Forum OSKKO - wątek

TEMAT: prośba do rzewy
strony: [ 1 ]
DorotaN18-06-2014 08:43:27   [#01]

witam, pytałam kiedyś o kwalifikacje do stanowiska nauczyciela0wychowawcy w sosw i odpowiedź była taka, jak i ja interpretowałam przepis; dziś nieco inne pytanie: mgr wychowania fizycznego + studia podyplomowe z oligo

czy może uczyć muzyki w gimnazjum dla umiarkowanych i znacznych? ma uprawnienia do nauczania w tym typie szkoły i oligo, więc chyba tak?


post został zmieniony: 18-06-2014 08:44:02
izael18-06-2014 08:45:29   [#02]

jako totalny gamoń w tym temacie zapytam:

a to nie powinien mieć papieru na muzykę????

rzewa18-06-2014 09:00:16   [#03]

§ 14. ust. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiada osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe w zakresie oligofrenopedagogiki lub
2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w § 2-5, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, lub
3) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności oligofrenopedagogika.

zatem nie ma kwalifikacji - aby uczyć muzyki musi mieć uprawnienia do muzyki + studia podyplomowe albo kurs kwalifikacyjny oligo lub oligo uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) ew. ma ZKN z oligo

w pkt 2 jest odwołanie do §2 czyli jak muzyki ma uczyć to musi mieć papier na muzykę, aby na tej podstawie stwierdzić, że ma kwalifikacje

do Izy: nie musi mieć papieru na muzykę jeśli ma mgr lub lic, z oligo albo ZKN z oligo


post został zmieniony: 18-06-2014 09:01:44
DorotaN18-06-2014 14:10:03   [#04]

W takim razie mam pytanie: kto może uczyć funkcjonowania w środowisku/osobistego i społecznego albo przysposobienia do pracy? Nasz poprzedni wizytator tłumaczył, że dla umiarkowanych/znacznych: ma mieć uprawnienia do pracy w szkole danego typu ( nie ważny przedmiot) i oligo. To ma sens, bo przecież z lekkimi - przedmiotowiec i oligo?

Grzesiek19-06-2014 01:01:35   [#05]

Moim zdaniem należałoby się skupić na tych fragmentach:

§ 14. ust. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych ....

......

2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły.....

 

tutaj jest mowa o kwalifikacjach do zajmowania stanowiska nauczyciela bez wskazania nauczanego przedmiotu

DorotaN19-06-2014 08:33:41   [#06]

właśnie, i tego się "trzymam", ale czy słusznie?

rzewa19-06-2014 20:21:05   [#07]

2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone w § 2-5,

przepis należy czytać cały (chociaż do przecinka :-)) -> czyli ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły zgodnie z zasadami określonymi w §2-5, czyli według danego rodzaju zajęć o czym jest mowa we wskazanych paragrafach

Grzesiek20-06-2014 00:58:54   [#08]

Idąc tym tokiem rozumowania uczniów umiarkowanych mogliby uczyć tylko nauczyciele muzyki, plastyki, techniki i wf - gdyż takie są przedmioty; no i funkcjonowania w środowisku - bezdyskusyjnie tylko pedagodzy specjalni i to o specjalności oligofrenopedagogika, gdyż kierunkowych studiów do tego przedmiotu nie ma. (Poza pedagogami specjalnymi - którzy mogą ich uczyć wszystkich przedmiotów).

A co z dotychczasową interpretacją nadzoru w tym zakresie: ma kwalifikacje do nauczania jakiegokolwiek przedmiotu w danym typie szkoły + oligo = może uczyć uczniów umiarkowanych dowolnego przedmiotu. 

Do zastanowienia:

Jeżeli pod względem kwalifikacji formalnych nie rozróżnia się n-li kończących studia na kierunku np. historia od n-li kończących studia podyplomowe w zakresie historii i oboje mogą uczyć przedmiotu historia to dlaczego ma się rozróżniać, pod względem kwalifikacji, n-la kończącego studia pedagogika specjalna o specjalności oligofrenopedagogika od n-la kończącego studia lub kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki? 

Nie jest moim celem wywołanie burzliwej dyskusji w tym temacie, ale tak jak ze zbędną biurokracją, którą czasem jesteśmy skłonni tworzyć na wszelki wypadek utwierdzani przez różnej maści firmy oferujące szkolenia pod tym właśnie kątem (o czy można przeczytać na forum) to czy nie za daleko się posuwamy w interpretowaniu niestety niejednoznacznego prawa?


post został zmieniony: 20-06-2014 01:05:54
DorotaN20-06-2014 11:09:58   [#09]

Dziękuję za te komentarze, bo każdy z nich mogę wykorzystać jako argument.

rzewa20-06-2014 21:42:48   [#10]

Grzesiek, przekonałeś mnie - jak ma oligo (obojętnie jakie byleby kwalifikacyjne) ma kwalifikacje do umiarkowanych i znacznych do wszystkich zajęć

i tak to interpretują, z tego co wiem, wszystkie KO

DorotaN23-06-2014 21:11:47   [#11]

Witam ponownie,  byłam dziś w kuratorium i przy okazji rozmawiałam z panią "od kwalifikacji". Jej zdaniem- tylko ologofrenopedagogika ( licencjat przynajmniej) daje uprawnienia do pracy z umiarkowanymi/znacznymi albo kierunkowe studia np. technika+ kurs lub podyplomówka z oligo - może uczyć, ale tylko techniki.
Więc np. polonista + oligo ( kurs, podyplomówka) nie ma prawa z takimi uczniami pracować, bo w ramówce takiego przedmiotu nie ma.Jestem załamana.

Grzesiek23-06-2014 22:41:39   [#12]

Można wiedzieć, które to kuratorium?

Natka23-06-2014 23:30:20   [#13]

czegoś nie rozumiem

jestem przedmiotowcem, mam podyplomówkę z oligo - uczyłam dziecko z upośledzeniem umiarkowanym, KO mi nie zakwestionowało kwalifikacji

DorotaN24-06-2014 09:45:52   [#14]

Poznań

klemur24-06-2014 10:47:14   [#15]

ja też mam ogromną prośbę do rzewy

ale z innego tematu, bo tylko tylko na Nią mogę liczyć:

a mianowicie, mam dziewczynę ur. w 1996r z orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez PPP art.  71b ze stwierdzonym upośledzeniem w stopniu umiarkowanym ze wskazaniem do kontynuowania nauki w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej.

W r.szk. 2013/2014 dowożona przez gminę do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Teraz dziewczyna oznajmia, że chce wyjść zamąż i pyta czy gmina dalej będzie ją dowozić do szkoły, gdy będzie mężatką.

rzewa24-06-2014 10:52:46   [#16]

tak, aż do ukończenia przez nią 21 lat - art 17 ust 3a pkt 1 u.s.o.

klemur24-06-2014 11:44:51   [#17]

Dzięki za ekspresową odpowiedź

DorotaN24-06-2014 13:31:32   [#18]

ale uczennica musi być w szkole specjalnej przysposabiająca do pracy

rzewa24-06-2014 18:17:57   [#19]

nie, musi chodzić do szkoły obojętnie jakiej byleby była to szkoła, co do typu i rodzaju, najbliższa miejscu zamieszkania

lkk24-06-2014 19:33:32   [#20]

1.Nauczyciel  zatrudniony na zastępstwo w placówce feryjnej od 6 listopada 2013 r. z zapisem nie dłużej niż do 27  czerwca 2014r. Czy można teraz za porozumieniem stron przedłużyć umowę o należny urlop? Są tak różne interpretacje.

Nauczyciel zastępowany na urlopie macierzyńskim.

2. Nauczyciel w placówce nieferyjnej zatrudniony na zastępstwo  od  1 września 2013 r.Wakacyjna przerwa w przedszkolu od 07.07.2014r. Nauczyciele zgodnie z planem urlopów wykorzystują 35 dni ( ewentualnie mniej, gdy zostawiają ,,na żądanie '' właśnie od 07.07.2014 r. Jak powinien być zatrudniony ten nauczyciel. Ile dni urlopu i czy może być wykorzystany w naturze?

 Nauczyciel zastępowany przebywa od 01.07. do 04.07.2014 na urlopie wypczynkowym zaległym ( 4 dni). Do 30 czerwca 2014   był na urlopie rodzicielskim.  Następnie,od 07.07. 2014,  zgodnie z planem urlopów na 2014 r. na urlopie bieżącym, po którym do końca sierpnia znów wykorzystałby zaległy.  Pod koniec września wykorzystałby resztę zaległego (od początku września chciałby rozpocząć pracę z nową grupą). Czy może tak być, czy powinno być inaczej? Bardzo proszę o radę i dziękuję.

DorotaN24-06-2014 20:55:36   [#21]

do rzewy i klemura

oczywiście może być w innej szkole, ale z tym stopniem upośledzenia tylko w przysposabiającej do pracy, o to mi chodziło:)

rzewa25-06-2014 04:46:34   [#22]

Ikk:

1. tak można -> w jednostce feryjnej przedłużenie umowy nie ma wpływu na wymiar urlopu

2. do końca miesiąca, w którym ma ten n-l zajęcia, a za resztę ekwiwalent -> w tym wypadku dalsze przedłużanie urlopu ma wpływ na jego wymiar

co do n-la zastępowanego, to może tak być, ale jeśli tego urlopu uzupełniającego na wrzesień będzie dużo, to lepiej by go wykorzystał w innym (dalszym) terminie (wtedy, gdy w przedszkolu będzie mniej dzieci i nie trzeba będzie może zatrudniać nikogo na zastępstwo

rzewa25-06-2014 04:50:06   [#23]

DorotkoN -> takie dziecko może uczęszczać do takiej szkoły do jakiej zapisze je rodzic, a jeśli uczęszcza, to gmina ma obowiązek dowieźć

nigdzie nie ma zapisu, że z takim stopniem upośledzenia może być przyjęte tylko do szkoły przysposabiającej do pracy -> jak rodzic będzie sobie tego życzył, to będzie ono np. w szkole ogólnodostępnej - żadna szkoła nie może go nie przyjąć z tego powodu, że jest upośledzony

klemur25-06-2014 13:32:29   [#24]

a gdyby takie dziecko miało upośledzenie w stopniu lekkim i również wskazanie do kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej ?

to gmina też ma obowiązek dowieźć ?

rzewa26-06-2014 08:08:39   [#25]

tak, ale jeśli uczęszcza do szkoły podstawowej (do ukończenia 18 lat) albo do gimnazjum (do ukończenia 21 lat)

ew. zamążpójście nie ma tu żadnego znaczenia

DorotaN26-06-2014 11:28:27   [#26]

do rzewy: tak, ale jeśli nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, bo zakładam, że z ten stopień  upośledzenia miało orzeczony wcześniej i rodzic okazał w gimnazjum, to nie:)

rzewa26-06-2014 11:37:56   [#27]

Dorotko, wybacz, ale nic nie rozumiem... co ma przystąpienie do egzaminu wspólnego z dowozem do szkoły?

DorotaN27-06-2014 23:01:26   [#28]

ależ nic:)

upieram się tylko jak ten osioł przy szkole:)

choć z praktyki doświadczam, że gminy dowożą nawet po 21. roku życia i chwała im za to!

lkk10-07-2014 20:28:36   [#29]

Rzewo, proszę o radę: jaką informację powinien przekazać  dyrektor nauczycielowi, który przekroczył 182 dni zwolnienia. Nauczycielowi 6 lipca minęło 182 dni, a zwolnienie do 11 lipca 2014. Z urlopu może skorzystać dopiero od 12  lipca. Jak traktować  ten okres 7 - 11 lipca? Czy nauczyciel powinien wystąpić z pismem? Rozumiem, że jest to okres bezpłatny, tylko jaka dokumentacja?

rzewa10-07-2014 23:25:34   [#30]

jest to okres usprawiedliwionej nieobecności, za który n-l nie ma prawa do wynagrodzenia ani zasiłku - wystarczającym dokumentem jest lekarskie L4 za ten okres

poinformuj n-la, że upłynął mu już dopuszczalny okres zasiłkowy (bo może się nie doliczył), zatem za te dni L4 nie otrzyma on zasiłku (a wynagrodzenia nie otrzyma bo nie pracuje)

lkk11-07-2014 17:36:32   [#31]

Rzewo, bardzo dziękuję.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]