Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczanie indywidualne po nowemu
strony: [ 1 ][ 2 ]
Zbig6022-09-2014 11:09:02   [#51]

Ja jeszcze o tej religii. Rozumiem, że nie obejmuje jej nauczanie indywidualne. Ale rodzic złożył deklaracje, i tym samym pragnie mieć ocenę w tym miejscu na świadectwie. Nie mozna napisać zwolniony, bo nie jest. Co w takim przypadki?

rzewa22-09-2014 13:41:12   [#52]

albo dzieciak chodzi na religię -> jeśli może i chce

albo - jeśli nie może - katecheta (ksiądz) chodzi do niego w ramach misji (art 42 ust 2 KN)

MKJ22-09-2014 14:44:38   [#53]

Rzewo, a co zrobić z tym WF-em? [#50]

Zwiększyć nauczycielowi wymiar godzin i zobowiązać do przeprowadzenia jednej godziny indywidualnych ćwiczeń w miesiącu?

rzewa22-09-2014 15:26:34   [#54]

owszem

i dopilnować by to nie była fikcja

:-)

MKJ22-09-2014 19:31:48   [#55]

No toś mnie pocieszyła...

Ale dzięki za rozwianie moich wątpliwości. :)

madi08-10-2014 22:20:31   [#56]

rzewa, mam pytanie do #47, czy w takim razie uczeń może też uczęszczać czasami np. na matematykę z klasą (nie rezygnując oczywiście z tego przedmiotu na NI) bo tak chce? A co z zapisywaniem obecności w dzienniku lekcyjnym na zajęciach, na które uczeń wchodzi, bo chce?

rzewa08-10-2014 22:41:03   [#57]

moim zdaniem może, o ile chce i orzeczenie tego nie wyklucza

normalnie, odnotować obecność na tych zajęciach

MKJ09-10-2014 14:00:55   [#58]

Ale nie odnotowywać nieobecności, gdy go nie ma na takich zajęciach.

A ja pociągnę jeszcze wątek WF-u... Nauczanie indywidualne w domu, uczeń nie ma zwolnienia z WF-u. Czy można realizować takie zajęcia w domu i jak to praktycznie zrobić?

rzewa09-10-2014 16:55:11   [#59]

oczywiście, że można zajęcia wf, odpowiednio dostosowane, realizować w domu -> po prostu n-l wf z podstawą programową w ręku modyfikuje program nauczania uwzględniając warunki domowe ucznia i jego możliwości zdrowotne

przepisy mówią o tym, że można zrezygnować z niektórych treści, a w tym wypadku należy zrezygnować z niektórych ćwiczeń - np. gier zespołowych, ale to nie przeszkadza by z uczniem omówić zasady tych gier i przeanalizować np. materiały video ich dotyczące, można także ćwiczyć te elementy, które się da: rozgrzewkę, ćwiczenia izometryczne, gimnastykę itp.

można przygotować zestaw ćwiczeń, które uczeń będzie mógł codziennie sam w domu wykonać - to na pewno sporo da

nie jestem wf-istą -> sądzę, że wf-iście nie powinno to sprawić większego kłopotu

MKJ09-10-2014 21:01:11   [#60]

No tak, zapomniałem o tej rezygnacji z niektórych treści...

Dzięki, Rzewo. :)

slos10-10-2014 07:30:59   [#61]

Rzewuniu, jesteś genialna w tłumaczeniu krebotynizmów edukacyjnych. :-))) 

AnJa10-10-2014 07:40:06   [#62]

no i jest cała edukacja zdrowotna

w praktyce jednak zadbałbym o to , by rodzic dostarczył opinie od lekarza i zwolnił na ten czas z wf

juasia12-10-2014 08:41:24   [#63]

A w orzeczeniu u mojego ucznia jest napisane że ma mieć NI w szkole ale tylko w zakresie przedmiotów wiodących. W rozmowie telefonicznej PPP doprecyzowała termin" przedmioty wiodące" i wyjaśniła, że dotyczy to tylko języka polskiego i matematyki. Na pozostałe przedmioty dziecko chodzi z klasą. Orzeczenie  zostało wydane w sierpniu. Czy może być taka organizacja NI?

rzewa12-10-2014 09:43:36   [#64]

nie, nie może

NI to nie są korepetycje czy douczanie z konkretnych przedmiotów -> NI to odrębna organizacja nauczania wynikająca ze stanu zdrowia -> jeśli może chodzić na np. historię to może też na polski czy matematykę i NI jest zbędne, bo uczeń może chodzić do szkoły

czym innym jest uczęszczanie na zajęcia (regularne) a czym innym ew. przychodzenie jeśli akurat stan ciała i psychiki na to pozwala

juasia13-10-2014 09:23:45   [#65]

To w takim razie co ja mam zrobić? Podważyć orzeczenie?

izael13-10-2014 09:33:27   [#66]

juasia...

ta cała dyskusja własnie o tym, w jakim rozkroku musi stanąć dyrektor:(

jeden zapis zobowiązuje do organizacji NI zgodne z orzeczeniem, a drugi do uwzględnienia całej ramówki i tow kontakcie indywidualnym uczeń-nauczyciel

chcesz, to pisz do PPP i zapytaj, jak niby masz to zrealizować


post został zmieniony: 13-10-2014 09:33:35
dwalcz26-11-2014 22:08:01   [#67]

Dostałem orzeczenie o NI bez wskazania gdzie ma odbywać się NI. Nie ma słowa czy ma odbywać się w domu czy w szkole. Nie ma też żadnej informacji czy uczeń może brać udział np.  jasełkach, szkolnych uroczystościach, wycieczkach itp. W rozmowie tel. dyr. PPP dowiedziałem się, w zasadzie na w-f może przyjeżdżać do szkoły ;)

Co robić? Matka chyba będzie się odwoływać. Na razie nie napisała wniosku o zorganizowanie NI, orzeczenie podała do wglądu.

 

dwalcz26-11-2014 22:11:47   [#68]

ze strony MEN

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej docierają pytania rodziców dzieci objętych, z uwagi na stan zdrowia, indywidualnym nauczaniem. Zaniepokojeni pytają: Czy ich dzieci mogą brać udział wyłącznie w zajęciach zorganizowanych indywidualnie z nauczycielem, czy mogą też brać udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych dla klasy?

Wyjaśniamy: mogą.

Dzieci i młodzież objęte (ze względu na stan zdrowia znacznie utrudniający uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły) indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem mogą brać udział zarówno w zajęciach zorganizowanych indywidualnie z nauczycielem, jak i w różnych zajęciach (w tym także edukacyjnych) organizowanych dla oddziału czy grupy uczniów zdrowych.
Warunkiem jest wskazanie takiej możliwości w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną (na podstawie zaświadczenia lekarza).   

O obejmowaniu dzieci i młodzieży indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem (ze względu na stan zdrowia) decyduje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w wydawanym przez nią orzeczeniu.

Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).
Natomiast sposób organizowania indywidualnego nauczania określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157).

Za zgodą lekarza leczącego dziecko, dzieci te mogą również uczestniczyć w życiu szkoły, zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych.
Mogą również uczestniczyć w innych zajęciach, np. wybranych zajęciach edukacyjnych, jeżeli to wynika z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.
Podstawą do takiego działania jest przepis § 10 ww. rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, który wymienia tylko przykładowe rodzaje zajęć, w których dziecko może uczestniczyć. Nie stanowi natomiast katalogu zamkniętego.  Tym samym dopuszcza udział dzieci również w zajęciach literalnie nie wymienionych w rozporządzeniu np. zajęciach edukacyjnych, zajęciach dodatkowych, pozaszkolnych itp.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że udział tych dzieci w ww. zajęciach (organizowanych na podstawie § 10 ww. rozporządzenia) odbywa się poza tygodniowym wymiarem godzin indywidualnego nauczania, wskazanym w § 8 (dla przedszkolaków) i § 9 (dla uczniów szkół) ww. rozporządzenia. Zajęcia te prowadzone są bowiem przez wyznaczonych nauczycieli wyłącznie w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem.

Aktualnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz.1072), w którym doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące wydawania oraz treści  m.in. orzeczeń o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.


Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

izael27-11-2014 20:36:16   [#69]

hmmm

Szanowny MENie, problem dotyczy interpretowania przez PPP i szkoły tego, co wchodzi w skład godzin nauczania indywidualnego - godzin, które mamy od OP.

Zapisy w niektórych orzeczeniach pozwalają na takie myślenie: trochę godzin obowiązkowych w nauczaniu indywidualnym, a reszta (zgodnie z orzeczeniem) z klasą...

no a tego w tym co wyżej absolutnie nie uwzględniono:(

a przecież tu chodzi o sprzeczność w stosowaniu dwóch zapisów rozporządzenia - tego, że mamy realizować to, co zawarto w orzeczeniu i tego, że w godzinach nauczania indywidualnego ma być cała ramówka dla danej klasy

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]