Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Konsultacja OSKKO: organizowanie krajoznawstwa i turystyki
strony: [ 1 ]
Biuro OSKKO26-06-2014 14:48:02   [#01]

Konsultacja OSKKO

Zapraszamy do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Treść projektu, uzasadnienie oraz Ocena Skutków Regulacji dostępna jest na stronie konsultacji: http://www.oskko.edu.pl/oskko/krajoznawstwo_i_turystyka/

DYREK26-06-2014 15:03:37   [#02]

 Treść projektu rozporządzenia z uzasadnieniem

 Ocena Skutków Regulacji

Rycho26-06-2014 23:06:29   [#03]

moim zdaniem proponowane zmiany są dobre i porządkują sprawy :-)

oraz ułatwiają życie, zwłaszcza § 13a :-)

ewa26-06-2014 23:41:05   [#04]

yhm, ale w tych porządkach proponowałabym jeszcze ułatwienia np. 

fakultatywnie przewodnika miejskiego na wycieczkach organizowanych przez szkołę i eliminację papierologii związanej z wycieczkami zagranicznymi - było tu troszkę na forum o tym jak to zagranica blisko bywa czasami

-

asiawar29-06-2014 12:29:15   [#05]

Chciałabym też jednoznacznego określenia czy karta EKUZ jest równoważna ubezpieczeniu od kosztów leczenia. Zgadzam się, że przy dalekich wyjazdach może lepiej mieć ubezpieczenie, bo daje czasami więcej korzyści, ale czy jadąc kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów od granicy koniecznie trzeba napędzać kasę ubezpieczycielom? A nasze kuratorium czyta prawo literalnie - ma być ubezpieczenie KL bo tak jest napisane.

Marek Pleśniar29-06-2014 13:47:15   [#06]

Karta EKUZ zapewnia poczucie bezpieczeństwa o tyle, że w razie konieczności skorzystania z opieki medycznej podczas pobytu zagranicą, okazując EKUZ lekarzowi, powinniśmy zostać potraktowani tak, jak osoba ubezpieczona w tym kraju.

https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wypoczynek-bez-ekuz

o innych świadczeniach tu nie ma mowy, więc polisy to nie zastąpi

oprócz podstawowych świadczeń zdrowotnych może się pojawić konieczność pokrycia innych kosztów, jak rehabilitacja, transport i wtedy może być naprawdę ciężko - zapewne rodzice wystąpią potem z pozwem przeciw szkole

 


post został zmieniony: 29-06-2014 13:58:45
asiawar29-06-2014 17:17:28   [#07]

Ok, zgadzam się z tym. Ale jeśli zagranica sprowadza się do przejścia przez most, to myślę, ze przy takich wyjazdach EKUZ byłby wystarczający. Czasami bliżej jest do polskiego lekarza niż do zagranicznego przy takich wyjazdach.

Marek Pleśniar29-06-2014 21:02:49   [#08]

no niby jesteśmy w UE i w ogóle nie powinno być z tym problemów

flisegi30-06-2014 19:32:43   [#09]

Mi brakuje wytycznych dotyczących spływów kajakowych i wycieczek rowerowych.

Marek Pleśniar01-07-2014 10:02:41   [#10]

kajaki?

 

w rozporządzeniu http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011351516

sprawa turystyki kwalifikowanej jest uregulowana (w par 4 p 4, w par 12)

czego tam brakuje, Twoim zdaniem?

bo możemy zaproponować

Władysław Ścianek11-07-2014 09:10:19   [#11]

Ponieważ na moim terenie (woj. małopolskie) krąży plotka powielająca informację, że "żadnej wycieczki i imprezy szkolnej nie będzie wolno zorganizować bez udziału przewodnika", pragnę wyjaśnić:

1. Treść art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r. poz. 829) "uwolniła" zawód przewodnika terenowego, przewodnika miejskiego oraz pilota wycieczek, co oznacza, że od 1 stycznia 2014 r. każdy nauczyciel, który posiada dostateczną wiedzę, umiejętności i odwagę ma uprawnienia do wykonywania powyższych zawodów.

2. Proszę, by do nowelizowanego rozporządzenia MEN dopisać powyższą informację, gdyż nadal kwalifikowani krakowscy przewodnicy miejscy nie uznają "uwolnienia" zawodu przewodnika miejskiego i nauczycieli prowadzących samodzielnie lekcje na terenie miasta straszą mandatami.

3. Proponowane zmiany w rozporządzeniu MEN stwarzają paradoks powodujący, że nauczyciel szkoły bądź przedszkola  z Krynicy - Zdroju nie będzie mógł zorganizować bez przewodnika beskidzkiego wycieczki na Górę Parkową. Uważam, że poprzednie brzmienie z 1997 r. :"wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz powyżej 1000 m n.p.m., mogą prowadzić tylko górscy przewodnicy turystyczni", było jasnym i zrozumiałym dla każdego przepisem. Projekt rozporządzenia MEN odsyła do ustawy o usługach turystycznych, co czyni tekst rozporządzenia trudnym w odbiorze.

Pozdrawiam !

DYREK30-07-2014 16:32:06   [#12]

Izby turystyczne: nowelizacja rozporządzenia MEN do poprawki

http://www.waszaturystyka.pl/index.php/biura/item/996-izby-turystyczne-nowelizacja-rozporzadzenia-men-do-poprawki


post został zmieniony: 30-07-2014 16:33:02
malmar1530-07-2014 18:07:31   [#13]

do postu [#11]

to nie tylko w Krakowie, ale np. w Warszawie jest podobnie

syn (archeolog i historyk z wykształcenia, nauczyciel, pasjonat Powstania Warszawskiego i II wojny światowej) wybrał się z uczniami do Warszawy

w Muzeum PW jedna z grup uczniowskich otrzymała przewodnika, który mimo uprawnień nie posiadał daru przekazywania wiedzy innym; uczniowie (szkoła średnia) poprosili "swojego" nauczyciela o komentarze (oczywiście za darmo ;), ponieważ w czasie przygotowań do wycieczki "wyłuszczył" im skrótowo ;) po co tam jadą

skończyło się awanturą ze strony przewodnika i łagodzeniem przez jego szefów (bo mimo wiedzy, że jego prelekcje są nieciekawe i turystom nie pokazuje wszystkiego- pan nadal pracował)

a straszenie mandatami jest chyba nagminne

Władysław Ścianek04-08-2014 13:09:04   [#14]

do postu #12:

          Z zainteresowaniem przeczytałem opinię Polskiej Izby Turystyki (PIT). Jestem przekonany, że w ostatecznej wersji znowelizowanego rozporządzenia MEN nie przyjmie wszystkich propozycji i oczekiwań PIT, gdyż wymusiłoby to obowiązek korzystania przez szkoły podczas organizacji form krajoznawstwa i turystyki wyłącznie z usług biur turystycznych. Turystyka szkolna jest formą edukacyjną podlegającą zapisom ustawy o systemie oświaty, nie jest działalnością prowadzoną w sposób komercyjny i nie podlega wymaganiom określonym w treści ustawy o usługach turystycznych. Cele edukacyjne turystyki szkolnej określa nauczyciel i on te cele realizuje (akceptuje i odpowiada za to dyrektor szkoły).  Przewodnik turystyczny nie odpowiada za realizację celów edukacyjnych. Ma tylko bezpiecznie prowadzić, informować i współpracować z kierownikiem wycieczki.                                                                                                                             Dziwię się, że opinia PIT domaga się zapisu mówiącego o organizacji wycieczek szkolnych na zasadach non profit. Przecież od zarania istnienia turystyki szkolnej wycieczki szkolne są formami organizowanymi non profit.                                       Przypominam jeszcze raz, że obecnie każdy nauczyciel posiada uprawnienia przewodnika terenowego, miejskiego i pilota wycieczek. Biura turystyczne muszą te realia prawne uszanować i nikt w terenie nie może nauczycielowi prowadzącemu wycieczkę utrudniać wykonywania powyższych uprawnień. MEN musi w rozporządzeniu te uprawnienia zapisać.  Jeszcze raz podkreślam: PIT nie może wymusić komercyjnych ram turystyki szkolnej, gdyż spowodowałoby to upadek szkolnego ruchu krajoznawczo - turystycznego.                                                                                                         Pozdrawiam !

Marek Pleśniar05-08-2014 11:26:58   [#15]

rzeczywiście warto zwrócić uwagę na to co krytykujemy od lat - #11

czy są inne uwagi?

 

grażka06-08-2014 07:18:34   [#16]

Ja przepraszam, że zaśmiecam, ale może zajrzy ktoś z przedszkola - jest od kilku lat świetna odznaka turystyczna, która mogą zdobywać przedszkolaki - Dziecięca Odznaka Turystyczna PTTK. W naszym przedszkolu robimy i dzieciaki bardzo się cieszą - a "na wyjściu" do szkoły można od razu startować z turystyką i krajoznawstwem - ja mam już czasem dwie wycieczki w odznace "Siedmiomilowe Buty" i kontynuują to potem dzieci w szkole lub z rodzicami.

Jacek16-08-2014 23:32:08   [#17]

Nadchodzi czas kończenia konsultacji rozporządzenia. W wymianie umieściłem ujednolicenie z propozycjami zmian

Projekt rozporządzenia krajoznawstwo i turystyka 18 czerwca 2014 r..zip

Proszę o ostateczne głosy, uwagi, zastrzeżenia, itp. do projektu byśmy mogli stanowisko zająć.

rzewa17-08-2014 09:47:41   [#18]

a jak i gdzie uregulować sprawę "zielonych szkół"?

ewa21-08-2014 12:20:14   [#19]

znaczy o co pytasz konkretnie, jest  w rozp. o "zielonych szkołach"

Jacek21-08-2014 15:40:20   [#20]

podnoszę, bo czas ucieka a wynika z dyskusji, że raczej uwag nie mamy.

To co było zawarte w [#11] nie wiem czy jest sens wpisywać, bo trudno edukować straszących mandatami przewodników miejskich by zamiast w ustawie o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów mieli czytać zapisy w rozporządzeniu.

z "zielonymi, czy białymi szkołami" to ja też nie wiem osso chodzi?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]