Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja -rozp. MEN p. programowa wych. przedszkolnego i w sp
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar26-02-2016 22:13:56   [#01]

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zalacznik-nr-2-edukacja-wczesnoszkolna.html

Na stronie MEN pojawiła się oczekiwana konsultacja:

"Jeszcze przed skierowaniem rozporządzenia do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych prezentujemy projekt zmian podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

To odpowiedź na liczne pytania, szczególnie ze strony nauczycieli i rodziców.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag w zakresie projektowanych zmian za pomocą Formularza. Czekamy na uwagi do piątku 11 marca, do godziny 23.59."

 

To czy OSKKO włączy się w konsultację oficjalnie, zależy od udziału uczestników forum w niej
(Ale warto - w przypadku nauczycieli wziąć udział niezależnie, osobiście)

Przed nami jednak także dyskusja nad zmianami w oświacie na Konferencji OSKKO: www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2016/ 

Uczestnicy i obserwatorzy mogą przygotować swoje uwagi na ww. temat. Dyskusję w Krakowie poprowadzi Ewa Halska. Zapewne powie coś więcej.

ewa26-02-2016 22:43:38   [#02]

dokładnie tak, czuję się wywołana przez Marka,  :-)

dlatego tez bardzo Was proszę by zainteresowani tym tematem uczestnicy naszej konferencji zapoznali się z projektem zmian podstawy programowej i przedstawili swoje opinie, uwagi, propozycje.  Temat będzie jednym z punktów poruszanych w trakcie dyskusji i mam nadzieję, że efektem wspólnej pracy będzie nasz głos w ogólnopolskiej debacie o systemie oświaty

jestem przekonana, że jako praktycy zainteresowani proponowanymi zmianami na pewno przedstawicie świetne uwagi i propozycje, na które już czekam... :-)

zapraszam więc do pracy ;-)) 

 

 

 

 

Marek Pleśniar26-02-2016 22:49:36   [#03]

Dyskusja nad systemowymi kwestiami odbędzie się po spotkaniu z Minister Edukacji Narodowej, w Krakowie 5 marca 

Minister: godz 15:00, dyskusja - rozpoczęcie - bezpośrednio po tym dwugodzinnym spotkaniu

ewa27-02-2016 08:50:15   [#04]

Planujemy podczas dyskusji poruszyć 8 tematów mieszczących się w  obszarze ogólnokrajowej  debaty, a to:         

reorganizacja sieci szkół

– system egzaminów zewnętrznych

– organizacja nadzoru pedagogicznego

– pragmatyka zawodu nauczyciela, w tym nauczyciela - dyrektora

– nowy awans zawodowy nauczycieli

–  doskonalenie zawodowego nauczycieli

– podstaw programowych edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

–  finansowania zadań oświatowych w samorządach

 

 


post został zmieniony: 27-02-2016 08:51:40
Marek Pleśniar27-02-2016 11:10:32   [#05]

Przeklejam tu z innego wątku:

===

Benigna27-02-2016 00:44:14   

zmiany w podstawie dla przedszkoli (poza obszarem 13 i 14) są kosmetyczne (przeredagowane zdania) - na zasadzie wytęż wzrok i znajdź kilka różnic

i dobrze

 

Ala 
27-02-2016 10:47:12  

tak ale z obszarami 13 i 14 niewiele też różni się od tego co jest obecnie w klasie I

nie widać tego wprost bo w podstawie dla edukacji wczesnoszkolnej nie ma wyszczególnionych osiągnięć na koniec I klasy tylko na koniec etapu edukacyjnego

Macia29-02-2016 13:55:58   [#06]

poza tym co w zaznaczono wyżej  w zalecanych warunkach istotną zmiana jest że nie najwyżej a co najmniej 1/5 czasu zajmują rożnego typu zajęcia dydaktyczne no i dołożono zapis "Dziecko sześcioletnie, realizujące roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne powinno podejmować aktywność podobną do aktywności ucznia. Rolą nauczyciela wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, uwzględniając potrzeby dziecka  – w tym potrzebę ruchu"

Joasia Berdzik29-02-2016 18:37:23   [#07]

Bardzo ciekawa i dynamiczna dyskusja na temat zmian w pp, wraz z natychmiastową korespondencją do MEN i informowaniem o odpowiedziach jest prowadzona w ramach akcji "cała Polska czyta podstawę programową"

całość można śledzić tu:
https://www.facebook.com/events/252580218407994/252801588385857/


post został zmieniony: 29-02-2016 18:37:33
joljol01-03-2016 12:01:39   [#08]

Było tak przed "dobrą zmianą"

 

Zalecane warunki i sposób realizacji

 

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:

1)   co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)   co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci — jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3)   najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;

4)   pozostały czas — dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się w szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

 

a jest: co najmniej

godzina zajęć w maluchach?

 

AnJa01-03-2016 13:18:35   [#09]

godzinę dziennie- nie godzinę non-stop

sam zapis, zarówno poprzedni jak i nowy jest zresztą durny - bo zakłada, ze np. obserwacje przyrodnicze to nie są zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu wychowania przedszkolnego

czyżby zdaniem autorek podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieciak uczy się tylko w ławce, mozolnie stawiając literopodobne kulfony?

Marek Pleśniar14-03-2016 22:48:38   [#10]

https://przestrzendlaedukacji.wordpress.com/2016/03/14/pierwsza-debata-ekspertow-dobrych-zmian-wielkie-nieporozumienie/

Pierwsza Debata Ekspertów Dobrej Zmiany – wielkie nieporozumienie!

Wiceminister Marzena Drab rozpoczęła spotkanie, po czym … życzyła nam owocnych obrad i wyszła. Tak ma wyglądać ogólnopolska debata o systemie oświaty? W jaki sposób MEN chce wyciągać wnioski z tych spotkań, jeśli nikt z MEN nie jest obecny na spotkaniu? Spotkanie – bez obecności pani Marzeny Drab – toczyło się samo. Nie określono jego celów, wytycznych (poza tym, co można pobrać ze strony), nikt tego spotkania fachowo nie moderował.
izael15-03-2016 08:00:10   [#11]

no to brawo...

Potencjał grupy, który został uwidoczniony w pierwszej części spotkania został tak bezsensownie zaprzepaszczony! Doświadczenie nauczycieli z wieloletnim stażem, wykładowców akademickich, metodyków, ludzi z ogromną wiedzą i pomysłami, pragnących realnych zmian w edukacji, gotowych poświęcić swój wolny czas, a nawet jeszcze dopłacić (koszty dojazdów na debaty nie są zwracane przez MEN), by móc porozmawiać o edukacji w Ministerstwie – wszystko co zostało użyte w sposób instrumentalny, aby móc napisać że „debata odbyła się”. Wszyscy poczuliśmy się oszukani. Nie zgadzamy się na taką formę konsultacji!

 

ale ja bardzo dziękuję za ten głos, bo dla mnie jest ważne, by mówić gdy jest dobrze, ale także rzeczowo powiedzieć, gdy coś nie jest takie jak być powinno

a nie jest takie jakie być powinno

 


post został zmieniony: 15-03-2016 08:12:19
Jacek17-04-2016 11:54:04   [#12]

No to mamy w końcu projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Projekt

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

OSR

Prosimy o zgłaszanie uwag do 13 maja br.

izael18-04-2016 22:11:44   [#13]

hmmm

pierwsze co mi się rzuca w oczy, że to projekt i do konsultacji, więc różne uwagi mogą być...

ale już napisano, że wchodzi w życie 1 września 2016r... żeby nie wiem co...

dobra idę czytać dalej, co się proponuje jeszcze

 


post został zmieniony: 18-04-2016 22:16:11
Ala18-04-2016 22:26:38   [#14]

1.09.2016 ma wejść podstawa przedszkolna zał. 1

zał. 2 od 1.09.2017

 

izael18-04-2016 22:39:10   [#15]

wiem

czytam

 

izael19-04-2016 14:13:00   [#16]

przeczytałam podstawę wychowania przedszkolnego

zmiany mają, moim zdaniem, charakter kosmetyczny,

wprowadzenie wymagań dotyczących znajomości liter i cyfr jest w zasadzie jedynym konkretem

dobrze, że w zalecanych warunkach i sposobach realizacji znalazł się zapis, iż w puli 2/5 czasu przeznaczonego na realizacje innych czynności można realizować ppp i rewalidację

innych uwag nie mam

 

Marla19-04-2016 19:15:25   [#17]

czy w związku z komentarzem w powyższym poście godziny rewalidacji nie będą dodatkowo płatne dla nauczyciela jesli będą realizowane w trakcie pobytu dziecka w grupie przedszkolnej ? 

izael19-04-2016 20:16:15   [#18]

hmm

ja to zrozumiałam tak

dziecko jest 25 godzin, by realizować podstawę

w tym czasie specjalista od rewalidacji zabiera go z grupy na 1/2 godziny i pracuje i tak aż do skutku (wyczerpania godzin rewalidacji)

więc oddział pod opieką nauczyciela wych.przedszk. a rewalidacja pod opieka specjalisty

 

ale może źle to sobie przełożyłam

 

Marla19-04-2016 20:39:51   [#19]

izael, wydajei się sensowne to co napisałaś

pozdrawiam

izael20-04-2016 08:41:48   [#20]

Marla, ale może jednak to powinno być doprecyzowane albo przynajmniej w uzasadnieniu słowo na ten temat...

i jeszcze takie mi przyszły do podstawy wychowania przedszkolnego

to nie jest nowa podstawa programowa!

dano to w tekście o treści jednolitej.. tak, jakby to było cos zupełnie pozmienianego

w sumie gdyby dano nam taki tekst, w którym jest formuła, ze w rozporządzeniu... wprowadza się zmiany... to nie wiem, czy to dwie strony by zajęło

rozporządzenie o dokumentacji potraktowano zupełnie inaczej:)

 

nie wiem, czy to ten wątek, ale ważne jest dla mnie to, że dzieci, które po raz drugi (trzeci) będą w rocznym przygotowaniu przedszkolnym będą realizować to samo, a rodzice nie mają takiej świadomości

my też nie mogliśmy za dużo na ten temat wypowiadać się, bo nie były nam znane pomysły na podstawę programową

wprowadzanie cyfr i liter drukowanych także się odbywało, gdy dzieci wykazywały gotowość i zainteresowanie, by wiedzieć więcej, więc w niektórych grupach to już się zadziało

a teraz siądę do I etapu edukacji...


post został zmieniony: 20-04-2016 08:47:52
izael20-04-2016 10:55:33   [#21]

w uzasadnieniu jest o ppp i rewalidacji, ale nadal nie ma pewności, co autor miał na myśli

a może po prostu niech to ktoś przeczyta i się wypowie:)

Marla20-04-2016 11:14:10   [#22]

mam przedszkole mieszczące się w 2 budynkach, 

w jednym budynku jest realizowana tylko podstawa programowa i rozumiem, ze dziecko które ma rewalidację powinno ją mieć po pp czyli zostaje trochę dłużnej i pracuje z nim nauczyciel prowadzący rewalidację (i tak np. przez 4 dni po 1/2 godz., żeby zrealizować 2 godziny rewalidacji)

w drugim budynku przedszkole czynne ponad podstawę programową, załóżmy do 16.30, czyli po realizacji podstawy programowej w czasie pobytu dziecka w p-lu, może być realizowana rewalidacja? czy w taki przypadku rodzic powinien płacić 1 zł za godziny w których odbywa się rewalidacja?

co sądzicie?

izael20-04-2016 11:31:28   [#23]

wetnę się tu po przeczytaniu projektu zmian w I etapie

zmiany są  minimalnie minimalne, więc tym bardziej wystarczyłoby wysłać do konsultacji taki tekst, w którym zapisane byłoby: w rozporządzeniu... wprowadza się zmiany...

a tak... przekopałam się przez wszystkie zapisy!!!! i:

rozwijanie umiejętności czytania i rozwijanie sprawności matematycznych zastąpi dotychczasowe wyposażenie w umiejętność czytania...itd.

w sumie to koniec:)

są jeszcze zmiany w zalecanych warunkach

może to detal, ale...

wydaje mi się niekorzystne odejście od wskazania pożądanego modelu gospodarowania czasem podczas edukacji matematycznej: było ok. 1/3 czasu w klasach może być na pisanie i rysowanie, stopniowe wydłużanie tego czasu w kolejnych latach, a teraz nie ma nic na ten temat

ważne jest, w mojej ocenie, by jednak taką świadomość nauczycieli wciąż budować... bo jednak z matematyką w klasach I-III za dobrze nie jest

Jacek12-05-2016 09:41:16   [#24]

co z tym robimy?

są jeszcze jakieś głosy bo konsultacje trzeba kończyc

izael12-05-2016 13:07:23   [#25]

kończmy zatem

:)

 

izael13-05-2016 09:53:25   [#26]

piszę:)

Jacek13-05-2016 10:03:40   [#27]

do 16 maja trza im wysłać

izael13-05-2016 10:09:53   [#28]

W projekcie Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w zalecanych warunkach i sposobach realizacji znajduje się zapis:

4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb na realizację:

a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (w tej puli czasu mieszczą się w

szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

 

Wątpliwości dotyczą sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. Proponujemy doprecyzowanie w uzasadnieniu do projektu, czy oznacza to w szczególnych sytuacjach (pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana np. przez logopedę, tyflopedagoga, surdopedagoga itp.) pracę dwóch nauczycieli w tym samym czasie – nauczyciel wychowania przedszkolnego z całą grupą, inny nauczyciel/specjalista pracujący z pojedynczymi dziećmi. Dookreślić także należy, w jaki sposób zaleca się organizować zajęcia rewalidacyjne, jeśli prowadzi je nauczyciel wychowania przedszkolnego realizujący z całą grupą codziennie tylko 5-godzinne zajęcia z podstawy programowej.

W Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dla I etapu edukacyjnego w zalecanych warunkach i sposobach realizacji jest zapis:

W klasie I szkoły podstawowej uczniowie około jednej trzeciej czasu przeznaczonego na edukację matematyczną mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. W klasach II i III szkoły podstawowej czas poświęcany na pisanie i rysowanie może być stopniowo wydłużany; nie powinien jednak w całości wypełniać czasu przeznaczonego na edukację matematyczną.

W projekcie zrezygnowano z takiego doprecyzowania, co w świetle ostatnich badań dotyczących kształcenia matematycznego w klasach 1-3, jest zmianą niefortunną. Zmiana dotycząca wieku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, nie powinna mieć w tym przypadku większego znaczenia. Proponujemy pozostawienie zalecanych warunków realizacji edukacji matematycznej w dotychczasowym brzmieniu.

Proponujemy w uzasadnieniu jasno zaznaczyć, że zmiany w warstwie merytorycznej zarówno w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, jak i w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych dla I etapu edukacyjnego są nieznaczne. Ułatwi to czytanie tego dokumentu wszystkim zainteresowanym – rodzicom, nauczycielom i dyrektorom przedszkoli i szkół.

 

izael13-05-2016 10:10:22   [#29]

no to chwila na poznęcanie się nad tym:)

joljol13-05-2016 21:40:55   [#30]

byłam dzisiaj na konferencji w Lublinie, dla przedszkoli, zorganizowanej przez jedno z wydawnictw, gdzie prelegentką była p. Dziamska

dlaczego ona nas nie lubi? (ci dyrektorzy działają w stowarzyszeniu dla kadry kierowniczej; oni mają takie pomysły; to im zawdzięczamy...)

czułam się jak na wiecu propagandowym pisu:((

Marek Pleśniar14-05-2016 19:23:43   [#31]

a to ciekawe, bo nowy projekt rządu jest niemal identyczny ze starym

zmiany są minimalne - czyli było ich zdaniem dobrze?

joljol16-05-2016 16:02:39   [#32]

Marku

ten nowy jest tylko na następny rok

później ma wejść podstawa stworzona już 5 lat temu przez p. Dziamską, tak mówiła

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]