Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Dodatkowe wynagrodzenie roczne-wątpliwości
strony: [ 1 ]
Danusia05-01-2015 12:10:18   [#01]

1. Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo od 1 października br. powinnam wypłacić proporcjonalne do okresu zatrudnienia dwr? Ustawa mówi:

Art. 2.

3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:

1) nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej);

Moja wątpliwość: czy organizację pracy szkoły liczy się od 1 września?; z drugiej jednak strony wprowadzenie aneksu do organizacji w październiku, to też organizacja pracy szkoły, prawda? Więc chyba nauczycielowi się należy.

2. Czy dla pracownika administracji wymagane min. 6 miesięcy musi być w okresie "ciągłym", czy można zsumować okresy (od stycznia do marca - 3 m-ce, później od września do grudnia 4 m-ce; razem 7 m-cy). W ustawie nic nie ma o nieprzerwanym okresie 6 m-cy, więc chyba proporcjonalne dwr się należy, prawda?

Proszę o radę.

Danusia06-01-2015 19:27:40   [#02]

Czy może mi ktoś pomóc rozwiać wątpliwości? Bardzo proszę o podpowiedzi. 

ola 1306-01-2015 19:34:08   [#03]

Danusiu, wystarczy przeczytać tytuły wątków. Kilka pięter niżej i jest bardzo świeży tegoroczny :)

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=52785&ux=2874&pst=12#pst12

Danusia06-01-2015 19:54:45   [#04]

Dziękuję, ola13, czytałam ten wątek, jednak tam też są zdania podzielone i nie rozwiały moich wątpliwości. Pozdrawiam :)

ola 1306-01-2015 23:03:41   [#05]

To ja znów doradzę pismo do radców prawnych przy OP, niech oni Ci pomogą, albo przynajmniej dają ochronę dla tylnej części ciała.

Danusia07-01-2015 07:37:08   [#06]

Tak zrobię. Jeszcze raz pozdrawiam.

gona10-01-2015 09:47:31   [#07]

Jak co roku "trzynastka" rodzi u mnie  wątpliwości. Czy prawidłowo postąpię jeśli:

  1. nie przyznam "trzynastki" nauczycielowi, który był zatrudniony w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014r. (6 miesięcy), ale w tym czasie wykorzystał 2 dni opieki nad dzieckiem, czyli nie przepracował efektywnie wymaganych 6 miesięcy;
  2. przyznam świadczenie nauczycielowi, który był zatrudniony od 1 stycznia 2014r., ale do maja 2014 przebywał na zwolnieniu chorobowym, a z końcem sierpnia został przeniesiony służbowo do innej placówki, faktycznie nie przepracował 6 miesięcy, ale art. 2 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy o "trzynastkach" wskazano zamknięty katalog okoliczności, w których pracownik nabywa prawo do dodatkowej pensji, nawet jeśli świadczył pracę krócej niż 6 miesięcy w danym roku. Dotyczy to sytuacji, gdy nieprzepracowanie tego okresu wynikało m.in. z przeniesienia służbowego.

W 2 przypadku rodzą mi się wątpliwości, czy na pewno powinnam przyznać, gdyż zatrudnienie trwało prawie 8 miesięcy, ale bez efektywnej pracy.

rzewa10-01-2015 10:59:40   [#08]

ja bym:

1. wypłaciła "13"

2. nie wypłaciła "13" -> tu będzie płacił nowy pracodawca o ile n-l nabył prawo (wliczając w wymagany okres zatrudnienia okres od maja do sierpnia)

gona10-01-2015 12:58:47   [#09]

Dziękuję

 

Dan6715-01-2015 08:02:31   [#10]

Witam, tradycyjnie wraz ze zbliżającą się wypłatą 13-tki pojawiają się wątpliwości. Bardzo proszę o radę

czy w podstawie trzynastki uwzględnia się  wynagrodzenie za czas zwolnień okolicznościowych i 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem? czy jest gdzieś to jasno zapisane? Bardzo proszę o pomoc!

Dan6715-01-2015 09:23:34   [#11]

Proszę o pomoc do [#10] przejrzałam wiele interpretacji i mam mętlik w głowie

 

Bas15-01-2015 09:44:19   [#12]

Podzielam wątpliwości oli 13. Ja też rozumiem każdy aneks (podpisywany przecież przez OP!) jako organizacja pracy szkoły. Mam wielu nauczycieli na zastępstwach po 1 września i usiłuję podjąć decyzję. Faktycznie, wątki nie rozwiewają mych wątpliwości. 

Dan6718-01-2015 09:22:59   [#13]

Witam! ponawiam pytanie, czy ktoś  może mi powiedzieć czy podstawie trzynastki uwzględnia się  wynagrodzenie za czas zwolnień okolicznościowych /typu ślub, pogrzeb/ i 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem?

Jeśli  nie uwzględniamy to na jakiej podstawie?

Bardzo proszę o pomoc!

genia1720-01-2015 10:03:24   [#14]

znalazłam ciekawą wypowiedź:

Podstawę ustalenia wynagrodzenia rocznego stanowią trzy grupy składników:
• otrzymane w ciągu roku wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy;
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy;
• wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Odwołując się do zasad obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 737, z późn. zm.) należy wskazać następujące składniki wynagrodzenia, które stanowią podstawę obliczenia wysokości trzynastki:
• wynagrodzenie zasadnicze,
• dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
• wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
• dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
• odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
• wynagrodzenie za pracę w święto,
• dodatek za uciążliwość pracy,
• jednorazowy dodatek uzupełniający.

Do podstawy obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego – jak wskazano powyżej – wejdą również:
• wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
• wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

Do podstawy przy obliczaniu trzynastki nie zostanie natomiast wliczone:
• wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
• wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy (np. urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu szkoleniowego, okolicznościowego),
• wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.
Powyższe świadczenia nie wchodzą bowiem do podstawy obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy i tym samym nie wejdą do podstawy obliczenia trzynastki.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, 

barbara7120-01-2015 12:43:05   [#15]

Czy nauczycielowi zatrudnionemu od 1 września do 27 czerwca należy się 13? W sumie brakuje 3 dni, ale...

barbara7120-01-2015 13:14:52   [#16]

Już wiem- należy się.

ejrut20-01-2015 16:50:43   [#17]

Mam interpretację prawnika z portalu oświatowego...że nie należy się....brakuje 3 dni do 6 miesięcy.


post został zmieniony: 20-01-2015 16:52:00
mychase05-01-2016 09:18:55   [#18]

czy nauczycielowi zatrudnionemu od października 2014 do 30 czerwca 2015 (zastępstwo) należy się 13 za rok 2015 jeżeli w 2015 roku wykorzystał jeden dzień urlopu bezpłatnego ? bardzo proszę o pomoc czytam różne watki ale "jasności" nie ma 

mychase07-01-2016 12:49:24   [#19]

podnoszę

qwerty08-01-2016 11:30:14   [#20]

Nauczyciel od 01.01.2015 - 30.06.2015 umowa na czas zastępstwa, w tym 5 dni opieki nad chorym dzieckiem. I potem znów umowa od 01.09.2015 do 12.10.2015. Należy się trzynastka czy nie?

rzewa08-01-2016 11:33:31   [#21]

qwerty: nalezy się 

mychase: ja bym wypłaciła. ..

 

malmar1510-01-2016 21:25:41   [#22]

Nauczycielka w okresie od 1.01 do 1.04.2015 przebywała na zwolnieniach lekarskich razem 36 dni, od 8.04 do 31.12- urlop dla poratowania zdrowia. Czy należy wypłacić dwr?

 


post został zmieniony: 10-01-2016 21:33:02
rzewa11-01-2016 05:56:06   [#23]

należy się - oczywiście proporcjonalnie do okresu faktycznie przepracowanego czyli za około 2 m-ce

MariolaW11-01-2016 11:05:17   [#24]

Pierwszy raz zajmuję się '13-stką" i wolę się upewnić.
1) Nauczycielka przez prawie 8 m-cy była na zwolnieniu chorobowym - wypłacam 13-stkę ale proporcjonalnie do okresu pracy faktycznej
2) Nauczycielka zatrudniona na zastępstwo od 14.12.2015 - wypłacam 13-stkę ale proporcjonalnie do okresu pracy faktycznej

3) pracownica sekretariatu zatrudniona na zastępstwo od 14.07.2015 - nie wypłacam 13-stki

Czy dobrze myślę?

elrym11-01-2016 21:11:24   [#25]

pomoc nauczyciela zatrudnienie od 01.01.2015-30.06.2015 w tym 5 dni opieki nad chorym dzieckiem

 

co z 13?

 

rzewa11-01-2016 23:12:04   [#26]

MariolaW:

1) nie należy się 

2) uważam, że tak ale znam interpretacje odmienne

3) tak

elrym: nie należy się 

mychase02-01-2017 08:24:55   [#27]

Nauczycielka pracowała do 31.08 - przeszła na emeryturę  do 31.08 -149 dni przebywała na l-4  , 65 dni urlopu wypoczynkowego , pracowała 29 dni czy nalezy sie  trzynastka ?

rzewa02-01-2017 08:53:40   [#28]

uważam, że należy się proporcjonalnie za 94 dni, ale znam interpretacje odmienne

wobec tego, jeśli nie jesteś przekonana (przewidujesz problemy z OP) lepiej nie wypłacić "trzynastki" i poradzić n-lce by wezwała Cię do wypłaty "13" a po Twojej odmowie złożyła pozew w sądzie pracy

mychase02-01-2017 10:43:50   [#29]

dziekuję


post został zmieniony: 02-01-2017 10:44:47
gimnazjum04-01-2017 11:34:48   [#30]

To może takli przypadek: sekretarz szkoły zatrudniony na cały etat od 01.01.2016 do 30.09.2016 a od 01.10.2016 jako sekretarz szkoły 3/8 etatu a na zastępstwo( za zgodą pracownika na potrzeby gminy) zatrudniony jako n-l zerówki w pełnym wymiarze( aneks do arkusza organizacji pracy szkoły zatwierdzony przez organ prowadzący). Program płacowy wyliczył "13" tylko z etatu sekretarza szkoły i to z tym zmniejszeniem od X 2016, co pracownik uważa za krzywdzące, bo zgodził się dla dobra szkoły na to zastępstwo. Czy program poprawnie wyliczył i czy jest może przesłanka żeby do podstawy "13" uwzględnić wynagrodzenie to z zatrudnienia jako n-l?

gimnazjum05-01-2017 14:12:05   [#31]

podnoszę

rzewa06-01-2017 09:40:02   [#32]

moim zdaniem pracownik ma rację -> powinien otrzymać "13" jako n-l, gdyż został zatrudniony zgodnie z potrzebami szkoły

mychase13-01-2017 08:55:01   [#33]

nauczyciel zatrudniony od 1 września chorował 11 dni i jeden dzień urlop bezpłatny ma prawo do 13 czy nie ?

rzewa13-01-2017 19:13:41   [#34]

Moim zdaniem ma i to jak najbardziej

juasia22-01-2018 21:17:06   [#35]

czy nauczycielowi katechecie, któremu cofnięto misję i w związku z tym rozwiązana została z nim umowa o pracę należy się "trzynastka", jeśli przepracował w 2017 roku tylko 3 miesiące?

mychase24-01-2018 12:15:17   [#36]

czy udział w szkoleniu 1 lub dwudniowym (delegacja - nieobecność w pracy) traktujemy jako urlop szkoleniowy i nie wliczamy do "13" ?

Danusia24-01-2018 14:24:38   [#37]

Wg mnie, jeżeli nauczyciel otrzymał delegację, to dostał ją na wypełnianie obowiązków służbowych,  dlaczego więc mu nie liczyć "normalnie"?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]