Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz kontroli MEN
strony: [ 1 ]
dorota2119-01-2015 14:05:00   [#01]

Mamy zaplanowana kontrolę dotyczącą prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. Niestety nigdzie nie możemy odszukać arkusza. Bardzo proszę o pomoc.

elrym19-01-2015 14:21:23   [#02]

http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-13-58

 

dorota2119-01-2015 14:41:59   [#03]

Dziękuję, ale tam takiego arkusza brak!!!

Ala20-01-2015 00:01:56   [#04]

a może to kontrola kuratoryjna?

pepe07-02-2015 21:38:30   [#05]

kuratoria kontrolę zaczęły...

proponuję w tym wątku porozmawiać, podzielić się, a może wspomóc.

Mnie po lekturze arkusza nie tylko ręce opadły. Jedna myśl: dokąd zmierza szkoła?

A z konkretów może ktoś mnie oświeci:

pkt 9 arkusza kontrolnego: "W szkole wdrożony jest system wsparcia psychologicznego dla nauczycieli w formie, m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia". Odpowiedź tak lub nie. "Nie" skutkuje zaleceniem: zaleca się wdrożenie systemu..."

Macie takie systemy? Sorry, głupie pytanie. Na pewno macie, bo wymaga tego rozporządzenie RM z 22.03.2011 w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016. Tylko ja nie mam.

Więc proszę podzielcie się...

izael07-02-2015 22:29:59   [#06]

:)))

też nie mam

:))) i raczej to nie nasze zadanie:

 

4.5. Wdrożenie systemu wsparcia psychologicznego dla nauczycieli — w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia Wskaźniki monitoringu: — liczba materiałów merytorycznych i metodycznych w bieżącym roku/w poprzednim roku, — liczba przeszkolonych liderów/instruktorów/superwizorów w bieżącym roku/w poprzednim roku. Ministrowie odpowiedzialni: minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podmioty właściwe do podejmowania określonych działań: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Termin realizacji: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

 

 

ale chciałabym mieć superwizora przychodzącego do szkoły

 

a jak dostaniesz takie zalecenie, to odeślij do ORE:)

AnJa08-02-2015 13:24:17   [#07]

naprawdę z dużą uwagą przeczytałem ten arkusz i podstawy prawne do zaleceń

no i jestem pod wrażeniem

pepe08-02-2015 13:46:05   [#08]

#6: a jak dostaniesz takie zalecenie, to odeślij do ORE:)

no to się ORE ucieszy, bo to nie jedyne zalecenie które mu odeślę: cały punkt 5 arkusza.

Tylko, jeśli rozporządzenie mówi, że podmiotem właściwym do podejmowania określonych działań jest ORE, to dlaczego MEN kontroluje z tego szkoły i wydaje zalecenia realizacji tych programów:

5. Szkoła realizuje:

5.1. programy profilaktyki uniwersalnej oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji

5.2. rekomendowane programy profilaktyki selektywnej i wskazującej dla dzieci ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społ i  ich rodziców

5.3. programy wczesnej interwencji ... adresowane do okazjonalnych użytkowników narkotyków

 

#7: ja jestem nie tylko pod wrażeniem, jestem PRZED KONTROLĄ

 

izael08-02-2015 18:30:33   [#09]

ty lepiej bądź POD WRAŻENIEM i przed kontrolą

kontrola to tylko kontrola

 

Natka08-02-2015 19:30:29   [#10]

gdzie można znaleźć ten arkusz?

Jacek08-02-2015 19:37:12   [#11]

tam gdzie elrym w [#02] link dała.

a bezpośrednio tu

http://www.men.gov.pl/images/aktualnosci_ministrowie/ArkuszKontroli-profilaktykanarkomanii.docx 

izael08-02-2015 19:46:01   [#12]

allle cuuudo:)

i my to mamy wszystko robić???

AnJa08-02-2015 19:58:39   [#13]

Niech sie Pani Derektor niekonpromintuje niewiedzom.

Wszyscy wiedzom, ze to nie wszystko.

izael08-02-2015 20:10:07   [#14]

aj aj aj

douczem siem

:))))

pepe08-02-2015 20:20:17   [#15]

#9: ty lepiej bądź POD WRAŻENIEM i przed kontrolą, kontrola to tylko kontrola

no super :). wrażenia to ja już mam. Nie będę ich tu werbalizował, bo wypowiedź składała by się większości z pi..., pi..., pi...

ale serio: miał już ktoś tą kontrolę?

 

Ala09-02-2015 11:55:11   [#16]

kontroli nie miałam ale jestem POD WRAŻENIEM :(

JarTul09-02-2015 18:27:32   [#17]

Nie lubię generalizować, ale na mnie nie tyko wywierają wrażenie "arkusze" MEN,  ale przede wszystkim budzi przerażenie jakość między innymi arkuszy kontroli, arkuszy monitorowania oraz narzędzi "ewaluacji" tworzonych na zlecenie MEN.

slos10-02-2015 07:25:19   [#18]

Prof dr hab White Ceiling i dr Decke Weiß, miedzynarodowi specjaliści od ankiet, kontroli i przerostu biurokracji bezwzględnie zalecają wszędzie wypełnić: "tak". :-)

Marek Pleśniar10-02-2015 09:32:10   [#19]

można  też, nie oglądając się na zagraniczne postaci, posługiwać się przy wypełnianiu nadsyłanych ankiet zaleceniami prof. Sufita,

(szczególnie przy danych liczbowych i procentowych)

Boston10-02-2015 10:06:48   [#20]

Dziękuję za namiar na arkusz kontroli - przyda się. pozdrawiam

 

Rycho10-02-2015 10:13:47   [#21]

problem tylko w tym, że "tak" czy "nie" zaznacza w tej ankiecie wizytator-kontroler podczas wizyty w "wylosowanej" do kontroli szkole

więc ani zagraniczni, ani nasi profesorowie niestety tu nic nie pomogą ;-)

zemi13-02-2015 20:05:15   [#22]

szkoda, że dyskusja na ten temat się urwała 

pepe i dorota21 już jesteście po kontroli? 

Niestety z wieloma głupiznami szkoła musi się zmagać, ale jak zauważył Rycho sufit nie pomoże bo wizytator wypełnia arkusz. I co dalej? Dyrektor otrzymuje zalecenie "Zaleca się wdrożenie systemu wsparcia psychologicznego dla nauczycieli w formie m.in. superwizji, coachingu itd."   i ........ ? 

slos13-02-2015 20:33:19   [#23]

Niekoniecznie, Rychu, niekoniecznie... I wizytatorom nie są owi uczeni obcy... :-)

malchow13-02-2015 21:37:26   [#24]

A jak się to ma do listu Pani Minister.

I kiedy mamy to robić.

Podczas realizacji pp NIE.

Po zajęciach szkolnych NIE WSZYSCY UCZNIOWIE MOGĄ lub SĄ Zainteresowani:(

Jeżeli wszystko co jest oczekiwane od szkoły (a tu: szeroko rozumiana profilaktyka, zdrowe odżywianie, przeciwdziałanie przemocy, narkotyki, niebieska karta ...... (otwieram listę, hi, hi) , włączymy do zajęć obowiązkowych (patrz LIST Pani MINISTER),

to niestety braknie miejsca na realizację pp z poszczególnych przedmiotów.

Jeżeli Władze Oświatowe nie wierzą w to, to niech wydrukują sobie wszystkie ankiety przesyłane przez KO,

wszystkie programy rekomendowane przez MEN oraz wszystkie arkusze kontroli i zweryfikują swoje oczekiwania.

Proponuje powołać komórkę do tworzenia zestawienia.

Albo lepiej ZAPRASZAM do szkoły,

a ja chętnie prześlę ankiety, arkusze kontroli i kolejne programy do realizacji:((((

 

Dajcie nam pracować z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami.

Z resztą radźcie sobie sami.

Gaba14-02-2015 06:27:39   [#25]

tych arkuszy kontroli jest cała masa, gdy dojdą jeszcze związane z OP, to robi się zawał - a to radni pytają, a to to, to siamto... - to też jest biurokracja. 

Słusznie ktoś wskazał, że wiele danych, o które się pyta, jest w SIO, tylko się komuś nie chce.

A więc może tak - uwolnić szkoły od biurokracji elektronicznej - jako postulat.

Dziś produkuje się ankietki, zestawienia z łatwością i zalewa szkoły  mejlami, albo obowiązkiem sprawdzenia, czy na stronie www jakiegoś urzędu nie ma kolejnej. 

 

Kiedyś to kosztowało znaczek, więc ograniczano - dziś, co się komu umyśli, to chlup do szkoły -

malchow14-02-2015 12:23:11   [#26]

U nas dosyć skomplikowana struktura,

bo od przedszkola, poprzez sp, pg i szkoły ponagimnazjalne, a do tego zrw i internat.

Więc mamy "to" razy kilka:(

Najgorsze w tym wszystkim, to brak informacji zwrotnej

po co to, co to daje dla dzieci, młodzieży, w jaki sposób wpływa

na podniesienie jakości pracy, polepszenie warunków, ulepsza organizację (...). Ech!

Gaba14-02-2015 12:54:36   [#27]

niestety to ma być tylko informacja jednokierunkowa - my mamy obsługiwać urządzenia dla urzędników.

malchow15-02-2015 01:14:49   [#28]

Pięknie, to ujęłaś.

Tylko, po co... .

 

Gaba15-02-2015 10:47:07   [#29]

myślę, że tu jest postulat wzajemności urzędów względem siebie. Droga, którą przyjęto jest niedemokratyczna.

malchow15-02-2015 12:12:56   [#30]

czyli

mamy pomysł na pracę dla urzędników, obsługujących urządzenia

i kreujących polskie szkolnictwo.

Cudownie.

Gaba15-02-2015 19:03:25   [#31]

naprawdę jestem po Twojej czyli po naszej stronie, a najbardziej po stronie zdrowego rozsądku i szacunku wobec pracy przeciwko robocie głupiej, która przestaje być pracą - nie wyobrażam sobie dalej takiej sytuacji, gdzie szkoła i jej skromny personel obciążany jest wklepywaniem danych - my jako wklepywacze robimy dane do OKE, systemy są niekompatybilne, potem wklepujemy do swoich dzienników elektronicznych, bo to wszystko jest niekompatybilne, potem część danych do SIO, a jeszcze są po miastach lokalne systemy zarządzania oczywiście niekompatybilne...

To matriks ---

--- za błędne wpisanie danych zdarza się, że OP karze, KO wykazuje braki, usterki itp. 

Edit17-02-2015 18:12:20   [#32]

Ja w sprawie kolejnej kontroli MEN -

zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym z uwagi na niepełnosprawność, w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami ogólnodostępnymi  lub/i integracyjnymi -

pytanie 11 w arkuszu kontroli:

11. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są prowadzone przez nauczycieli lub specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć (R5: § 14, § 19, § 20 ust. 2 lub § 21 ust. 2):

jestem gimnazjum  ogólnodostępne, bez integracyjnych, i mam pytanie  - jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel do prowadzenia zaleconych przez poradnię zajęć rewalidacyjnych z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, bez żadnych dodatkowych niepełnosprawności i gdzie znajdę podstawę prawną, że takie właśnie?. 

- Paragrafy rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli (R5) wymienione w arkuszu dotyczą szkół specjalnych lub zatrudniania specjalistów typu pedagog, psycholog, logopeda.

Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” w pkt 11 skutkuje wydaniem zalecenia nr 12.

 Zalecenie nr 12: zaleca się powierzenie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć, zgodnie z § 14, § 19, § 20 ust. 2 lub § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207, z późn. zm.). - czyli komu??? (rewalidacja, oligo, terapia???) - osoba prowadząca kontrolę też nie wie, ale zalecenie się wygeneruje samo!


post został zmieniony: 17-02-2015 18:16:35
elrym17-02-2015 18:38:09   [#33]

rozumiem to tak:

skoro jest to uczeń szkoły ogólnodostępnej to realizuje taką samą podstawę jak pozostali uczniowie w normie intelektualnej

nie ma dokładnych wskazań ile ma być tych rewalidacji, 

zajęcia te mają usprawnić zaburzone funkcje a nie uzupełniać braki

 

skoro ogólnodostępna szkoła to rewalidację prowadzi nauczyciel wskazany przez Ciebie, nie masz oligo, to dajesz przedmiotowca, więc tym samym wypełniasz TAK w ankiecie

z czystym sumieniem można stwierdzić, że nauczyciel jest specjalistą w wielu dziedzinach :-))


post został zmieniony: 17-02-2015 18:38:23
Danusia17-02-2015 19:25:01   [#34]

U mnie zajęcia rewalidacyjne prowadzą "przedmiotowcy", którzy mają także kwalifikacje z oligofrenopedagogiki.

W odniesieniu do punktu 11 arkusza:

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są prowadzone przez nauczycieli lub specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska ["przedmiotowcy"] w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć [oligofrenopedagogika]

Edit17-02-2015 21:27:40   [#35]

Rozumiałam to dokładnie tak jak elrym, arkusz niestety wypełnia wizytator, więc wpisano NIE -  przynajmniej na razie - ma to zostać jeszcze skonsultowane, bo w wyjaśnieniach napisałam właśnie, że dyrektor uznał, że mają kwalifikację oraz że przepisy prawa tego nie precyzują w odniesieniu do szkół ogólnodostępnych.

Nie mam nikogo po oligo, tylko pedagoga ze skończoną terapią pedagogiczną i on ma zajęcia także, ale w ramach 2 dodatkowych godzin rewalidacji dawałam zajęcia przedmiotowcom, jednak nie były to typowe zajęcia dyd - wyrównawcze (choć częściowo tak, gdyż poradnia też zalecała wyrównywanie braków z lat poprzednich) tylko raczej  usprawniające funkcje poznawcze typu: ćwiczenia grafomotoryczne, czytanie mapy, korzystanie z kalkulatora, porządkowanie informacji, czytanie i rozumienie tekstu itp. Pani wizytator sugerowała, że "aż" oligo nie jest wymagane - to konieczność przy umiarkowanym, nie lekkim, tylko że to interpretacja jednej pani wizytator...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]