Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przyjście ucznia do szkoły
strony: [ 1 ]
mańka22-02-2016 23:29:15   [#01]

Witam.

Proszę o pomoc.

Jakie są procedury przy przechodzeniu ucznia z gimnazjum publicznego do gimnazjum publicznego dwujęzycznego?

Leszek23-02-2016 09:25:18   [#02]

rozumiem, że przejście dotyczy klas na tym samym poziomie,

zatem zgoda dyrektora szkoły przyjmującej ucznia (ewentualnie coś co dyrektor szkoły ustalił dodatkowo - kwestia znajomości języków itp)

pozdrawiam

bosia23-02-2016 09:30:00   [#03]

gimnazjum dwujęzyczne przyjmuje ucznia wg swoich zasad - przy rekrutacji mają sprawdzian z języka, ale pewnie i w trakcie roku mają podobną zasadę

gimnazjum do, którego uczeń do tej pory chodził wydaje rodzicom ucznia lub przesyła do gimnazjum dwujęzycznego kopię arkusza ocen (rozporządzenie o dokumentacji), nadal kontroluje obowiązek szkolny, jeśli było obwodowe

a gimnazjum dwujęzyczne powinno przesłać informację, że ucznia przyjęło - art. 16 ust. 6 uso

mańka23-02-2016 21:59:55   [#04]

Dziekuję za podpowiedzi. 

Nie mniej jednak ja mam wysłać ta zgodę moją  do zwykłego gimnazjum?

Tak u nas uczniowie przyjmowani  pisali test predyspozycji językowych, takowy będzie przeprowadzony. Ponadto uczeń będzie musiał wyrównać braki materiału z j. angielskiego. Sa na to paragrafy?

Rodzice piszą podanie o przeniesieniu ucznia do GD i my jako GD zwracamy się o wydanie zaświadczenia o ocenach za sem I? Oraz przesyłamy informację do GP o przyjęciu wg art 16?

Pozdrawiam


post został zmieniony: 23-02-2016 22:01:20
MKJ23-02-2016 22:34:55   [#05]

A do której klasy ma być ten uczeń przyjęty?

I która szkoła jest szkołą obwodową?


post został zmieniony: 23-02-2016 22:36:31
bosia24-02-2016 06:36:23   [#06]

MKJ - dwujęzyczna nie ma obwodu

nikt zgody na nic nie pisze

GD przyjmuje ucznia na swoich zasadach - wyrównanie róznic programowych to obowiązek każdej szkoły, która się zdecydowała na przyjęcie ucznia

wyrównywanie różnic- rozporządzenie o przechodzeniu uczniów....

wyślij do szkoły obwodowej informację, że ucznia przyjęłaś i jeśli Ci nie prześlą kopii arkusza, to też o tę kopię poproś, to ich obowiązek, ale w praktyce różnie bywa

MKJ24-02-2016 08:34:47   [#07]

Bosiu, dwujęzyczna nie jest szkołą obwodową, ale nie jest powiedziane, że szkołą obwodową jest szkoła, z której uczeń przechodzi. Ważne, która szkoła jest szkołą obwodową, bo tylko dyrektor szkoły obwodowej jest wierzycielem obowiązku szkolnego i wobec niego dyrektor przyjmujący ucznia ma obowiązki informacyjne.

Ważne również, w której klasie jest uczeń, bo jeśli to jest klasa pierwsza, to nie ma mowy o przesyłaniu kopii arkusza ocen - w takim przypadku dyrektor przyjmujący ucznia powinien otrzymać zaświadczenie o przebiegu nauczania.

I jeszcze jedno... Informacje o przyjęciu ucznia można wysłać dopiero po przyjęciu ucznia, a przyjąć ucznia można dopiero po dokonaniu oceny zakresu kształcenia na podstawie kopii arkusza lub owego zaświadczenia. Także kolejność jest inna - najpierw arkusz lub zaświadczenie, a dopiero potem informacja o przyjęciu.

aza24-02-2016 09:10:33   [#08]

.


post został zmieniony: 24-02-2016 09:11:43
mańka24-02-2016 09:45:39   [#09]

 Jest to uczeń klasy pierwszej. 

GP jest szkoła odwodową.

 a nie powinnam otrzymać ocen ucznia za sem I ?


post został zmieniony: 24-02-2016 09:46:31
MKJ24-02-2016 10:26:15   [#10]

Moim zdaniem powinno to się znaleźć w zaświadczeniu o przebiegu nauczania, ale przepisy niestety nie precyzują jego treści.

Ja bym się upomniał...

mańka24-02-2016 15:07:50   [#11]

Dziękuje za pomoc. 

Z poważaniem

bosia24-02-2016 22:48:11   [#12]

Niekoniecznie z tą kolejnością jest tak.

Rodzic przychodzi do szkoły X i informuje, że przenosi dziecko do szkoły Y, wówczas dyrektor szkoły X daje rodzicowi kopię arkusza/zaswiadczenie lub przesyła to do szkoły Y.

Aby rodzic tę informację mógł dziecko przepisać do Y, to musi to najpierw uzgodnić w szkole Y i mieć pewność, że szkoła ucznia przyjmie

dyrektor szkoły Y przyjmuje ucznia ( i to jego ryzyko jakiego), a po otrzymaniu od rodzica arkusza/zaświadczenia określa wyrównywanie róznic programowych-w teorii, bo w praktyce nie do końca na podstawie arkusza to da się zrobić

MKJ, nie może być takiej kolejności jak proponujesz, bo nie wyobrażam sobie, że prześlę do jakiejś szkoły dokumenty mojego ucznia (arkusz jest dokumentem przebiegu nauczania) i dyrektor tamtej szkoły sobie to obejrzy i podejmie decyzję o przyjęciu lub nie przyjęciu

można przesłać kopię arkusza do szkoły, która ucznia przyjęła, bo wówczas ich obowiązuje ochrona danych i jest to już ich uczen

nie można przesłać arkusza do jakieś szkoły, do której uczeń jeszcze nie jest przyjęty

taka jest też kolejność w rozporządzeniu o dokumentacji przebiegu nauczania

 

 

MKJ24-02-2016 23:35:00   [#13]

Ale inna kolejność jest w ustawie o systemie oświaty, która jest aktem wyższego rzędu - art. 20zh ust. 2:

"Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5."

A więc najpierw kopia arkusza ocen lub zaświadczenie o przebiegu nauczania, a dopiero potem decyzja o przyjęciu. Ja z kolei nie wyobrażam sobie, że przyjmę ucznia bez obejrzenia tego dokumentu. Nie wyobrażam sobie również, że dyrektor nie wyda takiego dokumentu na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, a jeżeli rodzic lub pełnoletni uczeń zobowiąże mnie do wysłania tego dokumentu do innej szkoły, to niezwłocznie to uczynię, bo to on jest dysponentem swoich danych osobowych i może je udostępniać, komu tylko zechce.

A kiedy rodzic lub pełnoletni uczeń złoży mi oświadczenie woli, że rezygnuje z uczęszczania do mojej szkoły, to ja wykreślam go z listy uczniów i:

1) w ciągu 14 dni informuję wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której uczeń mieszka, o przestaniu spełniania obowiązku nauki w mojej szkole - jeśli jestem szkołą ponadgimnazjalną,

2) bez zbędnej zwłoki informuję dyrektora szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka, o przestaniu spełniania obowiązku szkolnego - jeśli jestem szkołą nieobwodową,

3) informuję rodzica, że jeśli nie otrzymam informacji o przyjęciu ucznia do szkoły, wszczynam postępowanie egzekucyjne - jeśli jestem szkołą obwodową,

4) nie robię nic - jeśli uczeń jest pełnoletni.

bosia24-02-2016 23:44:37   [#14]

ale tutaj nie ma kolejności czynności

pozostanę przy swoim zdaniu i nie wysłałabym do niewiadomojakiej szkoły i po co dokumentów ucznia

nie wydałabym kopii arkusza rodzicowi w innej sytuacji niż zmiana szkoły, czyli u mnie wykreślenie, a tam przyjęcie

rodzic ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą oceniania, ale nie do otrzymania kopii, za wyjątkiem przechodzenia ucznia do innej szkoły

rodzic nie może dyrektora zobowiązać do wysyłania czegoś tam

dyrektor może dać kopię rodzicowi, a jak nie da to wysyła


post został zmieniony: 24-02-2016 23:47:53
MKJ24-02-2016 23:53:55   [#15]

Bosiu, właśnie tu jest kolejność - jest przyjmowany po dokonaniu oceny na podstawie kopii arkusza.

Zostaniemy przy swoim, ale nasuwa mi się taka refleksja, że biedny jest ten rodzic - jeden dyrektor nie przyjmie dzieciaka dopóki nie zobaczy kopii arkusza, a drugi nie wyda kopii arkusza, dopóki ten pierwszy go nie przyjmie. Jak bym był tym rodzicem, to któregoś z tych dyrektorów bym rozniósł (ja zdecydowanie drugiego, a Ty zapewne pierwszego) :-)

bosia24-02-2016 23:55:53   [#16]

uczeń jest przyjmowany do odpowiedniej klasy na podstawie ......

oznacza, że dyrektor przyjmuje ucznia do szkoły Y

uczeń mówi, ze uczęszcza do szkoły X do klasy II

dyrektor musi mieć podstawę, że uczeń uczęszczał do kl. II, czyli po przyjęciu ucznia i otrzymaniu arkusza (taka kolejność) ma potwierdzenie, że przyjął ucznia do odpowiedniej klasy (albo nie:-)

arkusz potwierdza klase do której ucznia przypisać(stanowi pp do tego przyjęcia), a nie jest potrzebny w momencie decyzji przyjęcia do szkoły

 

 Te zapisy nie są nowe, zostały przepisane z poprzedniego rozporządzenia


post został zmieniony: 24-02-2016 23:57:06
bosia24-02-2016 23:58:07   [#17]

jest przyjmowany do odpowiedniej klasy po dokonaniu oceny na podstawie kopii arkusza...

dyrektor szkoły przyjmującej powinien to przeczytać, a nie żądać niemożliwego

albo nie przyjmować;-)


post został zmieniony: 25-02-2016 00:01:55
MKJ25-02-2016 00:05:28   [#18]

Pytanie: czy dyrektor może przyjąć ucznia do szkoły, nie przyjmując go do odpowiedniej klasy?

Odpowiadam: nie może.

Żeby przyjąć do odpowiedniej klasy dyrektor musi mieć przed sobą kopię arkusza ocen lub zaświadczenie o przebiegu nauczania.

bosia25-02-2016 00:08:56   [#19]

art. 20zh czytamy w całości

Art. 20zh. 1. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu albo ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, o przyjęciu ucznia do szkoły publicznej decyduje dyrektor szkoły.

i dopiero ust. 2, który zacytowałeś wyżej

 

MKJ25-02-2016 00:22:10   [#20]

Czy dobrze rozumiem: dyrektor przyjmuje ucznia do szkoły, bo to jego decyzja, ale ponieważ nie dostał jeszcze kopii arkusza, to uczeń jest w zawieszeniu, bo przyjąć do odpowiedniej klasy można dopiero po dokonaniu oceny na podstawie kopii arkusza?

Nie kupuję tego.

Jacek25-02-2016 00:39:55   [#21]

się z bosią zgadzam :-)

MKJ25-02-2016 08:42:18   [#22]

:-)

bosia25-02-2016 08:43:07   [#23]

MKJ spójrz na ten przepis prościej, on nie jest skomplikowany

nie trzymaj się sztywno ram, bo można dojśc do absurdów:-)

miłego dnia po nocnych dyskusjach:-))

Ala25-02-2016 08:51:09   [#24]

do odpowiedniej klasy przyjąć można na podstawie świadectwa z poprzedniej klasy, odpis arkusza nie jest potrzebny aby ucznia przyjąć

odpis arkusza lub odpowiednio zaświadczenie o przebiegu nauczania jest potrzebne aby ustalić zakres kształcenia czyli określić różnice programowe i ustalić sposób ich wyrównania

ale was po nocach naszło ;)))


post został zmieniony: 25-02-2016 08:51:59
MKJ25-02-2016 21:48:40   [#25]

Bosiu, w zasadzie mógłbym zaapelować do Ciebie o to samo. :-)

Moja wersja: rodzic przychodzi do mnie z kopią arkusza, oglądam i podejmuję decyzję - przyjmuję albo nie, sprawa załatwiona.

Twoja wersja: rodzic przychodzi do mnie bez niczego, przyjmuję ale z duszą na ramieniu, bo nie wiem, czy ma na to papiery i nie wiem, do której klasy, czekam na arkusz, przychodzi po jakimś czasie (do tego czasu nie wiem, co mam z uczniem zrobić), arkusz przychodzi i dzong! - okazało się, że miałem go przyjąć do klasy drugiej, gdzie mam miejsce, a z arkusza wynika, że mogę tylko do pierwszej, gdzie miejsca nie mam. Nie szkodzi, na pewno sobie jakoś poradzę...

Alu, bardzo rozsądne, co piszesz, tylko niestety niezgodne z prawem - kiedyś rzeczywiście przyjmowało się na podstawie świadectwa, teraz na podstawie kopii arkusza. Art. 20zh jest nieubłagany. Oczywiście, przy założeniu, że przyjęcie do szkoły oznacza automatycznie przyjęcie do odpowiedniej klasy, co dla mnie jest oczywiste. Jeśli uznamy, że można przyjąć do szkoły, ale nie trzeba od razu przyjmować do konkretnej klasy, to ok - wtedy podjęcie decyzji o przyjęciu do szkoły nie wymaga kopii arkusza.

Jak widzicie, łatwo nie odpuszczam. :)

Ala25-02-2016 22:13:49   [#26]

i bardzo dobrze, że nie odpuszczasz :)

o to przecież chodzi, żeby przegadać na dziesiątą stronę tak, żeby wszyscy mieli jasność :)

a teraz co do meritum: owszem, kiedyś świadectwo było wprost wymienione jako dokument na podstawie którego przyjmowało się ucznia do szkoły, teraz w ustawie go nie ma :(

ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której przyjmuję ucznia bez żadnej o nim wiedzy, i to po stronie rodzica lub pełnoletniego ucznia jest przekonanie mnie o tym, że powinnam go przyjąć do klasy, którą wskazuje

więc jeśli nie ma kopii arkusza to drążę i dopytuję o inne "dowody", jak komuś na zmianie bardzo zależy to świadectwo pokaże bo przecież jest jego dysponentem

zwykle bywa tak, że najpierw się szuka szkoły, która ucznia zechce przyjąć, nie informując o tym tej, do której uczeń uczęszcza a dopiero potem z niej rezygnuje 

jak uczeń dobry to pikuś, z otwartymi ramionami przyjmę, a jak zły to będę się bronić, chyba, że szkoła rejonowa, to przyjąć i tak muszę

podsumowując, brakuje mi tego świadectwa w przepisach, zwłaszcza teraz, gdy nawet po dacie urodzenia nie ma pewności do której klasy uczeń powinien chodzić

mańka25-02-2016 22:36:06   [#27]

Dziekuje Wam wszystkim za tak skrupulatne wyjaśnienie sprawy.

Nie mniej jednak dyrektor GP nie bardzo chce się zgodzić na oddanie dziecka do mnie do GD ,ale to chyba rodzic decyduje?!gdzie jego dziecko ma chodzić do szkoły. 

Jednak wiem ,że to dziecko chce do mnie przyjść. Powinnam czekać na dokumenty ze szkoły?

Czy rodzic je otrzyma m.in. zaświadczenie o przebiegu nauczania z sem I oraz pozostałe.

Ja  jak dostanę dokumenty od rodzica to wysyłam do GP inf o przyjęciu dziecka do mojej szkoły. 

Jacek25-02-2016 22:57:32   [#28]

przepisy były prostsze.. świadectwo, przyjęcie ucznia i potem kopia arkusza, o czym Ala pisała

dyrektor GP nie ma do decyzji rodzica o przeniesieniu do Ciebie nic do gadania, bo to decyzja rodziców. Jeśli rodzice złożyli wniosek/prośbę o przyjęcie do Ciebie niech dołączą zaświadczenie o przebiegu nauczania i wtedy bez oglądania się na dyrka GP przyjmiesz

 

rzewa25-02-2016 23:10:33   [#29]

jak nie ma odpisu arkusza ocen to można przyjąć ucznia do szkoły ale wyłącznie do klasy pierwszej na podstawie świadectwa ukończenia szkoły stanowiacej podbudowę kształcenia w naszej szkole 

czyli przyjmujemy ucznia do klasy 1, a po otrzymaniu odpisu arkusza ocen z poprzedniej szkoły tego samego pozimu kształcenia przypisujemy ucznia do takiej klasy jaka wynika z tego arkusza

Ala25-02-2016 23:14:11   [#30]

trochę rewolucyjne to podejście

nadaje się do absurdów :)

MKJ25-02-2016 23:38:40   [#31]

Też mi brakuje tego świadectwa, ale niestety i z nim jest problem, bo nie zawsze dysponentem świadectwa jest uczeń, zwłaszcza jeśli chodzi o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej czy gimnazjum - niektórzy dyrektorzy trzymają to świadectwo tak kurczowo, że próbując je odzyskać mogłoby się rozerwać.

Kompletnie nie rozumiem tego problemu i takiej postawy. :(

U mnie, jak to w liceum, uczniowie czasami przychodzą, czasami odchodzą - jeśli uczeń chce odejść to trudno, nie robię z tego powodu problemu, choć czasami namawiam do przemyślenia sprawy. Ale bez zbędnej dyskusji wydaję kopię arkusza ocen lub zaświadczenie o przebiegu nauczania, a jeśli rodzice (pełnoletni uczeń) złoży mi oświadczenie woli o rezygnacji z uczęszczania do mojego liceum, to wydaję mu wszystkie dokumenty i wykreślam z listy uczniów. Nie pytam gdzie odchodzi i nie żądam żadnych zaświadczeń - nie mam do tego prawa! To rodzic decyduje o tym, gdzie chce posłać swoje dziecko do szkoły i to on odpowiada za realizację obowiązku szkolnego (nauki). Żądanie przez dyrektora szkoły, z której uczeń odchodzi jakiegoś zaświadczenia, że dziecko zostało przyjęte do innej szkoły jest naruszeniem art. 7 Konstytucji i przekroczeniem uprawnień.

Słyszałem argumenty, że szkoła nie może wydać dokumentów i wykreślić ucznia na wniosek rodzica, bo uczeń podlega obowiązkowi szkolnemu (nauki). Więc nie wyda, dopóki rodzic nie przyniesie zaświadczenia z innej szkoły. I to już jest przegięcie - jako rodzic nie zostawiłbym suchej nitki na takim dyrektorze. To nie dyrektor jest od decydowania, do jakiej szkoły będzie chodzić moje dziecko. Nie ma on żadnego prawa blokowania odejścia dziecka ze szkoły. Jego obowiązki są opisane w art. 16 USO i tego się powinien trzymać.

Masz rację, Alu, że przyjmując ucznia do szkoły, zdobywamy wiedzę z dostępnych nam dokumentów i z reguły jestem w stanie podjąć decyzję o przyjęciu, zanim dostanę tę nieszczęsną kopię arkusza lub zaświadczenie. Tym bardziej, że jeżeli uczniowi zależy na przyjęciu, to jak słusznie zauważyłaś, pewnie zdoła mnie przekonać. I jeśli podejmę decyzję pozytywną, to proszę rodzica o udanie się do obecnej szkoły, złożenie oświadczenia woli o rezygnacji z uczęszczania i odebranie dokumentów. Dyrektor ma obowiązek wydać dokumenty bez mrugnięcia okiem i coraz częściej tak się dzieje. Ja nie wydaję żadnych zaświadczeń, dopóki oficjalnie ucznia nie przyjmę, czyli dopóki nie dostanę odpowiednich dokumentów.

Pewnie przydałyby się w tej materii bardziej jednoznaczne sformułowanie przepisów i brak rozdźwięku między ustawą a rozporządzeniem.

Ala26-02-2016 11:48:23   [#32]

chyba jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie zanim wszystkie przepisy będą jednoznaczne i spójne

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]