Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pozostawienie w klasie pierwszej
strony: [ 1 ][ 2 ]
47andrzej07-06-2017 14:18:55   [#51]

A co zrobić jeżeli w czerwcu 2017 rodzic napisał podanie o pozostawienie ucznia w klasie I, wychowawca twierdzi, że spokojnie może go promować.

Leszek07-06-2017 22:02:07   [#52]

UoSO - Art. 44o. 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 

zatem RP postanowi, niekoniecznie tak jak chcą rodzice.

pozdrawiam

malmar1519-06-2017 10:28:31   [#53]

muszę się upewnić

dziecko urodzone w 2009 roku uczęszcza do klasy II

"świeża" opinia z PP-P sugeruje pozostawienie dziecka w kl. II

rodzice napisali pismo, że chcą, aby dziecko pozostało

czyli:

1. uczeń nie jest promowany,

2. otrzymuje świadectwo z brakiem promocji

czy tak?

 

 

malmar1519-06-2017 12:10:24   [#54]

podniosę

rzewa20-06-2017 02:40:10   [#55]

tak, o ile rp przychyli się do wniosku rodziców

Slaw20-06-2017 08:20:59   [#56]

Czy w przypadku wniosku rodziców i decyzji nauczyciela wymagana jest opinia poradni? Zamotałem się. Nie widzę tego zapisu w UoSO, a pamiętam, że gdzieś był.

Jacek20-06-2017 08:52:24   [#57]

Art.  44o. 2.  W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

Slaw20-06-2017 09:08:44   [#58]

Dziękuję Jacku. Ten zapis widziałem. Chodzi mi o konieczność uzyskania opinii z PPP.

Jacek20-06-2017 09:17:45   [#59]

skoro nie ma tam nic o PPP to nie trzeba

Slaw20-06-2017 09:28:13   [#60]

Jeszcze raz dziękuję. W pamięci został zapis z nieobowiązującego rozporządzenia o ocenianiu. Czasami miałbym ochotę zresetować swoją pamięć jak pamięć komputera. 

Lenna1221-06-2017 14:22:50   [#61]

Rodzice poproszeni o opinię dotyczącą niepromowania ucznia klasy I sp nie zgadzają się z niepromowaniem prosząc o promowanie warunkowe.  Dziecko nie dostaje promocji. Opinia rodziców nie zostaje wzięta pod uwagę, iż zgodnie z moją wiedzą opinia rodzica może być negatywna, co nie uniemożliwia radzie podjąć uchwały zgodnej z wnioskiem wychowawcy, (wniosek oczywiście został złożony). Proszę wyprowadzić mnie z błędu jeśli się mylę. 

rzewa21-06-2017 15:06:27   [#62]

nie mylisz się

juasia07-06-2018 12:37:03   [#63]

a jak formalnie takie niepromowanie powinno przebiegać uchwała osobna od tej , którą podejmujemy wobec pozostałych uczniów?

Jacek07-06-2018 12:43:10   [#64]

wg mnie osobna, bo najpierw wniosek wychowawcy, opinia rodziców i uchwała albo wniosek rodziców, opinia wychowawcy i uchwała w odpowiedzi na wniosek

malgala07-06-2018 19:20:04   [#65]

A co zrobić w przypadku, gdy rodzic ucznia klasy trzeciej wnioskuje o pozostawienie dziecka na drugi rok?

Jacek07-06-2018 20:30:17   [#66]

toż napisałem...

wniosek rodziców, opinia wychowawcy i uchwała w odpowiedzi na wniosek

Dan6713-06-2019 11:42:52   [#67]

witam!

aktualna podstawa prawna pozostawienia w klasie I SP ???

Jacek13-06-2019 12:43:20   [#68]

w [#57]

elrym13-06-2019 12:51:35   [#69]

Ustawa z 7 września o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1457) – art. 44o ust.  2.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]