Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przejście na emeryturę
strony: [ 1 ]
tardeli02-09-2014 15:00:53   [#01]

Nauczyciel 1 lipca napisał wniosek o rozwiązanie stosunku pracy (na mocy porozumienia stron) z dniem 20 sierpnia, w związku z przejściem na emeryturę. Chciał mieć kilka dni wolne w zatrudnieniu i od 1 września dalej pracować. Jaka powinna być podstawa prawna na świadectwie pracy art. 23 ust 1 pkt 4? Chyba nie - art. 23 ust. 1 pkt 1.

rzewa02-09-2014 17:14:01   [#02]

art 23 ust 4 pkt 1 KN


post został zmieniony: 02-09-2014 17:14:10
tardeli02-09-2014 17:29:02   [#03]

Dziękuję Rzewa.

Omyłkowo zamieniłem ust. z pkt.

Natomiast nie może być tam zapisu o art. 88 ust. 1 ? Gdyż dotyczy on jedynie rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela.

rzewa02-09-2014 18:44:17   [#04]

ależ to jest rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela właśnie...

:-)

tardeli02-09-2014 20:08:58   [#05]

Rzewa, czyli dopisać jeszcze art. 88 ust. 1?

 

rzewa03-09-2014 06:51:22   [#06]

owszem :-)

dyrlo15-09-2014 16:14:42   [#07]

Pytanie od mojej znajomej

Nauczyciel przechodzi 30 września  na emeryturę i prosi dyrektora o wystawienie zaświadczenia/opinii o dotychczasowej pracy. Przyda się bo jawi się możliwość zatrudnienia podczas emerytury. Niestety dyrektor nie chce bo nie ma obowiązku???

Nie rozumiem, jest taki obowiązek czy nie ma? A może wystąpić teraz o ocenę (ocenę ma chyba "aktualną" cokolwiek to znaczy). Tylko to trochę chyba bez sensu teraz ocena pracy. Do końca umowy 15 dni zostało to dyrektor ani ani w trzech miesiącach się nie zmieści.

Czy jest jakiś przepis, który jednak nakłada na dyrektora obowiązek spełnienia prośby nauczyciela? Przewertowałam KP i nic takiego nie znalazłam, w KN też chyba nie ma?

Przepis pod nazwą "dobra wola dyrektora" chyba tutaj nic nie zdziała. Trzeba chyba jakiegoś paragrafu. Smutne to ale zupełnie nie wiem co poradzić, radziłam rozmowę .... podobno nie da się. Nawet na złożoną prośbę (na piśmie) nie odpowiedział tylko słownie poprzez usta sekretarki powiedział "Nie mam takiego obowiązku" :-(

Matko kochana dyrektorzy, co się z nami dzieje?

AnJa15-09-2014 16:24:46   [#08]

 A co w takiej opinii napisac? Okrągłe zdania jak w uzasadnieniu oceny?

A temu, który ma zatrudnić to po co takie coś?

Jeśli jednak mają być to konkrety typu: spóźnił się na posiedzenie RP,  2 razy nie wpisał tematu lekcji, pomylił się przy zliczaniu frekwencji, nachodził dyrektora z żądaniem opinii- to po co nauczycielowi to?

dyrlo15-09-2014 16:31:34   [#09]

AnJa - nie żartuj, chodzi o to, że nauczyciel podobno robił w szkole dużo ponad to co wynika z zadań statutowych, chciałby żeby było o tym napisane.

Nie wiem czy to własna inicjatywa nauczyciela starającego się o zatrudnienie, czy to ten nowy pracodawca chciałby taka opinię, nie wiem.

Pytam tylko czy jeśli pracownik (zostawmy to, że to nauczyciel) prosi pracodawcę o opinię to czy pracodawca jest zobowiązany ją wystawić. No i nie sądzę, żeby spóźniał się do pracy... itd.

AnJa15-09-2014 16:53:10   [#10]

Prawnie nie. Ale dobry obyczaj? Ja wystawiłbym- nie tyle opinię co taka rekomendację-potwierdzenie: co robił,co z tego wynikło.

Wystawiłbym=postawił pieczątkę od zestawieniem przygotowanym przez nauczyciela:-)

dyrlo15-09-2014 16:54:20   [#11]

Ano właśnie, ale przymusić się pewnie nie da.... Coś mi się wydaje, że niezgoda tam pewnie... nie wnikam...

rzewa16-09-2014 08:15:33   [#12]

ale przecież piszesz, że n-l ma ocenę -> to ta oceną będzie się legitymować (czyżby wszystko co zrobił, to zrobił dopiero po uzyskaniu oceny?)

dyrlo16-09-2014 15:44:04   [#13]

Nie wiem, zapytam przy okazji bo obiecałam zadzwonić jak się czegoś od Was dowiem. Ale, że nic nowego nie wymyśliliśmy (poza dobrą wolą dyrektora) to nie będę dzwonić. Może sama (bo to Ona jest) się odezwie. Pozdrawiam.

link12322-04-2015 07:15:45   [#14]

podnoszę wątek. Nauczyciel zwraca się do dyrektora z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę i następnie nawiązanie nowej umowy. To działanie ma nastąpić w maju i związane jest z nabyciem uprawnień emerytalnych. Czy dyrektor może zgodzić się na takie rozwiązanie? Dodam, że nauczyciel wnioskuje o nawiązanie kolejnej umowy o pracę na czas określony

Gaba22-04-2015 07:31:50   [#15]

wg mnie może, ale są to dwie rozłączne czynności - 2 wnioski i wg mnie nie może warunkować odejścia na emeryturę, obligatoryjnym nawiązaniem nowego stosunku pracy. Nie wiem, czy da się zatrudnić nauczyciela na czas określony na jego prośbę.

link12322-04-2015 07:37:21   [#16]

dziękuję za odpowiedź - chodzi o to, że jesteśmy po rozmowie. Nauczyciel chciałby rozpocząć korzystać z emerytury i jednocześnie pracować. Jest to możliwe po rozwiązaniu umowy i nawiązaniu nowej. Też uważam, że nawiązanie nowej umowy nie może być na czas określony. Czy po rozwiązaniu umowy musi być dzień przerwy? np. rozwiązanie 22 kwietnia a nowa umowa 24 kwietnia na czas nieokreślony? Czy takie rozwiązanie może nastąpić już teraz tzn np. w maju?

link12323-04-2015 13:06:09   [#17]

podpowiedzcie, czy dobrze myślę z tym dniem przerwy?

DYREK27-04-2015 08:16:14   [#18]

ZUS wymaga dnia przerwy

na zasadzie prozumienia stron rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie

link12313-05-2015 22:54:33   [#19]

dzięki Dyrek, ale jeszcze chciałbym dopytać jak w przypadku takiego rozwiązania z dniem przerwy wygląda sprawa odprawy emerytalnej. Możecie wyjaśnić?

dyrlo14-05-2015 17:42:15   [#20]

Odprawa emerytalna należy się w dniu przejścia na emeryturę i ponowne zatrudnienie nie ma nic do tego.

link12314-05-2015 22:36:09   [#21]

czyli to jest tak, że godząc się na rozwiązanie umowy muszę z automatu wypłacić odprawę. jeżeli mam środki w budżecie - rozwiązuję, w przeciwnym razie nie rozwiązuję

dyrlo15-05-2015 11:03:45   [#22]

Hmmmm, jak nauczyciel wystąpi do Ciebie o rozwiązanie umowy z powodu przejścia na emeryturę to nic nie zrobisz tylko umowę rozwiążesz i wypłacisz odprawę bez względu na to czy masz czy nie masz środków (takie środki muszą być).

Jedyne co możesz zrobić to nie zatrudnić ponownie tej osoby i tyle. Możesz ją uprzedzić, że nie zatrudnisz jej ponownie to może wtedy nie będzie chciała tej umowy rozwiązywać. 

link12326-05-2015 18:45:12   [#23]

Jeszcze raz podnoszę wątek. Dyrlo rzeczywiście, jest jak napisałeś - nic nie można zrobisz wobec wystąpienia o rozwiązanie umowy z powodu przejścia na emeryturę. Ja mam jednak problem związany z odprawą emerytalną. W moim przypadku jest to 3 - miesięczna odprawa, a niestety nie mam takich środków w budżecie. Wystąpiłem do OP - otrzymałem info, że otrzymam, ale w IV kwartale. Wobec tego mam pytanie: Czy mogę rozwiązać umowę i umówić się z nauczycielem na wypłatę odprawy w IV kwartale bez odsetek, w związku z aktualnie brakiem środków? 

DYREK27-05-2015 11:19:00   [#24]

Pracownik nabywa prawo do odprawy emerytalnej w dniu, w którym rozwiąże stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę. Czyli dniem wymagalności roszczenia o wypłatę odprawy emerytalnej jest dzień rozwiązania stosunku pracy.

Niedotrzymanie tego terminu powoduje, że pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy odsetek za zwłokę. Reguła ta obowiązuje nawet w przypadku, gdy decyzja przyznająca emeryturę została wydana później, tj. po ustaniu stosunku pracy (wyrok SN z 9 kwietnia 1998 r., I PKN 508/97 OSNP 1999, Nr 8, poz. 267).

Dla budżetu gminy odprawa dla Waszego pracownika to żadne środki. Brak zwiększenia planu finansowego szkoły raczej wynika z opieszałości urzędniczej niż realnego braku środków w gminie.

Należy ponownie wystapić do OP o zwiększenie planu finasowego informując jednocześnie, że wypłata odprawy po terminie wymagalności skutkować będzie zwiększeniem kosztów o konieczność wypłaty odsetek.

Wg mnie nie należy umawiać się z pracownikiem tylko podpowiedzieć, żeby wystapił do sądu pracy.

Dlaczego pracownik ma rezygnować z odsetek. Skieruje sprawę do sądu pracy i otrzyma odprawę + odsetki.

link12328-05-2015 10:38:53   [#25]

Dyrku, bardzo dziękuję Ci za wyczerpujący wpis. Za Twoją poradą wystąpiłem do Op o zwiększenie planu finansowego.

Pozdrawaim

link12309-06-2015 22:38:31   [#26]

jeszcze jedno pytanie dot. rozwiązanie umowy z nauczycielem. Mamy podaną datę np. 15 czerwca - czy 15 należy jeszcze traktować jako dzień pracy, czy nie? 

rzewa09-06-2015 23:00:56   [#27]

jest to ostatni dzień pracy

link12310-06-2015 18:55:20   [#28]

dziękuję.

link12325-06-2015 08:58:28   [#29]

podnoszę wątek - chciałbym dopytać się co wpisać w świadectwie pracy nauczyciela w przypadku rozwiązania umowy w czerwcu?

Chodzi mi o urlop - czy należy wpisać urlop niewykorzystany?


post został zmieniony: 25-06-2015 08:58:44
rzewa25-06-2015 11:07:12   [#30]

należ wpisać za ile urlopu wypłacono ekwiwalent

link12301-07-2015 14:08:05   [#31]

dziękuję Rzewo, a jeszcze mam pytanie o podstawę prawną w sytuacji rozwiązania umowy o pracę na wniosek nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w związku z przejściem na emeryturę. czy w pp należy przywołać: Art. 23 ust.1 pkt 1 i ust.4 pkt 1? (na wniosek nauczyciela, za porozumieniem stron) Czy tylko ust. 4 pkt 1 tego artykułu w KN. Z góry dziękuję Wam za pomoc.

rzewa02-07-2015 07:27:59   [#32]

to zależy od tego czy n-l składał w maju wypowiedzenie (1) czy przyszedł z tym później i dyrektor się zgodził(2)

1. art 23 ust 1 pkt 1 w związku z art 86 KN

2. art 23 ust 4 pkt 1 w związku z art 86 KN

link12302-07-2015 09:36:18   [#33]

rzewo dziękuję - tylko czy w związku z art 86 KN a nie 87 KN?

DYREK02-07-2015 09:52:02   [#34]

np.

 rozwiązanie umowy art 23 ust 1 pkt 1 w związku z art 86 KN

i w dalszej części pisma informujesz, że na podstawie art. 87 ust. .... KN przyznaje się odprawę w wysokosci ...

link12302-07-2015 10:50:36   [#35]

Bardzo Wam dziękuję za pomoc.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]