Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ruchy kadrowe - dylematy..
strony: [ 1 ]
Maja1929-02-2016 16:48:55   [#01]

W planowanym Arkuszu Organizacyjnym dyrektor musi zapewnić sobie etat, bo jest przed konkursem, dodatkowo zmniejsza się liczba oddziałów, a co za tym idzie godzin w szkole jest mniej.

Zachodzą następujące sytuacje kadrowe dla nauczycieli dyplomowanych z racji  - art. 20 ust. 1 KN (zmniejszenie liczby oddziałów):

  • 2 nauczycielom proponuje się ograniczenie zatrudnienia do 1/2 etatu

natomiast:

  • 1 nauczycielowi proponuje się rozwiązanie stosunku pracy - z tym, że gdy dyrektor ponownie obejmie funkcję może ten nauczyciel zostać zatrudniony na 1/2 etatu, ale zamiast informatyki, którą miał do tej pory proponuje mu się świetlicę i tutaj niestety ten nauczyciel już zadowolony nie jest (informatyka częściowo jest zaplanowana w etacie dyrektora i innego n-la w uzupełnieniu jego etatu)

Pytania moje są takie:

  1. Czy temu nauczycielowi, któremu proponuje się rozwiązanie stosunku pracy w momencie pojawienia się w sierpniu możliwości jego zatrudnienia na co najmniej 1/2 etatu -  trzeba zaproponować mu godziny?? czy nie jest to obowiązkowe ?
  2. Czy nauczyciel ten ma prawo domagać się tych godzin, które miał poprzednio, czy można mu zaproponować inne - np. świetlicę?
  3. Czy za każdym razem trzeba przekazywać Związkom Zawodowym informację o ograniczaniu i zwalnianiu n-li, nawet, jak Ci nie należą do żadnego związku?

 

Ala29-02-2016 18:13:57   [#02]

nie można ograniczać dwóm nauczycielom, jeśli jest możliwość zatrudnienia jednego na pełny etat, drugiego zwalniamy

co do pytań

1. nauczyciel, któremu proponujemy zwolnienie ma pierwszeństwo w zatrudnieniu jeśli taka możliwość się pojawi

2. nie

3. zz informujemy tylko w przypadku zwolnienia, przy ograniczeniu nie trzeba

Maja1929-02-2016 18:32:39   [#03]

przy ograniczeniu tych dwóch - to realizują akurat przedmioty, co do których nikt inny w gronie nie ma kwalifikacji, dlatego trudno o mozliwość zatrudnienia ich w pełnym wymiarze.

- jedna nauczycielka ma bibliotekę 12/30 + 2 rewalidacje w naszej szkole = 0,51 etatu łączonego (istnieje jeszcze możliwość uzupełnienia  w sierpniu prawdopodobnie 4 godz. rewalidacji w innych szkołach w gminie, co i tak nie da pełnego etatu.

- druga nauczycielka ma 8 godzin: plastyki, muzyki i zaj. artystycznych + 1.5 świetlicy  aby miała 1/2 etatu

- ten trzeci n-l w momencie tworzenia arkusza w kwietniu nie ma nic - ewentualnie 2 godz. j. angielskiego , ale to i tak nic nie da - proponuje mu sie rozwiązanie umowy...

W sierpniu po konkursie dyrektora -i zmianach w aneksie zostaje 10 godz świetlicy, które z tymi 2 j. angieskiego mogłyby dać temu n-lowi zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu łączonego

 

Może tak być?

Czy trzeba mimo wszystko zwolnić tego trzeciego, a godziny świetlicy (10g) porozdzielać pomiędzy tamte  dwie nauczycielki ???

 

 


post został zmieniony: 29-02-2016 18:33:35
Ala29-02-2016 20:19:13   [#04]

moim zdaniem, tego trzeciego trzeba zwolnić :(

Ama29-02-2016 20:25:16   [#05]

Czy dobrze rozumiem, że jeśli np. mamy 4 polonistki dyplomowane, z równymi kwalifikacjami, a w nowym roku szkolnym etat będzie dla 3 to MUSZĘ zwolnic jedną z nich i nie mogę dać dwóch ograniczeń?

Natka29-02-2016 20:27:04   [#06]

dobrze rozumiesz, niestety, jedną z nich musisz wytypować do zwolnienia

Maja1929-02-2016 20:43:00   [#07]

jednak mimo tego, że zostanie 10 g świetlicy, to nie uda  się dać etatu żadnej z tych 2 nauczycielek z ograniczeniem.

W takim razie te 2 ograniczenia mogą być? Każda z nich będzie miała więcej niż 1/2 etatu, ale niestety nie cały...

Tamten trzeci rozumiem, może przejść w stan nieczynny i przez 6 miesięcy pobierać wynagrodzenie. Po pół roku otrzymuje świadectwo pracy. Czy przysługuje mu wówczas, po tym pół roku stanu nieczynnego jeszcze jakaś dodatkowa odprawa?

Czy w czasie stanu nieczynnego może pracować w innej szkole poza gminą i pobierać należne mu za tamtą pracę wynagrodzenie... ?

 


post został zmieniony: 29-02-2016 20:43:30
Natka29-02-2016 21:03:53   [#08]

więcej niż 1/2 + 10 świetlicy nie da etatu?

po stanie nieczynnym nie przysługuje inna odprawa - z wyjątkiem emerytalnej ...

może pracować w innej szkole i pobierać za tamtą pracę wynagrodzenie

Jacek29-02-2016 21:04:25   [#09]

W takim razie te 2 ograniczenia mogą być? Każda z nich będzie miała więcej niż 1/2 etatu, ale niestety nie cały...

nie.. jednej z nich możesz zaproponować świetlicę a dwie pozostałe do zwolnienia i potem ewentualne zatrudnienie na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze

rzewa29-02-2016 21:10:49   [#10]

Maja19, w odpowiedzi na postu #01:

1. nie ma obowiazku zaproponowania godzin -> dyrektor musi zatrudnić takiego n-la w pierwszej kolejności jeśli pojawi sie caly etat i n-l będzie w stanie nieczynnym

2. nie może się niczego domagać -> dyrektor proponuje to co ma a n-l podejmuje decyzję 

3. konsultacje w sprawie zwolnienia przeprowadza się TYLKO z jednym związkiem zawodowym, tym, który broni interesów tego pracownika -> związek może bronić interesow pracowniczych pracowników nie będących czlonkami związku

w odpowiedzi na post #03:

należy zwolnić tego trzeciego - można mu zaproponować te 2 godz języka -> będąc w stanie nieczynnym moze pracowac w swojej i/lub innej szkole - warto przeczytac caly art 20 KN, a zwłaszcza ust 8

jak będzie wolne tych 10 godzin świetlicy powinny one być przydzielone plastyczce

rzewa29-02-2016 21:12:54   [#11]

do #09 Jacek, wyglada na to, ze nie da się zrobić etatu żadnej z tych n-lek nawet z wszystkimi godzinami świetlicy 

Jacek29-02-2016 21:15:02   [#12]

fakt.. nie uzbiera się

Maja1929-02-2016 21:27:20   [#13]

czy w takim razie najlepszym wyjściem będzie:

  • rozwiązanie umowy z tymi trzema nauczycielami i zaproponowanie im pracy w niepełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony?
  • A te 10 godzin świetlicy porozdzielać innym nauczycielom jako nadgodziny?

Czy fakt, że jedna z nich w lipcu zdaje egzamin na stopień nauczyciela dyplomowanego coś zmienia?


post został zmieniony: 29-02-2016 21:28:54
rzewa29-02-2016 21:31:31   [#14]

najlepsze będzie to co napisałam w #10

Maja1929-02-2016 21:48:51   [#15]

te 10 godzin świetlicy i tak nie dadzą plastyczce etatu 8/18+ 11,5/26

ta pierwsza n-lka - od biblioteki i rewalidacji- też nie będzie prawdopodobnie miała etatu nawet po uzupełnieniu w innych szkołach w gminie..

 

  • Straszne są dylematy dyrektora.. jeżeli nie ma zbytniej praktyki w kadrach.

Jeżeli nauczyciel nie chce przejść w stan nieczynny to wypłaca się mu 6 miesięczną odprawę?

Rozumiem, że awans niczego nie zmienia.. i nie zmusza dyrektora do szczególnego dbania o tę osobę?


post został zmieniony: 29-02-2016 21:51:24
Ala29-02-2016 21:59:45   [#16]

odprawa tak

awans nie chroni przed wypowiedzeniem

Maja1929-02-2016 22:12:16   [#17]

czyli z tego wszystkiego mój wniosek -> najlepszy chyba na  potrzeby szkoły byłby taki:

  • że najlepiej jest zwolnić i plastyczkę  i bibliotekarkę  i ponownie je zatrudnić na czas nieokreślony na tyle godzin ile mam plastyki/muzyki i biblioteki/ rewalidacji -> wypłacam im w takim razie odprawy ?

a jak te 2 n-lki będą chciały jednak  zamiast zmiany umowy - ograniczenie do 1/2 etatu? - to można? Czy wówczas muszę im szukać uzupełnienia etatu, albo dawać godziny jak się pojawia w pierwszej kolejności?

  • A tego trzeciego n-la zwolnic i jeśli chce to niech przechodzi w stan nieczynny.

 


post został zmieniony: 29-02-2016 22:24:18
rzewa01-03-2016 00:07:10   [#18]

dwu ograniczyć a trzeciego zwolnić 

elrym19-04-2016 21:51:21   [#19]

nauczyciel zatrudniony -mianowanie

od września ograniczenie etatu 17/18

stosunek pracy-nadal mianowany?

czy na czas nieokreślony, ponieważ nie zostaje spełniony warunek:

   istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony ?

 


post został zmieniony: 19-04-2016 21:55:36
Jacek19-04-2016 22:08:38   [#20]

nadal zatrudniony na podstawie mianowania ale z ograniczeniem w danym roku szkolnym

kulka21-04-2016 15:31:18   [#21]

Przedmiotu w przyszłym  roku mam tylko 14 godzin.  Dwóch nauczycieli. X zatrudniony przez mianowanie,  do tej pory miał 15 g.przedmiotu i dopełnienie świetlicą. Nauczyciel Y zatrudniony na 1/2 etatu, czas nieokreślony,  do tej pory miał 6 g.przedmiotu i dopełnienie świetlicą. Obaj nauczyciele podpisali takie porozumienia zmieniające na ten rok.

Teraz będzie godzin przedmiotu mniej. Chcę dać X 11 godzin przedmiotu i dopełnić swietlicą, wiem że nie będzie problemu.  Dla Y zatrudnionego na umowę o.pracę na czas nieokreślony zostają tylko 3 godziny,  mogę dopełnić świetlicą , ale wiem, że tu będzie problem,  będzie się domagał więcej przedmiotu. 

Chcę mu najpierw zaproponować porozumienie zmieniające. Jak to TECHNICZNIE zrobić?  Może głupie pytanie, ale do tej pory były zawsze komfortowe sytuacje. Ja dawałam poroz.zmieniające, nauczyciele podpisywali,  i koniec.  A teraz?  Proponuję porozumienie,  przedkładam dokument,  nauczyciel MÓWI,  że nie zgadza się i....

I jak przejdę do kolejnego etapu, bo nauczyciel nie zgodzi się, daję po prostu wypowiedzenie? 

Dopytuję,  bo mimo, że już trochę czasu minęło nigdy nikogo nie zwolniłam!

KaPi21-04-2016 16:05:05   [#22]

To ja tez poproszę o podpowiedź...

do tej pory było: nauczyciel mianowany zatrudniony na 5/18 przedmiotu, na czas nieokreślony, drugi nauczyciel mianowany zatrudniony na ponad pół etatu do innego przedmiotu (nawet dwóch), ma uprawnienia do tych 5/18 tamtego przedmiotu...

musimy robić oszczędności..czy można tego z 5/18 zwolnić i dać godziny temu drugiemu? Jak? Ilość godzin nie zmieni się w przyszłym roku, więc nie art. 20... porozumienie stron raczej nie, bo się chyba nie zgodzi...

Sytuacja patowa?

Ala21-04-2016 19:15:02   [#23]

nie  patowa

Art. 27. 1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

KaPi21-04-2016 19:26:04   [#24]

i tyle wystarczy???

czy nauczyciel może "mieć coś przeciw" i np. pójść z tym do sądu?

Ala21-04-2016 19:48:36   [#25]

do sądu zawsze może ;)

KaPi21-04-2016 19:55:56   [#26]

;(

 

Jacek21-04-2016 19:59:10   [#27]

toż w sądzie nie mordują

KaPi21-04-2016 20:06:50   [#28]

niby nie...:)

 

ewitex22-04-2016 23:11:02   [#29]

Nauczyciel kontraktowy w tym roku kończy staż na stopień nauczyciela mianowanego. Zatrudniony był na czas nieokreślony. W przyszłym roku brakuje dla niego godzin. Jaka jest procedura wypowiedzenia.

AsiaJ22-04-2016 23:37:52   [#30]

art. 20 lub 27 KN

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]