Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zarządzenia MEN
strony: [ 1 ]
Marek324-04-2002 18:47:25   [#01]

Kilkakrotnie czytałem na forum, że zarządzenia ministrów przestały obowiązywać. Szczególnie interesuje mnie Zarządzenie Nr 29 MEN w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi...

Kuratorium i poradnia, a także MEN (biblioteczka reformy 35) powołują się na to zarządzenie. Może znacie przepis który uchyla zarządzenia.

Marek3

Janusz Pawłowski24-04-2002 18:56:29   [#02]

Utraciły moc stare rozporządzenia wydane na podstawie KN.

Domyślam się, że to zarządzenie ma inną podstawę prawną - KN reguluje sprawy nauczycielskie - a ta taką nie jest.

Ewa z Rz24-04-2002 21:38:45   [#03]

Zarządzenie to jest aktualnie obowiązujące i jedyne regulujące sprawy zwiazane np. z nauczaniem indywidualnym. Do tego zarządzenia odwołuje się ogłoszone nie tak dawno rozporządzenie dotyczace pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Jest ono aktem szczegółowym do rozporzadzenia wydanego na mocy delegacji zawartej w OSO

Janusz z W24-04-2002 21:41:48   [#04]

Konstytucja

 U siebie w biurze powiesiłem cytat z Konstytucji. Nie dalej niż dzisiaj, będący u mnie radny zdziwił się nieco, w jakim celu. Odpowiedziałem, że po to, by w sytuacjach, gdy  ktoś powołuje się na jakieś Zarządzenie, mógł sobie to przeczytać jako mój argument w dyskusji.

Art. 87.

1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Marek325-04-2002 18:06:46   [#05]

Masz rację Janusz: Zarządzenie  Nr 29 oparte jest na ustawie o systemie oświaty. W świetle postu Januszu z W. prawo sobie życie sobie.

Dzięki za wypowiedzi

Marek3

Grzegorz28-04-2002 22:43:41   [#06]

Mam prośbę do Ewy

Czy mogłabyś podać adres do tego niedawno ogłoszonego rozporządzenia dotyczacego pracy z dziećmi niepełnosprawnymi?

Z góry dziękuję.
grzegorz
Ewa z Rz29-04-2002 05:10:00   [#07]

Nie wiem czy to to...

Ale ukazały się niedawno tylko dwa rozporządzenia w jakiś sposóbdotyczące dzieci niepełnosprawnych:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 114) - znajduje się pod adresem:

www.men.waw.pl/prawo/rozp_82.htm

2. rozporządzenie w sprawie organizacji poradni psychologiczno-pedagogicznych... Sądzę, że chodzi Ci o to pierwsze...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]