Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nagrody jubileuszowe
strony: [ 1 ]
Kaja10-04-2015 11:46:56   [#01]

Proszę o podanie wysokości nagrody jubileuszowej woźnej po 40 latach pracy i nauczyciela po 40 latach pracy,

dziękuję

dyrlo10-04-2015 16:51:20   [#02]

Nauczyciel 250% wynagrodzenia miesięcznego (Art. 47 KN)

pracownik obsługi - nie wiem.

Trzeba poszukać chyba w Ustawie o pracownikach samorządowych. Chyba Art.38


post został zmieniony: 10-04-2015 16:56:27
ankate10-04-2015 17:00:28   [#03]

- a nauczyciel po 45, skoro wiek emerytalny podniesiono, to może się i to przydarzyć, a nagroda jubileuszowa  -  z e r o 

dyrlo10-04-2015 17:07:53   [#04]

Nie przewidzieli :-(

Mój mąż otrzymał jubileuszówkę za 45 lat pracy, ale on daleko od oświaty :-)

malmar1510-04-2015 21:05:13   [#05]

art. 38 uops

2. Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:
1) po 20 latach pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
2) po 25 latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
3) po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
4) po 35 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
5) po 40 latach pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego;
6) po 45 latach pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

 

art. 47. kn

1. Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

1) za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2) za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3) za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4) za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5) za 40 lat pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego.

Kaja13-04-2015 08:28:29   [#06]

Dziękuję bardzo i życzę udanego nowego tygodnia pracy :-)

link12325-08-2015 18:27:22   [#07]

podnoszę wątek dotyczący nagrody jubileuszowej nauczyciela. Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej 31.08.2015 r. Składniki wynagrodzenia przysługujące w sierpniu 2015 to:

- zasadnicza

- dodatek motywacyjny

- dodatek stażowy

- średnia urlopowa

Nauczyciel realizował również godziny ponadwymiarowe od września 2014 r. do czerwca 2015 r. a za lipiec 2015 r. otrzymał średnią urlopową z godzin ponadwymiarowych.

Czy do podstawy obliczenia nagrody jubileuszowej należy wliczyć średnią urlopową wypłaconą w sierpniu 2015 r.? Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  należy liczyć od września do lipca 2015 r., gdyż to właśnie lipiec jest miesiącem poprzedzającym miesiąc, w którym nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej? Lipiec jest miesiącem urlopu wypoczynkowego – została jednak wypłacona średnia urlopowa. Pomóżcie i wskażcie  jakie rozwiązanie jest  prawidłowe:przyjąć godziny ponadwymiarowe od września 2014 r. do czerwca 2015 r.? a co z lipcem 2015 r.?

 

rzewa25-08-2015 20:49:11   [#08]

w wakacje powinien otrzymać średnią urlopowa liczona z m-cach wrzesień - maj i taką samą średnia należy mu wliczyć do jubileuszowki

link12325-08-2015 22:11:34   [#09]

rzewo, a dlaczego nie średnia urlopowa z m-cy wrzesień - czerwiec? W czerwcu też miał nagdodziny

basias11-09-2015 00:11:08   [#10]

Nauczycielka przechodzi na emeryturę 31 sierpnia . Czy należy się jej nagroda jubileuszowa, jeśli30 lat pracy kończy 3 września?

Jacek11-09-2015 06:49:21   [#11]

tak

§ 4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

basias11-09-2015 15:19:54   [#12]

dziękuję

Marla07-09-2016 09:24:51   [#13]

i ja mam problem z nagrodą jubileuszową

Proszę Was o radę w poszukiwaniu odpowiedzi  na pytanie, czy nagrodę jubileuszową dla nauczyciela, która przypada 04 września, należy wypłacić niezwłocznie w dniu nabycia do niej prawa bez liczenia do podstawy godzin ponadwymiarowych czy też należy ją wypłacić na koniec miesiąca i tym samym wliczyć do podstawy godziny ponadwymiarowe z września 2016r?

Jak Wy naliczacie w takim przypadku nagrodę jubileuszową?

ilomar07-09-2016 09:40:55   [#14]

I jeszcze jedno pytanie. Czy nalezy się nagroda jubileuszowa nauczycielowi będącemu na urlopie dla poratowania zdrowia.  

Marla07-09-2016 17:08:03   [#15]

podnoszę #13

Ania Sz07-09-2016 19:52:36   [#16]

§ 2. 1. Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.

§ 3. 1. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi
w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze — wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

Jeden z moich nauczycieli nabył prawo 3.09 (sobota), wypłaciłam 5.09 (poniedziałek) bez gpw wg wynagrodzenia które otrzymał 1.09.

Nagroda jubileuszowa przysługuje bez względu na to czy n-l jest na udpz czy nie.

Marla08-09-2016 20:06:03   [#17]

ale w takim razie druga część § 3. 1. mówi o korzystniejszym wynagrodzeniu to wg tego zapisu powinno się wypłacić na na 1 października z godzinami ponadwymiarowymi, czyż nie? a jeśli nie to dlaczego?

proszę o odpowiedź :)

rzewa08-09-2016 20:48:08   [#18]

§3 ust 1 mówi o przypadku, gdy z jakiś przyczyn nie wypłacono nagrody w dniu nabycia do niej prawa - taką przyczyną może być to, że nauczyciel nabywa to prawo w innym dniu niż dzień wypłaty, wtedy pracodawca ma prawo wypłacić ją razem z najbliższym wynagrodzeniem

Marla09-09-2016 09:07:06   [#19]

rzewa i inni :)

n-el ma jubileusz 4 września - powinnam wypłacić mu nagrodę 5.09 w poniedziałek

a jesli tego nie zrobiłam, bo np. przeoczyłam, to wtedy powinnam  wypłacić z wynagrodzeniem późniejszym (01.10) wraz z godzinami ponadwymiarowymi za wrzesień?

czy pracodawca musi wypłacić jubileuszówkę  w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej czy może - i wtedy wypłaca w terminie wynagrodzenia w tym wypadku październikowego.

eny09-09-2016 22:14:26   [#20]

Właśnie przerabiałam twój przypadek (mam opinie prawników) Nauczyciel też nabył prawo do nagrody 4.09. Pracodawca musi wypłacić nagrodę jubileuszową w dniu jej nabycia tutaj 5.09. Tak jak pisze rzewa jeśli wystąpią określone okoliczności to może później (musisz uzasadnić)

Za przeoczenie się płaci  oby nie "z własnej kieszeni"

 

mała re07-02-2018 17:08:29   [#21]

Mam nauczycielkę , której wyliczam staż do nagrody jubileuszowej. I mam taką wątpliwość.

Nauczycielka w latach  od 10.09.1979 - 31.08.1985 pracowała w zakładzie dziewiarskim na początku na stanowisku szwaczki, pod koniec jako nakładca. W międzyczasie 20.04.1980 - do 14.12.1983 r. przebywała na urlopie wychowawczym

czy czas urlopu wychowawczego powinnam wliczyć do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

Od 1.09.1985 rozpoczęła pracę w szkole.

Od 10 lat pracuje w mojej szkole.

Zauważyłam na karcie nagrody z poprzedniej szkoły, że okres urlopu wychowawczego nie został zaliczony do stażu?

Czy słusznie?

rzewa07-02-2018 19:13:37   [#22]

nie bardzo rozumiem... to w czasie tego urlopu pracowała czy nie?

bez względu na to, jaka jest odpowiedź na powyższe moje pytanie, ta n-lka powinna 1.09.1985 r. mieć ustalony staż pracy w wymiarze: 5 lat 11 m-cy i 20 dni

k.p. Art. 1865. Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

czyli podlega wliczeniu do stażu pracy


post został zmieniony: 07-02-2018 19:14:09

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]