Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja. Dokumentacja przebiegu nauczania....
strony: [ 1 ]
Marek Pleśniar11-08-2014 06:39:26   [#01]

Pojawił się projekt: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/501/projekt/233596/katalog/233604

 

prosimy o głosy

DYREK11-08-2014 13:23:29   [#02]

kierunek zmian jest słuszny:-)

Ala11-08-2014 13:44:18   [#03]

nie podoba mi się odnotowywanie obecności uczniów w świetlicy na każdej godzinie zajęć

nie mogłoby być tak jak w przedszkolu godzina przyjścia i wyjścia?

idę czytać dalej :)

Ala11-08-2014 13:49:51   [#04]

no i w ramach odbiurokratyzowania

dane personalne uczniów w dziennikach można byłoby wpisywać tylko raz w dzienniku klasowym

w dziennikach zajęć dodatkowych, świetlicowych, karcianych i innych wystarczy adnotacja do której klasy uczeń uczęszcza

po jakiego czorta pisać wszystko tyle razy?

Ala11-08-2014 13:56:18   [#05]

bardzo mi się podoba rozwiązanie z księgami arkuszy ocen :)

DYREK11-08-2014 16:30:29   [#06]

dane rodziców, dane adresowe ucznia i rodziców, PESEL itd ...  tylko w księdze uczniów

w dziennikach lekcyjnych wystarczy lista uczniów i dane kontaktowe (telefon, adres e-mail)  służące zapewnieniu szybkiego kontaktu z rodzicami

w dziennikach pozostałych: lista uczniów, , tel. do rodziców, oddział np. Vf


post został zmieniony: 11-08-2014 16:31:33
Ala11-08-2014 20:16:03   [#07]

o! dobra propozycja :)

jerzyk11-08-2014 23:38:21   [#08]

Projekt rozporządzenia:

§ 14. Jeżeli w ramach zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczyciel realizuje zajęcia opieki świetlicowej, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły nauczyciel odnotowuje odpowiednio w dzienniku zajęć w świetlicy lub dzienniku innych zajęć, o którym mowa w § 12, że przeprowadzenie tych zajęć stanowi realizację zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Uzasadnienie

15)         § 14 projektu (zmiana zasad odnotowywania zajęć realizowanych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), tzw. „godzin karcianych”)

Zmiana zaproponowana w § 14 projektu ma na celu odstąpienie od prowadzenia osobnych dzienników zajęć prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, tzw. „godzin karcianych”. Zajęcia prowadzone w ramach ww. przepisu będą odnotowywane np. dzienniku lekcyjnym, dzienniku zajęć świetlicowych

Jak uważacie? Odstąpienie od prowadzenia osobnych dzienników zajęć prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 utrudni czy ułatwi dyrektorowi rozliczanie  liczby zrealizowanych przez nauczyciela "godzin karcianych"?

Ala11-08-2014 23:50:58   [#09]

hm... ćwiczysz pytania retoryczne? ;)

AnJa12-08-2014 08:04:25   [#10]

no, akurat nie o dyrka wygodę tu chodzi:-)

natomiast logicznie na to patrząc jesli w jakiejś szkole równolegle nauczyciel realizujący karcianki wypełniał dziennik zajęc karcianych oraz dziennik innych zajęć (u nas nazywany "białym") czy świetlicy to szczególnie mądre to nie było

Leszek12-08-2014 12:21:17   [#11]

pewnie niejeden dyrektor poprosi nauczycieli o półroczne rozliczenie karcianek

pozdrawiam

Ala12-08-2014 12:34:23   [#12]

ale czy o to chodzi, żeby znów jakieś nowe papiery kazać tworzyć nauczycielom?

dzienniki karcianych miały temu służyć

a teraz, żeby rozliczyć n-la trzeba będzie i tak jakiś sposób rozliczenia wymyślić, np. zobowiązać n-la do zestawienia tych godzin ze wskazaniem do celów kontrolnych, w którym dzienniku dane zajęcia zostały wpisane

w szkole, gdzie pracuje kilkudziesięciu n-li, sprawdzenie realizacji godzin karcianych będzie horrorem :(

chyba, że celem jest zajęcie dyrektora papierami, żeby mu autonomię z głowy wybić :(


post został zmieniony: 12-08-2014 12:36:28
AnJa12-08-2014 12:37:51   [#13]

a jak to dotychczas np. na świetlicy robiliście?

Ala12-08-2014 12:39:20   [#14]

dziennikiem karcianym :)

AnJa12-08-2014 12:51:16   [#15]

przepraszam za głupie pytania- nigdy nie pracowałem w szkole ze swietlicą, nie wiem więc czy tam jest taki potrzebny i jak się tam dokumentuje:

1. dokumentowali w karcianym- więc nie było dziennika świetlicowego?
2.a w czym dokumentował nauczyciel zatrudniony jako nauczyciel świetlicy? 
3. było kilka różnych dzienników- podstawowy prowadzony przez nauczycieli świetlicy i karciankowe dla nauczycieli mających na świetlicy zajęcia z art.42?

u mnie było prosto: zajęcia z art.42 to były zajęcia dodatkowe- dziennik zajęc karcianych był wiec jednocześnie dziennikiem zajęć dodatkowych

Ala12-08-2014 13:55:50   [#16]

dzienniki świetlicowe były normalnie

karciane w świetlicy realizowała tylko 1 nauczycielka i pisała je sobie w swoim karcianym, bo właściwie to były zaj. dodatkowe ale dla dzieci ze świetlicy :)

pozostali n-le mieli zajęcia dodatkowe

ogólnie bardzo prosto

i łatwo było rozliczyć - nie tylko ilościowo


post został zmieniony: 12-08-2014 14:01:11
AnJa12-08-2014 14:06:50   [#17]

czyli w Twoim przypadku właściwie problem w świetlicy tylko

żeby zrozumieć jego znaczenie musiałby jeszcze kilka kwestii technicznych wiedzieć- ale na razie nie mam chyba potrzeby zrozumienia;-)

sam zapis zaś zdaje się może być kolejną ilustracją powiedzenia o dobrych chęciach czy wylewaniu dziecka

bo podejrzewam, że chodziło o to by ograniczyć biurokrację- a może być odwrotnie

aha- nie wiem jak to w e-dzienniku wygląda, mam nadzieję, że prościej niż w papierowym

 


post został zmieniony: 12-08-2014 14:08:07
malmar1512-08-2014 18:29:41   [#18]

podobnie jak u Ali

godziny świetlicowe (te "normalne" ;)- w dziennikach świetlicy

godziny karciane (także te świetlicowe)- w dziennikach karcianych (cieniutkich)

ogólnie bardzo prosto

i łatwo było rozliczyć ;)

 

jerzyk12-08-2014 19:37:45   [#19]

U mnie było tak jak poniżej:

http://kuratorium.kielce.pl/6701/zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-dokumentacji-przebiegu-nauczania-dzialalnosci-wychowawczej-i-opiekunczej-oraz-rodzajow-tej-dokumentacji-opublikowana

 

  1. uproszczenie sposobu dokumentowania przez nauczyciela zajęć i czynności realizowanych w ramach godzin zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Każdy nauczyciel powinien odnotowywać w odrębnym prowadzonym przez siebie dzienniku realizację tych zajęć i czynności wpisując imiona i nazwiska uczniów, daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin tych zajęć lub czynności oraz obecność uczniów. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. Wyjątkiem od tej zasady jest dokumentowanie zajęć opieki świetlicowej prowadzonych w ramach godzin zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit a ustawy Karta Nauczyciela. Zajęcia opieki świetlicowej nauczyciel będzie obowiązany wpisywać do dziennika zajęć świetlicy. Na ten wpis składają się: temat przeprowadzonych zajęć, odnotowanie obecności uczniów na poszczególnych godzinach zajęć a także dodatkowa adnotacja, że zajęcia te stanowią realizację zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Przeprowadzenie zajęć opieki świetlicowej nauczyciel potwierdza podpisem.

Oznacza to, że w dzienniku świetlicy będą odnotowywane zarówno zajęcia prowadzone przez wychowawcę świetlicy, jak i zajęcia opieki świetlicowej organizowane przez nauczycieli w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy Karta Nauczyciela. Nauczyciel realizujący zajęcia opieki świetlicowej w ramach wspomnianych godzin będzie miał obowiązek odnotowywać je tylko w dzienniku zajęć w świetlicy. Dyrektor szkoły, który zdecyduje się na przydzielenie zajęć opieki świetlicowej nauczycielowi w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, dla pełnego rozliczenia czy nauczyciel faktycznie wypełnił obowiązek realizacji powyższych godzin, będzie musiał monitorować prowadzony przez nauczyciela dziennik zajęć przeznaczony do dokumentowania realizacji zajęć i czynności, o których mowa art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, oraz dziennik zajęć w świetlicy.

AnJa12-08-2014 20:06:15   [#20]

albo ja nic nie rozumiem albo miałes własnie tak, jak jest w projekcie rozporządzenia

Ala12-08-2014 20:14:42   [#21]

bo to było już wcześniej

ale to wcale nie jest uproszczenie :(

dla nauczyciela - żadne bo i tak gdzieś zajęcia wpisać musi

dla dyrka - utrudnienie bo chcąc rozliczyć musi kontrolować więcej dzienników:

Dyrektor szkoły, który zdecyduje się na przydzielenie zajęć opieki świetlicowej nauczycielowi w ramach godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, dla pełnego rozliczenia czy nauczyciel faktycznie wypełnił obowiązek realizacji powyższych godzin, będzie musiał monitorować prowadzony przez nauczyciela dziennik zajęć przeznaczony do dokumentowania realizacji zajęć i czynności, o których mowa art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, oraz dziennik zajęć w świetlicy.


post został zmieniony: 12-08-2014 20:15:30
rzewa12-08-2014 20:57:47   [#22]

hm... dzienniki w szkole powinny być przypisane do zajęć, a co za tym idzie do uczniów a nie do n-li, dlatego że mają one zapewnić kontrolę tego co uczeń robił i czy, gdzie i kiedy w szkole był

nie widzę problemu rozliczania n-li -> w szkole jest ustalone kiedy jakie i z jakimi uczniami zajęcia się odbywają i na podstawie tego planu wyliczamy czy jest ich tyle ile powinno, a dziennik odzwierciedla jedynie realizację -> czyli jak się odbyły to ok, a jak ich nie było, to gdzieś trzeba odnotować, że nie było lub zmienić plan (wyznaczyć termin zastępczy - podobnie jak to się ma lekcjami w razie nieobecności n-la - można to też razem odnotowywać)

takie dzienniki dla nauczycieli powodowały, że n-le uważali, iż mogą decydować kiedy zajęcia realizować a tak nie jest - to dyrektor o tym decyduje tak samo jak o terminie lekcji

Ala12-08-2014 21:37:51   [#23]

no to taki przykład:

nauczyciel prowadzi w ramach karcianych dwa różne koła zainteresowań

teoretycznie powinny być 2 dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dla każdego koła

jaki problem w tym aby był to jeden dziennik zajęć prowadzonych przez jednego n-la?

2 listy uczniów z danymi się wpisuje, więc jest do zajęć i uczniów przypisany

tyle, że jest jeden dziennik do 2 zajęć

albo odpapierzamy i szukamy uproszczeń albo uprawiajmy dalej radosną tfurczość papierową

rzewa13-08-2014 01:35:43   [#24]

nie widzę sprzeczności

buwa17-08-2014 13:27:30   [#25]

W przypadku dużej szkoły, gdzie jest ponad 60 nauczycieli i większość z nich realizuje po dwa rodzaje zajęć sprawdziły się dzienniki karciane, po jednym dla nauczyciela, w których dokumentują oni wszystkie zajęcia. Cienki dziennik z podstawowymi zapisami dotyczącymi zajęć i uczniów oraz tabelką do rozliczenia semestralnego. Takie rozwiązanie ułatwia monitoring prowadzonych godzin. Nic bym nie zmieniała.

Ala17-08-2014 15:13:45   [#26]

:)

Ala17-08-2014 16:03:57   [#27]

czas kończyć konsultacje, poniżej to, o czym rozmawialiśmy w tym wątku

jeśli macie jeszcze jakieś uwagi to piszcie tu szybko :)

Dokumentacja przebiegu nauczania

Jest w projekcie

Uwagi

§ 9.

2.           Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalony przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów albo słuchaczy, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania - o ile są różne od adresu zamieszkania ucznia albo słuchacza, adres poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów - o ile je posiadają (…)

Proponujemy aby w dzienniku lekcyjnym wpisywać listę uczniów, numer z księgi uczniów (tam znajdują się pełne szczegółowe dane ucznia) oraz adres poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów - o ile je posiadają.

W razie potrzeby szybkiego kontaktu z rodzicami takie dane w dzienniku są wystarczające.

Wielokrotne wpisywanie pełnych danych ucznia w różnych dziennikach jest bezzasadne.

Uwaga dotyczy wypełniania dzienników w szkołach i placówkach prowadzących księgę uczniów/wychowanków.

§ 10.

2.           Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz oddział, do którego uczęszczają, a także tematy przeprowadzonych zajęć, oraz odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. (…)

Proponujemy odnotowywanie godziny przyjścia i wyjścia ze świetlicy

§ 14.

Jeżeli w ramach zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczyciel realizuje zajęcia opieki świetlicowej, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły nauczyciel odnotowuje odpowiednio w dzienniku zajęć w świetlicy lub dzienniku innych zajęć, o którym mowa w § 12, że przeprowadzenie tych zajęć stanowi realizację zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Odstąpienie od prowadzenia osobnych dzienników zajęć prowadzonych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 utrudni dyrektorowi rozliczanie  liczby zrealizowanych przez nauczyciela godzin karcianych.

W szkole, gdzie pracuje kilkudziesięciu n-li, monitorowanie i kontrola realizacji godzin karcianych będzie bardzo czasochłonne.

W praktyce trzeba będzie np. zobowiązać n-la do zestawienia tych godzin ze wskazaniem do celów kontrolnych, w którym dzienniku dane zajęcia zostały wpisane a to oznacza mnożenie dokumentów.

rzewa17-08-2014 20:05:42   [#28]

nie zgadzam się z uwagą do §14 -> to zmienia zupełnie cel prowadzenia dziennika

z dzienników prowadzonych w szkołach powinno wprost wynikać jakie zajęcia są prowadzone w szkole i jacy uczniowie w tych zajęciach powinni brać udział oraz czy ten udział miał miejsce

nie mają one służyć rozliczaniu n-li z realizacji czegokolwiek -> to powinien, oczywiście na podstawie dzienników, opracować sobie dyrektor sam tzn. opracować taki system by zawsze i szybko wiedział jak sprawy stoją (tak jak robi to np. w przypadku kontroli realizacji min przedmiotowego)

Ala17-08-2014 21:46:11   [#29]

rzewa, to znaczy, że pewnie w większości przypadków nauczyciele będą tworzyć zestawienia, raporty albo coś na kształt

ale czy o to chodzi?

a może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?

izael18-08-2014 08:00:01   [#30]

tu zgadzam się z Alą

rozliczanie minimum godzin z przedmiotów jest o tyle proste, że wszystko dla klasy jest w danym roku w jednym dzienniku

rozliczanie karcianek, które są w kilku dziennikach, to horror - wiem, bo ćwiczyłam w tym roku

to co napisałaś,  rzewo, może być w jednym dzienniku - nie widzę problemu

wystarczy przemyśleć, jaki wzór dziennika będzie w naszej szkole

cynamonowa18-08-2014 08:39:35   [#31]

( wiem, ze tu są konsultacje...ale dopytam) Kiedy to rozporządzenie może wejść w życie? Akurat kupiłam 80dzienników do godzin karcianych...i nie chciałabym ich zmieniać np. już w październiku:)

Swoją drogą - u mnie każdy nauczyciel ma swój dziennik i bez względu na to gdzie realizuje karciane właśnie do niego wpisuje  zajęcia. To ułatwia i nauczycielowi i dyrekcji wgląd w ich realizację.

rzewa18-08-2014 08:51:40   [#32]

oczywiście, że może być w jednym dzienniku (w sensie fizycznym), ale w rozporządzeniu powinno być to tak określone jak jest w projekcie

a jeśli jest komputerowo, to dziennik jest jeden na wszystko :-)

.............

co do ułatwień - a bez problemu możesz podać w każdym momencie informację jak dany uczeń uczęszcza na zajęcia dodatkowe?

czy tak czy tak zestawienia trzeba robić, ale szkoła jest dla ucznia a nie dla n-la (chociaż deklaratywnie ;-))


post został zmieniony: 18-08-2014 08:53:05
Ala18-08-2014 21:08:45   [#33]

a bez problemu możesz podać w każdym momencie informację jak dany uczeń uczęszcza na zajęcia dodatkowe?

potrafię, łatwiej znaleźć jednego ucznia i informację o nim niż monitorować i kontrolować realizację godzin karcianych kilkudziesięciu nauczycieli

według mnie zupełnie wystarczający jest zapis w par.12

 

§ 12. 1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 11, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191).

 

 

malchow19-08-2014 20:33:35   [#34]

"Proponujemy aby w dzienniku lekcyjnym wpisywać listę uczniów, numer z księgi uczniów/ księgi wychowanków (tam znajdują się pełne szczegółowe dane ucznia) oraz adres poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów - o ile je posiadają".

Myślę, że ułatwi to placówkom np. SOSW późniejszą interpretację tego zapisu.

Ala19-08-2014 22:10:25   [#35]

oczywiście :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]