Forum OSKKO - wątek

TEMAT: podręcznik w statucie?
strony: [ 1 ][ 2 ]
DYREK19-08-2015 19:28:04   [#51]

fakktycznie uchylono w art.39 i napisano w art. 44zzs

Pozdrowienia:-)

Jacek19-08-2015 19:37:56   [#52]

poczytałem o tym rozdziale 9 przepisy końcowe i dodam do statutu tak:

§ 63.

  1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.
  2. Statut jest opublikowany na stronie internetowej gimnazjum oraz stronie podmiotowej BIP, a w formie pisemnej, dostępny dla każdego ucznia, nauczyciela i rodzica w bibliotece.
  3. Regulaminy, procedury oraz inne przepisy wewnątrzszkolne nie mogą być niezgodne z zapisami niniejszego statutu.

§ 64.

  1. Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu rady.
  2. Jeżeli liczba zmian w statucie jest znaczna, dyrektor opracowuje tekst ujednolicony.

a co do obowiązywania i wejście w życie wpiszę po prostu do uchwały RP w sprawie nowego statutu. Tak też może być

elrym19-08-2015 19:43:43   [#53]

 

pracowity Jacek!

dzięki, za przykład, dzięki za ułatwienie 

 

pozdrawiam:-)) 

Jacek19-08-2015 20:03:38   [#54]

idzie jak ciepłe bułeczki... na zdrowie :-)

KaPi19-08-2015 21:00:18   [#55]

Halo, halo Jacku... :)

Błagam, może inni nie potrzebują, ale ja bardzo, a może inni też...

Jak będzie brzmiała uchwała do tego statutu...pp, treść paragrafów...? Plizzz...

Dziobie w tym statucie i już mam kompletny bałagan w głowie...

rzewa19-08-2015 21:29:13   [#56]

do #52: co do tekstu ujednoliconego to nie są potrzebne żadne zapisy w statucie - zawsze dyrektor, z racji uprawnienia  na danych mu przez u.s.o. może opracować tekst ujednolicony

natomiast statut może nadawać dyrektorowi kompetencje ogłoszenia tekstu jednolitego statutu - wtedy powinien też określać warunki takiej mozliwosci

Jacek19-08-2015 21:57:10   [#57]

ok rzewo

a do KaPi  [#55]

Uchwała Nr ---/15/16

Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Puławach z dnia 1 września 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu gimnazjum

Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada pedagogiczna uchwala co następuje:

§ 1.

Publicznemu Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Puławach nadaje się statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc dotychczasowy statut nadany uchwałą Nr 1/00/01 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Puławach z dnia 30 października 2000 r. i zmieniony:

tu wymieniam wszystkie uchwały w sprawie zmian w statucie dokonane w ciągu wszystkich lat

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


post został zmieniony: 19-08-2015 22:09:42
KaPi19-08-2015 22:32:29   [#58]

dzięki Jacku :)

teraz tylko muszę dokopać się do tych uchwał...

tylko jeszcze jedno pytanie: jeżeli po drodze były tylko uchwały zmieniające poszczególne paragrafy, a statut został nadany przez op w 2000 roku to ten traci moc?

Jacek19-08-2015 22:34:03   [#59]

tak.. znaczy traci moc ten nadany przez OP i zmiany, które w nim zostały dokonane na przestrzeni lat.

u mnie było tak, że OP nadał statut w 1999 r. jak tworzono gimnazja ale był napisany prozą i nadałem nowy statut uchwałą RP w 2000 r. i potem były uchwały wprowadzające zmiany. Teraz znów nowy statut


post został zmieniony: 19-08-2015 22:37:21
KaPi19-08-2015 22:37:35   [#60]

DZIĘKUJĘ :)

wielkie piwo Ci się należy :) :) :)

od nas wszystkich korzystających z Twojego wydzierganego statutu :)

Ala19-08-2015 22:37:43   [#61]

Jacek, a to nie jest tak, że jeśli traci moc dokument - matka to z automatu tracą moc również nowelizacje?

Jacek19-08-2015 22:41:33   [#62]

wg mnie nie. bo matka to tekst pierwotny, który został zmieniany a uchwały w sprawie zmian to też akty prawa wewnątrzszkolnego.

Jak się zmienia rozporządzenie to pisze się, że poprzednie traci moc i wymienia się zmiany, które w nim zostały dokonane i tym tropem poszedłem :-)

Ala19-08-2015 22:47:44   [#63]

ok :)

DYREK20-08-2015 13:29:19   [#64]

do #56

Wg mnie rada szkoła albo rada pedagogiczna (gdy nie ma rady szkoły) nie ma uprawnień do ogłaszania i publikowania tekstu jednolitego statutu, tym bardziej nie może ich posiadać dyrektor szkoły. Uprawnienienie takie w zasadzie przysługuje organowi, który nadał szkole statut.

Natomiast tekst ujednolicony nie jest zdefiniowany w przepisach prawa ale praktycznie stosowany. Nie jest aktem prawnym. Jest tylko praktycznym sposobem na korzystanie z aktu prawnego, w którym wielokrotnie dokonywano zmian -> wg mnie takie uprawnienie warto w statucie przypisać dyrektorowi szkoły.

 

 


post został zmieniony: 20-08-2015 13:32:04
Jacek20-08-2015 13:46:27   [#65]

to kwestie sporne.

OP nadaje statut jednorazowym aktem i potem to już jest sprawa szkoły co z nim robi. Nie wiem czy OP ma uprawnienie do tego by tekst jednolity ogłaszał. Może zadać takie pytanie np. MEN, by opinię przedstawili?

Natomiast co do ujednoliconego tekstu to nie sądzę by dyrektor musiał mieć nadane uprawnienie od RP do jego opracowania. Sądzę, że dyrektor może to z własnej inicjatywy uczynić.

Iwona20-08-2015 16:07:45   [#66]

Mam jeszcze dwa formalne pytania:

Pierwsze:

Przez lata pisałam taką podstawę prawną (korzystając  ze wskazówek na forum):
 „Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:”

A teraz podajecie odwrotnie,  to chyba niemożliwe, żeby obie podstawy były poprawne?

Drugie ( do polonistów?)

Jak należy poprawnie zapisać?

Organy szkoły czy organa szkoły?

Jacek20-08-2015 16:20:12   [#67]

Pierwsze

art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt 1

dlatego, że pierwszy przepis wskazuje, który organ uprawniony do podjęcia takiej uchwały w związku z tym, że organu co do zasady podejmującego taką uchwałę wskazanego w przepisie drugim nie ma w danej szkole.

Nie wiem czy jasno się wyraziłem :-)

organy bo tak jest w konstytucji, kiedyś było organa

Jacek20-08-2015 16:37:02   [#68]

organy i organa http://www.polskieradio.pl/9/305/Artykul/722597,Akty-%E2%80%93-akta-organy-%E2%80%93-organa 

Iwona20-08-2015 16:47:35   [#69]

Jacek,

tutaj:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=44092&pst=55

podajesz taką podstawę prawną jak dzisiaj, ale rzewa się z tobą nie zgadza i wtedy zastosowałam się do jej wskazówek to raczej przy tym pozostanę (w sieci każdy sobie!)

I jeszcze raz dziękuje za tamte uwagi formalne - stosuje się do nich!

Za organy z uzasadnieniem też dziękuję ;-)

Jacek20-08-2015 17:04:24   [#70]

kurde...

Iwona masz rację art. 50 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 52 ust. 2

:-)

MKJ20-08-2015 17:09:51   [#71]

Jacku, moim zdaniem art. 50 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 52 ust. 2 USO, ponieważ podstawą prawną do uchwalenia statutu jest art. 50, a art. 52 przenosi tylko tę kompetencję na inny organ.

* Czy my zawsze musimy pisać w tym samym czasie? :-)


post został zmieniony: 20-08-2015 17:10:46
Jacek20-08-2015 17:11:23   [#72]

no ok.. przyznałem rację Iwonie :-) i fajnie było poczytać wątek stary

DYREK21-08-2015 09:15:15   [#73]

warto w statucie dodać zakaz palenia tzw. e-papierosów

Jacek21-08-2015 09:16:23   [#74]

susznie i wciągają też tabakę :-)


post został zmieniony: 21-08-2015 09:18:46
AnJa21-08-2015 09:38:47   [#75]

A to jakoś sensu z tym e-papierosem nie widze. Po podpaleniu to on się chyba stopi?

DYREK21-08-2015 09:51:24   [#76]

Wot, szutnik:-)

Jacek24-08-2015 19:58:07   [#77]

zobaczyłem, że zapomniałem w moim statucie dodać zapisu o zasadach ubierania się uczniów na terenie szkoły jeśli nie określono jednolitego stroju art. 64a ust. 6 uoso

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]