Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nowa kompetencja RP od kiedy w praktyce ?
strony: [ 1 ]
Bas26-08-2015 14:53:38   [#01]

Sposób wykorzystania wyników nadzoru formułuje rada na ten rok szkolny (wyniki za 14/15) czy dopiero na podstawie wyników za 15/16 na przyszły rok. Kompetencja wchodzi w życie 1.09.2015. Jak to interpretować?

Leszek26-08-2015 15:54:41   [#02]

Jesteś  pewna , że nie 31 marca 2015 r.

Pozdrawiam 

Bas26-08-2015 15:58:35   [#03]

 Niczego już nie jestem pewna, z wyjątkiem tego, że czuwasz! Dzięki!

Maja1926-08-2015 18:01:19   [#04]

proszę o podanie podstawy prawnej do uchwały

JarTul26-08-2015 19:06:41   [#05]

A co rozumiecie pod pojęciem: "wyniki nadzoru pedagogicznego" w aspekcie kompetencji RP do ustalania "sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego"?

Leszek26-08-2015 19:27:05   [#06]

Maja - art. 41 ust. 1 pkt 6 uoso

pozdrawiam

Bas26-08-2015 19:30:32   [#07]

Chyba te nasze coroczne żale skierowane do rady, co je wylewamy w sprawozdaniu z nadzoru, czy jak to tam zwać. Zrobiłam tak: wypisałam pozytywne zjawiska, a potem delikatnie wskazałam, co wymaga poprawy. A moja rada odpowiedziała mi dziś (na piśmie), co zrobi, aby było lepiej. Teraz tylko wdrożyć i skontrolować, i znowu napisać wnioski z nadzoru...

JarTul26-08-2015 19:57:21   [#08]

Za słownikiem języka polskiego:
wynik
1. «to, co zostało osiągnięte na skutek jakichś działań»
2. «ostateczna liczba lub ostateczne wyrażenie otrzymane po wykonaniu działań matematycznych»

Zatem o co chodzi ustawodawcy???


post został zmieniony: 26-08-2015 19:58:20
JarTul26-08-2015 21:17:13   [#09]

???

Maja1927-08-2015 12:34:29   [#10]

podnoszę

Czy na radzie sierpniowej podejmujecie jakąś uchwałę w tym zakresie?

Jeśli tak, to czy odnosi się ona po prostu do wniosków z nadzoru i je po prostu RP przyjmuje do realizacji?

JarTul27-08-2015 14:24:39   [#11]

Gdyby ustawodawcy chodziło o wnioski z nadzoru, to pewnie by tak to ujął, a ustawodawcy chodzi o wyniki nadzoru?

I tu jestem po trosze w kropce... :-(

dorotagm28-08-2015 00:38:08   [#12]

A co chodzi?

Możecie jaśniej?

kulka28-08-2015 05:34:00   [#13]

No właśnie. O co chodzi?  Czy RP ma coś przegłosować?Że będzie realizować wnioski,które ją przedstawiłam? Po dyskusji? Kiedy mają podjąć decyzję o SPOSOBACH WYKORZYSTANIa wniosków i wyników? W ogóle tego nie rozumiem. Mają ma piśmie przedstawić jak to wdrażać będą? I przyjąć to wtedy uchwałą do realizacji? 

I zastanawia mnie słowo SPOSOBY realizacji. Możecie podać przykład sposobu, żebym wiedziała w jakim kierunku myśleć? 

rzewa28-08-2015 06:36:11   [#14]

wydaje mi się,  że chodziło o to by RP uchwaliła zakres i tryb przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej w danym roku szkolnym - trzeba by zajrzeć do uzasadnienia w ustawie nowejizacyjnej

kulka28-08-2015 08:58:31   [#15]

Przeczytałam uzasadnienie, na str.27 jest tylko powielony zapis z ustawy: rada ped. będzie ustalała sposób wykorzystania...itd.

bosia28-08-2015 09:28:04   [#16]

rada pedagogiczna ma ustalić wspólnie, co zrobić, aby było lepiej niż jest w zakresie, w jakim był prowadzony nadzór

czyli wnioski z nadzoru przełożyć na konkretne działania, najpierw je uchwalić, a później wykonać

JarTul28-08-2015 09:29:08   [#17]

To właśnie stanowienie prawa po polsku. Przepis jest, a nikt nie wie o co chodzi... Żarty, żarty, żarty...

No to, aby dopełnić formalności: :-) :-) :)
Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:
§1
Sposób  wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego za ubiegły rok szkolny, w celu doskonalenia pracy szkoła, ustala Dyrektor.

Niech będzie i to na dyrektora, a uchwała jest. :-) :-) :-) Jak żartować, to żartować...


post został zmieniony: 28-08-2015 09:29:31
jerzyk29-08-2015 00:47:21   [#18]

Po mojemu to jest tak:

Wynikiem ewaluacji wewnętrznej są wnioski i rekomendacje.

RP powinna wymyślić sposoby ( działania) wdrożenia rekomendacji i to uchwalić.

To co rada uchwali dyrek powinien włączyć do planu nadzoru, żeby sprawdzić/monitorować/kontrolować jak nauczyciele wdrażają to co sami wymyślili i uchwalili

 I tyle :-)

 

 

 

JarTul29-08-2015 19:41:20   [#19]

Zgodnie z §26 nowego rozporządzenia "o nadzorze":
"Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

A zatem wyniki to na pewno nie są wnioski!!!
Tym bardziej, że zgodnie z §25 ust. 2 tego rozporządzenia "Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym."

To co należy rozumieć pod pojęciem/Czym są "wyniki" nadzoru pedagogicznego??? ... oto jest pytanie.
Magia mili Państwo! Po prostu czarna Magia! :-)


post został zmieniony: 29-08-2015 19:53:58
ola 1329-08-2015 20:21:41   [#20]

Tak na gorąco

Wyniki to: wyniki nauczania (zestawienia kto ile jak), wyniki egzaminów zewnętrznych, liczba interwencji, skarg itp

Wnioski to: wymaga zmiany nauczanie historii, bo uczniowie mają takie a nie inne wyniki, zmienić sposób informowania rodziców o ... bo za dużo interwencji i skarg,

Chyba dobrze czuję tę MAGIĘ. :-)

JarTul29-08-2015 20:42:52   [#21]

Podobnie rozumiem wyniki (j.w. plus między innymi liczba obserwacji (dyżurów, lekcji, zajęć "karcianych" itp.), liczba kontroli (dzienników, arkuszy ocen itp.) raport z ewaluacji wewnętrznej (jako powstały dokument), zrealizowane działania w ramach wspierania nauczycieli, itd. itp.)
Tylko w ramach kompetencji stanowiących, do RP należy "ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, [...], w celu doskonalenia pracy szkoły [...].
Tylko na podstawie tak rozumianych wyników nadzoru, jaki sposób/jakie sposoby wykorzystania w/w wyników ma ustalić RP???


post został zmieniony: 29-08-2015 20:44:43
JarTul30-08-2015 12:01:59   [#22]

???
Sprawa nadal aktualna dla wielu z nas. Może ktoś wie jak z tego wybrnąć?


post został zmieniony: 30-08-2015 12:03:01
Leszek30-08-2015 13:02:34   [#23]

u mnie wiążę akt ustawodawczy - uchwała rp z aktem wykonawczym czyli planem nadzoru dyrektora,

i mam już gotowe dokumenty na najbliższą rp

pozdrawiam

JarTul30-08-2015 13:26:49   [#24]

A można prosić o "wrzucenie" kształtu uchwały do wymiany plików?

Gdybyś jeszcze "podrzucił" tam swój plan nadzoru byłoby super. :-)


post został zmieniony: 30-08-2015 13:27:56
Natka30-08-2015 13:29:14   [#25]

nie śmiałam o to prosić ;)

JarTul30-08-2015 21:09:31   [#26]

Leszku! Wspomożesz nas jeszcze i ten raz?

Maja1931-08-2015 16:38:18   [#27]

Przyłączam się prośby. Jak taka uchwała ma wyglądać?

Co jest jej konkretnym załącznikiem i do czego się odnosi?

Leszek31-08-2015 18:52:04   [#28]

w moim przypadku to uchwała RP PBP oraz plan nadzoru takoż, więc szkole niebardzo

pozdrawiam

JarTul31-08-2015 21:31:52   [#29]

No to jesteśmy w zasadzie w punkcie wyjścia...
Pomysły, pomysły, pomysły...

JarTul05-09-2015 19:34:54   [#30]

I dalej nikt nic nie wie?

Leszek05-09-2015 21:24:20   [#31]

ja wymyśliłem

to i Ty wymyślisz..

pozdrawiam

zemi05-09-2015 22:17:52   [#32]

No i JarTul jak już wymyślisz to się podziel :)

jerzyk06-09-2015 16:39:13   [#33]

 

#19 Czym są "wyniki" nadzoru pedagogicznego???

Nie zostaje nic innego jak podpatrzeć  "górę" :-)

wyniki i wnioski z nadzoru ped:

http://www.kuratorium.opole.pl/images/aktualnosci/2015/6/Raport%20MEN%202015.pdf

http://www.kuratorium.opole.pl/images/aktualnosci/2015/6/Raport%20MEN%202015.pdf

 

 

 

 

 

Sisteron11-11-2015 22:16:05   [#34]

Witam,

podzielcie się informacją w jaki sposób realizujecie nową kompetencję RP?


post został zmieniony: 11-11-2015 22:16:18
elnik12-11-2015 11:20:24   [#35]

Tak szybko i na roboczo- do sformułowanych wniosków na posiedzeniu RP podsumowującym pracę szkoły za rok 2014/15 nauczyciele mieli za zadanie dopisać sposoby wykonania danych wniosków czyli konkretne zadania, czynności dzięki którym dany wniosek zostanie  w jakimś stopniu zrealizowany, czyli podniesie jakośc. następnie wskazanie osoby odpowiedzialnej za realizację tych zadań i następnie jaką formą kontroli dyrektor sprawdzi czy dane zadanie zostało zrealizowane.

Potem uchwała, ten wypracowany dokument w formie tabelki jako załącznik i do roboty.(Wnioski z nadzoru, sposób wykonania zadania, forma kontroli, uwagi -tabelka)

Benigna12-11-2015 12:40:36   [#36]

w naszym przypadku ta dodatkowa kompetencja będzie w konsekwencji generowała dodatkowy, niepotrzebny nam papier - dlatego, że (od wielu lat) wyniki sprawowanego nadzoru są wykorzystywane do planowania pracy w roku następnym i nowa kompetencja rady realizowana jest w rzeczywistych działaniach 

dla mnie wynikiem sprawowanego nadzoru jest wiedza o sposobie, jakości działania naszego przedszkola i to, co się z tą wiedzą robi

u nas wnioski ze sprawowanego nadzoru, sformułowane przez członków rady pedagogicznej, powstają w oparciu o dostarczone przeze mnie informacje z realizacji planu nadzoru oraz informacje nauczycieli z realizacji planu pracy przedszkola

wnioski te wykorzystywane są dwutorowo:

  1. podczas tworzenia planu pracy przedszkola na kolejny rok szkolny - ustalane są konkretne zadania wynikające ze sformułowanych wniosków, związane z problemami opisanymi w tych wnioskach (a plan przyjmuje się przecież uchwałą - i tu nowa kompetencja nam się dubluje)
  2. podczas planowania nadzoru a konstruuję plan tak, by poddać kontroli, wspomaganiu m. in. te obszary, które pojawiły się w sformułowanych wnioskach. Np: a) przedmiot ewaluacji wiąże się z istniejącym problemem/wynika ze sformułowanych wniosków; b) odpowiednio organizuję wspomaganie nauczycieli - m. in. poprzez dobór potrzebnych szkoleń, prowadzenie zajęć koleżeńskich; c) obserwuję zajęcia dydaktyczne, czynności wychowawcze i opiekuńcze, inne zadania statutowe m. in. pod kątem sprawdzenia sposobów, efektów realizacji wniosków

zawsze w połowie roku sprawozdania nauczycieli z ich pracy zawierają odniesienie się do realizacji wniosków z roku ubiegłego, formułuje się kolejne wnioski do dalszej pracy, a ich realizację opisuje w podsumowaniu rocznej pracy, znowu formułuje się wnioski i tak w kółko...

Stefan Wlazło12-11-2015 15:09:57   [#37]

Witam serdecznie,

 wedle słownika języka polskiego wynik jest mierzalny: 

wynik

1. «to, co zostało osiągnięte na skutek jakichś działań»
2. «ostateczna liczba lub ostateczne wyrażenie otrzymane po wykonaniu działań matematycznych»

• wynikowy
poprawić rekord, wynik «ustanowić wynik lepszy od poprzedniego»
Czyli to nie są wnioski, bo te są często dopiero propozycją niemierzalną jeszcze
W Krakowie uczyliśmy wizytatorów, że wyniki ewaluacji zewnętrznej to są liczby, procenty itp, natomiast wnioski mają charakter jakościowy, przykład: załóżmy, że ponad 90% nli w pozyskanych od nich odpowiedzi uznaje, że system oceniania uczniów w szkole motywuje ich do uczenia się, ale niespełna 50% uczniów też tak uważa. To są wyniki. Jaki stąd wniosek: "nauczyciele i uczniowie różnie postrzegają motywującą funkcję oceniania w szkole". W sprawozdaniu kuratorium Opole, wyniki są liczbami. Nie jestem jednak przekonany, że tak będzie to powszechnie rozumiane. Mniejsza o wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, w tym z ewaluacji wewnętrznej. Dyskusje nad nimi wiele wewnątrz szkoły nauczycielom wyjaśniają. Mam obawy, jak będzie to interpretowane w odniesieniu do raportów z ewaluacji zewnętrznej. Moim zdaniem, jeśli szkoła uzyska w wymaganiach poziom wysoki, to jedyną konkluzją jest przyjęcie tego wyniku do wiadomości i kontynuowanie tych działań w jakościowym rozwoju szkoły. Jeśli to poziom podstawowy, to jedyną konkluzją wydaje mi się albo uznanie w szkole , że wyższego poziomu nie jesteśmy w stanie osiągnąć i jakość oznacza dbałość, by nie było gorzej, albo wyniki ewaluacji zewnętrznej w danym wymaganiu wskazują nam możliwości rozwoju, poprawy i wtedy wniosek jest też oczywisty, zaprojektowanie zmian, może w połączeniu z  rozpoznaniem postaw nauczycieli i uczniów w ewaluacji wewnętrznej wobec tej zmiany.
Serdecznie Was pozdrawiam Stefan Wlazło (dodałem nazwisko, by w wątku o gimnazjach aktywny jest inny Stefan).
olaszyma14-09-2016 10:25:07   [#38]

Podnosze , bo trochę się nam zapomniało. Czy podejmujecie uchwałe o wdrożeniu wniosków z nadzoru/ Jaka pp ?

Jacek14-09-2016 10:26:25   [#39]

 art. 41 ust. 1 pkt 6 uoso

olaszyma14-09-2016 10:43:58   [#40]

Dzięki. A dylematy z tym co tak naprawdę zatwierdzamy pozostały. Ale cóż to za dylematy w obliczy rewolucji ...

Stefan Ruta14-09-2016 11:43:06   [#41]

" Słownik języka polskiego" pod hasłem

"wynik"

również " to co zostało osiągnięte na skutek jakichś działań "

pozdrawiam

dota c22-06-2018 22:38:09   [#42]

Podzielcie się proszę doświadczeniem po 2 latach :)

Okrzepliście?

Ile stron mają Wasze sprawozdania? Spuchły czy schudły?

matyldaa30-08-2019 23:07:35   [#43]

Up... I ja proszę o podzielenie się doświadczeniem po kolejnym roku. Czy dobrze rozumiem, mają być: wnioski z nadzoru dyrektora na sierpniowej radzie, następnie powołanie zespołu (musi być, nie może tego dyr. zrobić?), który ustali, jak dany wniosek zrealizować i uchwała na ten temat?

Skimir31-08-2019 08:40:13   [#44]

A ja to robię tak:

Przedstawiam wnioski z nadzoru podczas czerwcowej rady podsumowującej. Rada Pedagogiczna uchwala, że wnioski dyrektora szkoły zostaną uwzględnione w działaniach określonych w planie pracy szkoły na rok szkolny ... 

Ustalam, aby w uwagach przy działaniach planowanych na nowy rok szkolny zrobić adnotację, że jest to odpowiedź na dany wniosek z nadzoru. Szybko, sprawnie, bez przerostu formy nad treścią. PPS jest uchwalany przed rozpoczęciem roku szkolnego i mamy komplet.

matyldaa09-09-2019 00:40:41   [#45]

Na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)

Czy to jest właściwa podstawa prawna do wykonania uchwały, o której tu mowa?

izael09-09-2019 08:30:48   [#46]

ofkors:)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]