Forum OSKKO - wątek

TEMAT: art.20 pkt.1
strony: [ 1 ]
Stanley25-04-2002 10:35:59   [#01]
Czy może ktoś mi wyjaśnić; Co znaczy, że nauczyciel może wyrazić zdodę na pracę w niepełnym wymiarze godzin. To znaczy, że muszę mu zaproponować, czy mogę?
beera25-04-2002 11:31:10   [#02]

Tak

musisz!

Jeśli jest nauczycielem mianowanym- oczywiście.

Art 22.2 - opisuje to właśnie

W przypadku jego niezgody postępujesz dalej zgodnie z art.20- czyli rozwiązanie stosunku pracy lub stan nieczynny.

Marek z Rzeszowa25-04-2002 15:31:41   [#03]

Musisz go zapytać o zgodę, ale nie musisz tego robić gdy nie chcesz sytuacji niepełnego zatrudnienia.

Art 22 daje dyrektorowi mozliwośc wyboru:

2. Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20.

Marek

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]