Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop zdrowotny
strony: [ 1 ]
nina17-04-2015 00:17:30   [#01]

Czy przysługuje urlop zdrowotny nauczycielce, która korzystała juz z urlopów w następujących twrminach

01.09.2006-30.06.2007

02.09.2010-30.06.2011

01.09.2013-30.06.2014

Obecnie złożyła wniosek o urlop w okresie 01.09.2015-28.02.2016.nauczycielka uzyska prawo do emerytury w marcu 2016r.

rzewa17-04-2015 07:13:47   [#02]

przysługuje

nina17-04-2015 08:33:38   [#03]

Bardzo dziękuję za szybka odpowiedź.

 

Iwona17-04-2015 17:15:38   [#04]

O ile mi wiadomo

Łącznie, nauczyciel może skorzystać z 3 lat urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie trwania jego całego zatrudnienia.

czyli ten z postu niny ma jeszcze 6 miesięcy do wykorzystania, tak?

bo jeśli chce od 01.09.2015-28.02.2016 to przecież przekroczy trzy lata!

Czy ja czegoś nie pojmuję?

ewa17-04-2015 17:20:14   [#05]

nie przekroczy, rok trwa 12 m-cy a urlop, za każdym razem  #1,  trwał 10 m-cy.

Tak więc jeszcze 6 m-cy się uzbierało w sumie ;-)


post został zmieniony: 17-04-2015 17:20:42
Gaba17-04-2015 17:32:48   [#06]

Ewo, a podstawa prawna, do dania czwartego urlopu, a może i 5, bo -np. na 3 miesiące a po roku na trzy miesiące można by, to jaka by była?

eny17-04-2015 18:44:53   [#07]

Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat 

Nie ma w pp mowy o żadnym pierwszym,...trzecim urlopie i wszystko klarowne.

ewa17-04-2015 19:14:51   [#08]

dokładnie i tak eny :-)

Gabuś, można, przecież np.z sanatorium korzystać w ramach urlopu dla poratowania zdrowia. No i biorąc  przepisy udpz
(pierwszy po 7 latach a między urlopami przynajmniej rok przerwy), to w ciągu całej kariery zawodowej kilkanaście urlopów może się trafić...
a pp cały czas ta sama art. 73 KN :-)

Mentorek18-04-2015 15:09:31   [#09]

czy jeżeli nauczyciel skorzysta z urlopu dla poratowania zdrowia trwającego 3 miesiące i okaże się ze leczenie nie zakończyło się, nie jest zdolny do pracy,  mogę mu wydłużyć o kolejne 3 lub 6 miesięcy na podstawie nowego - kolejnego orzeczenia lekarza? Czy musi wrócić odczekać rok i ponownie starać się o urlop?

izael18-04-2015 18:13:10   [#10]

Musi być roczna przerwa, niestety.

Amaria18-04-2015 19:37:09   [#11]

A czy jeżeli nauczyciel miał w zeszłym roku ograniczenie etatu, ale w sumie bez ograniczenia ma ponad 7 lat, no i teraz ma cały etat, to tez mu przysługuje, nie musi być ciągłości 7 lat?

rzewa18-04-2015 21:41:41   [#12]

nie musi; przysługuje

katarzs20-04-2015 08:04:33   [#13]

Czy mogę odmóić udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia?

Gaba20-04-2015 08:06:17   [#14]

możesz się odwołać do wojewódzkiego lekarza - procedura jest opisana. Czasem chyba warto.

arabrab20-04-2015 09:21:29   [#15]

Czy na urlopie zdrowotnym można startować w konkursie na dyrektora?

DYREK20-04-2015 10:21:46   [#16]

musisz posiadać zaświadczenie lekarskie (medycyna pracy) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

nie uzyskasz takiego w czasie przebywania na urlopie dla pratowania zdrowia

czyli nie można

Robcio20-04-2015 11:06:17   [#17]

#11 zależy czy to jest 1 urlop czy nie. Jest wyrok Sądu Najwyższego z ubiegłego roku, że w przypadku pierwszego urlopu-musi być przepracowane 7 lat w pełnym wymiarze

rzewa20-04-2015 11:56:57   [#18]

Robcio: ona ma przepracowane 7 lat w pełnym wymiarze

Robcio20-04-2015 13:48:50   [#19]

W wyroku sądu jest napisane, że bezpośrednio przed rozpoczęciem urlopu ma mieć przepracowane 7 lat w pełnym wymiarze czasu pracy

rzewa20-04-2015 14:35:49   [#20]

może nie mieć bezpośrednio jeśli jest zatrudniona w szkole cały czas, a w okresie poprzedzającym udzielenie udpz ma przepracowane 7 lat w pełnym wymiarze (to tak przez analogię z sytuacją kiedy jest zatrudniona a nie świadczy pracy - art 73 ust 3 KN

elrym21-04-2015 19:48:32   [#21]

pierwszy raz udzielam urlopu zdrowotnego

czy mogę zastosować taki wzór pisma?

 

 

Pan/Pani

..........................................

(imię i nazwisko nauczyciela)

           

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia 

Na podstawie art. 73 ust. 1 Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz orzeczenia .................. z dnia .............. nr .... udzielam Panu/Pani płatnego urlopu dla poratowania zdrowia na okres od ............... do .................., w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia.

 

W przypadku stwierdzenia, iż w okresie urlopu dla poratowania zdrowia podejmuje Pan/Pani inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, zostanie Pan/Pani odwołany/a z tego urlopu.

 

………………………………………

(podpis i pieczątka dyrektora)

 

 

majaaaa28-04-2015 08:49:10   [#22]

Co powinnam zrobić? Nauczyciel miał nieprzerwane zwolnienie 182 od 14.04.14 do 13.04.15, przyniósł orzeczenie o udpz, który udzieliłam od 14.04.15. Dziś dostaje informacje z ZUS że odmawiają prawa do zasiłku od 04.04.15 do 13.04.15r ponieważ w sierpniu mała ten sam kod choroby, skąd miałam to wiedzieć? Co zrobić z tymi 10 dniami przed udpz, dać urlop. Poradźcie proszę.

rzewa28-04-2015 08:50:53   [#23]

nieobecność usprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia -> oczywiście wypłacony zasiłek potrącić i zwrócić ZUS

majaaaa28-04-2015 09:37:24   [#24]

Dzięki rzewa jesteś bezcenna :)

majaaaa28-04-2015 10:21:24   [#25]

A, urlop wypoczynkowy jakby dać, ma zaległy?

Ania Sz30-04-2015 22:48:53   [#26]

Elrym, pismo ok. Zmienił tylko metryczkę KN (Dz. U. z 2014, poz. 191 z późn. zm.).

rzewa01-05-2015 08:26:00   [#27]

majaaaa: jeśli jest to urlop uzupełniający, to można dać, jak najbardziej

(wtedy będzie trzeba dopłacić :-))

koko01-05-2015 17:48:48   [#28]

Jeżeli nauczycielka ma urlop zdrowotny od 1.09.2014 r. do 31.08.2015 r. to będzie się jej należało później jeszcze 56 dni urlopu uzupełniającego? 

halinah01-05-2015 22:23:02   [#29]

Nie, po urlopie zdrowotnym trwającym równiez przez wakacje urlop wypoczynkowy nie przysługuje.

koko02-05-2015 10:47:15   [#30]

Bardzo dziękuję.

MKJ02-05-2015 13:11:28   [#31]

Taka myśl mi się nasunęła, a propos pisania pism takich jak w [#21]...

Jestem generalnie zwolennikiem form najprostszych i najkrótszych, a przeciwnikiem przepisywania aktów prawnych. Czy informacja o tym, że udpz jest płatny oraz pouczenie o możliwości odwołania z udpz jest konieczne w piśmie dotyczącym udzielenia udpz, skoro jest to zapisane w KN? Innymi słowy, czy brak takiego pouczenia może nieść skutki prawne dla dyrektora w przypadku zasadnego odwołania nauczyciela z udpz?

rzewa03-05-2015 19:47:31   [#32]

nie ma obligu zamieszczania w/w pouczeń, zatem ich brak nie niesie żadnych skutków prawnych dla dyrektora, gdyż żaden przepis nie nakazuje zamieszczania tych informacji w piśmie...

baa... żaden przepis nie nakazuje udzielania udpz na piśmie... ja np.swego czasu żadnego pisma w tej sprawie nie otrzymałam, złożyłam orzeczenie o udpz w sekretariacie szkoły i po prostu przestałam przychodzić do pracy, a nikt się nie upominał o moją obecność oraz przez cały urlop otrzymywałam wynagrodzenie więc było ok - dokładnie tak samo jak w przypadku L4

Iwona13-08-2015 13:13:14   [#33]

Jaką według Was należy wpisać podstawę prawną we wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia(różnicę zaznaczyłam czerwonym kolorem)

           

Na podstawie art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od dnia ……………… do dnia……………… łącznie w wymiarze ………… miesięcy.

 

Czy

Na podstawie art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. 2015 r. poz. 357 ze zm.)  zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi urlopu dla poratowania zdrowia w okresie od dnia ……………… do dnia……………… łącznie w wymiarze ………… miesięcy. 

W poście #26 Ania Sz podaje (Dz. U. z 2014, poz. 191 z późn. zm.) - proszę o rozwianie wątpliwości ( czy może wszystko jedno bo w art. 73 nie było  zmiany?

Ala13-08-2015 13:28:28   [#34]

można tak jak Ania Sz 

albo tak:

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357)

MKJ13-08-2015 13:32:53   [#35]

Dokładnie jak Ala, choć pewnie w tym przypadku lepiej jest zastosować drugą wersję.

W przypadku Karty Nauczyciela nie można podawać adresu publikacyjnego tylko Dz. U. z 2015 r. poz. 357, bo to nie jest adres publikacyjny Karty Nauczyciela.

Ala13-08-2015 13:37:42   [#36]

a jeszcze dokładniej:

w podstawie prawnej trzeba podać źródło ostatniej publikacji tekstu jednolitego ustawy i metryczkę zmian albo adnotację z późn. zm.

 

MKJ13-08-2015 13:48:27   [#37]

Tak, ale adnotację "z późn. zm." podajemy, gdy liczba zmian jest znaczna. Pytanie, czy dwie zmiany to już "znaczna liczba"... :)

Zresztą w takim przypadku i tak trzeba w odnośniku podać adresy publikacyjne wszystkich dotychczasowych zmian.

Ala13-08-2015 13:49:23   [#38]

:)

Iwona13-08-2015 14:24:01   [#39]

dziękuje bardzo.

Napiszę więc tak:

art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357)

Ta sama podstawa prawna jest w dokumencie wystawianym przez lekarza. Czy jeśli lekarz skorzystał z druku  ze "starą" podstawą prawną 

Na podstawie art. 73 ustawy z 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

to należy koniecznie do niego wrócić z nowym drukiem czy może tak zostać

dziękuję 

LL13-08-2015 14:42:38   [#40]

Czy jest jakiś termin zawiadomienia dyrektora, że nauczyciel wybiera się na urlop zdrowotny, czy może to zrobić 1 września?

Ala13-08-2015 14:47:07   [#41]

nie ma terminu

dostarcza zaświadczenie od lekarza i wtedy dyrektor udziela urlopu na wskazany przez lekarza okres

czyli może np. 1 września

Iwona13-08-2015 14:53:53   [#42]

Alu,

A na moje pytanie zechciałabyś odpowiedzieć?

Ala13-08-2015 18:20:00   [#43]

Iwona, moim zdaniem nie musi wracać 

bo dla mnie ważne jest stwierdzenie lekarza, że nauczyciel potrzebuje urlopu zdrowotnego i tak naprawdę mogłoby być na zwykłej kartce papieru

i w razie kontroli jakiejkolwiek takich argumentów bym używała :)

Iwona13-08-2015 21:08:10   [#44]

dziękuję ;-))

dorotacho16-08-2015 18:33:27   [#45]

Czy nauczycielka przebywająca na urlopie dla poratowania zdrowia 04.2015-04.2016 chce wrócić do szkoły od września 2015r. a ja mam już wszystko przygotowane...plan, przydział...czy tak może być?

dyrlo16-08-2015 18:43:20   [#46]

A lekarz Jej pozwolił? Przecież ten urlop był w jakimś celu udzielony.  Ona sobie może chcieć ale tutaj to chyba przede wszystkim lekarz musi zadecydować.

dorotacho16-08-2015 19:14:27   [#47]

A może zmienić zdanie lekarz, skoro wystawił jej orzeczenie?

dorotacho16-08-2015 19:15:19   [#48]

Jeszcze jedno pytanie...czy ten trzeci rok urlopu dla poratowania dla zdrowia wlicza się do emerytury? 

dyrlo16-08-2015 19:23:57   [#49]

Myślę, że lekarz jak chce to wszystko może.  Spotkałam się z sytuacją gdy lekarz zmienił swoje zdanie na temat choroby ucznia. Najpierw napisał, że musi mieć nauczanie indywidualne, PPP na tej podstawie wydała orzeczenie o konieczności NI a jak uczniowi nie spodobali się nauczyciele, którzy do Niego chodzili to nagle (po dwóch miesiącach) ozdrowiał. Znowu PPP i całe odkręcanie i uczeń wrócił do szkoły. Może z nauczycielem też tak????

Pytasz o trzeci rok udpz, a jak jest z pierwszym i drugim?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]