Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wniosek rodzica
strony: [ 1 ]
BeataGie25-06-2014 10:12:49   [#01]

Rodzic złożył wniosek o uzasadnienie wystawionej oceny zachowania niższej niż przewidywana wraz z odpisem fragmentu protokołu z rady dotyczącego dyskusji nad oceną. Czy powinnam ten fragment zamieścić w odpowiedzi?

BeataGie25-06-2014 13:16:26   [#02]

Podnoszę.Proszę o wsparcie...:(

Jacek25-06-2014 13:41:31   [#03]

ale co tu ma to co się działo na rp?

ocenę ustala wychowawca klasy i to niech on uzasadni dlaczego taką a nie inna otrzymał. 

hania125-06-2014 13:55:09   [#04]

Protokół - nie (ujawnianie opinii poszczególnych nauczycieli może być naruszeniem ich dóbr osobistych). Posiedzenia RP są tajne - z art. 43 ust. 3 UoSO osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

Czyżby na RP były jakieś podsłuchy? :) Skąd rodzic wie o dyskusji nad oceną? Przy następnej radzie przypomnij może wszystkim plotkarzom, że są zobowiązani do tajemnicy. Postrasz komisją dyscyplinarną. Nie wiem, czy poskutkuje, bo teraz moda na wyciekanie informacji.

BeataGie25-06-2014 13:58:43   [#05]

Serdeczne dzięki!

eny25-06-2014 14:23:16   [#06]

W temacie.

Czy dyrektor ma uprawnienia aby zakwestionować oceny z zachowania wystawione przez wychowawcę ?

Jacek25-06-2014 14:24:37   [#07]

nie.. może go jednak obsztorcować :-)

dyrlo25-06-2014 14:27:11   [#08]

Nie, i żaden inny nauczyciel. Ocenę ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę wszystkie uwagi uczących i nauczyciel wychowawca jak przyjdzie na radę klasyfikacyjną i powie, że jest ocena np. nieodpowiednia to tylko uczeń lub jego rodzic może się odwoływać. Z tym, że nie od oceny tylko od trybu jej ustalenia (że niezgodnie z pp wystawiona).

dyrlo25-06-2014 14:27:35   [#09]

Jacek my ostatnio w duecie :-)

eny25-06-2014 14:36:33   [#10]

Dzięki.

Obsztorcowanie to się rozumie samo przez się ;-))

Jacek25-06-2014 16:50:35   [#11]

duet to też para :-)

Gaba25-06-2014 18:26:29   [#12]

za nim dojdzie - to poproś o motywację - będziesz miała powód do obsztorcowania... lub nie.

BeataGie27-06-2014 13:45:55   [#13]

No i mamy odwołanie od oceny zachowania. Czy ktoś z Was już to przeżył? Podzielcie się proszę doświadczeniem. Czyli teraz tak: powołuję komisję:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)  wychowawca klasy,

c)  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)  pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e)  psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego (danej klasy??)

g)  przedstawiciel rady rodziców (danej klasy?)

I co podlega analizie? Procedura wystawania oceny? Czy punkty wystawione za poszczególne kryteria (wg oceniania szkolnego). Czy wychowawca ma obowiązek uzasadnienia punktowania? Czy może wystarczyć uzasadnienie, że "Wychowawca klasy po dokonaniu analizy samooceny ucznia, ustaleniu punktów za poszczególne kryteria oraz po wysłuchaniu opinii nauczycieli uczących w klasie wystawił ocenę "dobrą"?

BeataGie27-06-2014 13:48:51   [#14]

Ale jeszcze jedno.... jeżeli po analizie dokumentacji, czyli sprawdzeniu terminów i zastosowania kryteriów nie stwierdzę błędów proceduralnych - nie muszę powoływać komisji.

Czy wychowawca powinien napisać szczegółowe uzasadnienie wystawionej oceny?

Ech......:(

dyrlo27-06-2014 13:54:06   [#15]

Komisja dopiero jak Ty (tj. dyrektor szkoły) przeprowadzisz postępowanie wyjaśniające i stwierdzisz że nie zostały zastosowane procedury bo odwołanie nie może być od oceny tylko od sposobu jej ustalenia. Jeśli uznasz, że wszystko było zgodne z prawem odpowiadasz rodzicom, że Twoje postępowanie wyjaśniające nie znalazło żadnych uchybień i ocena pozostaje bez zmian.

Jeśli stwierdzisz uchybienia to powołujesz komisję (skład masz w rozporządzeniu o ocenianiu) i ta komisja ustala ocenę zachowania i ta ustalona ocena będzie nieodwołalna.

BeataGie27-06-2014 14:34:37   [#16]

Sprawdziłam. Przewidywana ocena dobra została zmieniona po konsultacji z nauczycielami w dniu rady (przepis nakazuje tydzień przed posiedzeniem). Czyli powołuję komisję, wychowawca przedstawia argumentację wystawienia oceny i następuje głosowanie. cCy tak?

dyrlo27-06-2014 14:46:59   [#17]

Powołujesz komisję, która ustala ocenę. Jakie głosowanie? Po to taka szeroka Komisja, żeby ustalić ocenę zachowania. Argumenty wychowawcy jak najbardziej się przydadzą ale członkowie Komisji mają prawo do własnego zdania (zakładam, że powołasz takich którzy dziecko znają) i nic to nie jest wiążące.

Jak się nie będą zgadzać to pewnie będzie trzeba głosować. No i ważny protokół z posiedzenia Komisji, bo znam przypadki, że rodzice idą dalej jak nie są zadowoleni tzn składają skargę do KO i rozpoczyna się polka :-(

rzewa27-06-2014 14:50:13   [#18]

musi być głosowanie, bo tak jest napisane w rozporządzeniu -> po takim głosowaniu żadne odwołania do KO na nic się nie zdadzą - decyzja komisji jest ostateczna.

BeataGie27-06-2014 15:05:30   [#19]

Uffff. Chyba już wszystko wiem. Dziękuję

dyrlo27-06-2014 15:13:11   [#20]

:-) Rzewa rozumiem, znaczy jak się wszyscy zgadzają to głosujemy "wszyscy za".

eny27-06-2014 19:54:28   [#21]

Jak najbardziej - wszyscy za-:) Procedura to procedura...

BeataGie28-06-2014 16:18:53   [#22]

No to jeszcze jedno...

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1.

Ocena zachowania przewidywana - dobry, wystawiona ostatecznie, ale nieterminowo - poprawny. Czy komisja może utrzymać ocenę poprawną?

BeataGie28-06-2014 16:21:06   [#23]

Skład komisji:

1. dyrektor

2. wychowawca

3. pedagog

4. przewodniczący klasy

5. przewodniczący trójki klasowej rodziców

Jak prowadzić spotkanie? Uważam, że nie o wszystkim powinni wiedzieć rodzice i uczniowie (w kontekście zachowania uczennicy, w stosunku do której będzie prowadzone postępowanie)....

dyrlo28-06-2014 16:48:19   [#24]

Tak, bo chodzi o tą ustaloną a nie tą co N proponował    niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 

Jak przeprowadzić to spotkanie? Nie mam pojęcia. Rozumiem w składzie Komisji ucznia w szkole ponadgimnazjalnej (to są już dojrzali młodzi ludzie), ale w gimnazjum albo szkole podstawowej to właśnie trudne jest. Rodzic jest dorosły i jego trzeba pouczyć o tajemnicy i odpowiedzialności ale ucznia tak młodego? Nie mam pojęcia.


post został zmieniony: 28-06-2014 16:51:53
BeataGie01-07-2014 10:27:03   [#25]

No i jeszcze nie koniec tematu... Powołałam komisję, w skład której miał wchodzić przedstawiciel samorządu klasowego. Rodzice nie wyrazili zgody na jego udział w komisji. I teraz pytanie: czy komisja może się odbyć bez ucznia czy ew. powołać na członka przedstawiciela Rady Uczniowskiej spoza klasy?

Gaba01-07-2014 10:39:44   [#26]

w pełni się zgadzam ze stanowiskiem rodziców. Nikogo więcej nie powołuj. Tej osoby po prostu nie ma. Wg mnie nie powinno być.

BeataGie01-07-2014 23:37:46   [#27]

W przypadku ustalenia oceny innej niż na świadectwie należy je anulować i wpisać ocenę ustaloną. A co z datami??

Gaba02-07-2014 07:41:35   [#28]

chyba dałabym datę rady klasyfikacyjnej - zapytaj w KO.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]