersja powoduje powstanie 8 klasowych zespołów SP + G zamiast 8 klasowej SP z I wersji

lub

4 - letniej SP i 4 letniego zbiorczego G 

i powtórzę ->  Od samego mieszania herbata nie staje się słodsza.

noe1922-06-2016 10:05:28   [#13]

i tak nas czekają zwolnienia :(

obojętnie który wariant przyjąć dla naszego OP (gmina wiejsko-miejska) odpada jeden rocznik, który pójdzie do OP (powiat) więc do zwolnienia ok 40 nauczycieli, bo nie znajdą pracy w ponadgimnazjalnych bo tam inny OP i "swoi" nauczyciele.

Duże miasto (prawa powiatu) to co innego, tam liczba roczników się nie zmieni, można przesuwać nauczycieli

więc czekam na wyrok :(

DYREK22-06-2016 11:27:55   [#14]

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Rewolucja-PiS-w-szkolach-Prezydent-jest-za,wid,18390010,wiadomosc.html 

AnJa22-06-2016 12:03:45   [#15]

Można przesuwać - ale w granicach autonomii dyrka.

Tu- dyrka licealnego. Jako były dyrek szkół wszelakich powiadam Wam- inna jest granica autonomii lodyra niż gimdyra;-)

mimka22-06-2016 12:50:29   [#16]

Ludzie!

O jakich konsultacjach i debatach z panią minister tu mowa. Byłam na takiej - tylko jedna wielka propaganda PiSu, pytania mogli zadawać tylko wybrani wcześniej szczęśliwcy (w liczbie 5 osób), żadnych pytań z sali, o dyskusji nie wspomnę. Na koniec jeszcze nauczyciele zostali wg mnie obrażeni - gdyż wg naszej pani minister jesteśmy jedyną grupą zawodową w Polsce, która się nie dokształca. Ja osobiście mam 5 studiów podyplomowych, o innych szkoleniach i kursach nie wspomnę i nie uważam się za niedouka. Jak tak wyglądały inne debaty i konsultacje, to tylko "Boże chroń polską oświatę!" - a teraz trzeba powiedzieć - "chroń podstawówki!!". A zwalniani nauczyciele maja się przekwalifikować do uczenia przedmiotów zawodowych - to też słowa p. minister. Totalna żenada - tak wygląda dobra zmiana.


post został zmieniony: 22-06-2016 12:50:53
Wioleta D22-06-2016 20:56:46   [#17]

Tak w związku z tematem wątku..:)  "Nie dla likwidacji gimnazjów" było konsekwencją szumnie zapowiadanych obietnic przed wyborami i po wygranych wyborach zlikwidowania gimnazjów. Teraz nic nikt nie zapowiada, więc nie ma ratować.. 

hania22-06-2016 22:40:13   [#18]

kupiłam sobie 2 farby do włosów, bo siwieję w tempie zastraszającym :-(

izael23-06-2016 12:15:18   [#19]

a u nas w szkole nastroje takie, że eeeeh:(

co my tam znaczymy takie niewiadomopocopodstawówki

nieprzyjemna niewiadoma na rozpoczęcie wakacji

brrrr

DYREK23-06-2016 12:39:57   [#20]

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Sejm-sprawdzian-dla-szostoklasistow-zlikwidowany,wid,18392340,wiadomosc.html

cynamonowa24-06-2016 17:46:53   [#21]

http://www.edunews.pl/edytoriale/3509-poczatek-konca-debaty-oswiatowej

 

Marek Pleśniar24-06-2016 18:59:49   [#22]

http://aszdziennik.pl/117639,pilne-dramat-w-jednej-ze-szkol-pani-dyrektor-przemawia-od-6-godzin-jest-kilkadziesiat-ofiar

a jakby tak pierwszego września?

ola 1324-06-2016 22:01:01   [#23]

Oby nie 27 czerwca jak p. minister będzie wygłaszać swoje expose. :-)

AnJa25-06-2016 08:13:04   [#24]

A ja swoje:

Kiedy wprowadzano debilne procedury maturalne gimki i sp siedzialy cicho.

Zaczęły popiskiwac kiedy i ich 4 rano dotknęła. 

Kiedy padlo haslo likwidacji gimnazjow sp siedzialy cicho.

Grunt to solidarność i troska o rozwój ucznia.

W jej ramach nastąpi albowiem likwidacja i podstawowki i gimnaxjum.

Wioleta D25-06-2016 10:14:52   [#25]

Coś w tym jest..Jakiś czas temu nauczyciele wypełniali w szkołach ankiety między innymi na temat likwidacji gimnazjów     ( akcja zorganizowana przez ZNP). Były tam chyba jeszcze jakieś dodatkowe pytania..nie pamiętam. W ankiecie brali udział wszyscy nauczyciele nie tylko członkowie ZNP.Zapytałam potem o wyniki i okazało się, że po obliczeniach ( ilość nauczycieli pracujących w gimnazjach naszej gminie pokryła się z ilością głosów oddanych przeciw likwidacji gimnazjów) co oznaczało, że wszyscy nauczyciele podstawówek oddali swój głos za likwidacją. Nie piszę tego, żeby wsadzić kij w mrowisko, ale to co napisał AnJa ma przełożenie na fakty...

ewa25-06-2016 10:18:40   [#26]

ok, diagnoza jest, pytanie co dalej? jakie wnioski i kto ma je realizować?

;-)

izael25-06-2016 14:32:51   [#27]

bez uogólnień proszę !

nasza szkoła była przeciwna likwidacji  gimnazjów i podpisaliśmy listy w tej sprawie

 

Marek Pleśniar25-06-2016 15:03:27   [#28]

o ile wiem do OSKKO należy bardzo wielu dyrektorów podstawówek i ta organizacja dyrektorów - w tym podstawówek zajęła stanowisko przeciw likwidacji gimnazjów

--

zobaczymy co tam poogłaszają nam za 2 dni, ale zapewne będzie z tym jak z Brexitem - od ogłoszenia do realizacji jest pewien dystans

Natka25-06-2016 16:32:07   [#29]

moi też głosowali przeciw likwidacji 

alis25-06-2016 16:39:04   [#30]

Lekarz na lekarza nigdy złego słowa nie powie, a nauczyciel na nauczyciela....szkoda gadać, pozdrawiam ;)

elrym25-06-2016 17:33:14   [#31]

AnJa, skąd taka wiedza?

:-(

w środowisku, w którym mieszkam i pracuję, absolutnie tak nie było w żadnym z opisanych przez Ciebie przypadków! trochę boli takie uogólnienie :-(

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]