Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ocenianie od 1 09 2015
strony: [ 1 ]
Daniel120811-06-2015 16:54:07   [#01]

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 

uprzejmie informuję, że w dniu 10 czerwca 2015 r. Minister Edukacji Narodowej podpisała nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, które w dniu dzisiejszym zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Treść rozporządzenia można znaleźć pod adresem   http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12270603/katalog/12281082#12281082 .

 

Z poważaniem

Anna Dakowicz-Nawrocka

z-ca dyrektora Departamentu Jakości Edukacji

Ministerstwa Edukacji Narodowej

ola 1311-06-2015 21:42:26   [#02]

Tak skromnie zawisło na forumie. :-)

Leszek12-06-2015 17:12:56   [#03]

Pod tym linkiem wisi jeszcze projekt,

Pozdrawiam 

jerzyk12-06-2015 23:13:13   [#04]

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12270603/12281082/dokument167868.pdf

tu już podpisane:-)

PiotrekM15-06-2015 09:25:22   [#05]

Mam pytanie czy to rozporządzenie  nie ma nic wspólnego z tym:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 z dnia 30 kwietnia 2007 r.

 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

czy te rozporządzenia obowiązują "Obok siebie"? 

JarTul15-06-2015 09:37:46   [#06]

rozporządzenie z 2007 r. obowiązuje tylko do 31 sierpnia br.
a później nowe zapisy USO i w/w rozporządzenie.

ewa15-06-2015 09:39:01   [#07]

ma, jest jego "następcą, ale zacznie obowiązywać od 1 września 2015 r.

obecnie na podstawie art. 12 ustaw z dnia 20 lutego 2015 r. o zm. uoso oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357)

posługujemy się tym, które przywołujesz ;-)

 

PiotrekM15-06-2015 09:50:46   [#08]

Dziwię się, bo w tym nowym rozporządzeniu nie znajduję zapisów np. o promocji ucznia z ndst. - czy tego już nie będzie?


post został zmieniony: 15-06-2015 09:51:34
Ala15-06-2015 10:19:20   [#09]

będzie, jest zapisane w ustawie

Art. 44m. ust. 6


post został zmieniony: 15-06-2015 10:20:38
Leszek15-06-2015 10:53:56   [#10]

do 31 sierpnia 2015 r. rozwiązań w spr. oceniania szukamy w rozporządzeniu

a od 1 września 2015 r. (dzięki TK) tychże rozwiązań będziemy szukać w ustawie oso oraz w rozporządzeniu  w spr. oceniania...

pozdrawiam

hania115-06-2015 12:30:26   [#11]

Religia/etyka  -  w nowym rozporządzeniu jest zapis, że jeśli uczeń  chodzi na dwa przedmioty, to ocena jest średnią zaokrągloną w górę. Dalej nie ma informacji, co zrobić, jak uczeń przestał chodzić i jest nieklasyfikowany z jednego z tych dwóch przedmiotów. Albo ja nie widzę?

rzewa15-06-2015 12:35:43   [#12]

nie jest napisane, ale zdrowy rozsądek podpowiada, aby wówczas wpisać ocenę z drugiego przedmiotu

hania115-06-2015 18:42:13   [#13]

Nie mam tyle zdrowego rozsądku, żeby temu, co nieklasyfikowany z religii, a z szóstką z etyki wpisać 6, a temu, co chodził na jedno i drugie i dostał np. 4 i 6 wpisać 5.  Miało być poprawione, a wyszło jak wyszło.

Katka15-06-2015 20:54:42   [#14]

a ja nie zauważyłam sytuacji z  ocenami  nagannymi  z zachowania i ich  skutkach  czy już nie ma tego zapisu?

Leszek15-06-2015 21:24:45   [#15]

dobrze zauważyłaś Katka - nie ma

pozdrawiam

Katka15-06-2015 21:27:18   [#16]

I chwała Bogu i oświeconym przez Niego ;)

 

Basik215-06-2015 23:37:46   [#17]

rozporządzenie z 2007 r. obowiązuje tylko do 31 sierpnia br.
a później nowe zapisy USO i w/w rozporządzenie.

 

A nie powołujemy się przypadkiem na rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2010r? i z 25 kwietnia 2013r????

rzewa16-06-2015 01:01:49   [#18]

nie, gdyż to są rozporządzenia zmieniające to z 2007 r.

drops16-06-2015 06:50:17   [#19]

A jak rozumieć ten zapis w uzasadnieniu do rozporządzenia?

Pkt. 1. b "Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany."

Czy literalnie i jeśli zwolniony to może w tym czasie może np. być u innego nauczyciela na wyrównawczych?

befana16-06-2015 10:03:20   [#20]

Do #10

tylko dzięki Tobie, Leszku, jeszcze coś możemy znaleźć. 

Jeszcze jedna nowelizacja UoSO i się poddam 😵

 

halinah16-06-2015 11:30:17   [#21]

Dlaczego przy rozporządzeniu z 30.04.2007 w bazie sejmowej jest adnotacja "akt uznany za uchylony"? Ono jeszcze chyba funkcjonuje?

rzewa16-06-2015 11:39:39   [#22]

bo zostało uchylone przez TK -> uchylona podstawa prawna, ale...

zgodnie z zapisem ustawy nowelizującej u.s.o. zasady oceniania tam zawarte obowiązują do końca tego roku szkolnego

halinah16-06-2015 13:00:45   [#23]

Dzięki!

Bas16-06-2015 15:39:47   [#24]

katka, a tu cytat:

Art. 44f. 

9. Ocena  klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

ola 1316-06-2015 19:09:10   [#25]

Podpowiedzcie czy dalej obowiązuje, żeby dostać świadectwo z paskiem trzeba mieć 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie? Bo już nie wiem, co obowiązuje a co nie.

rzewa16-06-2015 19:18:08   [#26]

do 31.08.2015 r. obowiązuje poniższy przepis:

§20. ust. 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

oraz to:

§22. ust. 2. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Ala16-06-2015 19:19:27   [#27]

obowiązuje  :)

barbaras216-06-2015 19:24:10   [#28]

A co jest po 1.09 ze świadectwami z paskiem?

 

Bas16-06-2015 19:28:00   [#29]

To samo,tylko innymi słowami. No i będziemy się miotać między uso a rozporządzeniem.

ola 1316-06-2015 19:47:47   [#30]

Dzięki za odpowiedź. 

Dzisiaj odebrałam tę znowelizowaną Ustawę o systemie oświaty w formacie A5 i z wrażenia zaniemogłam, bo obok położyłam starą tego samego wydawnictwa - potrójna grubość. Sekretarka mnie zapytała czy to z komentarzami. ;)

Po raz pierwszy boję się, że się zgubię w tych zmianach. :(


post został zmieniony: 16-06-2015 19:48:06
Jacek16-06-2015 22:36:39   [#31]

i zainwestowałaś w papiór miast se elektronicznie mieć, choćby ujednolicenie Leszkowe?

podwójny błąd... lasy straciły i oczy Twoje na lekturze uoso w formacie A5.. w kompie byś se powiększyła literkę do wielkości oka :-)

Ala16-06-2015 23:10:46   [#32]

i w papiórze nie ma ctrl+F ;)

Jacek16-06-2015 23:37:07   [#33]

za to ankietę można skrótem F+ctrl potraktować... tego skrótu raczej nie używa się (szczególnie w małopolszcze)

tu nie objaśnię, choć literka F jest charakterystyczna :-)

Ala17-06-2015 10:46:34   [#34]

:))))

ola 1317-06-2015 11:52:13   [#35]

Spokojnie korzystam również z Leszkowego ujednolicenia. Zestaw klawiszy ctrl+f, ctrl+c, ctrl+v opanowałam po mistrzowsku, o czym świadczy ich zanikający kontrast :-).

Jednak w książce (mam nadzieje - lasy państwowe wybaczą), mogę sobie kreślić i czynić zapiski na marginesach. Jestem starego chowu i muszę coś mieć w ręce, aby mózg to zarejestrował. ;)

atodobre17-06-2015 12:59:19   [#36]

Do rzewy#26

Na pewno zachowanie BARDZO dobre?

 

foki17-06-2015 13:13:51   [#37]

do atodobre

wypada jedynie zajrzeć do wspomnianego Rozporządzenia w sprawie.....

i wszystko będzie jasne.

Rzewa z reguły pisze to, co jest w danej chwili aktualne.

Pozdrawiam

 

atodobre17-06-2015 14:10:32   [#38]

Szczęka mi po prostu opadła. Pamiętam, ze kiedyś była dyskusja nad tym zachowaniem. Stąd moje dopytanie. Bo samo Rozporządzenie jest jasne...

Daniel120817-06-2015 18:19:27   [#39]

Do ola 13 - dobry tekst  "muszę coś mieć w ręce, aby mózg to zarejestrował"....... to może lepiej lampkę dobrego wina......... bez tego raczej nie zarejestrujesz.

Ala17-06-2015 19:09:34   [#40]

ola 13 - na komputerze też można kreślić i dodawać zapiski na marginesach :)

w wordzie klikasz recenzja, zaznaczasz tekst i dodajesz komentarz :)


post został zmieniony: 17-06-2015 19:10:55

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]