Forum OSKKO - wątek

TEMAT: skierowanie na badania okresowe po nowemu
strony: [ 1 ]
qwerty26-05-2015 11:55:55   [#01]

Co wpisujecie w rubrykę określenie stanowiska pracy? Jak opisujecie wykonywane czynności, sposób i czas i wykonywania w przypadku nauczyciela, sprzątaczki, kucharki, sekretarza szkoły?

DYREK28-05-2015 11:05:14   [#02]

Od dnia 01.04.2015 r. wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracyz wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Mamy wzór skierowania, który jest załącznikiem do:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2015 poz. 457)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000457

tu sam wzór skierowania:

https://e-specjalistabhp.pl/Data/Files/delphi/d20150457.pdf

 

Pojawia się problem jak prawidłowo wypełnić skierowanie.

Czy ktoś może podpowiedzieć ?

 

 


post został zmieniony: 28-05-2015 11:08:26
DYREK28-05-2015 11:21:58   [#03]

tu wszystkie załączniki do rozporządzenia-> obecnie lakarz wydaje orzeczenie (nie zaświadczenie)

http://www.womp.opole.pl/data/files/wzor_orzeczenia.pdf

DYREK29-05-2015 13:29:22   [#04]

pełniejszy druk skierowania:

http://behapowcy.pl/wp-content/uploads/2015/03/SKIEROWANIE-na-badania-2015.pdf

Grazzza02-06-2015 13:55:28   [#05]

A kto wydaje skierowanie na badania osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora. Konieczne jest zaświadczenie/orzeczenie? o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym. Przychodnia medycyny pracy żąda skierowania. Na pytanie od kogo - twierdzi, że organ ogłaszający konkurs. Czy mieszkając w Przemyślu, a startując w Gdańsku muszę jechać najpierw po skierowanie? Kolejny idiotyzm ustawodawcy, gdzie na skierowaniu winno być napisane, kto wydał orzeczenie. A OP może odrzucić wniosek z przyczyn formalnych, gdyż nie jest wypełniony druk. Pomocy, bo konkursy się zbliżają

rzewa02-06-2015 14:38:44   [#06]

na orzeczeniu jak najbardziej jest napisane kto je wystawia -> lekarz mający uprawnienia z medycyny pracy ma to wypisane na pieczątce

a skierowanie nie jest potrzebne jeśli za badanie się zapłaci -> kto chce zostać dyrektorem musi więc w to trochę zainwestować ;-)

Grazzza03-06-2015 12:30:29   [#07]

Ewka to wiem, ze trzeba zapłacić, (notabene wyszłam dzisiaj z gabinetu medycyny pracy i zapomniałam o zapłaceniu, zreflektowałam się po 0,5 godzinie i zadzwoniłam - pani doktor życzyła mi powodzenia i nie chce wziąć pieniędzy :-) ). Jednak pani z przychodni na orzeczeniu ma napisane "na podstawie skierowania z dnia...." i musi to napisać więc nalega by to skierowanie przynieść, co wtedy?

DYREK08-06-2015 13:55:53   [#08]

i bez skierowania nie wystawi orzeczenia (na druku określonym w rozporządzeniu)

druk skierowania i orzeczenia  określono w zmienionym rozporządzeniu -> zmiany w rozporządzeniu w [#02]

nie ma już orzeczeń w formie zaświadczeń  

 

 


post został zmieniony: 08-06-2015 14:00:55
link12306-10-2015 22:27:04   [#09]

podnoszę wątek - sprawa dotyczy zaświadczenia od lekarza medycyny pracy. Po odbytym badaniu lekarz wydaje zaświadczenie w 2 egzemplarzach. Czy w Aktach osobowych pracownika powinien znajdować się oryginał czy kopia? Spotkałem się, że PIP podczas kontroli wymaga oryginały w Aktach Osobowych pracownika, ponieważ badanie jest wynikiem skierowania od pracodawcy, a zatem "własność" oryginału - pracodawca. Pomóżcie

DYREK07-10-2015 09:02:10   [#10]

Orzeczenie lekarskie (nie ma już zaświadczeń) jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, a drugi pracodawca -> lekarz wydaje  dwa oryginały; nie jest tak, że jeden to kopia

 


post został zmieniony: 07-10-2015 09:04:34
AnJa07-10-2015 09:21:33   [#11]

niedawno o ciekawej rzeczy usłyszałem:

delikwent potrzebował papióra do konkursu na dyrka o braku przeciwskazań

i się medycyna pracy zacukała- bo wyszło jej, ze bez skierowania nie może wydać orzeczenia

a zaświadczenia nie może wcale

coś tak ostatecznie wydali - chyba zatytułowane jako zaświadczenie (może na druku z archiwum?;-)

dwalcz08-09-2016 21:49:03   [#12]

Chciałbym skierować nauczyciela (kontraktowy) na badania kontrolne. Posiada on zaświadczenie o zdolności do pracy, ale niestety ma problemy emocjonalne, które przekładają się na jakość pracy. Czy mogę zasugerować lekarzowi medycyny pracy, aby ten skierował nauczyciela na badania psychiatryczne lub psychologiczne?

dwalcz12-09-2016 09:12:06   [#13]

podnoszę

Ala12-09-2016 09:34:34   [#14]

nie możesz niczego sugerować lekarzowi

ale powinieneś wskazać czynniki ryzyka

dwalcz13-09-2016 21:11:38   [#15]

dzięki za pomoc. pozdrawiam

link12321-02-2017 14:54:29   [#16]

czy zmieniły się przepisy dotyczące okresowych badań lekarskich nauczyciela? Sytuacja dotyczy nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach na tym samym stanowisku. czy można "przepisać" badania ze szkoły A i uznać je w szkole B?

Jacek21-02-2017 16:37:50   [#17]

https://www.portaloswiatowy.pl/zatrudnianie-nauczycieli/czy-mozna-posluzyc-sie-badaniami-lekarskimi-z-innej-szkoly-12602.html 

link12321-02-2017 16:59:17   [#18]

Jacku dzięki, ale nie mam dostępu do artykułu. Możesz go wkleić?

Jacek21-02-2017 17:51:21   [#19]

poszło na priv

DYREK21-02-2017 20:03:19   [#20]

art. 229 § § 11 i § 12 k.p. -> (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

link12321-02-2017 22:58:46   [#21]

bardzo Wam dziękuję za pomoc. Mam jednak następującą wątpliwość: nauczycielka przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim - okres zwolnienia przekracza 30 dni. Musi zatem otrzymać dopuszczenie do pracy na podstawie skierowania na badania - medycyna pracy. Czy można ten zapis w KP zastosować o którym tutaj rozmawiamy tzn czy powinna przedstawić w mojej szkole B skierowanie i badania lekarskie ze szkoły A i to wystarczy? Bo przecież będzie miała wpisane na badaniu szkoła w miejscowości X na stanowisku … i czy to można wykorzystać w szkole Y?

link12325-10-2018 11:22:48   [#22]

Witajcie znowu podnoszę wątek badań lekarskich. Nauczyciel pracuje w dwóch szkołach, w szkole A wykonała badania lekarskie, natomiast w szkole B nie chce ich wykonać i dostarcza zaświadczenie ze szkoły A.

Przeczytałem poprzednie wpisy i w przypadku art. 229 § § 1i § 12 k.p jest mowa o przyjmowaniu pracownika po rozwiązaniu lub umowy  wygaśnięciu umowy. W związku z tym, uważam, że konieczne jest odbycie badań w szkole B na podstawie skierowania. Proszę o waszą opinie w tej sprawie

DYREK25-10-2018 13:19:09   [#23]

Nauczyciel ma rację -> art. 229 § 11 pkt. 2 i § 12

"Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych."

§ 12. Przepis § 11 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą. "

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)


post został zmieniony: 25-10-2018 13:20:02
link12325-10-2018 20:06:33   [#24]

Dyrku, ale ja nie przyjmuje tej nauczycielki do pracy - ona jest w zatrudnieniu, upływa jej okres zaświadczenia (wcześniej była na badaniach zgodnie z moim skierowaniem). Wydałem skierowanie, tymczasem n-l przedstawia i badania z innej szkoły.


post został zmieniony: 25-10-2018 20:08:43
DYREK26-10-2018 10:02:01   [#25]

chodzi o badania wstępne czy okresowe ?

przepis dotyczy tylko badań wstępnych

badania okresowe (lub kontrolne) pracownik ma obowiązek wykonać

link12327-10-2018 16:03:52   [#26]

chodzi o badania okresowe.

alis18-05-2020 22:54:12   [#27]

Jak powinno być:

1. Podpisanie umowy o pracę i dopiero wydaję skierowanie na badania wstępne

czy

2. Skierowanie na badanie wstępne dla kandydata, jeśli nie ma przeciwwskazań do wykonywanej pracy podpisanie umowy.

joljol19-05-2020 08:13:00   [#28]

2

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]