Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zerówka
strony: [ 1 ]
zosiaz119-09-2014 22:25:33   [#01]

witam, mamy działającą SP, jeżeli chcemy otworzyć  oddział zerowy przy SP to trzeba mieć pozwolenie oddzielne? (mam na myśli zerówkę publiczną)

ola 1319-09-2014 22:26:57   [#02]

Wydaje mi się, że w kwietniowym arkuszu po prostu zaplanować. Być może poprzedzić wnioskiem do Organu o zgodę na utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole.

Natka19-09-2014 22:34:47   [#03]

mój OP podjął uchwałę w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego przy szkole

rzewa19-09-2014 23:10:50   [#04]

chcecie powołać tę "zerówkę" pomimo, że po roku zrobi się z tego przedszkole?

zosiaz119-09-2014 23:15:42   [#05]

co masz na myśli, że "po roku zrobi się z tego przedszkole"?

rzewa20-09-2014 00:01:08   [#06]

bo zgodnie z treścią art 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustaw o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.), oddział przedszkolny przy szkole podstawowej z dniem 1.09.2016 staje się przedszkolem połączonym w zespół ze szkołą podstawową

Aneta Krzykawska20-09-2014 06:59:52   [#07]

I na utworzenie takiego przedszkola trzeba będzie mieć opinie sanepidu i straży pożarnej ze się spełnia odpowiednie wymagania lokalowe. Rozporządzenie w sprawie wymienionych  wymagań jest chyba jeszcze w fazie projektu.


post został zmieniony: 20-09-2014 07:01:20
zosiaz120-09-2014 08:08:04   [#08]

czyli jak OP się zgodzi na zerówkę, to z dniem 1 IX 2016 zgadza się również na przedszkole?

jaga1121-09-2014 19:18:22   [#09]

Witam. Powiedzcie mi jakie pensum mają u was n-lki w zerówkach. Moje miały do tej pory 22/22 teraz mam dwie jedna to sześcilatki z pięciolatkami a dryga to pięciolatki. Organ stwierdził, że ta co ma sześcio i piecio latków ma mieć 22/22 a ta co ma pięciolatki ma mieć 25/25. Wydaje mii się to nienormalne. Przecież to i to zerówka a nie przedszkole.

czesiak21-09-2014 19:31:49   [#10]

Ale tak chyba jest. Tak kiedyś słyszałam choć takiego przypadku nie mam.

ola 1321-09-2014 21:01:18   [#11]

W KN to jest zapisane i OP się tego trzymają :) Oszczędności.
Dzieci sześcioletnie - 22 godziny
dzieci pięcioletnie - 25 godzin
Problem się robi, gdy grupa jest mieszana. W naszej gminie uznano, że jeżeli w grupie jest więcej dzieci pięcioletnich to pensum 25, a jak dzieci sześcioletnich to pensum 22.

Aneta Krzykawska21-09-2014 21:20:07   [#12]

do #08

"czyli jak OP się zgodzi na zerówkę, to z dniem 1 IX 2016 zgadza się również na przedszkole?"

Chyba nie do końca, ale trudno wróżyć i zgadywać. Pewnie zależy to od wielu czynników: teraz ta zerówka powstanie pewnie przy minimalnym nakładzie finansowym i koszty będą tylko utrzymania etatu nauczycieli. Potem żeby spełnić wymagania trzeba będzie zainwestować więcej - chyba,  że już macie je spełnione. Nie znam warunków lokalowych żeby coś na ten temat pisać. Tutaj jest projekt, który jest w fazie uzgodnień http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/238084/238086/238087/dokument123551.pdf. Trzeba sobie poczytać i i odnieść do swoich warunków a najlepiej zapytać znajomego strażaka.

I najważniejsze szkoła i przedszkole będą wchodzić w skład zespołu szkolno-przedszkolnego.

ola 1321-09-2014 21:37:42   [#13]

Co do standardów lokalowo-wyposażeniowych, to w naszym kraju straszy się nimi już od lat 80 (od tego czasu pamiętam). W końcu potem jest tak, że dotyczą one nowo powstających obiektów, a tym starym robi się tylko lifting. :)

Aneta Krzykawska21-09-2014 21:44:13   [#14]

I to chyba było hamulcem budowy nowych przedszkoli, bo taniej jest adaptować co się da w szkołach. A założenia teraz są inne.

Aneta Krzykawska21-09-2014 22:03:58   [#15]

Ale jak teraz o tym myślę to chyba masz rację myśląc takimi kategoriami bo wokół siebie też widzę dziwne, jak dla mnie działania, które jakby nie biorą pod uwagę tych mających nastąpić  zmian. Młoda jestem to i naiwna. 

ola 1321-09-2014 22:27:35   [#16]

Pamiętam, że uczyłam w szkole, gdzie ubikacje to były przysłowiowe sławojki z szerokimi przerwami między sztachetami. :) i wtedy pojawiło się jakieś rozporządzenie o standardach, jakie mają spełniać szkoły. Tę to powinni od razu zamknąć.

Jednak popracowałam w niej jeszcze z 5 lat, a i kolejne 10 (o ile nie więcej) spokojnie szkoła funkcjonowała. Fakt wybudowano murowane wychodki na zewnątrz. :)

Aneta Krzykawska22-09-2014 06:31:04   [#17]

Tylko ze w tym rozporządzeniu nie chodzi wcale o takie rzeczy. Tutaj idzie o bezpieczeństwo w razie pożaru.  I tylko tyle i aż tyle. 

graraz23-02-2015 08:51:34   [#18]

W szkole podstawowej jest oddział przedszkolny dla dzieci pięcioletnich. Czy można utworzyć drugi oddział w szkole podstawowej dla dzieci 3 i 4 - letnich? Jak to zrobić, na jakiej pp? Czy wystarczy tylko zmienić statut sp i zgoda Rady Gminy?

rzewa23-02-2015 16:19:44   [#19]

można -> wystarczy decyzja wójta, bo oddziały przedszkolne w szkole (i jej statucie) są

(chyba, że jest wyraźnie napisane, że są to oddziały dla dzieci 6-cio i 5-cioletnich -> wtedy powinna być uchwała rady gminy)

mellaa23-02-2015 17:20:04   [#20]

W naszej gminie kilka lat temu utworzono punkty przedszkolne w szkołach dla 3-4 latków, następnie przekształcono szkołę na filię.

1. Czy od 1 IX 2016 filia przekształci się w Zespół czy nadal będzie filią czy samodzielną szkołą?

2. W związku z podwyższoną subwencją dla małych szkół /70 uczniów/ dla filii należy się, czy uwzględnia się liczbę uczniów wraz  ze szkołą macierzystą?

graraz23-02-2015 18:25:43   [#21]

rzewa -  w statucie mamy, że w oddziale przedszkolnym są dzieci 5 i 6-cio letnie. Ale przecież zapis w statucie może zmienić Rada Pedagogiczna, prawda?

Leszek23-02-2015 18:44:44   [#22]

może statut zmienić RP kiedy nie ma RS (a te wymarły jak dinozaury),

należy jednak pamiętać, ze za rok nie będzie oddziałów przedszkolnych a będą przedszkola

pozdrawiam

rzewa23-02-2015 20:58:18   [#23]

graraz: ale żeby dokonać takiej zmiany w statucie musicie mieć jakąś podstawę -> decyzję OP właśnie :-)

mellaa:

1. nadal będzie filią, a punkt przedszkolny nadal pozostanie punktem przedszkolnym

2. na dzieci chodzące do szkoły filialnej liczy się większą wagę, jeśli filia nie ma 70 uczniów

Skimir23-02-2015 21:10:52   [#24]

Przy okazji tych przekształceń...

Mam SP + oddziały przedszkolne.

1. Czy od 1.09.2016 przy założeniu, że powstanie Zespół, to przedszkole będzie musiało gwarantować miejsca również dla 4-ro latków? Czy oddział wtedy będzie musiał być "całodniowy"? Czy może będzie można określić, że przedszkole jest dla pięciolatków i tylko na 5 godzin dziennie? (warunki lokalowe)

2. Rozumiem, że OP powienien podjąć decyzję o utrzymaniu oddziału przedszkolnego czyli z automatu powstanie Zespołu. Jeśli takiej decyzji nie będzie do lutego 2016 to w sumie nie rozpoczyna się rekrutacji do tego przedszkola? Co znauczycielami zatrudnionymi dotychczas w oddziale?

3. Jest jakaś koncepcja uruchomienia punktów przedszkolnych przy szkołach w których są oddziały przedszkolne ale nie spełnią warunków określonych w przepisach p.poż.. Jak to ugryźć?


post został zmieniony: 23-02-2015 21:11:46
rzewa24-02-2015 04:51:10   [#25]

1. To wszystko określi OP w statucie przedszkola -> może być tylko dla dzieci 5 letnich i tylko 5 godzinne (jak obecnie)

2. Zespół i przedszkole powstanie niezależnie od decyzji OP -> z mocy ustawy, ale jak OP nie podejmie uchwały w sprawie nadania statutów (przedszkolu i zespołowi) będzie bałagan

3. O ile są warunki na utworzenie punktów przedszkolnych (określone w przepisach dotyczących innych form wychowania przedszkolnego) nie ma przeszkód by je utworzyć -> jest to decyzja organu stanowiącego OP. Punkt przedszkolny nie jest częścią szkoły (nawet jeśli zajęcia odbywają się w budynku szkoły, a n-la zatrudnia dyrektor tej szkoły)

Skimir24-02-2015 13:01:12   [#26]

To w takim razie co trzeba zrobić, ze strony szkoły jak i OP aby nie załapać się w razie czego na ustawowe przekształcenie w Zespół?

U mnie sytuacja nie jest do końca jasna. Powody lokalowe, p.poż.. OP, puki co też do końca się nie określił jakie ma plany a głupio byłoby się obudzć z ręką w nocniku. Jeśli obecny stan pozostanie bez zmian to wejdzie Zespół no i może pojawić się problem.


post został zmieniony: 24-02-2015 13:03:38
Aneta Krzykawska24-02-2015 13:51:58   [#27]

Ale punkt przedszkolny to też nie do końca takie hop siup. Ma on co prawda obniżone wymagania p.poż  ale musi być na parterze, tylko dla 15 dzieci, 2 metry na dziecko musi być w sali czyli na 15 dzieci  30 metrów sala. Musi być w oddzielnej strefie pożarowej niż szkoła czyli drzwi do części szkolnej przeciwpożarowe a i inne elementy oddzielenia ppoż też muszą być zgodne z wymogami (strop żelbetowy, odpowiednia odporność ścian zewnętrznych i wewnętrznych - szczególnie tych oddzielających szkołę od punktu). No i nie wiem jak z korzystaniem przez dzieci przedszkolne z pomieszczeń szkoły. W przepisach o przekształceniu oddziału przedszkolnego w przedszkole jest to uregulowane, że mogą korzystać np ze stołówki. A tu nie wiem. 

mellaa25-02-2015 17:21:23   [#28]

Dziękuję Rzewo za odpowiedź.

Mamy taki układ szkoły filialnej- szkoła klasy I-III, zerówka oraz punkt przedszkolny, czy zerówka od 1 IX 2016 będzie przedszkolem czy zerówką jeśli filia pozostanie i punkt przedszkolny?


post został zmieniony: 25-02-2015 17:21:57
Leszek25-02-2015 17:44:39   [#29]

zerówka to oddział przedszkolny przy SP (filia też przy SP) - zatem będzie przedszkolem (drąż OP jakie ma plany czy będzie zespół)

pozdrawiam 

 

mellaa25-02-2015 20:33:58   [#30]

Czyli zerówka zostanie zgodnie z rozporządzeniem przedszkolem a punkt przedszkolny będzie przedszkolem czy nadal punktem i czy można nie utworzyć zespołu ?

rzewa25-02-2015 23:48:32   [#31]

rozumiem, że w szkole filialnej w B jest oddział przedszkolny oraz w budynku tej szkoły mieści się punkt przedszkolny (nauczyciela tego punktu zatrudnia dyrektor szkoły, której filia jest podporządkowana) oraz w szkole macierzystej w A nie ma oddziału przedszkolnego

zatem 1.09.2016, o ile OP nie wykona żadnego ruchu, będzie to zespół szkolno-przedszkolny w A, w którego skład wejdzie:

1) szkoła podstawowej w A z filią w B  oraz

2) przedszkole w B, w które przekształci się z mocy ustawy obecny oddział przedszkolny przy szkole w B;

status punktu przedszkolnego nie ulegnie zmianie


post został zmieniony: 25-02-2015 23:52:50
mellaa26-02-2015 13:45:54   [#32]

Szkoła A - szkoła podstawowa + zerówka+ punkt przedszkolny

Filia- B - szkoła I-III + zerówka+ punkt przedszkolny

Czy jeśli OP nic nie zrobi będą to dwa zespoły? A dyrektor jest jeden i nie powołano zastępcy a w filii nie ma kierownika.

 

rzewa26-02-2015 22:43:13   [#33]

będzie jeden zespół:

- szkoła A z filią

- przedszkole A z oddziałem zamiejscowym w B, utworzone z obu zerówek

oraz 2 punkty przedszkolne tak jak do tej pory (w obu punktach n-li zatrudnia dyrektor zespołu)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]