Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO: kwalifikacje wymagane od nauczycieli
strony: [ 1 ]
Biuro OSKKO05-05-2015 14:53:45   [#01]

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem aktu:

 Treść projektu rozporządzenia

 Uzasadnienie

 Ocena Skutków Regulacji

 

http://www.oskko.edu.pl/oskko/kwalifikacje_nauczycieli/

Zapraszamy do udziału w konsultacji.

aza05-05-2015 15:50:37   [#02]

W sprawie kwalifikacji nauczycieli przedszkoli -

zapis w rozporządzeniu jest dla mnie co najmniej dyskusyjny.

bo:

jesli po ukończeniu odpowiednich studiów ma kwalifikacje do pracy w przedszkolu to powinno to być w zakresie realizacji CAŁOŚCI podstawy programowej. I w takiej sytuacji zapis o koniecznych certyfikatach B2 i kursie metodycznym powinien być w punkcie dot. kwalifikacji dla nauczyciela przedszkola.

Bo przecież realizuje podstawę programową!!!

w/g mnie nie może być tak, że rozporządzenie dopuszcza sytuację, że pracować może  przedszkolu ktoś, kto kwalifikacji pełnych nie ma.

od 2017 w każdej grupie wiekowej ten język obcy już będzie.  A bez kwalifikacji do nauczania języka obcego nauczyciel przedszkola nie zrealizuje podstawy.

 


post został zmieniony: 05-05-2015 15:53:27
rzewa05-05-2015 18:41:13   [#03]

aza, jak n-l prowadzi zajęcia z wychowania przedszkolnego, to nie realizuje języka obcego nawet wówczas, gdy realizuje CAŁĄ podstawę programową (nową) -> w podstawie programowej przedszkola NIE MA języka obcego

Język obcy pojawia się dopiero, gdy zostają wprowadzone takie odrębne zajęcia w celu realizacji niektórych treści podstawy programowej; podobnie jest z rytmiką czy plastyką

natomiast nijak się ma do tego interpretacja MEN, że n-l, który nie legitymuje się kwalifikacjami do języka obcego a tylko do WP nie może realizować całej podstawy programowej w ramach WP -> aby tak było, MEN powinien zmienić zapisy rozporządzenia, tak by to z rozporządzenia wynikało, ale... nie może, bo właśnie w świetle tego co piszesz spotkałoby się to z zarzutem niekonstytucyjności... :-))


post został zmieniony: 05-05-2015 18:41:31
bosia07-05-2015 13:28:36   [#04]

Język obcy jest obecnie w podstawie programowej przedszkoli - wprowadzony rozporządzeniem zmieniającym z 30 maja 2014r.

Przepisy przejściowe określają terminy wprowadzania j. obcego

Między innymi:

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;

2) rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;

3) powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;

4) rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

 

Ale myślę, że Aza jest tutaj najlepszą specjalistką w zakresie przedszkoli:-)


post został zmieniony: 07-05-2015 13:28:55
Jacek07-05-2015 13:48:23   [#05]

a to w tabelę proszę wpisywać uwagi i propozycje, bo czas na przesłanie powoli upływa

L.p.

Zapis projektu rozporządzenia

Uwagi – propozycje zmian

1.

 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]