Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zmiana warunków zatrudnienia
strony: [ 1 ]
Cudowienka28-04-2016 12:24:17   [#01]

Nauczyciel przyniósł podanie o zmniejszenie wymiaru zatrudnienia w nowym roku szkolnym. Chce zejść z etatu do połówki (uzasadnienie- opieka nad osobą z rodziny). Zarudniony przez mianowanie. Zaznaczył w piśmie, że prośba dotyczy tylko jednego roku szkolnego. 

Czy to jest dla dyrektora wiążące? Tzn. czy w kolejnym roku powinien go przywrócić na etat? 

Czy w porozumieniu zmieniającym można zawrzeć takie sformułowanie, że zmiana warunków dotyczy jednego roku?

 

izael28-04-2016 12:34:56   [#02]

droga taka:

rozwiązanie umowy o pracę (tej na podstawie mianowania) , bo  porozumienie stron/ wypowiedzenie złożone przez nauczyciela

nawiązanie nowej umowy o pracę na 1/2 etatu na czas nieokreślony

nie ma tak, ze dyrektor za rok coś musi w odniesieniu do tego nauczyciela

rozpatruje jego sytuację jak każdego innego nauczyciela

 

 W KN ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania jest możliwe tylko w trybie art. 22 w powiązaniu z art. 20

jeśli nie ma art. 20, to nie ma zmniejszenia godzin temu nauczycielowi

:)

 


post został zmieniony: 28-04-2016 12:38:01
Cudowienka28-04-2016 12:53:03   [#03]

Czyli rozumiem, że skoro są godziny zapewnienia mu etatu, nie ma możliwości aby sam wystąpił o zmniejszenie pensum?

 E no chyba namieszałam.......

W takim wypadku byłoby to swego rodzaju "ubezwłasnowolnienie";)

Sam rezygnuje z etatu=wypowedzenie dotychczasowych warunków pracy=umowa na czas nieokreślony=pół etatu

Dobrze rozumiem?


post został zmieniony: 28-04-2016 12:58:27
Jacek28-04-2016 12:58:47   [#04]

dobrze

Cudowienka28-04-2016 13:26:08   [#05]

ufff;)  dziękuję za pomoc

 

Cudowienka28-04-2016 13:56:39   [#06]

a jeszcze jedno z ciekawosci:

izrael pisze, że 

W KN ograniczenie zatrudnienia nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania jest możliwe tylko w trybie art. 22 w powiązaniu z art. 20

jeśli nie ma art. 20, to nie ma zmniejszenia godzin temu nauczycielowi

 

powiedzcie mi kiedy zatem nie ma art. 20, a tym samym zmiejszenia godzin temu nauczycielowi?

Czy może to być sytuacja, że w szkole godziny do podziału zostały rozdysponowane pomiędzy nauczycielami na umowę o pracę na czas określony, nieokreślony z pominięciem tego zatrudnionego z mocy mianowania i np. nie uzupełniono mu godzinami dydaaktycznymi do etatu bibliotekarza? (ma dodatkowe kwalifikacje)

Czy nauczycielowi z mocy mianowania powinno się w pierwszej kolejności zapenić etat?

Jakie zatem ma przywileje, nauczyciel zatrudniony z mocy mianowania? Chyba tylko te, że może nie wyrazić zgody na zaproponowaną zmianę warunków pracy, ale za tym idzie art. 20


post został zmieniony: 28-04-2016 13:59:02
izael28-04-2016 14:15:49   [#07]

Art. 20. 1.  Dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.
--------------
nie dołożyłabym godzin nauczycielom zatrudnionym na czas określony kosztem etatu mianowanych 
----------------
gdybym miała świetnego n-la na etacie na czas nieokreślony i słabszego zatrudnionego na podst. mianowania, to jest wysoce prawdopodobne, że art. 20/22 zastosowałabym wobec mianowanego
------------
to że mamy dyplom z kwalifikacjami nauczyciela to nie jest równoznaczne, że damy mu godziny - mógł nigdy nie pracować w danej specjalności, baaaa! w danej grupie wiekowej... itd. itd.

post został zmieniony: 28-04-2016 14:16:44
Cudowienka28-04-2016 14:48:04   [#08]

Zgadzam sie z Tobą, nie zawsze jest to takie proste.

A co zrobiłabyś w przypadku wspomagania na religii, komu je przydzielić? Nauczyciele po oligo- jedni z doświadczeniem wspomagania na róznych przedmiotach, inny bez duzego doświadczenia, ale za to po kierunku teologia.

 W tym wypadku nauczyciel po skończonym kierunku, moim zdaniem,ma lepsze przygotowanie z racji ukończonego kierunku.

Ed09-04-2022 20:17:00   [#09]

Nauczycielka zatrudniona od wielu lat na umowie na czas nieokreślony w bieżącym roku szk. w okresie wrzesień 2021 - marzec 2022 zatrudniona była w wymiarze 13/18. Z uwagi na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia realizowaną w okresie kwiecień - czerwiec 2022 jej wymiar zatrudnienia zwiększy się do 14/18. Według jakiego wymiaru należy naliczyć wynagrodzenie tej nauczycielki w czasie wakacji ? 13/18, 14/18, czy wg wymiaru uśrednionego za okres wrzesień 2021 - czerwiec 2022 ?

rzewa10-04-2022 12:04:31   [#10]

wg wymiaru uśrednionego za okres wrzesień 2021 - czerwiec 2022

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]