Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Podstawa prawna odroczenia proszę o pomoc
strony: [ 1 ]
MMM10-07-2015 09:48:58   [#01]

Proszę o sprawdzenie poprawności

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

czy tekst jednolity z z 2015 r. poz. 357.

Jacek10-07-2015 11:26:26   [#02]

wg mnie tak

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1)

 

i w przypisie dolnym 

-----------------

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r., poz. 941 i poz. 979, z 2013 r., poz. 87, poz. 827 i poz. 1317, z 2014 r., poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1191 i poz. 1877, z 2015 r., poz. 357

DYREK10-07-2015 11:56:49   [#03]

kpa to obecnie:

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

MMM10-07-2015 14:46:11   [#04]

dzięki

Ala12-07-2015 09:54:34   [#05]

łomatko!

a nie wystarczy to?

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Jacek12-07-2015 10:54:29   [#06]

skoro to decyzja administracyjna to powinna być pełna pp uwzględniająca wszystkie zmiany od tekstu jednolitego.

"Co się tyczy szczegółowości, podstawa prawna decyzji winna być powołana precyzyjnie, a więc ze wskazaniem mających zastosowanie w sprawie przepisów określonego aktu prawnego wraz z powołaniem źródła jego publikacji i zmiany aktu prawnego, które miały miejsce do daty wydania decyzji. Zamieszczenie w podstawie prawnej decyzji formułki „ze zmianami” bądź „z późniejszymi zmianami” nie stanowi spełnienia wyżej powołanego wymogu, bowiem nie daje stronom pełnej, wyczerpującej informacji o podstawie prawnej rozstrzygnięcia. Jest to szczególnie istotne w dobie częstych zmian aktów normatywnych."

Jak prawidłowo skonstruować podstawę prawną decyzji administracyjnej?

MKJ12-07-2015 12:05:43   [#07]

Tu trochę pisaliśmy o metrykach:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=55083&pst=5#pst5

 

Ala12-07-2015 15:34:50   [#08]

no dobra

ale wcale mi się to nie podoba :(

MKJ12-07-2015 16:03:45   [#09]

Dlaczego? No właśnie wystarczy tak, jak napisałaś wyżej. :)

Ala13-07-2015 08:41:21   [#10]

no nie podoba mi się przywoływanie całej metryki

i po cholerę ten KPA

dlatego ja piszę jak wyżej ;)

MKJ13-07-2015 09:19:08   [#11]

KPA nie jest potrzebne - podstawą prawną do odroczenia jest USO.

A co do metryki USO, to moim zdaniem wystarczy do adresu publikacyjnego tekstu jednolitego dodać "z późn. zm." z uwagi na znaczną liczbę aktów zmieniających.

rzewa13-07-2015 10:24:41   [#12]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 908)

Zasady Techniki Prawodawczej

§ 158. ust. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 3 i 4, jeżeli ilość zmian aktu normatywnego, do którego następuje odesłanie, jest znaczna, przy pierwszym odesłaniu do tego aktu można nie wymieniać roczników, numerów i pozycji dzienników urzędowych, w których ogłoszono te zmiany, a poprzestać jedynie na podaniu numeru i pozycji oraz - w razie potrzeby - rocznika dziennika urzędowego, w którym ogłoszono pierwotny tekst tego aktu albo jego ostatni tekst jednolity z dopiskiem "z późn. zm."

ust. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wszystkie kolejne zmiany pierwotnego tekstu danego aktu normatywnego albo jego ostatniego tekstu jednolitego wymienia się w odnośniku, podając odpowiednie roczniki, numery i pozycje dzienników urzędowych.

§ 161. ust. 1. Zasady przytaczania tytułów aktów normatywnych, wraz z oznaczeniem roczników, numerów i pozycji dzienników urzędowych, w których zostały one ogłoszone, wyrażone w § 158, stosuje się również w przepisach przejściowych oraz w przepisach zmieniających i uchylających przy powoływaniu zmienianych albo uchylanych aktów normatywnych, a także w podstawach prawnych aktów normatywnych innych niż ustawa.

a decyzja administracyjna jest właśnie takim aktem

MKJ13-07-2015 10:42:21   [#13]

Rzeczywiście, masz rację Rzewo!

Nie ma to tamto - piszemy wszystkie numery i pozycje Dziennika Ustaw. :)

Ala13-07-2015 10:51:51   [#14]

no cóż, moim zdaniem decyzja nie jest aktem normatywnym 

Akt normatywny – tekst zawierający sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy prawne. Normy te mają najczęściej charakter generalny i abstrakcyjny. Niekiedy pod tym pojęciem rozumie się także wszelkie teksty formułujące normy postępowania.

tak mówi wikipedia ;)

a decyzja jest czynnością podejmowaną na podstawie tych aktów 


post został zmieniony: 13-07-2015 10:55:36
gregorz14-07-2015 07:51:14   [#15]

Też w sprawie odroczenia, ale krok wcześniej.

Matka bardzo chce odroczyć swoje dziecko, ale z opinii PPP nie wynika, że powinno być odroczone. Co można jeszcze zrobić (dziecko jest pod opieką logopedy)?

Ala14-07-2015 08:51:52   [#16]

żeby odroczyć - nic

ale objąć dziecko pomocą p-p w szkole od samego początku

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]