Forum OSKKO - wątek

TEMAT: skład komisji awansowej kontraktowego
strony: [ 1 ]
inka201-07-2015 10:00:41   [#01]

Przedszkole niepubliczne specjalne. Młoda kadra, stopnie awansu ma jedynie dyrektor oraz opiekun stażu. Kogo powołać do komisji awansowej? Czy można "wypożyczyć"  nauczyciela z innej szkoły? Czy też pozostać przy 2-osobowym składzie komisji?

inka201-07-2015 13:40:43   [#02]

??????????????

 

MaNiak01-07-2015 16:08:48   [#03]

Komisje powołujesz na podstawie Art. 9g. ustawy karta nauczyciela:

1. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor (wicedyrektor) jako jej przewodniczący;
2) przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki, o których mowa w art.1  ust. 2 pkt 2, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel kontraktowy;
3) opiekun stażu.
Nie możesz zatrudnić nauczyciela z innej szkoły (patrz: pogrubienie).
Ale w pkt. 2 nie mam mowy o tym, jaki stopień awansu ma mieć przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), dopiero po przecinku mowa jest o nauczycielu mianowanym lub dyplomowanym.
Jeśli naprawdę nie ma w Waszym przedszkolu nauczyciela kontraktowego ani szefa zespołu przedmiotowego, ani zespołu wychowawczego, to komisja będzie 2-osobowa.
inka201-07-2015 16:37:16   [#04]

Wszystkie są bez stopnia awansu, obecnie 2 robią kontraktowego. Wychodzi na to że komisja 2-osobowa...

 

MaNiak01-07-2015 16:50:39   [#05]

A jest zespół przedmiotowy albo wychowawczy? Jeśli jest, wystarczy jego przewodniczący.

inka201-07-2015 20:22:51   [#06]

Można by ostatecznie powołać na cito, bo tu przecież nie muszą mieć jakichś stopni awansu. Może to jest jakieś wyjście? Bo komisja 2-osobowa to chyba nie bardzo, co będzie jak głosowanie będzie niejednakowe?

Leszek01-07-2015 20:45:45   [#07]

nie pisze jaki stopień ma mieć przewodniczący zespołu ..,

jesli jest to powołujesz... i jest ich trzech...

pozdrawiam

Leszek01-07-2015 20:46:44   [#08]

nie pisze czy w ogóle musi mieć...

pozdrawiam

MKJ01-07-2015 20:50:46   [#09]

W tej sytuacji tylko i wyłącznie komisja dwuosobowa - każde inne rozwiązanie będzie sprzeczne z prawem i będzie stanowiło podstawę do zakwestionowania decyzji komisji.

Podczas posiedzenia komisji nie ma żadnego głosowania - § 13 ust. 2-4:

"2. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10.

3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów (...).

4. Nauczyciel uzyskał (...) akceptację komisji kwalifikacyjnej (...), jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7."

Leszek01-07-2015 20:54:40   [#10]

komisja musi liczyć co najmniej 3 osoby wymienione w #3 

głosowania nie ma jest ocenienie spełnienia wymagań

pozdrawiam

MKJ01-07-2015 21:45:24   [#11]

Leszku, komisja nie musi liczyć 3 osoby - mogą, a nawet muszą być dwie, jeśli np. opiekun stażu jest jednocześnie przewodniczącym zespołu.

Ale w tym wypadku tak nie jest i rzeczywiście komisja powinna liczyć 3 osoby. Problem w tym, że KN wymienia w katalogu zamkniętym, kto może być członkiem komisji. Nie można powołać na członka komisji, nauczyciela, który nie spełnia tych warunków - byłoby to naruszenie ustawy.

Zasadne staje się pytanie, co zrobić, jeśli w szkole (przedszkolu) nie ma osób, które można by powołać do komisji - jak widać jest to sytuacja realna. Ponieważ brak nauczycieli spełniających wymagania nie może stanowić przeszkody do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, moim zdaniem komisja powinna liczyć dwie osoby.

Nie wiem, jak to jest w przedszkolach, ale w szkołach tryb powoływania zespołów nauczycielskich reguluje rozporządzenie ws. ramowych statutów, a co za tym idzie - statut szkoły. Jeśli przy powołaniu zespołu i wyborze jego przewodniczącego zostanie naruszony tryb tego powołania i wyboru, to znowu będzie podstawa do zakwestionowania decyzji komisji.

To jest oczywiście moja opinia...

Leszek01-07-2015 22:45:19   [#12]

MKJ - sam piszesz, że katalog zamknięty - 3, chyba, że związkowca dodają...

zatem powołanie dwóch wiąże się z podważeniem składu

a obecne, aby rozstrzygnąć muszą być 2/3

pozdrawiam

MKJ01-07-2015 22:56:31   [#13]

Leszku, nigdzie nie jest napisane, że komisja musi liczyć 3 osoby. KN wymienia, kto wchodzi w skład komisji: dyrektor, przewodniczący zespołu i opiekun stażu. Jeśli przewodniczący zespołu jest opiekunem stażu, to komisja liczy dwie osoby i pracuje w pełnym składzie wymienionym w KN.

Sytuacja opisana w tym wątku jest oczywiście bardziej skomplikowana. Pozostanę jednak przy zdaniu, że właściwsze będzie powołanie dwóch osób niż powołanie do składu osoby, która w komisji znaleźć się nie powinna.

Leszek02-07-2015 06:47:50   [#14]

zatem pozostańmy przy swoim

KN wymienia - posługując się nazwą funkcji - członków komisji

pozdrawiam

inka202-07-2015 08:20:04   [#15]

Sytuacja jest  patowa. Rozporządzenie dotyczące ramowych statutów przedszkoli nie przewiduje zespołów, może szansa w tym, że przedszkole niepubliczne?

I na przykład jest zespół zajmujący się wczesnym wspomaganiem rozwoju?

 

rzewa02-07-2015 09:09:26   [#16]

jak przedszkole niepubliczne to jego statut spokojnie może przewidywać zespoły (a np. nie przewidywać rady pedagogicznej :-)) -> w takim przedszkolu nie obowiązuje ramowy statut przedszkola załączony do rozp. MEN


post został zmieniony: 02-07-2015 09:10:07
inka202-07-2015 09:20:45   [#17]

Takie wyjście jest chyba najbardziej sensowne. Dzięki wszystkim.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]