Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rozporządzenie o dokumentacji - dziennik
strony: [ 1 ]
laostic03-09-2014 10:29:08   [#01]

Czy ktoś ma dziennik dla szkół da dorosłych, który posiada integralną część na podpisy słuchaczy (nowość w rozporządzeniu)?

Jerzykk03-09-2014 13:19:33   [#02]

Wykorzystując wątek

Czy ktoś może mi rozjaśnić § 10. 3 ( w projekcie § 9. 3) ale tylko w kontekście uzasadnienia do projektu ( punkt 9 str. 5). Czy mamy rozbudować dziennik o tabelki z dodatkowymi podliczeniami godzin z poszczególnych przedmiotów?

AnJa03-09-2014 13:33:41   [#03]

Jakbyś zacytował- spóbowałbym. Ale żeby szukać?

Jerzykk03-09-2014 14:16:16   [#04]

podam link do uzasadnienia:

 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/233596/233598/233599/dokument121432.pdf

 

 

 

 

rzewa03-09-2014 15:02:06   [#05]

do #01: nie ma potrzeby jakiegoś innego druku -> stosujesz jaki chcesz dziennik, ale jeśli w nim przewidziano zaznaczanie obecności "po staremu", to decydujesz o niewypełnianiu tego i sporządzasz listy, do podpisywania przez słuchaczy, które stanowią załącznik do dziennika po ich wypełnieniu (nie muszą być one fizycznie spięte z dziennikiem -> wystarczy, że zostaną odpowiednio opisane

petrus03-09-2014 21:14:34   [#06]

A do godzin karcianych? Taki uniwersalny byl dziennik oskkowy:) Nauczyciel ma dzieci z różnych klas na dodatkowej godzinie i zaznacza w dzienniku lekcyjnym, nie rozumiem?

camelot03-09-2014 23:12:02   [#07]

Ja też nie rozumiem o co chodzi z tym dziennikiem do godzin karcianych. W sumie jest czy go nie ma? Gdzie te godziny wpisywać?

rzewa04-09-2014 09:12:22   [#08]

dzienniki zajęć (fizycznie może ich być mniej niż różnych zajęć - w skrajnym przypadku może być jeden) dotyczą uczniów-uczestników zajęć dlatego tak jest to w rozporządzeniu sformułowane

a jak to technicznie (fizycznie) będzie zależy od dyrektora szkoły

Jerzykk04-09-2014 09:13:59   [#09]

Forumowicze interpretujcie #02 i #06 i #07 bo my mamy wątpliwości

Karolina05-09-2014 07:53:59   [#10]

Również było wielokrotnie - dziennik do "karcianych" może być jaki dyrektor uzna za słuszne by móc sprawować nadzór nad ich realizacją. 

Numerację sobie dopisywać wg uznania byle było jasno i czytelnie. Ja bez rozporządzenia wcześniej już numerowałam - było to wygodne dla mnie (wiedziałam ile mam godzin zrealizowanych ) a sprawdzający ułatwione zadanie.

rzewa05-09-2014 10:19:56   [#11]

Karolina, wg rozporządzenia nie ma dziennika "do karcianych" -> szkoła jest obowiązana prowadzić do wszystkich zajęć dzienniki, które mają zawierać informacje wymienione w rozporządzeniu

rozporządzenie nie określa czy te dzienniki mają być fizycznie rozdzielone czy mogą stanowić fizycznie całość oraz tego jak mają wyglądać w środku -> o tym decyduje dyrektor

Karolina05-09-2014 14:46:16   [#12]

o widzisz... to nie wiedziałam :) chyba nawet dyskusją była - jak w takim razie ewidencjonować te godziny - jeśli byłby "dziennik biały" jak kiedyś to źle? Skoro dyrektor decyduje to tak może sobie zostawić, nie? 

JanDan06-09-2014 11:39:28   [#13]

Czyli co z dziennikami do "karcianych"? Czy jeśli dyrektor zadecyduje, że mają być "białe" do każdych zajęć, tak jak poprzednio, to czy tak może być i czy będzie to zgodne z rozporządzeniem?

kativ08-09-2014 08:36:08   [#14]

podsumowując - dzienniki w szkołach dla dorosłych:

nie ma już wymogu, aby w ww. dziennikach odnotowywać jakkolwiek frekwencję, a tym samym wszystkie miejsca na nią przeznaczone można wyzetować, zarówno w szkołach stacjonarnych, jak i zaocznych, bez względu na to czy to szkoły publiczne czy też nie?

 §10. 5. W dzienniku lekcyjnym prowadzonym przez szkołę dla dorosłych wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny uzyskane w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5. Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności, na których obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają własnoręcznym podpisem.

kativ08-09-2014 08:44:53   [#15]

listy obecności należy już przedstawić w niektórych urzędach, ponieważ są warunkiem wypłacenia dotacji w niepublicznych szkołach dla dorosłych, tak jak w moim regionie - reguluje to uchwała miasta, a teraz kolejne listy będą integralną częścią dziennika lekcyjnego, co oznacza, że potrzebuję dwie oryginalne listy z podpisami słuchaczy NA KAŻDEJ GODZINIE LEKCYJNEJ....litości....

juasia08-09-2014 09:14:56   [#16]

ale czy to rozporządzenie weszło już w życie?

 

kativ08-09-2014 09:31:56   [#17]

tak, 3.09.2014

DYREK08-09-2014 16:15:15   [#18]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 poz. 1170)

Macia10-09-2014 12:13:20   [#19]

 w przedszkolu "wpisuje się godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się
obecność dzieci na zajęciach w danym dniu"

jak to rozwiązujecie technicznie tzn. gdzie pisać te godziny i czy każdego dnia,  czy robicie dodatkowa listę bo w dzienniku to nie ma miejsca

sońka10-09-2014 22:09:53   [#20]

Czy Leszka można prosić o tekst ujednolicony?

Jacek10-09-2014 22:42:26   [#21]

przecież to nowe rozporządzenie i nie ma co ujednolicać

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1170/1 

kativ11-09-2014 06:26:28   [#22]

podnoszę [#14 oraz 15], jakie rozwiązania stosujecie?

Leszek11-09-2014 07:58:38   [#23]

Ano, nie ma co ujednolicać....

Pozdrawiam

 

sońka11-09-2014 13:58:13   [#24]

ano, dziekuję

ewitex11-09-2014 22:16:19   [#25]

Czy w oddziale przedszkolnym również wpisujemy godziny przyjścia i odbioru dziecka ze szkoły, czy dotyczy to tylko przedszkoli?

Ala11-09-2014 22:26:07   [#26]

oddziału przedszkolnego dotyczą przepisy jak dla przedszkoli

czyli wpisujemy

Macia15-09-2014 06:30:40   [#27]

a ja podniosę bom ciekawa w którym miejscu to wpisujecie ja nie mam na to miejsca w dzienniku i pozostaje w tym roku przy cogodzinnym wpisie. Nie chcę generować dodatkowych list a może za rok ktoś dostosuje dzienniki do nowych przepisów

Aneta Krzykawska15-09-2014 10:50:15   [#28]

My mamy dodatkowe listy, które się sprawdzają potem przy odpłatnościach za pobyt i za wyżywienie. Wpisujemy tam dokładny czas przyjścia i wyjścia i zaznaczamy od razu jak ktoś zgłasza nieobecność jako uspr. Planujemy też wprowadzenie elektronicznego systemu kontroli . 

mstola15-09-2014 11:31:37   [#29]

Jak rozwiązaliście odnotowanie w dzienniku lekcyjnym obecności ucznia?

elrym15-09-2014 13:33:10   [#30]

zapis w Statucie- obecności uczniów odnotowuje się, pozostawiając niewypełnioną rubrykę w dzienniku, natomiast nieobecność stwierdza się, stawiąc w tym miejscu pionową kreskę

znakiem + oznacza się nieobecność usprawiedliwioną

izael15-09-2014 14:18:30   [#31]

życie jest piękne:) my zostawiamy pustą rubrykę, gdy uczeń obecny, kreska pionowa, gdy nieobecny

mieliśmy kontrolę i trudną rozmowę - bez zaleceń

zmian w statucie nie robiliśmy


post został zmieniony: 15-09-2014 14:18:53
elrym15-09-2014 15:15:20   [#32]

izael- rozmowa trudna z jakiego powodu, że w taki sposób nie można zaznaczać?

 

Jacek15-09-2014 15:45:05   [#33]

wizytator zapytał być może jak odnotować pustą rubrykę, długopisem przykładowo?

:-)

AnJa15-09-2014 15:49:34   [#34]

korektorem

izael15-09-2014 15:53:30   [#35]

owszem

dlatego właśnie:)))i jeszcze dlatego, że z naszej strony było praktyczne i racjonalne podejście do przepisu, a z drugiej ... nie:)

więc grzecznie zaproponował mój wicedyrektor gotowość do odwołania się od zaleceń... gdyby ewentualnie się zdarzyły

ale zaleceń nie było, bo może jednak podstawy nie było

 

befana17-09-2014 13:08:16   [#36]

Lekko przeszliście do porządku dziennego nad zmianami w dziennikach karcianych, a mnie to niepokoi:

1. jeśli z "Karcianych" są zajęcia wyrównawcze- wpisujemy imiona, nazwiska uczniów, (1)oddział, (2)adresy poczty elektronicznej rodziców i (3) telefony,(4a) IPET (jeśli posiada), (4b) plan zajęć grupowych,(5) program zajęć grupowych, daty i (6) czas trwania zajęć, tematy zajęć, (7)ocenę postępów, (8)wnioski do dalszej pracy, odnotowujemy obecność i podpisujemy się.

2, jeśli z "Karcianych" są zajęcia rozwijające zainteresowania ucznia- wpisujemy imiona i nazwiska uczniów,  daty i tematy przeprowadzonych zajęć, odnotowujemy obecność i podpisujemy się?

w obydwu rodzajach odnotowujemy,że są to godziny stanowiące realizację zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt.2 UKN

dobrze rozumiem?

bo jeśli tak, to od dziś nie mam w szkole zajęć wyrównawczych tylko zajęcia  rozwijające uzdolnienia uczniów.

Nikt nie pisze, że trzeba rozwijać tylko te wybujałe.Można rozwijać te nawet najskromniejsze.

I poświęcić na to czas, a nie na pisanie papierów.

JarTul17-09-2014 13:35:07   [#37]

Kolejny przejaw "radosnej" twórczości urzędniczej i działań MEN zmierzających do odbiurokratyzowania oświaty.
Zatem będziemy teraz rozwijać zainteresowania uczniów... co zresztą od lat czynimy. :-)

§ 13. 1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 12, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
2. W dzienniku innych zajęć należy dodatkowo odnotować, że przeprowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 1, stanowi realizację zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
3. Do dziennika innych zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem oraz odnotowuje się obecność dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.
4. Do dziennika innych zajęć prowadzonego przez szkołę policealną dla młodzieży lub szkołę dla dorosłych nie wpisuje się danych rodziców pełnoletnich uczniów lub słuchaczy.
5. Jeżeli w zakresie zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczyciel realizuje zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów lub słuchaczy, do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska uczniów lub słuchaczy, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów lub słuchaczy. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.


post został zmieniony: 17-09-2014 13:37:19
befana17-09-2014 14:11:14   [#38]

a propos ograniczania dokumentacji:

właśnie wypełniłam ankietę dla KO ( teraz w wersji elektronicznej) , w której należy wpisać :

pełną nazwę szkoły

ulicę i numer

miejscowość

gminę

telefon

mail

osobę odpowiedzialną za wypełnienie formularza

 

a w części merytorycznej wpisałam dwa zerw, bo sprawa mnie nie dotyczy!!!!!!!!

No więc, HELP!, po co nam te wszystkie identyfikatory, regony, nipy i RSO?( O SIO nie wspomnę!), kiedy i tak za każdym razem muszę wszystkie dane identyfikacyjne wklepywać na nowo?

I to PILNIE!

czy ja nie mam innych zajęć w szkole, niż wklepywanie tego samego po raz enty?

(pytam skromnie, bo zaraz ktoś przeczyta i przyjedzie sprawdzić, jak onegdaj bywało ;-))).

 

Macia17-09-2014 14:24:42   [#39]

to kolejny bubel, który powinni jak najszybciej zmienić. Prócz tego co zauważył JarTul w p-lu zamiast sprawdzać obecność co godzina trzeba wpisywać godziny przyjścia i wyjścia dziecka co narzuca generowanie dodatkowych papierów

 

rzewa17-09-2014 17:35:26   [#40]

Maciu czegoś nie rozumiem - to przecież jest postulat przedszkoli by nie sprawdzać obecności co godzina tylko wpisać godzinę przyjścia i wyjścia z przedszkola, bo to mniej roboty???

czyli jak MEN zmienił tak jak przedszkola chciały, to teraz jest źle, bo to za dużo roboty?

mnie się wydaje, że teraz właśnie roboty jest mniej...  :-(

kativ18-09-2014 07:09:27   [#41]

ponownie podnoszę [#14 oraz 15] kwestię wypełniania dzienników lekcyjnych w szkołach dla dorosłych; dodatkowo zastanawia mnie fakt, skoro rozporządzenie weszło w życie 3 września, to co 2 września mam mieć frekwencję w dzienniku w szkole stacjonarnej, a kolejnego dnia na liście obecności? :-), odezwijcie się Dyrektorzy szkół dla Dorosłych :-)

JarTul18-09-2014 10:06:41   [#42]

Czytając zapisy rozporządzenia - chyba, że coś przegapiłem - obecności i nieobecności w szkołach dla dorosłych 1 i 2 września dokumentowane są na starych zasadach, a od 3 września na nowych zasadach.


post został zmieniony: 18-09-2014 10:06:59
JarTul18-09-2014 10:14:09   [#43]

To też w ramach odbiurokratyzowania oświaty:
§13 ust. 2 W dzienniku innych zajęć należy dodatkowo odnotować, że przeprowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 1, stanowi realizację zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Gdzie to to wpisywać?
Nowe rubryki w dziennikach zajęć pozalekcyjnych? Wpis w rubryce tematu? ...???

Za Wikisłownikiem:
odnotować:
(1.1) zwrócić na coś uwagę
(1.2) przyjąć do wiadomości
(1.3) powiedzieć o czymś przy okazji
(1.4) sporządzić notatkę
(1.5) zrobić znak przy czymś istotnym celem pamiętania o tym

 

JarTul18-09-2014 10:14:09   [#44]

Po co, zgodnie z zapisami §13 ust. 3, kolejny raz powielać informacje z innych dokumentów szkolnych?

 


post został zmieniony: 18-09-2014 10:21:13
befana18-09-2014 12:07:12   [#45]

Chcieli dobrze, wyszło jak zwykle.

Teraz praktyka pokaże, jakich pułapek mamy się spodziewać.

JarTul18-09-2014 13:51:20   [#46]

Mówią, że "dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane".

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]