Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Orzeczenia i opinie wydawane przez PPP - projekt - mamy uwagi?
strony: [ 1 ]
Jacek17-12-2014 09:38:25   [#01]

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

projekt

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/266983/267016/267017/dokument141701.pdf 

Uzasadnienie

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/266983/266997/266999/dokument141693.pdf 

Jacek17-12-2014 10:03:37   [#02]

Ważna zmiana zapisana jest w §12 gdzie orzeczenie o NI jest wydawana w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Gadaliśmy o tym na biurokracji by te opinie szczególnie jak dziecko np. złamało nogę mogło jak najszybciej skorzystać z NI


post został zmieniony: 17-12-2014 10:04:24
Poppy17-12-2014 11:14:56   [#03]

Prośba do poradni o rozsądek: jeśli wpisują kilka (a zdarzyło się i 10) zaleceń, z czego większość to zajęcia indywidualne, to jak szkoła ma to zrealizowac a dziecko wytrzymać?

Tylko jak to prawnie zapisać...

 

 

Barla17-12-2014 12:09:31   [#04]

Czy po zmianie przepisów orzeczenie będzie nadal decyzją administracyjną? We wzorze nie ma uzasadnienia decyzji jest tylko uzasadnienie zaleceń.

Barla17-12-2014 12:31:24   [#05]

Już sobie odpowiem: Po zmianie rozporządzenia orzeczenie nie będzie decyzją administracyjną zgodnie z KPA.

BeaBor18-12-2014 09:50:51   [#06]

Zastanawiamk się nad par.14 .2 Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat, w tym pierwsze orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres roku.

Z mojego doświadczenia wynika, że często orzeczenia o potrzbie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się dziecku, kture miało już wcześniej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- upośledzenie umysłowe znaczne. Czy zatem orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych będzie traktowane jako pierwsze i wydane na okres roku???

Rodzice dzieci głeboko upośledzonych umysłowo mają ogromne problemy  z dotarciem do PPP z powodu stanu psychofizycznego dziecka, szczególnie gdy mieszkają w terenie wiejskim, a zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywają się w formie indywidualnej w domu- więc jak orzeczenie straci po roku ważność to czeka ich wyprawa. Również gdy orzeczenie nie będzie na czas czyli do SIO stan na 30 września co wtedy. Już szkoły mają problemy z UKS z takich powodów, że nie wycelowały z datami orzeczeń i ich ważności w SIO! Co wy na to ?

Ala18-12-2014 09:56:44   [#07]

popieram

wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne aby stan dziecka. któremu wydaje się orzeczenia do zajęć rew-wych poprawił się tak znacząco, że po roku trzeba weryfikować zasadność tego orzeczeczenia

Jacek18-12-2014 09:58:41   [#08]

poczytajcie w uzasadanieniu dlaczego tak chcą

BeaBor18-12-2014 10:10:04   [#09]

Przeczytałam , ale uważam, że w razie sukcesu dziecka łatwiej jest przekonać rodzica by wystąpił o zmianę orzeczenia niż mówić mu ,że ma potwierdzić stan dziecka. Mając u siecie uczniów z głębokim upośledzeniem wiem, że rodzice mają duze trudnosci z dotarciem do PPP ze względu na stan psychofizyczny dziecka, jak i nie bardzo rozumoeją potwierdzania upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim. Jak nie zdążą do 30 września na SIO to nie ma dla niego subwencji. Jak wpiszesz do SIO , ze jest głeboko bo wkońcu otrzymasz orzeczenie np; 1.X to masz UKS na głowie i art 82 KKS. Uważąm ,że okres wydawania orzeczenia powinien być w gestii zespołu orzekającego.

BeaBor18-12-2014 10:12:24   [#10]

Widzę u siebie literówki-przepraszam

Jacek18-12-2014 10:21:20   [#11]

a możesz jakoś sformułować to by można było wpisać do konsultu?

czyli jaką zmianę proponujesz w brzmieniu zapisu i uzasadnienie

BeaBor18-12-2014 12:46:12   [#12]

par 14. 2.Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat z tym , że termin ważności pierwszego orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyno-wychowawczych ustala zespół orzekający w konsultacji z rodzicem/ opiekunem  dziecka.

Jacek18-12-2014 13:16:21   [#13]

ok.. i jeszcze parę słów/ zdań uzasdanienia

 

BeaBor18-12-2014 13:46:28   [#14]

Ok uzasadnienie: stwierdzenie upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim u dziecka stanowi dużą traumę dla całej jego rodziny. Dlatego też wskazanym byłoby wydanie tego orzeczenia np; na etap edukacyjny z zaznaczeniem możliwości zmiany zmiany orzeczenia w wyniku uzyskania efektów pracy rewalidacyjno-wychowawczej z dzieckiem- to należy przedyskutować z rodzicem. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się często po raz pierwszy nie małemu dziecku lecz młodzieży klikunastoletniej, mającej duże problemy społeczno-komunikacyjno- motoryczne na tle upośledzenia umysłowego. Rodzice mają trudności w podróżowaniu do poradni ze swoim dzieckiem. Poradnia nie zapewnia bezpłatnego dowozu tak jak np; OREW , w małych miejscowościach jest to duży problem. Musimy pamiętać, że w grupie dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem są osoby z bardzo różnymi schorzeniami, które wręcz wykluczają stawienie się dziecka w poradnii po nowe orzeczenie. Rodzice też nie rozumieją dlaczego mają potwierdzać po np; roku stan faktyczny- czyli głębokie upośledzenie umysłowe.

Również problematyczny wydaje się być par.7 pkt6. zaświadczenie lekarza medycyny pracy( uczniowie z upośledzeniem lekkim, czy niedosłuchem jeżeli nie kształcą się w zawodzie wymagającym przetwarzanie żywności to mają tylko o zdolności do zawodu od lekarza ogólnego i one są bezpłatne. Medycyna pracy jest płatna!!! Kto pokryje koszty?????

Gaba21-12-2014 08:56:24   [#15]

no to dopisuję, kto zapłaci za nieobecność nauczycieli w pracy, gdy będą gdzie indziej na posiedzeniu?

Barla22-12-2014 08:33:20   [#16]

par. 23 ust. 1 Jrozporządzenia - jaki to będzie tryb? Moim zdaniem działanie KO nie może pogorszyć sytuacji dziecka. To powinna być decyzja administracyjna od której służy odwołanie do SA.

kasia122-12-2014 13:37:52   [#17]

7 dnia na wydanie orzeczenia, według mnie organizacyjnie niemożliwe, lekarz dojeżdża do mnie 2 razy w miesiącu. Wychodzi, że mamy być w stałej gotowości, jak zaplanować diagnozy?  Rodzic składa wniosek dziś i fizycznie ma mieć w ręku do 7 dni dokument? 

jedrek530-12-2014 18:38:32   [#18]

1.

kasia1 popieram

w jeszcze obowiązującym rozporządzeniu brak jest informacji, że orzeczenie wydaje się w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, w sytuacji gdy rodzic złożył wniosek bez załączonych wyników badań, odbywały się one w Poradni, rozpatrzenie wniosku zgodnie z kpa odbywało się bez zbędnej zwłoki, w projekcie zapisy co do dokumentacji sie nie zmieniły, niestety zapis "w ciągu 7 dni" komplikuje sprawę, dlaczego?

- codziennie specjaliści będą oczekiwać w gotowości - wpłynie wniosek, jeśli potrzebne jest badanie bedą mogli przeprowadzić - pozostałe dzieci niestety będą czekać (terapia, badania w/s innych niż orzeczenia)

- stan osobowy pracowników poradni niestety nie jest wystarczający

szkoda, że w par. 7 ust. 8 nie ma zapisu - podobnie jak w ust. 7 - w terminie nie krótszym niż 14 dni:

"par. 7 ust. 7: jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku (...) dokumentacji, o której mowa w ust. 2-5, przewodniczący wzywa do jej przedstawienia w terminie nie krótszym niz 14 dni:

"par. 7 ust. 8: jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 2-6, albo jest ona niewystarczająca do wydania orzeczenia/opinii, badania niezbędne (...) przeprowadzają specjaliści poradni" - tu też by się przydał zapis w jakim terminie. Bez tego wydaje mi się rozpatrzenie wniosku w ciągu 7 dni trudne - a co jeśli wyznaczono termin a rodzic się nie zgłosił? Poza tym - zawiadomienie odbywa się na piśmie (w większości przypadków), obowiązuje nas metryka sprawy, jak zagwarantować by zawiadomienie o terminie badania dotarło w odpowiednim czasie?

O skutkach finansowych nie wspomnę, zawiadomienia wszelkie związane z zespołem orzekającym wysyłane są za potwierdzeniem odbioru, do tego opłacanie lekarza w posiedzeniach zespołu co najmniej raz w tygodniu - o czym również wspomina kasia1

rozumiem argumenty, że np w przypadku załamania nogi czas jest ważny, i tak sie dzieje, że orzeczenia w nagłych sytuacjach są szybko wydawane, nawet badania nie sa tu potrzebne.

Podczas różnych spotkań, szkoleń ore padały pomysły ze strony MEN, by nauczanie indywidualne przyznawał dyrektor szkoły - dlaczego pomysł upadł? nie widzę konieczności, by np. w przypadku nagłej choroby/złamania/operacji dziecka rodzic musiał składać wniosek i "rozbudowane formalnie" zaświadczenie do poradni. Z doświadczenia - czas przyznania orzeczenia o nauczaniu indywidualnym wydłuża się, bo lekarze w większości przypadków nie radzą sobie (bądź nie wiedzą, nie chcą) z wypełnieniem zaświadczenia, więc rodzic jest wzywany do uzupełnienia. 

2. 

zespoły wydają orzeczenia/opinie na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia

- co w sytuacji, w której wniosek chce złożyc rodzic zastępczy nie będący opiekunem prawnym? (zdarza się to coraz częściej)

- co jeśli opieke sprawuje najbliższy krewny np. dziadkowie, a rodzice mający prawa rodzicielskie są nieuchwytni? (np. przebywają za granicą)

3.

projekt określa co musi zawierac wniosek - par. 7 ust. 1, ale projekt nie przewiduje rozwiązania sytuacji, w której wniosek nie spełnia tych wymagań, w przypadku braku w załącznikach do dokumentacji jest możliwośc wezwania do uzupełnienia - dlaczego więc w brakach we wniosku tego nie ma konsekwentnie

4. 

par. 7 ust. 1 pkt 8: projekt stanowi, że wniosek zawiera podpis wnioskodawcy, dopuszcza się więc złożenie podpisu przez 1 rodzica. Brak podpisu drugiego rodzica lub pełnomocnictwa nie daje pewności, że rodzice są zgodni co do złożenia wniosku. Co w sytuacji jeśli drugi rodzic zakwestionuje zmianę formy kształcenia w szkole? dyrektor będzie miał problem. 

5.

par. 10 ust. 5

"osoby biorące udział w posiedzeniu zespołu są obowiązane do nieujawniania informacji o jego przebiegu i podjetym rozstrzygnięciu" - z takiego zapisu wynika, że nie ma mozliwości informowania kogokolwiek o rozstrzygnięciu zespołu (nawet wnioskodawcy)! czyli rodzic dowie się dopiero jak dostanie orzeczenie

6.

par. 13 ust. ust. 4 pkt. 1) i 6 pkt 1) wymusza konieczność przeprowadzenia diagnozy psychopedagogicznej, moim zdaniem nie w każdej sytuacji jest to potrzebne, np. uczeń złamał nogę/rękę, w szkole osiąga b. dobre wyniki, projekt określa wymagane zapisy w orzeczeniu, raczej niemożliwe do określenia bez pelnej diagnozy/dostarczonych wyników badan psych-ped

kasia101-01-2015 11:10:10   [#19]

Wprowadzenie rozporządzenia optymalnie gdyby było na 1 września. To naprawdę wymaga od strony PPP zmian organizacyjnych. 

Marek Pleśniar02-01-2015 11:25:22   [#20]

BeaBor, kasia1, jedrek5

czy możecie tu pilnie potwierdzić że wchodzicie do zespołu który opracuje stanowisko nasze? Pokieruje pracami Jacek z Izą,

jak coś - wszystko podpowiedzą jak to się robi,

ale chyba akurat Wy jesteście już z nami długo:-)

jedrek502-01-2015 15:50:34   [#21]

ja - proszę o podpowiedź jak i co mam robić:-)

izael02-01-2015 19:17:09   [#22]

wysłałam mailem zaproszenie do dokumentów google, gdzie zbieramy konsult:)

 

chyba tylko do BeaBor nie mam maila

rzepek03-01-2015 11:50:17   [#23]

A mam uwagę do OPINII, wydawanej przez poradnie (pisałam juz o tym:)

Chodzi o to, ze każda opinia powinna skutkować adnotacją "o dostosowaniu warunków sprawdzianu" lub  jeszcze lepiej -o innym sposobie oceniania takiego sprawdzianu przez komisję lub w ogóle -o niewliczaniu wyników sprawdzianu ucznia z opinią do ogólnej punktacji szkoły.

Niestety, czesto poradnie ulegają presji rodzicow i uczeń otrzymujący minimalną ilość punktów na badaniu, bedący na pograniczu opinii i orzeczenia - dostaje tylko opinię. My musimy dostosować system oceniania do takiego ucznia, a w praktyce -uczeń nie jest w stanie opanowac nawet połowy podstawy programowej;( Mam taki przypadek -na próbnym sprawdzianie uczeń z opinią  otrzymał 0 punktów i z płaczem stwierdził, ze nie rozumie w ogóle poleceń do zadań, nie mówiąc już o rozwiązywaniu ich.   Jeszcze do niedawna uczeń z VI klasy rozwiązywał na badaniu testy do III klasy i jak dobrze rozwiązał - to na tej podstawie dostawał opinię!! Nie wiem, czy taki sposób badania jest nadal praktykowany, ale nawet to "dostosowanie" nie ma i tak zadnego związku z późniejszym pisaniem sprawdzianu.

jerzyk03-01-2015 20:09:23   [#24]

"opinia powinna skutkować ...... -o niewliczaniu wyników sprawdzianu ucznia z opinią do ogólnej punktacji szkoły."

Eh, marzenie... ale piękne :-)

W każdym razie popieram.

malmar1503-01-2015 20:16:32   [#25]

pisałam o tym już na innym wątku, dlatego przekleję ;)

 

uważam, że należy ujednolicić sposób pisania opinii przez PP-P

dziwne jest dla mnie pisanie opinii w niezrozumiały sposób, tzn. w zależności od zespołu (jeden pisze specyficzne trudności w uczeniu się, inny dodaje wyraźnie któregoś dysa- a wskazania odnośnie sprawdzianu czy egzaminu w obu przypadkach są identyczne)

i co najciekawsze- opinie wydawane są w jednym roku kalendarzowym, a często w tych samych miesiącach

kiedyś już pisaliśmy o tym, ale chyba temat jakoś "upadł"

na pytanie jak traktować te "specyficzne" odpowiedź osoby, która ją wystawiła brzmi- trzeba się wczytać w opinię, bo to przez zmiany rozporządzeń

 

uważam, że po to dziecko przechodzi badanie w poradni, aby nikt nie musiał się domyślać na podstawie wczytywania (każdy czytający może wczytać się inaczej), dlatego zapis w opinii powinien być jasno sprecyzowany

 

i zgadzam się z rzepkiem

AsiaJ03-01-2015 20:34:14   [#26]

uważam, że należy ujednolicić sposób pisania opinii przez PP-P

podobnie jak jerzyk:

Eh, marzenie... ale piękne :-)

w szczególności popieram:-))

malmar1503-01-2015 20:41:14   [#27]

hm, toż nowy rok mamy i pomarzyć można ;-)

izael03-01-2015 21:10:08   [#28]

to może te marzenia dodamy gdzieś pod tabelką, bo one jednak wskazują nasze potrzeby:)

Marek Pleśniar03-01-2015 21:49:40   [#30]

w zastępstwie Zespołu, który popracował i przygotował dane, wklejam wyniki pracy, które teraz trzeba poddać końcowej dyskusji:

Konsultacja PPP

Zapis w projekcie rozporządzenia

Proponowana zmiana/komentarz

Uzasadnienie

§ 5. 2. W skład zespołu wchodzą:

1)dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;

2) psycholog;

3) pedagog;

4) lekarz.

Uważamy, za niepotrzebny udział lekarza w pracy zespołu, gdy jest to nagłe zdarzenie zdrowotne i wnioskodawca przedstawia zaświadczenie lekarza np. o złamaniu nogi i konieczności leczenia domowego np. 6 tygodni.

 

W sytuacji, gdy orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania jest wydawane w związku z nagłymi zdarzeniami zdrowotnymi i zespół bierze pod uwagę tylko zaświadczenie od lekarza specjalisty, to w naszej ocenie w składzie zespołu orzekającego nie jest niezbędna osoba lekarza. Uelastycznienie składu zespołu usprawniłoby pracę w zakresie wydawania orzeczeń, a więc także możliwość dotrzymania terminu, o którym mowa w §12.

§ 7. ust. 8. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 2-6, albo dołączona przez niego do wniosku  dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają specjaliści, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3-6

§ 7. ust. 8. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 2-6, albo dołączona przez niego do wniosku  dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają specjaliści, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3-6, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Zdaniem stowarzyszonych taki zapis zagwarantuje rodzicom krótki okres oczekiwania na niezbędne badania.

§ 12. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie 7 dni od  dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust.1, lub od dnia uzupełnienia dokumentacji zgodnie z § 7 ust. 7.

Korzystna zmiana w odniesieniu do nagłych zdarzeń uniemożliwiających realizację obowiązku przedszkolnego czy szkolnego w normalnym trybie, np. złamanie nogi. Skraca to czas oczekiwania na objęcie dziecka systemowa pomocą edukacyjną.  By urealnić możliwość wywiązania się tego terminu konieczna jest zmiana zapisów:

w § 5. 2 - wskazana wyżej

w par. 13 ust 4 pkt.1 i ust. 6 pkt. 1, gdzie należy dodać: w zależności od potrzeb - warunki realizacji ...

Proponowany w projekcie zapis spowoduje konieczności przeprowadzania każdorazowo diagnozy w poradni (określenie możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia). W  niektórych sytuacjach jest  to zbędne.

§ 13. 4. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego określa się zalecane:

1) warunki realizacji indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwości psychofizycznych dziecka, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron

oraz

§ 13. 6. W orzeczeniu  o potrzebie indywidualnego nauczania określa się zalecane:

1)warunki realizacji indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron

Proponuje się dodać zapis - w zależności od potrzeb, podobnie jak w §13. 4 pkt 2) i § 13. 6 pkt 2)Proponowane w projekcie zapisy w orzeczeniu powodują konieczność przeprowadzenia diagnozy psychopedagogicznej, bez której niemożliwe jest określenie warunków realizacji potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia. Nie w każdej sytuacji dziecko/uczeń tego wymaga. Zdarzają się także sytuacje, w których z uwagi na stan zdrowia dziecka przeprowadzenie takiej diagnozy nie jest możliwe (np. stan po /w trakcie chemioterapii).

§ 14. 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego, z tym że pierwsze orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe wydaje się na okres roku szkolnego.

2. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat, z tym że pierwsze orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres roku szkolnego.

 

Problematycznym jest określenie,  iż pierwsze orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres roku.

Stwierdzenie upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim u dziecka stanowi dużą traumę dla całej jego rodziny. Rodzice mają niejednokrotnie trudności w podróżowaniu do poradni ze swoim dzieckiem i w małych miejscowościach jest to duży problem. Należy pamiętać, że w grupie dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem są osoby z bardzo różnymi schorzeniami, które wręcz wykluczają stawienie się dziecka w poradni po nowe orzeczenie. Rodzice też nie rozumieją, dlaczego mają potwierdzać po np.: roku stan faktyczny, czyli głębokie upośledzenie umysłowe.

Podobna sytuacja może dotyczyć faktu, gdy dziecko otrzymuje pierwsze orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego w II kl. sp/gim - na rok, w III kl. przychodzi ponownie, potem przed IV klasą lub I ponadgimnazjalną kolejny raz - bo nowy etap edukacyjny.

 

Dlatego wskazanym byłoby wydanie tego orzeczenia na etap edukacyjny z zaznaczeniem możliwości zmiany orzeczenia - na wniosek np. rodzica, w przypadku uzyskania oczekiwanych/pozytywnych efektów pracy rewalidacyjno-wychowawczej z dzieckiem.

§ 21. 1. Orzeczenie albo opinię przekazuje się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia albo opinii.

§ 21. 1. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.

Użycie sformułowania od dnia wydania orzeczenia jest mało precyzyjne i może budzić nieporozumienie interpretacyjne, dlatego proponujemy, by terminem był dzień posiedzenia zespołu.

 

Opracowali i/lub koordynują: Jacek, Izael, jędrek5 (tu szczególne podziękowania za włączenie się w  prace), kasia1
dziękujemy też pozostałym dostarczycielom opinii

prosimy o uwagi, poprawki, pytania i ostatnie głosy - rzutem na taśmę

ewa03-01-2015 22:20:29   [#31]

napracował się zespół - chapeau bas :-)

Marek Pleśniar03-01-2015 22:23:29   [#32]

czyli w wolnym tłumaczeniu - czapke gruszek za to;-)

ewa03-01-2015 22:30:03   [#33]

:-)

jerzyk03-01-2015 22:52:47   [#34]

W kwestii niezbędności lekarza w składzie zespołu orzekającego.

Mam pytanie. Czy spotkał się ktoś z sytuacją aby lekarz wchodzący w skład zespołu orzekającego podważył/ zakwestionował opinię innego lekarza specjalisty? Ja osobiście nie.  Zastanawiam się więc jaką rolę ma do spełnienia  w składzie zespołu lekarz ? 

jedrek504-01-2015 01:03:10   [#35]

do jerzyk

nie podważa się opinii innego lekarza, ale zdarza się, że kwestionowana jest zasadność potrzeby nauczania indywidualnego

jerzyk04-01-2015 02:08:52   [#36]

No własnie, tak powinno być ale wg mojego doświadczenia, nie jest.  Przykład który osobiście przerabiałem przez dwa lata: uczeń na okres miał sześć jedynek. Lekarz psychiatra zaświadczył, że  stan zdrowia ucznia uniemożliwia mu lub utrudnia uczęszczanie do szkoły na lekcje z tych  przedmiotów razem z klasą i zalecił aby nauczać ich  indywidualnie na terenie szkoły. Na lekcje z  pozostałych przedmiotów  (z których uczeń nie miał jedynek) miał uczęszczać razem z klasą. Na moje pytanie jak to jest możliwe, że stan zdrowia ucznia nie pozwala na to aby uczył się razem klasą chemii, ale pozwala aby się  w ten sposób uczył biologii nie otrzymałem odpowiedzi, bo to  wiedział tylko wydający zaświadczenie psychiatra.  

Uczeń w majestacie prawa miał korepetycje na koszt państwa. OP próbował zakwestionować takie orzeczenie ale nic nie wskórał  bo od  orzeczenia nikt oprócz wnioskodawcy (czyli rodzica ) odwołać się nie może. Dlatego zastanawiałem się po w skład zespołu wchodzi lekarz skoro wystarczy  jak rodzic dostarczy odpowiednie zaświadczenie lekarskie.

Ala04-01-2015 19:39:21   [#37]

popieram jerzyka :)

Jacek04-01-2015 21:22:11   [#38]

o tym mówiliśmy na zespole ds. biurokracji. I miał pójść do poradni komunikat w tej sprawie.

Jacek04-01-2015 22:20:38   [#39]

poprawiłem drobnostki bez zmiany sensu i dopisałem w §13 te zmiany, które proponujemy w środkowej kolumnie

Konsultacja PPP

Zapis w projekcie rozporządzenia

Proponowana zmiana/komentarz

Uzasadnienie

§ 5. 2. W skład zespołu wchodzą:

1)dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;

2) psycholog;

3) pedagog;

4) lekarz.

Uważamy, za niepotrzebny udział lekarza w pracy zespołu, gdy jest to nagłe zdarzenie zdrowotne i wnioskodawca przedstawia zaświadczenie lekarza np. o złamaniu nogi i konieczności leczenia domowego np. 6 tygodni.

W sytuacji, gdy orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania jest wydawane w związku z nagłymi zdarzeniami zdrowotnymi i zespół bierze pod uwagę tylko zaświadczenie od lekarza specjalisty, to w naszej ocenie w składzie zespołu orzekającego nie jest niezbędna osoba lekarza. Uelastycznienie składu zespołu usprawniłoby pracę w zakresie wydawania orzeczeń, a więc także możliwość dotrzymania terminu, o którym mowa w §12.

§ 7. ust. 8. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 2-6, albo dołączona przez niego do wniosku  dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają specjaliści, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3-6

§ 7. ust. 8. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 2-6, albo dołączona przez niego do wniosku  dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia albo opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia albo opinii przeprowadzają specjaliści, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3-6, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

Zdaniem stowarzyszonych taki zapis zagwarantuje rodzicom krótki okres oczekiwania na niezbędne badania.

§ 12. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust.1, lub od dnia uzupełnienia dokumentacji zgodnie z § 7 ust. 7.

Korzystna zmiana w odniesieniu do nagłych zdarzeń uniemożliwiających realizację obowiązku przedszkolnego czy szkolnego w normalnym trybie, np. złamanie nogi. Skraca to czas oczekiwania na objęcie dziecka systemowa pomocą edukacyjną. By urealnić możliwość wywiązania się tego terminu konieczna jest naszym zdaniem zmiana zapisów:

w § 5 ust. 2 - wskazana wyżej

w § 13 ust. 4 pkt 1 i ust. 6 pkt 1, gdzie należy dodać: w zależności od potrzeb, warunki realizacji ...

Proponowany w projekcie zapis spowoduje konieczności przeprowadzania każdorazowo diagnozy w poradni (określenie możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia). W  niektórych sytuacjach jest  to zbędne.

§ 13. 4. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego określa się zalecane:

1) warunki realizacji indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwości psychofizycznych dziecka, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron

oraz

§ 13. 6. W orzeczeniu  o potrzebie indywidualnego nauczania określa się zalecane:

1)warunki realizacji indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron

Proponujemy się dodać zapis - w zależności od potrzeb, podobnie jak w §13 ust. 4 pkt 2 i § 13 ust. 6 pkt 2 jak niżej:

 

§ 13. 4. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego określa się zalecane:

1) w zależności od potrzeb, warunki realizacji indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron;

oraz

§ 13. 6. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania określa się zalecane:

1) w zależności od potrzeb, warunki realizacji indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w tym warunki rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron

Proponowane w projekcie zapisy w orzeczeniu powodują konieczność przeprowadzenia diagnozy psychopedagogicznej, bez której niemożliwe jest określenie warunków realizacji potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia. Nie w każdej sytuacji dziecko/uczeń tego wymaga. Zdarzają się także sytuacje, w których z uwagi na stan zdrowia dziecka przeprowadzenie takiej diagnozy nie jest możliwe (np. stan po /w trakcie chemioterapii).

§ 14. 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego, z tym że pierwsze orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe wydaje się na okres roku szkolnego.

2. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat, z tym że pierwsze orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres roku szkolnego.

 

Problematycznym jest określenie, iż pierwsze orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres roku.

Stwierdzenie upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim u dziecka stanowi dużą traumę dla całej jego rodziny. Rodzice mają niejednokrotnie trudności w podróżowaniu do poradni ze swoim dzieckiem i w małych miejscowościach jest to duży problem. Należy pamiętać, że w grupie dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem są osoby z bardzo różnymi schorzeniami, które wręcz wykluczają stawienie się dziecka w poradni po nowe orzeczenie. Rodzice też nie rozumieją, dlaczego mają potwierdzać po np.: roku stan faktyczny, czyli głębokie upośledzenie umysłowe.

Podobna sytuacja może dotyczyć faktu, gdy dziecko otrzymuje pierwsze orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego w II kl. sp/gim - na rok, w III kl. przychodzi ponownie, potem przed IV klasą lub I ponadgimnazjalną kolejny raz - bo nowy etap edukacyjny.

 

Dlatego wskazanym byłoby wydanie tego orzeczenia na etap edukacyjny z zaznaczeniem możliwości zmiany orzeczenia - na wniosek np. rodzica, w przypadku uzyskania oczekiwanych/pozytywnych efektów pracy rewalidacyjno-wychowawczej z dzieckiem.

§ 21. 1. Orzeczenie albo opinię przekazuje się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia albo opinii.

§ 21. 1. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.

Użycie sformułowania od dnia wydania orzeczenia jest mało precyzyjne i może budzić nieporozumienie interpretacyjne, dlatego proponujemy, by terminem był dzień posiedzenia zespołu.


post został zmieniony: 04-01-2015 22:53:36
Ala05-01-2015 16:22:48   [#40]

to jeszcze tylko drobiazg bez zmiany sensu w środkowej kolumnie § 13 :

Proponujemy się dodać zapis

cynamonowa04-11-2015 19:42:18   [#41]

To, że dla ucznia z orzeczeniem tworzymy IPET ( "po nowemu" ) wiem. Napiszcie proszę jaką dokumentację posiadacie w szkołach dla uczniów z opiniami ....

Ala04-11-2015 23:39:51   [#42]

w indywidualnej teczce ucznia:

opinia

dostosowanie wymagań edukacyjnych podpisane przez nauczycieli i rodzica

informacja o przyznanych zajęciach dodatkowych np. zdw

jeśli rodzic nie chce aby dziecko korzystało z pomocy p-p to pisemna rezygnacja

notatki dotyczące ucznia jeśli jest taka potrzeba

w dziennikach zajęć dodatkowych:

plan pracy i jego ewaluacja na koniec

w dokumentacji egzaminacyjnej:

informacja dla rodziców o sposobach dostosowania warunków egzaminu i ich zgoda

cynamonowa05-11-2015 12:42:51   [#43]

właśnie.....chodzi mi o to dostosowanie wymagań....

na każdy przedmiot, Alu jaką formę tego dokumentu przyjęliście....?

Mamy klasę gdzie jest np. aż 15 opinii, nie chcę by nauczyciele tworzyli kolejne tony dokumentacji na każdy przedmiot, jak rozwiązujecie tę kwestię?

Ala05-11-2015 14:45:55   [#44]

uczniowie posiadający opinie o występowaniu specyficznych trudności w uczeniu się to uczniowie w normie intelektualnej

dla nich dostosowuje się wymagania w zakresie metod i form pracy, wymagania na poszczególne oceny są takie jak dla innych uczniów

np. na ocenę dopuszczającą wymagam, aby uczeń znał twierdzenie Pitagorasa, istotne jest w jaki sposób mu tą wiedzę przekażę i jak go z tego rozliczę, jednego odpytam, drugiemu każę napisać, trzeciemu narysować, podczas odpowiedzi nie będę się czepiać nazewnictwa itd.

w wymianie umieściłam przykładowy druk do wypełnienia :)

 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]