Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nowe SIO
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
dariuszn722-03-2019 07:34:26   [#201]

Podpisać umowę na 2/3 etatu i aneks do umowy na 1/3 na zastępstwo. Ewentualnie można na jednej umowie. 2/3 etatu i zapis że od 1 września do ..... na zastępstwo na 1/3 nie dłużej niż do powrotu nauczyciela zastępowanego. 

mychase27-03-2019 12:13:01   [#202]

gdzie wpisywaliście w  wynagrodzeniu rocznym nauczycieli  wyrównanie z Art. 30A,  nauczanie indywidualne i klasy łączone

mychase28-03-2019 10:10:36   [#203]

gdzie wpisywaliście w  wynagrodzeniu rocznym nauczycieli  wyrównanie z Art. 30A,  nauczanie indywidualne , i w jaki sposób mogę zmnienić to wynagrodzenie bo nie wpisałam jubileuszówki i reka mi sie omskla i zamiast wpisać dodatkowe wynagrodzenie roczne wpisałam za pracę nocną , czy moge to jeszcze poprawić

Atra29-03-2019 22:14:12   [#204]

Jakie obowiązują terminy do wprowadzania danych do nowego SIO?

rzewa30-03-2019 08:21:39   [#205]

7 dni od zajścia tych zmian z wyjątkami - art 30 u.s.i.o.

wyjątki są w rozdziale 6 (§31 i §32) rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. poz. 1653 oraz z 2018 r. poz. 628)

BogdanK01-04-2019 08:29:08   [#206]

Kuratorium w Kielcach opublikowało całkiem interesującą informację jakie terminy obowiązują przy jakich danych:

https://kuratorium.kielce.pl/13230/nowe-sio-nowe-terminy-przekazywania-danych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2016/

Franciszka02-04-2019 21:20:41   [#207]

W którym miejscu wpisuje się w nowym SIO udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie?

mstola05-06-2019 22:24:42   [#208]

Jak wpisujecie nieobecność nauczyciela  (l4 ) powyżej 33 dni?

alis06-06-2019 11:15:34   [#209]

Jeśli  nauczyciel u mnie uzupełnia etat, to co wpisać przy wynagrodzeniu? Nic nie rejestrować?jak wpisuję 0, to pokazuje się komunikat, że kwota powinna być większa niż 0.

 

rzewa06-06-2019 14:22:55   [#210]

tyle ile otrzymuje ten n-l za godziny realizowane w Twojej szkole

gimnazjum01-07-2019 10:47:48   [#211]

do 10 lipca wg stanu na koniec II kwartału w sio należy wykazać dane wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych- może ktoś wie gdzie to znaleźć?

rzewa01-07-2019 17:35:29   [#212]

w sprawozdaniach finansowych Rb 28s

gimnazjum02-07-2019 07:55:12   [#213]

w SIO gdzie to wpisywać?

alis10-07-2019 15:10:17   [#214]

1.Nauczyciel był zatrudniony u mnie:

od 1.09.2017-31.08.2018 (18/18) i od 1.09.2018 do 31.08.2019 (2/18)

rejestruję te 2 umowy w  SIO, jeśli chodzi o wynagrodzenie za 2018r. wypełniam je odrębnie dla każdej umowy? Czy wpisuję tylko w aktualnie trwającej łączne wynagrodzenie z tych 2 umów?

2. Nauczycielce zmienił się wymiar zatrudnienia w ciągu roku szkolnego 2018/2019 w związku z przejęciem części obowiązków za nauczyciela przebywającego na Udpz.

01.09.208-30.11.2018  18/22

01.12.2018-30.06.2019 22/24

Jak to uwzględnić w SIO, pojawiają mi się komunikaty o niezgodności podczas rejestracji obowiązków

 

 

Jot05-09-2019 20:35:10   [#215]

Jak zaznaczamy w SIO nauczyciela, który nie ma stopnia awansu, bo to jego pierwsza praca, ale też nie może rozpocząć stażu, bo nie ma połowy etatu. Też stażysta, tak?

rzewa05-09-2019 23:25:35   [#216]

tak

Macia09-09-2019 09:55:51   [#217]

nie mogę zarejestrować oddziałów na bieżący rok szkolny. Wydaje się że wszystko wypełniam jak należy. Gdy kliknę zapisz zakręci chwilowo ale brak komunikatu o prawidłowej rejestracji i w wykazie oddziałów brak zarejestrowanych. czy też tak macie?

AnJa09-09-2019 10:36:14   [#218]

Sprawdź w innej przeglądarce.

Bo SIO to bardzo wrażliwy na przeglądarki i ich aktualizacje twór.

graraz09-09-2019 15:40:52   [#219]

Jak wykazujemy w SIO obowiązek nauczyciela z godzin do dyspozycji dyrektora? Czy jako "zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w szkole" - gdzie możemy wybrać przedmiotowe, artystyczne, inne itp? Czy też może jako "pozostałe" i wybieramy zajęcia kształtujące kreatywność. 

Na szkoleniu było, że opcja druga ale nie jestem przekonana.

matyldaa17-09-2019 22:40:57   [#220]

Moje pierwsze zderzenie z SIO..

1. Czy dane finansowe może wprowadzać kadrowa, która jest zatrudniona w urzędzie gminy (nie jest pracownikiem szkoły, ale zajmuje się obsługą szkoły)?

2. Czy i komu wpisać godziny doraźnych (ale przypisanych do konkretnych osób) zastępstw za nauczyciela przebywającego na urlopie uzupełniającym do końca października?

3. Czy i komu wpisać godziny doraźnych zastępstw za nauczyciela przebywającego na dłuższym L4? Co w sytuacji, kiedy na część jego godzin jest zatrudniona osoba na czas zastępstwa? Co zrobić, kiedy w okolicach grudnia nauczycielka pójdzie na urlop macierzyński?

4. Mam wpisane godziny i pojawia się nauczanie indywidualne na miesiąc. Kiedy należy uzupełnić te dane?

alis18-09-2019 21:23:43   [#221]

U kilku nauczycieli pojawił mi się komunikat przy umowie: ,,Wymagana rejestracja daty przeniesienia". Jaką datę  powinnam tam wklepać?

gimnazjum19-09-2019 15:05:43   [#222]

Uczeń posiada 2 opinie z PPP- jedna w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia - jak to ująć w SIO?

Jot19-09-2019 15:50:16   [#223]

Czy to jest prawidłowe, że na liście umów przy nauczycielu,który uzupełnia etat w naszej szkole mam:

Dane podstawowe
Podstawa prawna świadczenia pracy: uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
Miejsce nawiązania stosunku pracy: nazwa naszej szkoły, czyli tej , w której uzupełnia
Czy to jest dobrze, skoro u nas nie ma zawartego stosunku pracy? 
 
alis19-09-2019 17:58:56   [#224]

Jot, też na to zwróciłam uwagę;)

A może ktoś, coś o tym,  co w [#221) ? ;)

fordek19-09-2019 19:12:24   [#225]

Też nie rozumiem co mam wpisać przy tej dacie przeniesienia.Mam też pytanie skoro nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego zmieniłam mu w zakładce awans zawodowy ale skoro teraz ma umowę poprzez mianowanie to gdzie zmieniam.Edytować nie można.Czy wprowadzam nową umowę....


post został zmieniony: 19-09-2019 19:27:15
ktosik19-09-2019 20:51:09   [#226]

wprowadzasz nowa umowę

Jot19-09-2019 21:21:28   [#227]

alis, to miejsce nawiązania stosunku pracy wskazuje system. Myślałam, że da się to stamtąd usunąć, a raczej zmienić na tę drugą szkołę. Doszłam do wniosku, że albo sio nie jest do tego zaprogramowane albo ja coś gdzieś źle mam:-)? Ciekawe, czy wszyscy tak mają...?

malmar1519-09-2019 21:28:32   [#228]
Mam nauczyciela z innej szkoły, który u mnie uzupełnia etat (czyli nie ma osobnej umowy).
1. Czy powinien zostać wykazany w mojej szkole ze wskazaniem "uzupełnianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć",
czy tylko
w macierzystej ze wskazaniem "oddelegowanie do pracy w innej szkole lub szkołach w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 KN"?
2. Jeśli go wykazuję, to:
a) muszę wypełnić tygodniowy wymiar i obowiązki i robi się z tego umowa
b) czy nie dublują się umowy?

Gdzie tu jest pułapka?

 

 

_____________________

do #221

Data przeniesienia umowy

W przypadku przeniesienia nauczyciela na inne stanowisko lub do innej szkoły na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela należy wprowadzić datę przeniesienia umowy. Dotyczy to tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Data przeniesienia nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia umowy oraz od daty rozpoczęcia działalności szkoły/ placówki. Jeśli data rozpoczęcia umowy jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia działalności szkoły/placówki oraz podstawą prawną zatrudnienia nauczyciela jest mianowanie system będzie wymagać wprowadzenia daty przeniesienia.

W innych przypadkach data przeniesienia nie jest wymagana.


post został zmieniony: 19-09-2019 21:31:51
ktosik20-09-2019 07:59:08   [#229]

u mnie świeciła się data przeniesienia umowy, bo była żle wprowadzona data rozpoczecia działalności szkoły,  była wpisana 1999 a niektorzy n-le mieli wprowadzone ze sa zatrudnieni od 1990, wystarczyło, że Organ Prowadzący poprawił datę rozpoczęcia działalności i wszystko jest juz OK.

alis20-09-2019 08:35:38   [#230]

U mnie też data rozpoczęcia działalności szkoły to 1999r.

ktosik20-09-2019 08:45:16   [#231]

moze przy zakladaniu aplikacji wszystkim placowkom taka data zostala przypisana, u nas po zmienie daty na poprawna przestalo sie swiecic na czerwono zeby wpisac date przeniesienia

Ania20-09-2019 08:54:08   [#232]

Data przeniesienia (umowy)  - data przekształcenia szkoły np z gimnazjum na lo, czyli 1.09.2017

Jot20-09-2019 12:51:07   [#233]

Proszę wyjaśnijcie mi , bo nie rozumiem poniższej informacji- tego co podkreślone..  Proszę o przykład, bo coś ciężko kapuję...Jaki zajęcia miałyby tu być np..?

1.4. Zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela

Aby w zakładce Zatrudnienie móc zarejestrować zajęcia, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, najpierw należy wykazać nauczycielowi zatrudnienie na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.

Informację o powyższych zajęciach przekazuje się na dany rok szkolny, zgodnie z liczbą godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły lub placówki oświatowej.

W ramach zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel może prowadzić zajęcia rozwijające zainteresowania.

UWAGA! Nie należy wykazywać w tym miejscu zajęć rozwijających zainteresowania, które zostały wykazane nauczycielowi w ramach Tygodniowego wymiaru zajęć lub Godzin ponadwymiarowych.

alis23-09-2019 19:40:57   [#234]

Czy teraz wprowadzamy wynagrodzenia nauczycielom za okres styczeń- sierpień 2019r.? Czy może w styczniu 2020r.dopiero wprowadzamy wynagrodzenia za cały 2019r?

ktosik23-09-2019 20:16:49   [#235]

styczen- sierpień wprowadzamy do 10 pazdziernika

alis23-09-2019 20:26:37   [#236]

Ok, dzięki:)

matyldaa24-09-2019 22:35:01   [#237]

1 Do kiedy wprowadzamy dane zbiorcze?

2. Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo, który nie może rozpocząć stażu (nigdy do tej pory nie mógł rozpocząć stażu), to nauczyciel stażysta czy nauczyciel bez stopnia awansu? 


post został zmieniony: 24-09-2019 22:43:22
barbara7125-09-2019 20:45:06   [#238]

Jak wpisać nauczyciela stażystę rozpoczynającego staż na stopien n-la kontraktowego?

 

bea32125-09-2019 21:44:50   [#239]

ja wpisałam przy stażyście tam gdzie jest data uzyskania stopnia datę rozpoczęcia pracy czyli np 1.09.2019 r i potem można dodać datę rozpoczęcia stażu

Macia26-09-2019 12:11:36   [#240]

czy "wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego" to chodzi o świadczenie urlopowe?

rzewa26-09-2019 12:19:01   [#241]

nie

o wynagrodzenie urlopowe czyli pensja jaką n-l otrzymał za czas urlopu

Grazzza26-09-2019 12:24:31   [#242]

A nie tylko średnią z nadgodzin jako dodatkowo do normalnej pensji?

Macia26-09-2019 13:14:13   [#243]

a wynagrodzenie chorobowe płacone przez ZUS i pracodawcę sumować cz wpisywać tylko to wypłacone przez pracodawcę?

rzewa26-09-2019 16:18:04   [#244]

wynagrodzenie chorobowe, to wynagrodzenie płacone przez pracodawcę, to co płaci ZUS, to zasiłek chorobowy

wobec tego wpisujesz tylko to co zostało wypłacone przez pracodawcę

Jolka N26-09-2019 23:44:40   [#245]

Czy nauczyciel zatrudniony na zastępstwo, który nie może rozpocząć stażu (nigdy do tej pory nie mógł rozpocząć stażu), to nauczyciel stażysta czy nauczyciel bez stopnia awansu? 

rzewa27-09-2019 00:44:43   [#246]

a dlaczego nie może rozpocząć stażu?

zatrudnienie na zastępstwo nie jest tu żadną przeszkodą

Jolka N27-09-2019 14:30:22   [#247]

Jedna z moich nauczycielek jest zatrudniona na zastępstwo na 7 godzin, a druga nauczycielka jest zatrudniona na zastępstwo do kwietnia, więc to dlatego.

W SIO wybrałam nauczyciel bez stopnia awansu, bo gdybym wybrała stażysta to muszę wpisać datę uzyskania, a przecież nie rozpoczynają stażu. Proszę o komentarz, bo nie wiem czy dobrze postąpiłam.

Jot27-09-2019 14:30:31   [#248]

Proszę podpowiedzcie, żebym była pewna, czy jest dobrze. Które składniki wynagrodzenia wliczamy w koszty wynagrodzenia brutto pracowników niepedag, jeśli jest mowa, że "bez pochodnych pracodawcy"?

rzewa27-09-2019 15:19:52   [#249]

Jolka N: ten n-l, o ile rozpoczął pracę we wrześniu (do 16.09 br) i nie złożył pisma o rezygnacji ze stażu odbywa staż i jest n-lem stażystą

Jot: to jest po prosu wynagrodzenie brutto jakie otrzymuje pracownik, dokładnie to, które mu wpiszesz do PIT jako przychód

Jot27-09-2019 15:26:10   [#250]

Dziękuję:-)

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]