Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ograniczenie etatu
strony: [ 1 ]
mychase05-05-2016 12:32:52   [#01]

ograniczam nauczycielowi zatrudnienie do 1/2 etatu czy można ograniczyć od września   na czas nieokreślony czy tylko na rok  jeżeli tylko na rok to z jakiego przepisu to wynika

annamaria05-05-2016 12:38:45   [#02]

na rok art.22 KN

mychase05-05-2016 12:46:01   [#03]

tere a który pkt mówi że tylko na rok ?

bo ja nie widzę

Ala05-05-2016 12:50:15   [#04]

arkusz opracowuje się na rok szkolny i tylko na tyle można dać ograniczenie

 

izael05-05-2016 12:53:59   [#05]

to z najnowszego orzecznictwa SN 

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20PK%2085-15-1.pdf

 

 

Możliwość zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć powinna istnieć w całym czasie zatrudnienia - art. 10 i 22 KN. Nie ma jednak podstaw do uznania, że ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania dokonane w trybie określonym w art. 22 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 KN ma charakter terminowy i jest skuteczne tylko przez okres jednego roku szkolnego. Jednocześnie nie można uznać, że przez wprowadzenie takiego ograniczenia następuje trwała zmiana charakteru zatrudnienia nauczyciela. Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia może trwać przez okres występowania przyczyn wprowadzenia tego ograniczenia wskazanych w art. 22 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 KN. W razie ich ustąpienia nauczyciel ma prawo do zatrudnienia w pełnym wymiarze zadań. W sprawie powódka nie powoływała się na to, iż przyczyny uzasadniające ograniczenie zatrudnienia już nie występują i w żaden sposób nie zostało to udowodnione.

mychase05-05-2016 15:05:34   [#06]

Jeżeli nauczyciel wyraził zgodę na ograniczenie etatu to czy w piśmie informującym go o ograniczeniu etatu,  a co za tym idzie zmianie wymiaru wynagrodzenia wpisuję się klauzulę o możliwości odwołania do sądu pracy?

Ala05-05-2016 15:13:25   [#07]

tak

lepiej wpisać bo takie prawo ma przecież

izael05-05-2016 17:25:11   [#08]

hmmm

ale przecież on się zgodził

bez jego zgody nie ma ograniczenia

ja nie pisałabym

 

DYREK05-05-2016 18:59:22   [#09]

wyraził zgodę

ale

nie oznacza to, że nauczyciel nie może wystąpić do sądu pracy

może to zrobić powołując się na wady swojego oświadczenia woli -> mają tu zastosowanie, poprzez art.300 k.p., przepisy kodeksu cywilnego -> nie miał możliwości świadomego i swobodnego podjęcia decyzji, działał pod wpływem błędu, groźby bezprawnej czy też użyto w wobec niego podstępu

AsiaJ06-05-2016 08:32:26   [#10]

Słyszałam o takich przypadkach, co pisze dyrek

nauczyciel zmiennym bywa..;-)

izael06-05-2016 08:49:55   [#11]

w sumie to racja...:)

u nas jest tak, że pytam przed opiniowaniem arkusza - sporządzamy notatkę i się podpisuje, że się np. zgadza na zmianę pensum, ograniczenie...

potem na zebraniu rady pedagogicznej proszę o zwrócenie uwagi na te przydziały, które np. oznaczają zmianę pensum czy ograniczenie etatu i zgłoszenie uwag, zastrzeżeń czy braku zgody

a pismo oficjalne dopiero, gdy arkusz zatwierdzony

w sumie każdy ma miesiąc na przemyślenia i głębokie analizy

i może dlatego wydaje mi się, że odwoływanie się w takiej sytuacji do sądu głupim by było:)

no ale ludzie różni są...

eleonora07-05-2016 12:31:07   [#12]

Czy może ktoś wrzucić wzór takiego pisma? Proszę.

rzewa07-05-2016 13:32:28   [#13]

jest w wymianie

martek07-05-2016 17:16:05   [#14]

nauczyciel mianowany( ksiądz) obecnie 12 godz od września 10( brak klasy I) czy ograniczenie etatu, czy porozumienie zmieniające? Myślę, że to drugie, ale proszę mnie upewnić...

MKJ07-05-2016 17:29:54   [#15]

To zależy jak ma nawiązany stosunek pracy.

martek07-05-2016 18:42:11   [#16]

na czas nieokreślony , nigdy nie było dla niego całego etatu

Ala07-05-2016 18:54:29   [#17]

porozumienie stron

a jeśli się nie zgadza to wypowiedzenie zmieniające

martek07-05-2016 19:01:23   [#18]

dziękuję

eleonora08-05-2016 00:22:11   [#19]

Przepraszam, nie mogę znaleźć wzoru pisma ograniczającego n-lowi etat. 

DYREK08-05-2016 09:21:23   [#20]

dyrektor proponuje ograniczenie i po wyrażeniu zgody przez nauczyciela ogranicza

olaszyma12-05-2016 11:47:45   [#21]

Ruszył "majowy koszmar dyrektora" - ograniczenia etatów, zwolnienia z Art. 20, płacz i zgrzytanie zębów. Dlaczego to musi odbywać się w maju :-(( . Właśnie jestem po rozmowie z nauczycielką, której muszę dać wypowiedzenie czekam na odp z zz . Pani zapowiedziała już drogę sądową. A co ja mogę za to że nabór zmniejsza  mi się o dwa oddziały, mam w szkole jeszcze trzech nauczycieli tej specjalności a pani pracuje najkrócej.

Niech mnie ktoś przytuli ;-0

Jacek12-05-2016 12:41:40   [#22]

spoko.. sąd dla ludzi

izael12-05-2016 13:03:06   [#23]

olaszyma, jakbyś nie wiedziała, to Jacek Cię przytulił:)


post został zmieniony: 12-05-2016 13:03:18
olaszyma12-05-2016 14:38:24   [#24]

Dzięki Jacku :-)) Czuję się przytulona.

Już muszę zastosować starą procedurę OPR bo mi zaczynają nauczyciele komentować kto powinien solidarnie dostać ograniczenie a kto powinien pójść na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne. Jeszcze pisma nie zostały przekazane zainteresowanym a oni już robią szum  i wyliczają, że ktoś ma męża na stanowisku i nie musi pracować - czujecie to !

annamaria12-05-2016 15:00:03   [#25]

OLASZYMA -tak, czuję i jak Jacek mówię: sąd dla ludzi ,byłam ,wiem:) reszte na priv

Karolina12-05-2016 16:12:46   [#26]

tylko dla równowagi....

ktokolwiek traci pracę lub ma ograniczany wymiar ma prawo... wiedzieć dlaczego, ma prawo pytać, iść do sądu, ma prawo na godne potraktowanie - ktokolwiek myśli, że to tylko fanaberie a "pani nie ma racji i prawa" to błagam go o przyzwoitość; ludzie tracą środki do życia - mogą się zachowywać różnie

może i maj to koszmar dyrektora - ale jeszcze wiekszy koszmar dla tych, którzy czekają na decyzje i na to czy będą mieć z czego płacić raty lub czynsz, nie oceniajcie tak łatwo

dziękuję :)

 

rzewa12-05-2016 18:23:53   [#27]

żadne tam ograniczanie solidarne -> nie można ograniczyć (i to bez względu na podstawę prawną) więcej niż jednemu n-lowi w tej samej grupie kwalifikacyjnej

jeśli dyrektor się na to zdecyduje może mieć baaardzoe twarde lądowanie i nie powiem na czym... :-(

olaszyma13-05-2016 09:10:43   [#28]

Karolino, staram się zrozumieć nauczyciela i jego dramat, ale nie podoba mi się że pozostali komentują i sugerują rozwiązania, które są niedopuszczalne np. aby inny nauczyciel wybrał się na świadczenie kompensacyjne, lub aby "solidarnie" oddali swoje godziny.

Do sądu ma prawo pójść, czemu nie.

DYREK13-05-2016 10:29:55   [#29]

a tak w ogóle to fajnie jest być dyrektorem (najlepiej emerytowanym);-)

olaszyma13-05-2016 12:48:22   [#30]

DYRKU ja tak sobie marzę że na emeryturze będę się cieszyła wrześniem i złota polską jesienią oraz majem bez trudnych rozmów i decyzji. a teraz - no cóż "sam tego chciałeś Grzegorzu Dyndało"

olaszyma16-05-2016 11:07:49   [#31]

Nauczyciel którego poinformowałam, że nie mam dla niego godzin zaraz następnego dnia poszedł na L-4. Na razie czekam na odpowiedź zz, ale jeżeli nieobecność będzie się przedłużać to mogę wysłać wypowiedzenie pocztą ?

Jacek16-05-2016 11:15:05   [#32]

tak

olaszyma17-05-2016 11:07:18   [#33]

Czy jeżeli w aneksie sierpniowym pojawią się dodatkowe godziny, które dałyby nauczycielowi 1/2 etatu , to czy muszę zaproponować mu ograniczenie i wycofać wcześniejsze wypowiedzenie? Gdzie znajdę przykłady orzecznictwa rozpatrujące ten przypadek ?

Jacek17-05-2016 11:12:08   [#34]

Nie musisz a możesz

I PK 28/11  wyrok SN                  2011-07-05

W razie wystąpienia zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć (art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela), dyrektor szkoły nie ma obowiązku zasięgnięcia informacji co do możliwości uzupełniającego zatrudnienia nauczyciela mianowanego, złożenia mu propozycji ograniczenia zatrudnienia ani nawet udzielania nauczycielowi informacji o możliwości ograniczenia zatrudnienia. Dyrektor szkoły powinien (ma obowiązek) natomiast poinformować (pouczyć) nauczyciela o możliwości złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.


post został zmieniony: 17-05-2016 11:17:47
olaszyma17-05-2016 11:28:30   [#35]

A jeżeli sprawa znajdzie się w sądzie to czy będzie on rozpatrywał czy w arkuszu kwietniowym były warunki do zatrudnienia nauczyciela i czy odpowiednio go wytypowałam , czy tez będzie rozstrzygał zaistnienie warunków do zatrudnienia nla w sierpniu ? Jeżeli nabór okaże się lepszy niż zakładałam w kwietniu, to czy sąd nie nakaże mi zatrudnić tego nauczyciela na zmniejszonym wymiarze? 

Jacek17-05-2016 11:29:56   [#36]

winien się odnosić do projektu i wyboru nauczyciela

olaszyma17-05-2016 11:43:00   [#37]

Przerabiałam tę wersję dwa lata temu - w sierpniu pojawiły się godziny i zaproponowałam je nauczycielce, ale po roku cała historia się powtórzyła. W maju wypowiedzenie, pozew, potem wycofany, stan nieczynny ale pani znalazła inną pracę, więc skończyło się dobrze, tyle że trwało dwa lata i kosztowało obie strony sporo nerwów. Czasami trzeba sprawę zakończyć szybko, żeby krócej bolało.

olaszyma18-05-2016 15:29:54   [#38]

Ciąg dalszy "zabawy w kotka i myszkę" - kolejne dwa dni L4 !

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]