Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ewidencja materiałów edukacyjnych
strony: [ 1 ]
Mariola Tymczyszyn03-09-2014 12:36:25   [#01]

Jak ewidencjonować materiały edukacyjne zakupione dla uczniów klas pierwszych ze środków dotacji celowej? Proszę o pomoc

rzewa03-09-2014 15:06:54   [#02]

sporządzić listę dzieci, które mają prawo do tych materiałów i zebrać od rodziców podpisy potwierdzające fakt ich otrzymania

michba03-09-2014 21:45:07   [#03]

Czy z podręcznikiem do angielskiego można tak jak z ćwiczeniami, on też jest jednoroczny.

izael04-09-2014 09:44:24   [#04]

muszę sobie to uporządkować:)

1. Materiały edukacyjne i podręczniki do angielskiego - listy imienne podpisane przez rodziców.

Pytanie: jak określać koszt czy konsekwencje w przypadku zgubienia, zniszczenia tychże?

co na koniec roku szkolnego ? listy do segregatora i do widzenia? a materiały i angielski na własność ucznia? czy zabieramy im to dobro... i nie wiem co...:)

2. Elementarz -ewidencja jak innych książek bibliotecznych + imienne listy z potwierdzeniem odbioru.

ze strony MEN:Dyrektor szkoły powinien wprowadzić na stan biblioteki szkolnej dostarczone do szkoły egzemplarze „Naszego elementarza” zgodnie z liczbą przysłanych do szkoły egzemplarzy podręcznika.


3. Piszę sobie zarządzenie albo zmieniam regulamin biblioteki i tam określam szczegółowe warunki wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych a także warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej. Taką informację przekazujemy rodzicom.

 

 

Projekt zarządzenia już mam - dzięki uprzejmości Jerzyka:)

AnJa04-09-2014 09:45:45   [#05]

w przypadku materiałow to chyba koszt zakupu?

izael04-09-2014 09:55:43   [#06]

też tak myślę, ale...

czy na koniec roku szkolnego musimy zebrać te "zużyte" materiały edukacyjne i książki do angielskiego?

Przepis art. 22ak ust. 3 cyt. ustawy umożliwia szkole żądanie od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika  „Nasz elementarz”  oraz zwrotu kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych sfinansowanych ze środków dotacji w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia ich do biblioteki. 

 

Nieee... trzeba chyba napisać, ze akurat to po zakończeniu roku szkolnego nie podlega zwrotowi.

AnJa04-09-2014 10:05:52   [#07]

to chyba o tych wielokrotnego użytku mowa?

izael04-09-2014 10:49:22   [#08]

może i masz rację

zafiksowałam się myśleniem tylko o klasach I, gdzie materiały edukacyjne i książka do języka zużywają się:)

AnJa04-09-2014 10:56:37   [#09]

do innych klas chyba jeszcze w tym roku nie ma? acz oczywiście warto pisać docelowo- żeby zasad co rok nie zmieniać

 

Natka04-09-2014 11:58:02   [#10]

Iza, Jerzyk,

podzielcie się proszę zarządzeniem 

izael04-09-2014 12:04:34   [#11]

jak trochę to podszlifujemy, to wrzucimy do wymiany

chyba, że Jerzyk zaprotestuje oplakatowując się:)

AnJa04-09-2014 12:18:56   [#12]

przeciwko szlifowaniu Jerzyk zaprotestuje na pewno

no, chyba, ze  to nie szlifowanie a polerowanie będzie

czoła

izael04-09-2014 12:53:44   [#13]

Jerzyk ma czoło mądrością polerowane:) 

a szlifujemy papiór:) powinien się zgodzić

Natka04-09-2014 13:43:31   [#14]

:)

Zak04-09-2014 20:06:10   [#15]

Czy materiałem ćwiczeniowe też wprowadzamy na stan biblioteki? A po roku kasacja...

dwalcz04-09-2014 20:54:04   [#16]

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół podstawowych,

 

nawiązując do pytań w sprawie ewidencjowania i wypożyczania Naszego elementarza oraz podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego i materiałów ćwiczeniowych zakupionych do klasy I ze środków dotacji celowej, przekazujemy informacje, które mogą być dla Państwa pomocne.

Art. 22aj ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, oraz  że czynności związane z ich zakupem do biblioteki, jak również czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły. Art. 22ak ustawy nakłada na szkołę podstawową i gimnazjum obowiązki nieodpłatnego:

1) wypożyczania uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać papierową, lub

2) zapewniania uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

3) przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania.

Stosownie do postanowień art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III, zapewnia Minister Edukacji Narodowej. Zadanie to Minister może wykonywać we współdziałaniu m.in.
z wojewodami i kuratorami (art. 22c ust. 4 ustawy). 

 

Podręcznik Nasz elementarz, dostarczony do szkół przez Ministra Edukacji Narodowej we współdziałaniu z wojewodami i kuratorami oświaty – zgodnie  z art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty – staje się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem jego przekazania do szkoły. Przejście własności Naszego elementarza wynika wprost z art. 22ad ust. 1, a odbiór podręczników potwierdza dyrektor szkoły w aplikacji internetowej przygotowanej do obsługi procesu dystrybucji oraz bezpośrednio u wykonawcy usługi w momencie odbioru przesyłki.

Dyrektor szkoły powinien dokonać wprowadzenia na stan biblioteki szkolnej dostarczonych do szkoły egzemplarzy Naszego elementarza na podstawie faktycznie dostarczonej do szkoły liczby egzemplarzy.

Ewidencji materiałów bibliotecznych, w tym ww. podręcznika,  oraz podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkoły ze środków dotacji celowej, należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektorów szkół w zasadach (polityce) rachunkowości oraz w sposób umożliwiający realizację obowiązku inwentaryzacji, wynikającego z art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

Dyrektor szkoły, na podstawie art. 22ak ust. 2  ustawy o systemie oświaty, jest obowiązany określić szczegółowe warunki wypożyczania podręczników oraz  materiałów edukacyjnych a także warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej i poinformować o nich rodziców.  Przepis art. 22ak ust. 3 cyt. ustawy umożliwia szkole żądanie od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika Nasz Elementarz oraz zwrotu kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych sfinansowanych ze środków dotacji, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia ich do biblioteki. Należy przy tym podkreślić, że nie jest możliwe żądanie zwrotu nowego egzemplarza podręcznika w takich przypadkach.

Jednocześnie informujemy, że nie jest konieczne podpisywanie umów użyczenia podręczników z rodzicami ucznia. 

jerzyk04-09-2014 23:15:50   [#17]

#6  

Iza, materiały edukacyjne będą zużywać się jak podręczniki ( przez 3 lata)   i trzeba je będzie odzyskiwać

materiały ćwiczeniowe zużywać się będą szybciej i nie trzeba będzie ich odzyskiwać ;-)

UoSO

Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

24) materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

25) materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
rzewa05-09-2014 00:57:30   [#18]

czyli podręcznik i materiał edukacyjny wprowadzamy na bibliotekę i wypożyczamy uczniom - przed upływem 3 lat, żeby toto spisać ze stanu trzeba zrobić protokół zniszczenia, po 3 latach po prostu wyrzucamy

materiał ćwiczeniowy wydajemy na listę, listę przechowujemy do końca roku szkolnego a potem wyrzucamy jak każdy dokument kategorii BC

izael05-09-2014 10:59:44   [#19]

no to umieściłam zarządzenie, ale dość niefortunnie w zakładce Prawo:)

traktując to jako prawo wewnątrzszkolne

krytyczne konstruktywne uwagi mile widziane

:)

jerzyk05-09-2014 14:00:39   [#20]

Zgrabnie wyszło :-)

Natka05-09-2014 14:12:47   [#21]

i to bardzo :)

DZIĘKUJĘ :)))

zemi05-09-2014 18:10:06   [#22]

Ja też dziękuję. Wykorzystam :)

Mam nadzieję, że to tylko pomyłka, że po paragrafie 3 jest 6, że nie wcięło mi tekstu ....

I jeszcze takie pytanie: czy nie trzeba nic o materiałach ćwiczeniowych, że np. również są wypożyczane przez bibliotekę 

lecz nie podlegają zwrotowi a tylko rodzice kwitują odbiór na liście klasowej ?

rzewa05-09-2014 23:37:04   [#23]

nie są wypożyczane tylko wydawane, więc nie trzeba

dorotagm07-09-2014 12:50:01   [#24]

a czy konieczne jest podpisywanie przez rodzica wypożyczenia elementarza lub materiałów edukacyjnych (tych wieloletnich)?

Ja obmyśliłam sobie karty - tak jak inne książki z biblioteki są wypożyczane dzieciom. Rodzic nic nie podpisuje przecież.

 Co wy na to?

 

zemi07-09-2014 14:13:47   [#25]

otrzymałam na skrzynkę mailową (jak pewnie niemalże wszyscy dyrektorzy) ofertę przesłania szkole

własnie takiego regulaminu: cena 90 zł + 23% VAT 

Zobaczcie jak dzięki temu forum oszczędzamy :)))))))

Ja nie kupiłabym lecz napisała sama, ale ile lżej jak można pobrać z wymiany plików i dostosować do swojej szkoły.

Jeszcze raz dziękuję :)

rzewa07-09-2014 15:48:14   [#26]

Doroto, jak wypożyczamy, to nie trzeba by rodzice podpisywali (w bibliotece zostaje karta książki), ale jak wydajemy do swobodnego wykorzystania, to warto mieć potwierdzenie, że zostało rzeczywiście wydane, zwłaszcza, że nie ma w szkole po wydaniu niczego poza dowodem zakupu

kinia282007-09-2014 22:47:30   [#27]

Rzewo, czy w tym roku szkolnym podręcznik do angielskiego będą musiały dzieci oddawać?

kinia282007-09-2014 22:52:35   [#28]

Izael, dziękuję, też skorzystam. Mam tylko wątpliwość co do wypożyczania angielskiego. Mówiono na szkoleniu, że jest na rok, tak jak materiały ćwiczeniowe, bo jeszcze nie ma książki na 3 lata. Dlatego nie chciałam wpisywać na stan biblioteki. Tylko sam elementarz. Ale może coś mylę.


post został zmieniony: 07-09-2014 22:53:18
rzewa07-09-2014 23:47:32   [#29]

moim zdaniem podręcznik do angielskiego to podręcznik, więc wypożyczamy go uczniom -> ustawa mówi, że nie dotyczy go obowiązek wykorzystania przez 3 lata, a co za tym idzie za rok będzie znowu dotacja do podręcznika dla klasy I, ale nie mówi, że w związku z tym obowiązują inne zasady udostępniania niż te przewidziane dla podręcznika -> to nadal jest podręcznik

izael08-09-2014 09:19:47   [#30]

też mam duże wątpliwości w tym temacie

mój pierwszy i jedyny ogląd na podręcznik do języka angielskiego każe mi stwierdzić, że to materiał ćwiczeniowy - takie coś, co się zużywa przez uzupełnianie, rysowanie, zakreślanie - i nie ma takiej siły, by posłużył komuś innemu w przyszłości

nie wciągnę go na stan, bo to absurd, a z absurdami walczymy i się na nie nie zgadzamy:)

i, rzewo kochana:) walczymy z biurokracją:))) a dla mnie to biurokracja właśnie

 

 

ola 1314-09-2014 12:37:35   [#31]

Izael, pozwoliłam sobie na skorzystanie z Twojego wzoru zarządzenia. Jednak aby nie musieć pamiętać o uaktualnianiu załącznika, pozbyłam się go wprowadzając zapis:

  1. Koszty podręczników/materiałów edukacyjnych są określane przez organ prowadzący na podstawie komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej i udostępniane w bibliotece szkolnej.

Dlaczego tak? Bo jest trochę zamieszania z kwotą na podręcznik do angielskiego i materiały edukacyjne - MEN podaje:

25zł i 50 zł. A my mamy tylko 24,75 zł i 49,50 zł, gdyż 1% zabiera "obsługa" tego przedsięwzięcia, która nie do szkolnej kasy wpływa. I teraz tłumaczenie się rodzicom ucinam, że taką kwotę dostajemy z organu prowadzącego.

 

zemi14-09-2014 13:02:39   [#32]

izael

nam (lubelskie) powiedziano, że język angielski na razie jest na jeden rok bo nie zdążono dostosować,

więc z tego wynika, że trzeba trzeba potraktować jak materiał ćwiczeniowy i ja tak zrobiłam.

 

Ala14-09-2014 16:35:56   [#33]

ja też :)

zakupione z dotacji celowej (24,75 zł) na język obcy


post został zmieniony: 14-09-2014 16:37:01
ola 1314-09-2014 18:26:34   [#34]

Chciałabym zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, o której czytamy w liście z MEN:

Ewidencji materiałów bibliotecznych, w tym ww. podręcznika,  oraz podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkoły ze środków dotacji celowej, należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektorów szkół w zasadach (polityce) rachunkowości oraz w sposób umożliwiający realizację obowiązku inwentaryzacji, wynikającego z art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

A to co powyżej wiąże się z protokołami kasacji i takie tam, więc warto sprawdzić jak mamy skonstruowane zasady rachunkowości oraz jak wygląda u nas inwentaryzacja w bibliotece. Dlatego muszę pomyśleć jak to z tymi materiałami edukacyjnymi i pozostawianiu ich uczniom po zakończeniu roku szkolnego.

Od tej biurokracji nie uciekniemy. :(

cóś się wkleił dwa razy.


post został zmieniony: 14-09-2014 18:27:10
Ala14-09-2014 18:28:50   [#35]

ewidencja tak, jak każda inna książka w bibliotece

tylko, że czas "przetrzymywania" inny :)

kulka20-04-2015 08:50:54   [#36]

mieliśmy teraz potwierdzać w SIO stan elementarzy w bibliotekach.

A potwierdzamy przecież za każdym razem w SIO dostawę. Co jest sprawdzane?

 

Ala20-04-2015 22:47:38   [#37]

stan elementarzy czyli ile z tych dostarczonych w ubiegłym roku nadaje się do dalszego użytku

gimnazjum23-06-2015 10:25:12   [#38]

czy ktoś juz do polityki rachunkowości wprowadził zasady ewidencji darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych- może coś wkleić? plissssss

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]