Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kryteria rekrutacyjne dla uczniów spoza obwodu
strony: [ 1 ]
UFA23-11-2015 13:45:28   [#01]

Witam

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. 

Proszę o pomoc w ustaleniu odpowiednich kryteriów rekrutacyjnych oprócz kryterium dochodowego.

DYREK23-11-2015 14:32:32   [#02]

reprezentujesz organ prowadzący ?

rekrutacja dotyczy 2016/2017

wg mnie warto poczekać na nowe rozporządzenie (od 1 stycznia 2016r. - art. 20l ustawy o systemie oświaty) oraz na zmiany, które zostaną wprowadzone przez nowe władze -> nie spieszmy się:-)

art.20l 

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2, art. 20h ust. 6, art. 20i ust. 2 i art. 20j ust. 2,

2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2,

3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów

– uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów do wybranych szkół na równych i przejrzystych zasadach oceny ich wiedzy,


post został zmieniony: 23-11-2015 14:33:28
bosia23-11-2015 14:39:46   [#03]

rozporządzenie zostało podpisane 2 listopada, ale nie jest jeszcze opublikowane

UFA23-11-2015 15:23:31   [#04]

Mamy zaproponować kryteria rekrutacyjne dla organu prowadzącego - w piątek jest spotkanie...

rozporządzenie jest podpisane i do końca stycznia organ prowadzący podaje kryteria do publicznej wiadomości  - a  trzeba to wszystko jeszcze uchwalić na radzie gminy /nasza RG spotyka się raz na koniec miesiąca/

AnDymna23-11-2015 15:28:26   [#05]

Nie mogę doczytać, czy OP może nie określić kryteriów, a szkoły mogą przyjmować dzieci spoza obwodu bez rekrutacji.

Myślę tu głównie o szkołach podstawowych, chociaż przy niżu demograficznym również gimnazjum "ma luzy". W wielu szkołach liczba uczniów pozwala na przyjęcie uczniów spoza obwodu (a nawet byli by mile widziani).

bosia23-11-2015 16:52:26   [#06]

szkoły nie mogą przyjmować dzieci spoza obwodu bez rekrutacji - art.20a i 20e uso

dota c23-11-2015 21:17:41   [#07]

Jak sie człowiek spieszy, to się diabeł (chochlik) cieszy :)

w tytule wątku: SPOZA obwodu :)))

Skimir24-11-2015 09:26:40   [#08]

Ja tam u siebie mam "poza obwód" :-)

dota c24-11-2015 09:40:42   [#09]

Skimir, to może w takim razie "pozaobwód"?

;-)

DYREK25-11-2015 10:31:07   [#10]

Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) –> wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.,

DYREK10-12-2015 11:36:09   [#11]

Czy Wasz organ prowadzący określił już kryteria naboru do SP i Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 ? Może przykład:-)

DYREK10-12-2015 12:54:00   [#12]

Czy organ prowadzący w swojej uchwale może poza takimi kryteriami  jak m.in.:

1) zamieszkanie kandydata na terenie gminy,

2) ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców,

3) zamieszkanie w obwodzie szkoły osób wspierających rodziców w opiece nad kandydatem

 

wpisać kryterium dotyczące osiągnięć ucznia np.:

 

 

"Jeżeli   gimnazjum - po uwzględnieniu, kryteriów o których mowa wyżej - nadal dysponuje  wolnymi miejscami, to w dalszym postępowaniu pod uwagę bierze osiągniecia ucznia stosując przeliczenia na punkty  zawarte  w § 3 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów (...)"

 

 

§ 3 -> za wynik sprawdzianu po VI klasie

§ 6 -> za świadectwo ukończenia SP z wyróżnieniem

 


post został zmieniony: 10-12-2015 13:00:44
DYREK16-12-2015 10:44:53   [#13]

rekrutacja uczniów 2016/2017 -> cisza ;-)

izael16-12-2015 10:46:24   [#14]

u nas cisza, więc się nie odzywam:)

Jacek16-12-2015 12:14:48   [#15]

u mnie tak OP proponuje na roboczo

  1. Ustala się  kryteria oraz ich wartość punktową do:

1)      szkół podstawowych

L.p.

Kryterium lokalne

Wartość kryterium

w punktach

a)       

Kandydat uczęszczał do przedszkola będącego w obwodzie szkoły.

10

b)       

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

5

c)       

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu należytej opieki.

3

d)      

Miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów) znajduje się w pobliżu szkoły.

2

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 

20

2)      gimnazjów

L.p.

Kryterium lokalne

Wartość kryterium

w punktach

a)       

Kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej będącej w obwodzie gimnazjum.

10

b)       

W gimnazjum obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

5

c)       

Kandydat uzyskał wysokie wyniki  za I okres nauki w  klasie VI ( średnia ocen 4,0 do 6,0).

3

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 

18

 Proponuje się aby dokumentem potwierdzającym spełnienie w/w kryterium  było oświadczenie rodzica.

 


post został zmieniony: 16-12-2015 12:19:14
bosia16-12-2015 13:56:58   [#16]

Cisza, bo OP ma ustalić kryteria + dokumenty do końca stycznia, a KO terminy do końca stycznia -termin brzegowy określony w rozporządzeniu, które wchodzi w życie 1 stycznia 2016

to raczej w grudniu nie mogą jeszcze tego robić:-) oprócz roboczego jak u Jacka

Ala16-12-2015 14:16:22   [#17]

u nas trwają konsultacje ;)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]