Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nowe podręczniki - zasady obrotu
strony: [ 1 ]
Skimir07-08-2014 18:36:08   [#01]

Witam

Czy ktoś z Was już przygotował regulaminy i zasady obrotu podręcznikami dotowanymi przez MEN?

Może jakieś gotowe rozwiązania? :-)

Nasz Elementarz trzeba wprowadzić na stan biblioteki i wypożyczać uczniom. Czy można te podręczniki traktować jakoś "hurtowo" czy dla każdego karta itp? Jak określić odpowoedzialność za zniszczczenie/zagubienie podręcznika?

Jakie macie pomysły na materiały ćwiczeniowe? Teoretycznie są tylko na rok ale jak komuś znikną w połowie roku? :-)

elrym07-08-2014 20:46:38   [#02]

piękny mamy urlop tego roku, MEN napisał:

Informacje dla dyrektorów szkół nt. odbioru podręczników

 

  1. Pierwsza część podręcznika będzie dostarczana do Państwa szkół w terminie   od 13.08.2014 do 22.08.2014 przez Pocztę Polską S.A. Nieprzekraczalny termin dostarczenia pierwszej części do wszystkich szkół podstawowych to  22 sierpnia 2014 r. (piątek).
  2. ....
  3. Podręczniki powinien odbierać dyrektor szkoły lub jego zastępca. W wyjątkowych przypadkach może to być pracownik sekretariatu.
  4. Podręczniki będą dostarczane do szkół w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-15.00.

szczęśliwi ci co:

1) mają wice

2) trafią do nich podręczniki w pierwszych dniach

 

inaczej 9 dni dyżuru, żegnajcie: szkolenia, zakupy do szkoły, spotkania w OP, o życiu prywatnym nie wspomnę, bo go nie mam prawa mieć!

może czas ostateczny uregulować status dyrektora i jego urlopu???

a ten pkt.3- jest poniżej pasa :-)

 


post został zmieniony: 07-08-2014 20:47:02
elrym07-08-2014 20:48:40   [#03]

dodam tylko, że wyjątkowego przypadku nie mogę zastosować, bo mam pracownika sekretariatu na 3/4 etatu 

kończy pracę o 13.30

 

:-))))

gosiaes207-08-2014 20:58:32   [#04]

ja już mam:-) 

dostałam pismo, że rozprowadzane będą od 5 sierpnia do 14 sierpnia i już 5 miałam je w szkole.

napisałam upoważnienie sprzątaczce!!!

zemi08-08-2014 16:27:46   [#05]

elrym, u gosies odebrała sprzątaczka i dobrze i u mnie odbierze sekretarka i też będzie.

W wyjątkowych przypadkach zmieniasz godziny pracy sekretarki od 9:00 do 15:00. I już :)

A czy już zamówiliście materiały ćwiczeniowe i angielski? Jeśli tak to w jaki sposób?

Ja się za to zabieram jak pies do jeża - nie wiem z której strony ugryźć :)

Marek Pleśniar08-08-2014 21:40:04   [#06]

uważam, że pojawienie się darmowego podręcznika w szkole to bardzo wyjątkowy przypadek i śmiało można powierzyć jego odbiór komuś z pracowników

 

Skimir10-08-2014 16:54:54   [#07]

No dobrze, dostarczenie dostarczeniem, podręczniki przyjdą i co dalej? :-)

dyrlo10-08-2014 17:10:30   [#08]

Rozdać dzieciom?

elrym10-08-2014 19:24:41   [#09]

dyrlo, nie rozdać, ale wypożyczyć :-)

elrym10-08-2014 19:39:49   [#10]

na podstawie  art. 22ak ust.2 określisz(np. w formie zarządzenia) szczegółowe zasady korzystania z podręczników

a z rodzicem zawrzesz umowę użyczenia

dyrlo10-08-2014 20:23:49   [#11]

No więc "rozdać", jak zwał tak zwał ale w sekretariacie szkoły chyba leżeć nie będą :-)

gosiaes210-08-2014 20:57:49   [#12]

elrym - mam tworzyć kolejny papier??

a nie lepiej tak? --->

wciągam książki na stan biblioteki i wypożyczam każdemu uczniowi!!!

prosto, jasno (wg regulaminu biblioteki), szybko, bez zbędnych papierów... 

 

ja jestem za tym rozwiązaniem;-)

 

 

elrym11-08-2014 11:08:52   [#13]

ale art. 22ak precyzuje co masz zrobić:

2. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów

 

 

malmar1511-08-2014 11:25:46   [#14]

dla przypomnienia tym, u których odbiera ktoś inny niż dyrek

  1. Odbierając materiały dyrektor szkoły (w przypadku jego nieobecności, zastępca dyrektora lub pracownik sekretariatu) ma obowiązek sprawdzić liczbę dostarczonych podręczników i map i pokwitować ich odbiór w sposób przyjęty u danego dostawcy, podpisując się czytelnie imieniem i nazwiskiem, podając stanowisko oraz datę odbioru.
  2. Dostawca, niezwłocznie po dostarczeniu materiałów do szkoły, zamieści w aplikacji przygotowanej przez MEN, informację zawierającą datę dostarczenia, imię, nazwisko i stanowisko osoby, która odebrała podręczniki oraz liczbę dostarczonych podręczników.
  3. Dyrektor szkoły lub zastępca dyrektora szkoły, po zamieszczeniu przez dostawcę w aplikacji informacji o dostarczeniu podręczników, potwierdza w aplikacji liczbę dostarczonych podręczników oraz wpisuje liczbę dostarczonych map. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zamieścić potwierdzenie najpóźniej następnego dnia po zamieszczeniu informacji przez dostawcę. W przypadku, gdy dostawca nie zamieści informacji o dostarczeniu, dyrektor szkoły informuje o tym fakcie koordynatora dystrybucji w kuratorium, celem podjęcia przez niego działań wobec dostawcy.
zemi11-08-2014 11:40:10   [#15]

Gdzie ta aplikacja będzie?

malmar1511-08-2014 13:01:24   [#16]

pewnikiem na stronie MEN

Ala11-08-2014 15:23:11   [#17]

moim zdaniem najpewnikiem w SIO, tam, gdzie się zgłaszało zapotrzebowanie :)

Adaa11-08-2014 16:21:09   [#18]

Ala ma rację - w SIO.
Odebrałam 5 sierpnia, do dzisiejszego dnia nie mogę potwierdzic, ponieważ dostawca nie odnotował , że "dostarczono".

Wychodzi mi na to, ze najpierw czekamy na dostawcę, a potem czekamy (sprawdzamy), czy odhaczył, ze dostarczono:-)

elrym11-08-2014 17:00:36   [#19]

http://www.men.gov.pl/index.php/1317-dystrybucja-naszego-elementarza4

 

Ala13-08-2014 22:23:48   [#20]

no i zaczęły się schody :(

zamiast 47 zamówionych dostarczono mi 4

ja to mam szczęście :(

elrym14-08-2014 10:44:01   [#21]

a ja 2 dzień czekaaaaaaaaaaaaammmmmmmm!

:-((((

malmar1514-08-2014 10:52:22   [#22]

u nas już trzeci termin

czekamy

michba26-08-2014 17:19:03   [#23]

Już głupieję. Na stan biblioteki wciągam elementarz, ćwiczenia kupuję i daję uczniom, ale nie wprowadzam na stan biblioteki. Co z podręcznikiem do angielskiego? On tylko na rok, traktuję jak ćwiczenia, czy jak elementarz i uczniowie wypożyczają i po roku zwracają do biblioteki?

dariuszn729-08-2014 08:31:34   [#24]

Podręcznik do angielskiego tak jak elementarz na 3 lata

dorotagm29-08-2014 17:43:59   [#25]

dariuszu, według mnie też na rok, wyjątkowo przez dwa lata jeszcze, zanim wydawnictwa się dostosują, bo mają często podręcznik łącznie z ćwiczeniami.

Podręcznik do języka potraktuję jak ćwiczenia. Mimo, że jest tak naprawdę podręcznikiem a ćwiczenia mam osobno.

malmar1529-08-2014 21:07:37   [#26]

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół podstawowych,

nawiązując do pytań w sprawie ewidencjowania i wypożyczania Naszego elementarza oraz podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego i materiałów ćwiczeniowych zakupionych do klasy I ze środków dotacji celowej, przekazujemy informacje, które mogą być dla Państwa pomocne.

Art. 22aj ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, oraz  że czynności związane z ich zakupem do biblioteki, jak również czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły. Art. 22ak ustawy nakłada na szkołę podstawową i gimnazjum obowiązki nieodpłatnego:

1) wypożyczania uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać papierową, lub

2) zapewniania uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub

3) przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania.

Stosownie do postanowień art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III, zapewnia Minister Edukacji Narodowej. Zadanie to Minister może wykonywać we współdziałaniu m.in.
z wojewodami i kuratorami (art. 22c ust. 4 ustawy). 

Podręcznik Nasz elementarz, dostarczony do szkół przez Ministra Edukacji Narodowej we współdziałaniu z wojewodami i kuratorami oświaty – zgodnie  z art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty – staje się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem jego przekazania do szkoły. Przejście własności Naszego elementarza wynika wprost z art. 22ad ust. 1, a odbiór podręczników potwierdza dyrektor szkoły w aplikacji internetowej przygotowanej do obsługi procesu dystrybucji oraz bezpośrednio u wykonawcy usługi w momencie odbioru przesyłki.

Dyrektor szkoły powinien dokonać wprowadzenia na stan biblioteki szkolnej dostarczonych do szkoły egzemplarzy Naszego elementarza na podstawie faktycznie dostarczonej do szkoły liczby egzemplarzy.

Ewidencji materiałów bibliotecznych, w tym ww. podręcznika,  oraz podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkoły ze środków dotacji celowej, należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektorów szkół w zasadach (polityce) rachunkowości oraz w sposób umożliwiający realizację obowiązku inwentaryzacji, wynikającego z art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

Dyrektor szkoły, na podstawie art. 22ak ust. 2  ustawy o systemie oświaty, jest obowiązany określić szczegółowe warunki wypożyczania podręczników oraz  materiałów edukacyjnych a także warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej i poinformować o nich rodziców.  Przepis art. 22ak ust. 3 cyt. ustawy umożliwia szkole żądanie od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika Nasz Elementarz oraz zwrotu kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych sfinansowanych ze środków dotacji, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia ich do biblioteki. Należy przy tym podkreślić, że nie jest możliwe żądanie zwrotu nowego egzemplarza podręcznika w takich przypadkach.

Jednocześnie informujemy, że nie jest konieczne podpisywanie umów użyczenia podręczników z rodzicami ucznia.

 

Z poważaniem

Zespół ds. koordynowania działań

związanych ze zleceniem opracowania i wydania podręcznika przez MEN


post został zmieniony: 29-08-2014 21:07:57
ewitex29-08-2014 22:46:38   [#27]

Czy mogę kupić z wydawnictwa podręcznik do j. angielskiego wraz z ćwiczeniami za 24,75zł? Na fakturze byłby tylko podręcznik. Wydawnictwa nie dostosowały jeszcze podręczników i ćwiczeń do nowych wymogów. Ćwiczenia dodane są, ponieważ w innym przypadku wydawnictwa przeznaczyłyby je na straty. Zamówiłam właśnie za tę sumę. Czy będzie to wbrew rozporządzeniu, jeśli otrzymam razem z podręcznikiem ćwiczenia? Nie mam już pieniędzy na zakup oddzielnie ćwiczenia do j. angielskiego. Czy ktoś z Państwa ma taka sytuację? 

elrym29-08-2014 22:53:58   [#28]

zamówiłam tylko książkę do j.ang bez ćwiczeń

 

 

 

 

 

Grażyna S30-08-2014 08:05:33   [#29]

Ja zapytam czy przy zamawianiu materiałów stosujecie zapytanie o cenę? Jeżeli tak to wysyłacie to do wydawnictw czy księgarni? Czy zamawiamy bezpośrednio w wybranym wydawnictwie?

zemi30-08-2014 11:47:07   [#30]

zobaczcie, 1 września za pasem, a tu jeszcze tyle niejasności. Można się tylko domyślać co będzie, kiedy już wszyscy uczniowie będą mieć "darmowe" podręczniki i ćwiczenia. Ja chyba dobuduję specjalne skrzydło szkoły :))

darfrei02-09-2014 07:34:07   [#31]

Proszę o wyjaśnienie problemu dotyczącego podręcznika do j. angielskiego do 1 klasy PS. Wiem cena nie może przekroczyć 25 zł ale jednocześnie zakupiony podręcznik musi spełniać warunki które pozwolą na korzystanie z niego przez 3 lata. Nauczyciel angielskiego twierdzi że nie ma takich podręczników na rynku i dopiero pojawią się takie w przyszłym roku szkolnym. Co w takiej sytuacji, proszę o podpowiedź .

rzewa02-09-2014 08:25:59   [#32]

nie musi on w tym roku szkolnym (ani w przyszłym - patrz tekst samoistny ustawy zmieniającej) spełniać warunku umożliwienia korzystania przez 3 lata -> może już się nie nadawać do niczego po roku używania (może wymagać wypełniania, wycinania itp)

izael02-09-2014 08:34:35   [#33]

Czy ktoś już opracował takie coś?

 

Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów

 i mógłby się podzielić?

po co mam tworzyć, jeśli tylko mogę dopasować do moich warunków:)

rzewa02-09-2014 08:41:13   [#34]

nie musisz tworzyć -> wystarczy odpowiednio dopasowany regulamin biblioteki np.

patrz post #26

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=53630

darfrei02-09-2014 08:41:18   [#35]

Czyli rozumiem że wybiera podręczniki dopuszczone przez MEN tylko na rok za rok będzie dotacja na nowe 

rzewa02-09-2014 08:47:21   [#36]

tak będzie dotacja - napisano tak w ustawie

Art. 12. W 2014 r.:

1) dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae ust. 3, art. 22ah ust. 1 i art. 85b ust. 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest udzielana na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe, dla klasy I; przepisu art. 22ae ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się w zakresie dotyczącym zapewnienia możliwości używania tych podręczników i materiałów przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne oraz udzielania następnej dotacji celowej na uczniów tej klasy po trzech kolejnych latach szkolnych;

darfrei02-09-2014 09:11:18   [#37]

Bardzo dziękuję za wyjaśnienia

Ala02-09-2014 11:16:18   [#38]

 

 

Ewidencji materiałów bibliotecznych, w tym ww. podręcznika,  oraz podręczników i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkoły ze środków dotacji celowej, należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektorów szkół w zasadach (polityce) rachunkowości oraz w sposób umożliwiający realizację obowiązku inwentaryzacji, wynikającego z art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

 

Dyrektor szkoły, na podstawie art. 22ak ust. 2  ustawy o systemie oświaty, jest obowiązany określić szczegółowe warunki wypożyczania podręczników oraz  materiałów edukacyjnych a także warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej i poinformować o nich rodziców.  Przepis art. 22ak ust. 3 cyt. ustawy umożliwia szkole żądanie od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika Nasz Elementarz oraz zwrotu kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych sfinansowanych ze środków dotacji, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia ich do biblioteki. Należy przy tym podkreślić, że nie jest możliwe żądanie zwrotu nowego egzemplarza podręcznika w takich przypadkach

pytanie:

jaką wartość nadajecie wprowadzając Nasz Elementarz na stan biblioteki szkolnej?

jakiej kwoty można będzie żądać od rodziców w przypadku zniszczenia, zgubienia podręcznika?

macie jakieś pomysły jak to rozwiązać?

 

ola 1302-09-2014 11:31:04   [#39]

Ta kwota była podana na konferencji ws. elementarza w tym roku.Też próbuję sobie ją przypomnieć i znaleźć w notatkach, ale diabeł ogonem przykrył.

Leszek02-09-2014 16:24:42   [#40]

4,34 zł – to koszt każdej z czterech część podręcznika „Nasz elementarz".

http://www.men.gov.pl/index.php/1375-koszt-naszego-elementarza-1

pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]